Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Kommentarer

#1001

Fordi jeg selv har erfart betydningen av riktig helsehjelp og sett hvilkne ringvirkninger det gir, også til mine barn. Vi må ha riktig behandling og nok behandling.

Ann Kristin Davidsen (Hornnes, 2023-02-12)

#1002

Det skulle bare mangle at vi har et strrkt tilbud til alle mennesker som av ulik grad rammes av traumer i dette land. Har selv opplevd nær relasjon hvor pågående traumer blir for mye å bære uten et tilbud. Dette landet undergraver vår rett til å lykkes i livet uten et omfattende tilbud.

Ivan Tobiassen (Kristiansand, 2023-02-12)

#1003

Voksne som har opplevd langvarig partnervold bør også prioriteres for støtte. "Alternativ for vold" er en nyttig ressurs for å forstå den generelle voldsyklusen og betydningen av å forlate et forhold preget av alvorlig vold. Imidlertid faller programmet kort ved å generalisere både voldsutøvere og ofre.

Voldens innvirkning på offeret varierer betydelig avhengig av om voldsutøveren har en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Volden påvirker offeret på ulike måter under perioden med vold, tiden det tar å forlate voldsutøveren, og de vedvarende effektene av psykologisk og emosjonell vold.

Det tok meg 20 år å bryte traumebåndet med sin eksmann, som ble diagnostisert med en antisosial personlighetsforstyrrelse. Å være i et voldelig forhold med en psykopatisk ektefelle var følelsesmessig, mentalt og fysisk ødeleggende, og førte til kompleks PTSD og en kronisk nevrologisk tilstand som førte til tap av arbeidsevne.

Jeg fikk støtte fra det offentlige helsevesenet, men det krevde at de selv aktivt søkte hjelp og selv ettersøkte samarbeidet med ulike offentlige etater, samt private terapeuter. Når noen utsettes for langvarig vold, er de ikke bare et offer, men vedkommende er også en nærmest pårørende til en person med alvorlig personlighetsforstyrrelse, og dermed har de to hatter å bære, ikke bare en.

Det bør tilbys et helhetlig omfattende støtteprogram for både offeret og den pårørende. Det er ikke nok å hjelpe dem med å forlate volden, men også å bryte traumebåndet for godt og gi langvarig støtte for kompleksiteten i traumet.
Sist men ikke minst, det er viktig å fortså hvilken type vold utøveren for å kunne forstå hvilken hjelp som bør tilbys offeret. Det nytter ikke tilby alle ofre lik behandling og stigmatisere alle voldsutøver og regne med alle ofre lider av de samme konsekvensene. Type vold, hvem voldsutøveren var og varighet har betydning for behandling.

Cindy Ann Pedersen (Stavanger, 2023-02-12)

#1004

Psykisk helse og hjelp til denne typen lidelser er alt for vanskelig å få, og mange ender derfor med å lide i stillhet.

Kenneth Myrvang (Landåsbygda, 2023-02-12)

#1007

Ptsd

Tone Midtgaard (Bergen, 2023-02-13)

#1013

Jeg er enig

Mona Sofie Løvstad (Hvam, 2023-02-13)

#1018

Mennesker med traumeludelser må ha riktig behandling over tid, det er lønnsomt for samfunnet i det lange perspektivet!

Camilla Eeg-Tverbakk (Oslo, 2023-02-13)

#1020

Som behandler i spesialisthelsetjenesten erfarer jeg at denne pasientgruppen ikke får den behandlingen de trenger, slik det beskrives.

Camilla Myklestad (Haslum, 2023-02-13)

#1023

Jeg opplever at behandlingstilbudet er for dårlig til denne pasientgruppen.

Bente Calmeyer Gauslaa (Jaren, 2023-02-13)

#1040

Jeg signerer fordi jeg ønsker et bedre liv for dem dette gjelder.

Harry Seiffert (TROLLÅSEN, 2023-02-13)

#1043

Eg opplever at behandlingstilbodet for denne type vansker er svært dårleg om ikkje tilstades i det heile.

