Hvorfor skal ikke mennesker med komplekse traumesymptomer og dissosiative lidelser få tilgang til et adekvat og tilpasset behandlingstilbud?  #rettilretthjelp

Kommentarer

#803

Mennesker som ikke får behandling ender opp med å blir en stor belastning for seg selv, familien og samfunnet.
Med behandling kan de klare seg mer selv og kanskje til og med være i en jobb.

Mona Jakobsen (Oslo, 2023-02-12)

#804

Viktig. I somatikken mangler denne kompetansen, noe som gjør at mange behandles feil.

Kjersti Dahle (Stabekk, 2023-02-12)

#808

Alvorlig traumatiserte får ikke den hjelpen de trenger i det offentlige helsevesenet.

Elisabeth Storeide (Oslo, 2023-02-12)

#816

Jeg støtter dette !!

Ragnhild Mollestad (Kristiansand S, 2023-02-12)

#820

Synes ikke behandlere av somatiske lidelser jeg har forstår hvor viktig det er med info om behandling. Blir fort usikker og da går alarmen.

Marianne Kønig (Askvoll, 2023-02-12)

#827

Dette angår meg, etter 40 års forsøk å fortrenge, utbrenthet og depresjoner, åpner pandorasboks av traume situasjoner.

Robert Fagereng (Mo i Rana, 2023-02-12)

#828

Det er viktig at denne pasientgruppen får riktig og god hjelp. Liv kan bli spart. Det er en katastrofe at Modum Bad må kutte i behandlingsplasser på grunn av opphør av fritt sykehusvalg. Alle i Norge må få mulighet til riktig helsehjelp uansett hvor du bor.

Ellen Stad (Asker, 2023-02-12)

#830

Jeg er en som opplever nettopp dette. Jeg får ikke god nok hjelp. Kompleks PTSD

Elin Storvolleng (Eggkleiva, 2023-02-12)

#833

Jeg støtter alt som står i oppropet.

Kari Ronge (Asker, 2023-02-12)

#834

Jeg har en sønn som har vært syk i flere år men ikke fått hjelp. DPS ga ham en soleklar kompleks PTSD-diagnose våren 2020, men på høsten avsluttet de behandlingen på dagen fordi han var for syk, uten at han hadde et nytt behandlingstilbud. Jeg har flere ganger henvendt meg til avdelingsleder på Sarpsborg DPS med spørsmål til dette, og har ikke engang fått svar.

Anne Hermansen (Sarpsborg , 2023-02-12)

#836

Det er kjempeviktig at mennesker med traumatiske opplevelser i bagasjen får individuell og tilpasset behandling. Har selv nære venner som ikke får rett behandling for dem, som sliter mye i dagliglivet pga traumene.

Gry Wenche Ormset (Aure, 2023-02-12)

#838

Jeg signerer, fordi det hjelper ikke gipse hånden om du har brukket foten.
Feil hjelp er ikke hjelp, det gir bare mer traume.

Line Stadsnes (Ålesund, 2023-02-12)

#840

Viktig opprop som berører meg og flere jeg bryr meg.
Min erfaring er at «alle» behandlere markedsfører seg med at de har traumekunnskap. Men jeg tør påstå det er SVÆRT få som har skikkelig, god og grundig og oppdatert traumekompetanse, fragmenterte deler, kompetanse på dissosiasjon, hvor heftig den emosjonelle aktiveringa kan være og hvor mye som skal til for å samle seg, lande i hverdagen, men også hvor mye og spesifikk jobbing som skal til for å integrere alle delene av seg selv. Hvor mye det krever av terapeuten og av den som står midt i smerten, prosessen og håpet.

Det er forskjell på traumer og traumer. Og det er jaggu forskjell på behandlere og behandlere.

Takk for oppropet❣️

Mari Stensvik (Drammen, 2023-02-12)

#841

Har selv ptsd og ikke fått hjelp

Katrine Tveiten (SÆtre, 2023-02-12)

#843

Jeg brenner for denne pasientgruppen, og ønsker at denne pasientgruppen skal få en tilpasset behandling.

Eli Kristin Engjaberg (Horten, 2023-02-12)

#847

Er lei av å være kasteball.

Christel Olaisen (Kristiansand S, 2023-02-12)

#856

Brenner for dette

Trude Eirin Velsvik (Bud, 2023-02-12)

#858

Altfor mange får ikke adekvat hjelp og må selv dekke kostnadene gjennom private tilbud: IoPT med intensjonsmetoden er en terapi som virker fordi du kommer til kjernen (årsakene) til plagene. Se www.iopt.no

Irene Standnes (Oslo, 2023-02-12)

#862

Signerer fordi dette er en av mange plasser Helse-Norge trenger forbedringer!!

