Helhetlig masterløp for spesialsykepleiere

Kommentarer

#4

Jeg har utdannet intensivsykepleiere i 20 år og fulgt utviklingen av disse spesialitetene fra bedriftsinterne utdanninger ved de enkelte helseforetak via videreutdanninger til masternivået vi nå er på. Pasientene og behandlingen har økt voldsomt i kompleksitet, og derav også dybden og bredden på kunnskapen studentene skal lære. Ved masternivå på hele utdanningen over to helhetlige år vil man kunne oppnå den innlæring, refleksjon og modningen man må ha for å kunne ivareta akutt og eller kritisk syke på en faglig forsvarlig måte.

Astrid Danielsen (Stavern , 2023-01-13)

#7

Jeg støtter kravet om fullverdig masterløp etter internasjonale krav for alle. Spesialsykepleiekompetansen må opprettholdes på masternivå for både pasientsikkerhet og rekruttering til yrket. Lønn kommer forhåpentligvis etterhvert.

Ellen Gjerde (Ålesund, 2023-01-13)

#20

Det er pasientene som bil tjene på at videreutdanning for sykepleiere også skal være fullverdig master.

Elin Lundby (Lillestrøm, 2023-01-13)

#21

Jeg signerer fordi master er master. Topp motiverte studenter som vil spesialisere seg, men rammene gir ikke mulighet for det.

Benedikte Svalland Elter (Bergen, 2023-01-13)

#26

Dette er viktig for fremtidens spesialsykepleiere!

Marianne Sandvik (Stavanger, 2023-01-13)

#30

Mastergrad kreves for å tilfredsstille rett kompetanse for å utøve stadig mer komplekse spesialsykepleieoppgaver.

Rita Foss Hargott (Holmestrand , 2023-01-13)

#42

Viktig med master

Linn Skadsheim (Sandnes, 2023-01-13)

#45

Det er en selvfølge at spesialutdannede sykepleiere har masteforløp. Alt annet er å gå baklengs inn i framtida.

Ann Helen Kværne (Nøtterøy, 2023-01-13)

#55

For å møte tjenestenes behov for kvalitet og pasientsikkerhet, bør det være en selvfølge, et krav og en forventning om at spesialsykepleiere som utdannes i dag har en mastergrad

Eva Østvik (Tromsø, 2023-01-13)

#58

Hør! Hør!

Cathrine Saltnes (Alvøen, 2023-01-13)

#66

Viktig at utdanningene følger europeisk standard, og at videreutdanningene får samme lengde.

Heidi Langaker (Fredrikstad, 2023-01-14)

#68

Spesialsykepleiere bør ha en mastergrad

Ann-Cathrin Melby (Godvik, 2023-01-14)

#71

Dette har med både likestilling og rettferdige utdanningsmuligheter å gjøre. En masterutdanning er en masterutdanning

Hege Vistven Stenseth (Rhkkinn, 2023-01-14)

#72

Fremtidsrettet, pasientsikkerhet! Alle spesialsykepleiere bør ha masterkompetanse for å møte dagens og fremtidens krav til kompetanse! Dette er til pasientenes beste!

Ellen Benestad Moi (Kristiansand, 2023-01-14)

#73

Viktig med høy kompetanse for spesialsykepleiere. Pasienter og samfunnet tjener på det.

Gro Merete Høyum-Johansen (Trolldalen 31, 2023-01-14)

#78

Jeg selv går på intensivsykeple studiet og må gå ned i stilling for å få tid til å skrive master

Christine Haugen (Billingstad, 2023-01-14)

#84

Kompetanse har alltid vert sett på som viktig og er en nødvendighet i dagens mange komplekse yrker. Hvordan dette ikke settes like høy i et yrke hvor det menneskeliv det omhandler er for meg helt forunderlig. Samtidig tror jeg dette er viktig for å beholde sykepleiere i yrket, og for å rekruttere nye unge ivrige menn og kvinner. De fleste ønsker muligheter for utvikling, en mulighet til å vokse.

Andreas sandor Bohm (Fredrikstad, 2023-01-14)

#89

Jeg vil ha lønn for mastergraden

Linda Sollien (Tønsberg , 2023-01-14)

#94

Jeg signerer for et helhetlig masterløp for spesialsykepleiere!

Christina Edvardsen (Gamle Fredrikstad, 2023-01-14)

#95

Jeg støtter absolutt at de sykepleierne som behandler de sykeste pasientene trenger masterkompetanse.

Pål Hegland (Førde, 2023-01-14)

#101

Mange gode grunner til det! Nevner 2: Veldig viktig både for faget og for en ensrettet riktig lønn!