Gunhild Nybø Hagane (Valle, 2023-02-13)

#1045

Viktig sak

Irene Holko Hansen (Vadsø, 2023-02-13)

#1054

Jeg signerer fordi jeg mener det burde være en selvfølge at mennesker med denne type komplekse tilstande får tilstrækkelig og kompetent hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Anne Elise Tjernø (Brumunddal, 2023-02-13)

#1061

Dette opptar meg

Heidi Dalby Moe (Brumunddal, 2023-02-13)

#1064

Jeg signerer fordi jeg synes at mennesker med komplekse traumesymptomer har rett til et adekvat behandlingstilbud!

Ingvild Øglænd (Oslo , 2023-02-13)

#1068

Jeg signerer fordi denne gruppen trenger et skikkelig tilbud som går over tid (ikke uforsvarlige pakkeforløp på f eks 10t)

Hjelle Øivind (Moss , 2023-02-13)

#1070

Hvis ikke dette tas tak i, så vil hele samfunnet lide av det i nåtid og fremtid.

Stine Lie (Bergen , 2023-02-13)

#1072

Jeg er psykomotorisk fysioterapeut og har jobbet på DPS hvor jeg har sett at det satset på korte effektive behandlinger og at det legges lite vekt på trygging, kroppslige tilnærminger og tid som noen av disse pasientene trenger spesielt.

Jeg er veldig enig i oppropet!

Bente Lise Austad (Trondheim, 2023-02-13)

#1076

Det blir billigere for samfunnet og bedre for traumatiserte dersom de får riktig og lang nok behandling og slipper å være svingdørpasienter og feildiegnostisert eller medisinert ned.

Veslemøy Myrstad (Oslo, 2023-02-13)

#1077

Jeg jobber med denne pasientgruppen selv og ser hvor viktig det er med spisskompetanse og tid i behandlingen!

Annmari Ajo Arnevik (Hosle, 2023-02-13)

#1081

Har komplekse traumer

Cathrine Bergan (Løvenstad, 2023-02-13)

#1085

Psykolog, arbetar med bl.a traumatiserade patienter.

Eva Edfast (Oslo, 2023-02-13)

#1088

Jeg selv har kompleks Ptsd, og får ikke den hjelpen jeg trenger

Christine Pedersen (Hamar, 2023-02-13)

#1089

Jeg selv jobber med komplekse traumetilstander og gjenkjenner alt dere beskriver,dessverre. Økt fokus på denne pasientgruppen er virkelig nødvendig.

Rachel Hagen Wahl (KabelvÅg, 2023-02-13)

#1093

Fordi det er en viktig sak. Og det går til en viktig sak.

Isabel Aanes (Bergen, 2023-02-13)

#1094

Jeg signerer fordi det er svært viktig med spasialisert behandling til denne gruppen!

Gro Sandberg (Oslo, 2023-02-13)

#1095

behandling av traumeutsatte pasienter må tas på alvor og gis den tid og oppfølging som kreves

Nora Sveaass (Vikersund, 2023-02-13)

#1099

Jeg er helt enig!

Christian Knutsen (Horten, 2023-02-13)

#1102

Fordi at jeg som har komplekst PTSD har fått god hjelp, og jeg vil at alle andre med stor traumer skal få like god oppfølging.

Angel Hovden (Bergen , 2023-02-13)

#1103

Jeg signerer fordi jeg er mor og nærmeste pårørende til en som har kompleks ptsd. Han har aldri fått den hjelpen han så sårt har trengt.

Heidi Muren (Gursken, 2023-02-13)

#1105

Jeg har diagnosen..

Reidun Frydenlund (Hell, 2023-02-13)

#1106

Dette er et så viktig tema for vår vei videre som menneske, alle trenger å bli sett på hørt.Alle har rett på behandling ,det vil skape et bedre miljø oss mennesker i mellom.Alle som trenger å ønsker hjelp burde få det og ikke tro at det går over av seg selv.Alle lidelser, sykdommer er viktig og alle mennesker er like viktige, ingen over eller under 💖

Monicha Anethe Nymann (Koppang , 2023-02-13)

#1115

Det er superviktig både for personer og for samfunnet.