Anne dale Larsen (Tromsø, 2023-02-12)

#869

Jeg har jobbet 30 år i fagfeltet psykisk helsevern og psykisk hele for barn og unge voksne. Jeg er svært godt kjent med problematikken og mener denne målgruppen ikke får tilstrekkelig og riktig behandling. Selv er jeg spesialist i psykomotorisk fysioterapi og er avtalespesialist. Fikk også publisert en artikkelen 9.23 i Dagsavisen :Ikke spare på spiseforstyrrelser - hvor de reduserer tverrfaglig kompetanse til alvorlige syke mennesker med alvorlig grad av spisefirstyrrelse, hvor mange har traumer fra sin barndom og lider av mange komorbide tilstander .

Gro Cecilie Montarou (Nesodden , 2023-02-12)

#873

Jeg signerer fordi denne saken er veldig viktig for meg, både faglig og privat. Det er helt uhørt at det skal være så vanskelig for denne pasientgruppen å få adekvat hjelp. Sånn kan vi ikke ha det lenger!

Ida Walter Engravslia (Oslo, 2023-02-12)

#876

Dette er så viktig! Dette preger store deler av hverdagen til de det gjelder. Det å fungere i jobb og livet generelt er vanskelig. Behandling er nødvendig og det må være et godt nok tilbud!

Nina-Jeanette Dalen Evensen (Åmot, 2023-02-12)

#879

Rett behandling til hvert enkelt menneske

Heidi Fedje (Rødberg , 2023-02-12)

#894

Jeg signerer fordi dette gjelder så mange mennesker som ikke får behandlingen de har krav på.

Irene Michalopoulos (Oslo, 2023-02-12)

#895

Tilbudet til denne gruppen er marginalt

Lise Hovda-Isaksen (KRISTIANSAND S, 2023-02-12)

#897

Jeg signerer fordi jeg har kjent på kroppen hva det vil si å måtte vente på behandling, og redselen for å stå igjen alene når behandlingen etter hvert er over.

Ingunn Jensen (Harstad, 2023-02-12)

#900

Som psykologspesialist med lang erfaring i behandling av traumerelaterte lidelser har tilbudet til denne gruppen alt for store mangler i psykisk helsevern i dag.

Merethe Hellen (Trondheim , 2023-02-12)

#901

Jeg signere fordi jeg vet av erfaring at det som står i artikkelen stemmer, og jeg ønsker alt folk skal få mulighet til rett behandling!

Monica Stadsnes (Ålesund, 2023-02-12)

#905

Har en nær relasjon med kompleks ptsd og dissosiativ lidelse og har derfor selv erfart hvor dårlig tilbudet er, ov hvordan det nå etter at fritt behandlingsvalg har blitt fjernet, er så og si null hjelp å få…

Hege Bærøe (Oslo, 2023-02-12)

#911

Det er viktig for meg fordi at vi trenger hjelp, som alle andre.

Trine-Jeanette Uthaug (Fedje, 2023-02-12)

#916

Dette er en uholdbar utvikling. Det er ikke samfunnsøkonomisk på sikt. Nullvisjon innen suicid eksisterer ikke pr i dag og dette øker det allerede urovekkende tallet som i mange tilfeller kommer av nettopp denne underbehandlingen av denne pasientgruppen.

Janne skoglie Stranden (Sandnes, 2023-02-12)

#917

Jeg selv har kompleks ptsd.

Charlotte Berg Andreassen (Ask, 2023-02-12)

#929

Like rettigheter for alle lik rett til behandling for alle

Monica Sjursen Skogland (Haugesund, 2023-02-12)

#931

Jeg har selv cPTSD og vet hvor lang tid det tar å bli bedre, og at man trenger kompetent hjelp fra mange sider.

Marijana Kristiansen (Fredrikstad , 2023-02-12)

#934

Dette er viktig å få mer fokus på

Liz Berentsen (Bergen, 2023-02-12)

#935

Dette er så viktig. Hver enkelt som har PTSD eller Kompleks PTSD skal ikke måtte kjempe kampen om å få hjelp.

Tone Brekke (Drammen, 2023-02-12)

#937

Pakkeløsninger fungerer dårlig for mennesker med sammensatte og komplekse lidelser, psykiske som fysiske.

Sheila Alnes (GodØya, 2023-02-12)

#948

Har selv diagnosen

Linn Horvei (Voss, 2023-02-12)

#954

Det er for lite kompetanse når det gjelder denne gruppen, både lokalt v DPSer og nasjonalt. Vi trenger her flere godt skolerte traumeterapeuter.

Irene Holmvik (SandnessjØen, 2023-02-12)

#955

Fordi jeg selv lider qv kompleks PTSD og ser hvor dette behandlingstilbudet ikke er godt nok tilpasset oss med de komplekse lidelsene.