Heidi Sundal Sevel (Bergen, 2023-01-14)

#102

Jeg signerer fordi jeg mener master kompetanse er viktig for utviklingen av fag og forskningsbasert praksis

Käthe Meyer (Oslo, 2023-01-14)

#112

Avbrutte utdanning = avbrutt utvikling av sykepleie til et fagfelt i rykende utvikling.

Kirsti Haugstad (Oslo, 2023-01-15)

#114

Pasientene og helsetjenestene trenger deres masterkompetanse - og vi trenger dere også på utdanningene! Helt nødvendig for å kvalifisere lærere til førstekompetanse og professor

Mette Tøien (Solbergmoen, 2023-01-15)

#126

Enig! Mer kunnskap, tryggere pasienter!

Trine Lillemæhlum (Hamar, 2023-01-15)

#129

Kompetanse , kunnskap = fremtid

Rita Sørlie (Fredrikstad , 2023-01-15)

#130

Jeg er operasjonssykepleier og mener at masterløp er det eneste riktige steget videre i utviklingen av utdannelsen vår, som også understreker graden av hvor avansert sykepleien har blitt!

Malin Maria Dramdal (Sandnes, 2023-01-15)

#137

Jeg signerer fordi det gamle forløpet er avleggs!

Inger Liv Svendsgård (Oslo, 2023-01-15)

#139

masterløpet er den rette graden for en slik utdanning.

Magnus Nordbø (Stavanger, 2023-01-15)

#145

Fordi jeg er en desillusjonert sykepleier som jobbet meg i senk på Kalnes og som signerer på alt som kan fremme sykepleiernes faglighet og overlevelse i hverdagen.

Henriette Schultz (Råde, 2023-01-15)

#152

Alle med de treårige høyskoleutdanningene må ha samme muligheter for videreutdanning og mastergrad.

Olaug Karin Benjaminsen (Hamar, 2023-01-15)

#159

Jeg signerer fordi jeg er HELT enig!

Therese Finjarn (Rykkinn, 2023-01-16)

#164

Ønsker masterløp på anestesiutdanning, da vi sår bedre rustet til å møte fremtidens krav som spesialsykepleiere. Ønsker heller ikke A og B lag i anestesien. De som har master og de som ikke har. Virker splittende for faget.

Hilde Ågotnes (Haugesund, 2023-01-16)

#169

Jeg støtter oppropet!

Liene Stipina-Manihasa (Skien, 2023-01-16)

#180

Jeg ønsker masternivå på spesialiseringer.

Magdalena Swiatek (Jessheim, 2023-01-16)

#181

Vi er en ekstremt sårbar yrkesgruppe. Vi må ha god fagligkompetanse og derfor må det tilrettelegges for master og 120 studiepoeng.

therese Bendiksen (haugesund, 2023-01-16)

#184

Jeg leverte Master i Anestesisykepleie desember 2022. Å skrive master ga meg kompetanse som vil gjøre meg en bedre spesialsykepleier. Masteroppgaven ved siden av tilnærmet full jobb er ikke å anfale for livskvaliteten.. Hvorfor tillates dette innen sykepleie, mens omtrent alle andre fag har standardisert gradsstruktur?

Hanna Emilie Fjeld (Skien , 2023-01-16)

#187

Master er svært viktig med tanke på å få flere inn i PhD løp. Uten flere med PhD vil videreutdanningene på masternivå stoppe opp. Da ender vi opp med sykehusinterne utdanninger og lønnsstagnasjon.

Tove Hestdal (Haugesund, 2023-01-16)

#189

Jeg ser ingen god grunn til at spesialsykepleier skal ha et forkortet utdanningsforløp når tendensen i samfunnet ellers er å tilstrebe en mastergrad . Evnen til kritisk tenkning og metodevurdering er viktig i spesialsykepleie.

Tove Gjesdal Helland (Ålgård, 2023-01-16)

#196

Anestesisykepleierens kompetanse må verdsettes!

Dani Lalovic (Haugesund, 2023-01-16)

#197

Jeg er enig i at spesialutdanningen, i mitt tilfelle, operasjonssykepleie skal være et helhetlig masterløp! Det er kompetanseoppheving, og ikke minst en stor fordel for pasienten.

Denn Mark Ligot (Haugesund, 2023-01-16)

#199

Det er behov for å sikre eit høgare akademisk nivå på spesialsjukepleiarar innen anestesi, for å sikre godt grunnlag for fagutvikling og kompetanseheving. Anesteiutdanninga må i tillegg vera på same nivå som andre tilsvarandre spesialutdanningar.

Synnøve mathisen (Bergen, 2023-01-17)

#200

Jeg signerer fordi master er en naturlig oppfølger av bachelor, og fordi dette gir forutsigbarhet for både sykehus og studenter. Vi trenger kompetansen masterutdanningen gir.

Silje Dahlen (Lørenskog, 2023-01-17)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...