Hva med ungdomsklubben i Kroken???

Kommentarer

#8

Viktig å huske på, og ta vare på alle i kommunen, ikkje bare de i sentrum!

Lena Harkjær (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#12

Stort behov her også

Jon Are Tellefsen (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#16

I Kroken er befolkningen, engasjert i utvikling av et godt og levende lokalsamfunn. Jeg mener at en kan si at det er i Kroken ting skjer. Etableringen av ungdomsklubben er et av eksemplene på dette. Ungdomsklubb i Stranna ligger fram i tid og vil dessuten være en klubb hvor store deler av bygdas ungdom vil ha behov for skyss for å komme til. Klubben i Kroken ligger i lokalmiljøet og vil være enklere å besøke. Jeg mener derfor at ungdomsklubben i Kroken bør få et tilskudd til driften. Dette vil i tilfellet være et godt eksempel på samarbeid mellom det offentlige og lokalt privat initiativ.

T. Helene Solbakken (Oslo, 2023-01-23)

#17

Kjempeviktig at også ungdommen i Kroken får prioritet i Drangedal.

Siw Aakre (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#20

Jeg ønsker et ungdomstilbud for mine barn på Neslandsvatn. Da det er nærmest oss.

Kristine Sira (Drangedal , 2023-01-23)

#24

Det må legges tilrette for ungdomsklubb i Kroken

Hans J Johansen (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#25

Jeg støtter forslaget om at Drangedal kommune finansierer midler til å drifte ungdomsklubben på Neslandsvatn stasjon

Beate Folkman (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#27

Ett flott tilbud på stasjonen som bør få støtte til å fortsette.

Ann Kristin Haugland (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#32

Det er helt utrolig skadelig for lokalsamfunnet når man fjerner tilbudet til de unge. Det å gi ungdommen et tilbud og noe å bruke fritiden er å ivareta ungdommens psykiske helse. Direkte kunskapsløst av den kommunale ledelsen og i det hele tatt vurdere dette. Det burde være et tilbud 365 dager i året

finmark Roy (Stathelle , 2023-01-23)

#37

Jeg bor på Neslandsvatn og er oppvokst her. Jeg har også fått med meg at ungdom i dag har begrenset med samlingststeder og de trenger et samlingssted hvor de kan treffes for å ha det sosialt og gjøre ting som er gøy sammen. Arbeidet som er gjort for ungdommen på Neslandsvatn stasjon er veldig bra og det er kjempeviktig at dette prosjektet støttes finansielt så tilbudet kan opprettholdes.
Forventer at kommunen gir sin støtte til dette.

Per Even Myra Evensen (Neslandsvatn , 2023-01-23)

#38

Ungdomsklubb, ett sted og henge, samtidig forebyggende arbeid er noe av det viktigste vi kan bidra med til ungdommen.

Inger Marit ramskjær (Jessheim+, 2023-01-23)

#40

Vi trenger en ungdomsklubb på Neslandsvatn og

Jørn Løite (Neslandsvatn, 2023-01-23)

#45

viktig og ta vare på de unge!

Robert Jamtveit (Neslandsvatn , 2023-01-23)

#50

Dette er en viktig sak!

Jeanett Klock Løvland (Neslandsvatn , 2023-01-23)

#57

flytter til Neslandsvatn nå, med min sønn på 3 år. det er essensielt for en god barne- og ungdomstid at bygda har fritidstilbud i flere sjangrer. en aktiv ungdomsklubb dekker mange behov og kan være akkurat det mange trenger! bevilg midler så kan frivilligenergien og motivasjonen opprettholdes! flotte grasrottiltak skal ikke behøve bekymre seg for økonomien.

Gunn Torill rike Johansen (grimstad, 2023-01-24)

#59

Dette signerer jeg lett, ren og skjær logikk. Bra på alle måter.

Solveig Laland Mohn (Oslo, 2023-01-24)

#61

Ungdom trenger et sted å være i trygge rammer

Kjetil Netteland (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#63

The youth are the future of our kommune.

gordon miles (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#65

Dette er viktig!!!!

Torill Nordjordet (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#68

Ungdomsarbeid er viktig. Prestestranda er for langt unna og usentralt.

Gard Andre Solberg (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#70

Ungdomsklubb er viktig også for utkantene i bygda vår!

Anette Almelien (Drangedal, 2023-01-24)

#76

Jeg ønsker å ungdomsklubb på Neslandsvatn

Kristoffer Løvland (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#88

Jeg er helt og holdent enig!

Annie Reppe (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#94

Ungdommen trenger ein møteplass

Henning Øygarden (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#98

Jeg har ungdom selv!

Camilla Haugland (Drangedal, 2023-01-24)

#100

Jeg har barnebarn i Kroken. Er viktig att de har ett tilbud om aktiviteter etter skoletid. Synes det er rart at bare Drangedal sentrum som skal ha ett tilbud til sine ungdommer. Håper virkelig at stasjonen kan få støtte, slik at det tilbudet de har kan opprettholdes.

