Nei til vindkraft i Drangedal og Nome‼️🔥

Kommentarer

#1

Jeg er imot all vindkraft.

Siv Johannessen (Skien, 2023-02-02)

#2

Få stoppet galskapen

eirik BORGEN (ELVERUM, 2023-02-02)

#6

Vi må ikke forurense nærmiljøet med plast og olje!
Heller ikke drepe fuglelivet … dessuten så er dette ustabil kraft, som ikke kan reguleres slik som feks vannkraft !

Oddbjørn Vårli (Langesund, 2023-02-02)

#7

Vi kan ikke bygge oss ut av klimakrisen. Få kontroll på energibruken! Vi har en naturkrise og en forurensingskrise også ifølge FN.

Tove Rasmussen (Lillesand, 2023-02-02)

#9

Vindturbiner er ineffektive og skaper problemer i distribusjonen. I tillegg er de svært skadelige for fuggle-og insektsliv, fortrenger hjortevilt, de sprer store mengder mikroplast og er visuelt svært forstyrrende.

Carel Flatland (Ulefoss, 2023-02-02)

#10

Jeg er motstander av å ødelegge masse natur og friluftsområder for slikt tøv som dette.

Mary Ann Johansen (Skien, 2023-02-02)

#11

Jeg mener disse vindmøllene ødelegger så veldig mye urørt natur. De bråker, og de skygger og ødelegger roen i naturen. Hva med fisken i vannene der, hva med ville dyr, Ny kraft bør bli med thoriumkraftverk, med thorium fra Sehn-feltet.

Nils Halvor Skinnes (Krøderen, 2023-02-02)

#12

Bø er nabokommune, vindturbinene kan ses milevis fra der de er satt opp, min bekymring går selvsagt først og fremst til naturen. Dessuten mener jeg det er hodeløst å sette opp turbiner i et område fullt av Thorium

Thor Skogsfjeld (Bø, 2023-02-02)

#16

Vi må få stoppet vindkraftutbygging.

Anne Guri Andresen (Skien, 2023-02-02)

#17

Vindkraft på land er et dårlig tiltak for det grønne skifte, vi kan ikke rasere naturen for så å kalle dette grønn energi!

Emma Stubsjøen (Hamar, 2023-02-02)

#18

Rasering av natur

Amund-Ragnar Bjerkeseth (Sandnes, 2023-02-02)

#25

Rasering av naturen

Håvard Iselvmo (Porsgrunn , 2023-02-02)

#26

Totalt i mot miljøkriminalitet!

Anne katrine Straume (Ulefoss, 2023-02-02)

#27

Jeg mener vindkraft er feil i vårt kraftsystem. De ødelegger naturen & dreper alt i luften, samtidig som de forurenser med farlige kjemikalier.

Jane Nygård (Trondheim , 2023-02-02)

#28

Jeg er imot all ødeleggende vindkraft i norsk natur.

Svensli Berit Berg (Ålesund, 2023-02-02)

#31

Fordi vindkraft kommer til å ødelegge vår natur frem til neste istid

Svein Hildenes (Kodal, 2023-02-02)

#32

Vindmøller er svært negativt for oss. Lite effektive, påvirker svært negativt for naturen og dyre og fuglelivet, støy, stygt å se på, iskasting om vinteren, bisfenol og mikroplast er skadelig, eiendommer mister sin verdi

Elin Tveit (Skien, 2023-02-02)

#34

sterkt imot vindkraft som raserer naturen vår og som gjør vindkraft baronene rike og oss
vanlige borgere fattigere. Hvem skal betale ?
Dette kan ikke reversers.

Reidun Johannessen (Skien, 2023-02-02)

#36

Jeg er i mot vindturbiner i Drangedal

Rolf Olsen (Drangedal, 2023-02-02)

#38

Detta er miljøkriminalitet

Bernt Andresen (Drangedal , 2023-02-02)

#39

Jeg er sterkt imot vindkraft og naturødeleggelsene dette medfører!

Ola Belland (Froland, 2023-02-02)

#41

Vindkraftutbygging ødelegger natur, fugler, insekter, det ødelegger livskvalitet for mennesker, det er miljø- og klimaødeleggende, og installasjonene forurenser sterkt med Bisfenol A og evighetsgiftene PFAS.