Phia Andersson (Oslo, 2023-02-12)

#956

Jeg signerer fordi dette er helt sant. Jeg har KPTSD selv og ble kastet rundt som en tennisball i helsesystemet. Det tok fem år i helsesystemet før jeg endelig fikk ordentlig traumebehandling. Jeg lurer ofte på hvordan livet hadde vært nå, om jeg hadde fått den hjelpen tidligere.

Brianna Karlsen (Kristiansand, 2023-02-12)

#957

Det trengs meir kunnskap, tid og riktig behandling til den enkelte.

Ingrid Forthun Partenyi (Voss , 2023-02-12)

#958

Det er nødvendig med økt fokus

Mette Welhaven Næss (Gamle Fredrikstad, 2023-02-12)

#961

Jeg signerer fordi jeg er så inderlig enig med at denne pasientgruppen ikke egner seg til noe pakkeforløp eller strømlinjet behandlingsforløp, men trenger langvarig, individuelt-tilpasset behandling.

Ruth Jorunn Glittenberg (Blomsterdalen, 2023-02-12)

#962

Min fosterdatter trenger hjelp!

Bjørn Roos (Hobøl, 2023-02-12)

#963

Jeg opplever selv å ikke motta nok hjelp, at jeg ikke passer inn i det begrensede tilbudet som blir gitt. Jeg har visstnok fått nok hjelp ifølge dps.

Karin Stabbetorp (Vestby, 2023-02-12)

#966

Jeg signerer fordi jeg som henviser har opplevd at pasienter med kompleks PTSD ikke har fått rett hjelp og har blitt kasteballer mellom ulike instanser. Som psykolog i kommunal barneverntjeneste forsøker jeg å hjelpe foreldre med kompleks PTSD som ønsker å bli bedre omsorgspersoner for barna sine. Når de ikke får tilgang på rett helsehjelp, så er det veldig vanskelig.

Gina Landro (Bergen, 2023-02-12)

#967

Skal ein ha sjanse til å få det betre slik at ein kan fungere i kvardagen og livet, er ein nøydd til å få adekvat behandling. Tenk også på kor mykje arbeidskraft og drivkraft me mistar i samfunnet når folk ikkje får behandlinga som betrar folks funksjon!

Sigrid Kjetilsdotter Jore (Valle, 2023-02-12)

#972

Jeg signerer fordi jeg syns dette er en utrolig viktig sak som man burde ta tak i! Veldig viktig at alvorlig traumatiserte mennesker får den hjelpen de trenger.

Henrik Økland (Oslo, 2023-02-12)

#978

Jeg var heldig å få tilbud om behandling, og skulle ønska at alle som trenger det får nødvendig hjelp.

Eliza Smolka (Bodø, 2023-02-12)

#979

Jeg bærer selv på traumer. Har gått flere år i samtale terapi, men føler allikevel ingenting av dette var direkte rettet mot traumer. Har savnet det!

Anne Lise Lund (Oslo, 2023-02-12)

#983

Jeg signerer fordi jeg er en av de som har kjent dette på kroppen. Og jeg har snakket med et titalls mennesker som også opplever det å bli en kasteball i et helsesystem som ikke skjønner at komplekse traumer trenger tid, kompetanse og omsorg for å helbrede. Det som er skrevet her beskriver så utrolig godt hvordan mange av oss har opplevd møtet med helsesystemet. Det koster dessuten Norge AS ekstremt mye penger å ikke gi den hjelp som trengs.

Malene Muren Brune (Ålesund, 2023-02-12)

#987

Har en datter som ikke har fått, eller får, riktig hjelp og som står i kø for en behandling som heller ikke er det riktige for henne, men det eneste de har å tilby her i Midt-Norge.

Trine Pettersen (Ranheim, 2023-02-12)

#989

Jeg er utrolig enig! Opplever så mange med komplekse traumelidelser, som enten blir feil behandlet, eller som ikke får god nok hjelp!

Line Hagen (Råde, 2023-02-12)

#990

Personer med denne diagnosen er ofte blitt påført sykdom pga svikt i det norske samfunnet og/eller i tjeneste for det norske samfunnet. Vi kan snakke om tid for "pay-back" til personer som med riktig behandlng, har alle muligheter til et godt liv for seg selv, nettverk og samfunnet!

Grethe Hoviosen (Oppland, 2023-02-12)

#994

Det er behov for spesialiser behandling, både poliklinisk og døgnbehandling.

Ann Kristin Solsvik (Harstad, 2023-02-12)

#1000

Detta har vi kjæmpa førr sia dem la ned traumeavdelinga i Bodø 2014. På tide att vi bli tatt på alvor!

Monika Helen Sørensen (Kvæfjord, 2023-02-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...