Malin Kjelsrud (Oslo, 2023-02-13)

#1124

Det er viktig

Camilla lindebakk (DrØbak, 2023-02-13)

#1126

Jeg signerer dette fordi jeg støtter dette initiativ.

Benjamin Johnsen (LAKSEVÅG, 2023-02-13)

#1127

Dette er viktig

Trine Rønholt (Tønsberg, 2023-02-13)

#1129

Dette er noe jeg mener er nødvendig

Linn-Terese Stangvik (Bodø, 2023-02-13)

#1131

Svært lite kompetanse på området blant helsepersonell.

Jeanette Helén Martiniussen (Krokstadelva, 2023-02-13)

#1134

Er psykologspesialist jobber med barn og unge, også traumatiserte barn og ungdom

Mariann Smith-Novik (ALTA, 2023-02-13)

#1141

Jeg vil at alle skal få hjelp

Tonje Elgsaas (Ålesund, 2023-02-13)

#1146

Det er på tide at denne pasientgruppen også får den behandlingen de trenger (og har krav på) så de blir frisk igjen, får et fullverdig liv og kan bidra i samfunnet.

Inger Ann Eilertsen (Slemmestad, 2023-02-13)

#1149

Det er viktig!

Elin Olsen (Asker, 2023-02-13)

#1150

Det er en stor skam for Norge at en av de mest utsatte pasientgruppene må kjempe for muligheten til å få profesjonell hjelp på toppen av den uutholdelige daglige kampen.

Yael Friedman (Oslo, 2023-02-13)

#1152

Jeg har denne lidelsen

Nina Elisabeth Egelund Gjerstad (Oslo, 2023-02-13)

#1155

Jeg er traume-terapeut selv. Det skjer ofte at mennesker som trenger hjelp, får ikke mulighet til å bli behandlet slik at de kunne bli kvitt fra PTSD

Agnes Szirmay (Finstadjordet, 2023-02-13)

#1159

Jeg er enig

Elise Eggen (Asker, 2023-02-13)

#1166

Eg signerer fordi det i aller høgadte grad trengs ein systemendring. "Systemet" ser i for stor grad pasienter/brukarar/klienter som tal framfor heile og komplekse mennske. At ein pasientgruppe ikkje får behandling fordi det ikkje er nok ressurser og manglande kompetanse er ikkje godt nok.

Pr. No utdanner eg meg til å bli musikkterapeut, og eg ønskjer å fordype meg i traumefeltet, då mange er meir traumatiserte enn me hittil har trudd, skal ein tru på ACE-studiene som har kommet ut dei siste par tiåra.

Lena Christín Solvang (Bergen, 2023-02-13)

#1167

Har selv Cptsd, får ikke traumebehandlingen jeg trenger etter opphold på Modum bad

Elin Mathisen (Fredrikstad , 2023-02-13)

#1168

Det er ikke akseptabelt at denne pasientgruppen
ikke får et verdig behandlingstilbud i Norge!

Pricia Hutapea (Ås , 2023-02-13)

#1174

Jeg vet av erfaring at tilbudet i Norge ikke dekker behovet

Merethe Liebak (Drammen, 2023-02-13)

#1182

Att människor ska ha rätten till bra hjälp❤️

Kristina Tillenius (Avesta, 2023-02-13)

#1184

Veldig viktig sak. Mennesker med komplekse traumer trenger riktig og høy faglig hjelp

Hilde Jacobsen (Vettre, 2023-02-13)

#1186

Jeg vet selv hvor viktig det er med tilpasset behandling

Kari Myrbakken (Hamar, 2023-02-13)

#1189

Jeg har selv opplevd alvorlig traumatiske hendelser fra ung alder. Var heldig å få behandling i Bodø men enheten ble lagt ned i april 2014. Etter det har jeg stått uten behandling sol kunne gjort livet mitt bra nok.

Hilde-Kristin Rebekka Soleng (Storforsheia, 2023-02-13)

#1194

Dette er så viktig

Solfrid irene johansen Oserud (Dal, 2023-02-13)

#1196

Jeg signerer fordi dette er rett, og trengs

Anita Guldahl Hansen (Lillestrøm , 2023-02-13)

#1198

Jeg er enig

Ingrid Wrålsen (BodØ, 2023-02-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...