Jan-Erik Bølgen Andersen (Ålesund, 2023-02-02)

#43

Eg meiner all vindkraft er unødvendig og øydeleggande.

Torjus Gaaren (Fyresdal, 2023-02-02)

#44

Vindkraft er ingen løsning på kraftkrise

Asbjørn Heien (Nøtterøy, 2023-02-02)

#46

Vindkraft ødelegger landet og naturen.

Arve Osen (Sunndal , 2023-02-02)

#47

Eg er mot vindmølleutbygging meiner det er naturøydlegelse og unødvendig.

Arne Gaaren (Fyresdal, 2023-02-02)

#48

The material cost used to build them far outweighs the power produced during the entire life of the turbines, blades. The blades are not recyclable or biodegradable and are buried as a disposal method. Good for the environment and nature friendly they are most definitely not! The proven danger to birds plus the fire risk these type of turbines are known for. Just don't!

Chris Luland (Skien, 2023-02-02)

#52

Jeg er imot vindkraft!

Bjørn Erling Tranås (Inderøy, 2023-02-02)

#53

Er imot vindkraft

Frank Bruun (Treungen , 2023-02-02)

#54

Vi trenger det ikke.

Terje Akselsen (Sandefjord , 2023-02-02)

#55

Alt for liten effekt av møllene og meget ødeleggende i vår flotte natur

Britt Nilgard (Skien, 2023-02-02)

#58

Vindmøller er ingen framtid.sats mere på vannkraft

Jesper Kviteberg (Drangedal , 2023-02-02)

#60

Lite fornuftig å bygge opp det andre land bygger ned. Vi må ta vare på naturen, ikke ødelegge den enda mer.

Jan Fredrik Lund (Drangedal, 2023-02-02)

#61

Vindkraft er en blindvei. Mye annet kan gjøres i stede.

Jan Jansen (Jaren, 2023-02-02)

#62

Helt galskap!

Gro Ballestad (Skien, 2023-02-02)

#63

Stopp denne galskapen!

Wenie Realfsen (Porsgrunn, 2023-02-02)

#67

Miljøkriminalitet.

Per Nikolai Haukeland (Larvik, 2023-02-02)

#69

Jeg ønsker å ta vare på verdifull, urørt natur. Det er mye fugl og dyreliv i dette område som vil bli berørt.
Jeg benytter dette området ofte til rekreasjon og naturopplevelser.

Oddrun Valle (Drangedal, 2023-02-02)

#74

Vi bor i det aktuelle området store deler av året og bruker naturen til både jakt og friluftsliv. Det må ikke komme vindmøller i uberørt natur.

Ellen Tveita (Skedsmokorset/Drangedal, 2023-02-02)

#78

Dette er det ikke fremtid i, og det er natur vandalisme!

Steinar Solland (Kongsberg, 2023-02-02)

#80

Jeg ønsker ikke at uberørt natur og dyre-/fugleliv skal ødelegges med gigantiske vindturbiner.
Og kommunen burde heller ikke vedta å gi fra seg vetorett vedr. vindkraftutbygging for fremtiden.

Nils Olav Tveita (Skedsmokorset/Drangedal, 2023-02-02)

#83

Er mot all vindkraft i Norge både på land og til havs, da det den ikke er bærekraftig og natur/miljøvennlig.

Henrik Søiland (Sandnes, 2023-02-02)

#84

Mer til skade enn nytte for miljøet

Ole Traaholt (Skien, 2023-02-02)

#85

Jeg signerer, fordi vindkraft ikke virker og ødelegger natur og nærmiljø.

Rolf Aasen (Skien, 2023-02-02)

#87

Ønsker ikke vindkraft hverken på land eller i hav.

Anita Marion Caspersen (2005, 2023-02-02)

#88

Naturtap er ein av dei største trusselane vi står overfor i dag. Og vindkraftindustrien tek altfor mykje areal, drep fugler og insekt, øydelegg livet for mennesker og dyr, forureiner og krev sjeldne mineraler som igjen øydelegg natur med gruvedrift mm. Og vindkraft er ustabil og lite effektivt energiproduksjon, bakdelane er rett og slett mykje større enn fordelene. Ein kan heller ikkje redde klimaet ved å ødelegge naturen!