Berit Solheim (Søndeled, 2023-01-24)

#101

Støtter hjembygda mi

Kim andre Rummø (Sarpsborg , 2023-01-24)

#106

Viktig med tilbud til ungdom

Inger Anne Heldal (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#107

Støtter ungdomsklubb i Kroken. Håper kommunen gjør det samme.

Øyvind Nilsen (Neslandsvatn, 2023-01-24)

#110

Selvfølgelig skal ungdommen i Kroken få støtte. Burde fått støtte til 2 kvelder i uken som kan utvides.

Finn Lund (Drangedal, 2023-01-25)

#113

støtte ungdomsklubb

Jens Arne Nordjordet Nesland (Neslandsvatn, 2023-01-25)

#115

Alle barn trenger en trygg og god møteplass med ansvarlige voksne som passer på utenfor hjemmet.

Jan Fredrik Lund (Drangedal, 2023-01-25)

#117

Jeg signerer oppropet fordi jeg støtter ungdomsklubb i bygda, Neslandsvatn trenger et slikt tilbud

Tor Erik Åsulfsen (Drangedal, 2023-01-25)

#120

Ungdommene i Kroken / på Neslandsvatn trenger ett sted å møtes .

Liv Jorunn Tufte (Neslandsvatn , 2023-01-25)

#130

Jeg har barnebarn i kroken, og håper inderlig at dei kommer til å ha et tilbud når dei vokser til å blir ungdom.

Vigdis Grave (Tørdal, 2023-01-25)

#132

Et ungdomstilbud er viktig også for ungdom utenfor sentrum

Jenny Holte (Kragerø , 2023-01-25)

#142

Jeg mener ei bygd som Kroken/Neslandsvatn trenger ett sted for blant annet ungdommene

Marianne Erlund (Neslandsvatn, 2023-01-25)

#151

Jeg synes at kroken også burde han en ungdoms klubb

Christian Cintra (Neslandsvatn, 2023-01-26)

#155

Viktig å holde igang tilbud som allerede er der❤️

Vibeke Skogli (Neslandsvatn, 2023-01-26)

#157

Viktig å ha et sted for ungdommen i bygda.

Idunn Haugland (Neslandsvatn, 2023-01-26)

#160

Ungdommen trenger et sted å treffes i nærmiljøet👍🏻

Kjersti Bergane (Sannidal, 2023-01-27)

#162

Ungdom i kroken trenger et sted å være

Rita Løvland (VrÅdal, 2023-01-27)

#164

Heia Kroken

Maria Therkelsen (Skien, 2023-01-27)

#165

Jeg signerer fordi at det er viktig å ha et et felles møte plass for ungdom der de blir mer sosiale og ikluderende, der de får utvikle sine interesser og dele erfaringer, bli trygge på hverandre og lære av hverandre, sikte mot å være engasjert og allsidig.

Viktoriia Morozova (Drangedal, 2023-01-27)

#170

Jeg er veldig opptatt av gode tiltak for barn og ungdom. Har jobbet som formingslærer i vg skole i 34 år, og jobber fortsatt som frivillig med enkelte prosjekter.

Elisabeth Holt (Bergen, 2023-01-27)

#174

Også på Neslandsvatn må ungdomsklubben få støtte økonomisk, som i Drangedal.

Morten Gare (Drangedal, 2023-01-28)

#183

Jeg signerer fordi jeg oppfatter at tiltaket for ungdom på Neslandsvatn stasjon har vært vellykka og populært blant ungdommen, og da ville det være fint å kunne få midler til å fortsette.

Anne Signe Sttandskogen (Oslo, 2023-01-29)

#185

Det er viktig at ungdommene i Kroken også har et tilbud. Jeg vet at de er velkomne til Drangedal, men det er de motsatt vei også. De har et tilbud på Neslandsvatn stasjon nå, og det burde kommunen støtte økonomisk sånn at ungdommene i denne delen av bygda også har et tilbud uten å måtte reise enda en gang til sentrum i løpet av dagen.

Marthe Wisting (Drangedal , 2023-01-29)

#187

Etter kroa ble nedlagt har isje ungdommene på neslandsvaten en plass og være og ungdomsklubben høres ut som et bra tilbud for dem så de slepper og måtte kjøre opp te Drangedal for å være på ungdomsklubben der

Ingebjørg Nordjordet (Gjerstad, 2023-01-29)

#193

Jeg signerer fordi dette er gledelig og viktig for ungdommen på Neslandsvatn. Flott tiltak!

Karl Heldal (Oslo, 2023-01-29)

#199

Beholde ungdomsklubben.

Anne-Britt Sommernes (Neslandsvatn, 2023-01-31)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...