Bjørnhild Josefsen Nykrem (Stranda , 2023-02-02)

#89

Bevare norsk natur

Per Didrik Wærner (HØvik, 2023-02-02)

#90

Vindkraft i natur er ødeleggende

Turid Teigen (Elverum, 2023-02-02)

#91

Forurensing, ødelagte naturområde, liten økonomisk gevinst, kort « levetid» dvs 4-6 år, ustabil, ingen gjenvinning.

Marit Knutsen Thevik (Karmsund, 2023-02-03)

#93

Vindkraft er eit feilskjær i det grøne skiftet.

Bjørn Samland (Sunde i Sunnhordland, 2023-02-03)

#94

Ødelegger naturen

Alf torstein Bjerklund (Ulefoss, 2023-02-03)

#98

E i mot ødeleggans miljøhysteri.

Emil Solberg (Drangedal, 2023-02-03)

#99

Dårlegaste løysing på ei vanske. Lagar 100 nye. Og naturtap er kollektivt sjølvmord

Geir Helge Nilsen (Volda / Ulefoss, 2023-02-03)

#107

Jeg er imot vindkraft som ødelegger naturen vår

Merethe Holden (Sandefjord, 2023-02-03)

#108

Dette er vandalisme i ett fantastisk tur/naturområde. Vi har jo også sett ved Acer at å gi ifra råderett er noe vi ikke kan gjøre igjen.

Knut Strand (Skien , 2023-02-03)

#109

Jeg er vindkraft motstander

Kai Olsen (Nuvsvåg , 2023-02-03)

#112

Dette området er et flott friluftsområde og har et rikt dyreliv.

Sissel Rohølhaugen (Seljord, 2023-02-03)

#115

Det er ulogisk å ha vindkraft i Drangedal

Niclas Rype (Drangedal, 2023-02-03)

#119

Helt topp

Terje Strømmen (Langangen, 2023-02-03)

#120

Jeg ikke ønsker det..

Bente Plassen (Ulefoss , 2023-02-03)

#122

Er imot rasering av natur

Marianne Skree (Bø i Telemark, 2023-02-03)

#123

Fordi jeg går mye på tur i området og ønsker ikke vindkraft der.

Jonny Simonnes (Bø i Telemark, 2023-02-03)

#126

Rasering av natur hører ingen steder hen, finn på noe annet for å lage strøm.

Jo Sigbjørn Undem (Ulefoss, 2023-02-03)

#127

Hva skal vi med vindkraft i en liten bygd? Bevar heller den flotte naturen som vi er så glad i å gå turer i!!

Silje Solberg (Skien, 2023-02-03)

#137

Rasering av norsk natur er ikke løsningen på strømkrisen.

Andreas Falkenberg (Sandefjord, 2023-02-03)

#141

Å rasere stadig flere store naturområder med påskuddet om at dette er et grønt skifte, som skal redde verden og naturen, er totalt irrasjonelt. Det er en løgn jeg ikke kan forstå at mennesker med et normalt fungerende moralsk kompass kan selge.

Hilde Berbom (Stathelle, 2023-02-03)

#144

Vindkraft, slik den har utviklet seg, verken er fornybar, når du regner med innsatsfaktorer, eller i trår med Montreal-protokollene om å unngå unødvendige storstilte naturtap.

Øystein Dalland (Porsgrunn, 2023-02-03)

#147

Ulempene med vindkraft er vesentlig større enn fordelene i vannkraftlandet Norge.

Roger Blindingsvolden (Lyngdal, 2023-02-03)

#152

Jeg er i mot vindkraftverk

Einar Helgen (Ulefoss, 2023-02-03)

#153

Eg er heilt imot vindmøller på hav og på land..

Kristine Riis Brauti (Kviteseid, 2023-02-04)

#154

Vindmøller er ikke fint i naturen.

Per Vidar Grana (Drangedal, 2023-02-04)

#155

La naturen være i fred!

Hildegunn Moland (Sarpsborg , 2023-02-04)

#158

vind møller ødlegger naturen

Thor Bergan (PORSGRUNN, 2023-02-04)

#159

Vindkraftmafiaen må stanses. Ubrukelig, forurensende, ødeleggende, kriminell aktivitet. Barnearbeid innblandet, ikke hverken grønt, fornybart eller effektivt. Fjern subsidier til denne møkka!

Bjørn Ivar Simonsen (Skien , 2023-02-04)

#160

Vindturbiner er totalt ødeleggende for dyreliv og natur. Og det er hele vårt eksistens-grunnlag.

Anne-Trine Birkelund (Ski, 2023-02-04)

#163

Fordi vindturbiner er både helseskadelig og miljøfidentlige!

synnøve sønstebø (herre, 2023-02-04)

#164

Jeg er imot vindkraft. For kjernekraft.

Per Gunnar Straume (Drangedal, 2023-02-04)

#165

Jeg er sterkt i mot vindkraft. Dette er naturvandalisme, skal man redde klima må man ta vare på naturen!

Ann-Carin Stenstadvolden (Ulefoss, 2023-02-04)

#167

Vindkraften er ingen stabil kraftkilde. Etablering er svært ressurskrevende og naturødeleggende. Vindkraft bidrar til at det negative miljøavtrykket til vannkraft øker når vannkraft benyttes som balansekraft.
Vi må ta vare på naturverdiene vi har, ikke ødelegge mer.

Bjørn Olav Haukelidsæter (Ulefoss, 2023-02-04)

#169

tysk vindkraft er uønska av de fleste pga alle negative effekter som fks rasert natur og dyre subsidier betalt av fellesskapet

arvid lenes (neslandsvatn, 2023-02-04)

#173

Jeg ønsker vindkraft her i Drangedal.

Greta Sætre (Drangedal , 2023-02-04)

#175

Jeg synes det ødelegger natur man ikke kan erstatte. Vindmøller kan evt. Settes langs motorveier og på industriområder.

Kristin Ulstein (Skien, 2023-02-04)

#176

Er imot vindmøller

Hallvard Bråthen (BØ I Telemark, 2023-02-04)

#179

Eg signerer, fordi norsk energipolitikk er komen inn i et blindspor. Og ved vindkraftutbyggjing, er ulempene enormt store, og fordelene,- viss det i det heile tatt er fordeler,- veldig små.

Trond Hovda (Nedstrand, 2023-02-04)

#180

Jeg signerer, fordi det er totalt unødvendig og vi må vedlikeholde det vi har av natur. Ikke ødelegge det.

Tuva Nordh (Ulefoss, 2023-02-04)

#181

Jeg ønsker å bevare naturen, ikke ødelegge den.

Melaas Elin (Drangedal, 2023-02-04)

#186

Dette er galskap!

Anne christine Ødegård (Ulefoss, 2023-02-05)

#189

Jeg vil og kan ikke være med på, og godta mer rasering av naturen vår, insekt og fugledrap, forgifting av jordsmonn, vann og havet. Ingen snakker om bakdelene, det snakkes bare om vi trenger mer energi? - for Tyskland? - for EU?

Ruth Wenche Vindheim Engesland (Søgne, 2023-02-05)

#194

Jeg vil ikke ha vindmøller og vindkraft i Nome og Drangedal

Maria Moen (Drangedal, 2023-02-05)

#195

Signerer på grunnlag av at vindkraft e miljøfiendtlig. Høyre ikkje heima i norsk natur.

Sondre Lygre (Norheimsund, 2023-02-05)

#196

Vindkraft er til alt for stor skade for vår natur og er ikke løsningen på vårt fremtidige kraftbehov.Det er også forbundet med stor profitt i denne bransjen som til slutt ender i skatteparadiser.Det liker vi ikke!

Ingolf Aarseth (EIDSVÅG I ROMSDAL, 2023-02-05)

#197

Vi skal ikke ødelegge naturen på noe som er både dyrt og lite smart.

Karin Wennberg (Lunde , 2023-02-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...