Ja takk til Demenskor i alle kommuner i Norge!

Kommentarer

#3

Jeg har selv sett hva musikk gjorde med min bestemor, som fikk alzheimer. Også de av hennes medboere som hadde mistet alt språk, sang med de gangene vi leide inn musikere på avdelingen. Dette handler om å se demente, behandle dem som verdige individer. Det handler om livskvalitet, livsglede. Vi må få en slutt på at alt handler om bunnlinje, innsparinger, effektivisering.

Lisbeth Kristoffersen (Oslo, 2023-01-04)

#10

Sang og musikk er viktig i demensomsorgen.

Ann Karin Flyen Randen Randen (Folldal , 2023-01-04)

#12

Jeg signerer fordi jeg ser hvor viktig det kan være med et sånt prosjekt rundt om <3

Janne Elisabeth Elde (Asker, 2023-01-04)

#18

Jeg har en kamerat i Demenskoret, og ser hva det betyr for ham

Olav Sletten (Løten, 2023-01-04)

#19

Jobber til daglig med personer med demens og ser hvor viktig dette er.

Unni Knutsen (Brumunddal, 2023-01-04)

#22

Dette er både viktig og rett. Jeg jobber som demenskoordinator i Ås kommune, og vi startet opp med kor før personer med demens høsten 2022

Mona Bekkhus-Wetterberg (Tomter, 2023-01-04)

#24

Jeg signerer fordi dette kan være en god måte for demente å føle tilknytning til omverden på

Ingunn Birknes (Laksevåg, 2023-01-04)

#26

Jeg er sykepleier og jobber med personer med demens på skjermet avdeling. Jeg synger mye med og for pasientene, og sangen er et sterkt virkemiddel for å skape ro, stimulere til mestring ved å huske tekst, kroppen stimuleres til rytme og dans, den stimulerer et glemt språk for de som har mistet det, det kan minske bruken av beroligende medisiner, kan avlede en vanskelig situasjon og ikke minst gir det ren glede å synge.

Gunn Riisehagen (Brumunddal, 2023-01-04)

#27

Tenk at noe så koselig kan bli til forskning!
Magisk 💕

Kristina Sandberg (Sandefjord , 2023-01-04)

#31

Viktig tiltak for mennesker som virkelig trenger der

Siri HANSON (Øygarden , 2023-01-04)

#35

Sang og musikk gir også demente en opplevelse av glede og tilhørighet ♡

Eli Frydendahl (Hamar , 2023-01-04)

#37

Synger i kor og vet at dette er viktig🎶❤️🎶

Torhild Odny Lunke (Lillehammer , 2023-01-04)

#44

Det er virkelig på tide at musikk som behandlingsform blir tatt på alvor for alle med demens sykdom. Bra med forskning som understøtter.

Marit Lundstad (Horten, 2023-01-04)

#52

Jeg er Helsefagarbeider å ser hvor viktig sang og musikk er❤️

Mona Berntsen (Spydeberg , 2023-01-04)

#54

Ja til økt livsglede for demente ❤️

Halvard Bjørgum (Trondheim, 2023-01-04)

#59

Jeg har selv vært pårørende. Har sett på demenskoret, og ser viktigheten med sang og musikk for de som lider av sykdommen, den kan ramme oss alle

Ingunn Henriksen (LISMARKA, 2023-01-04)

#64

Eg signerer for eigen erfaring kor viktig songen er for dei med dimens. Mor sang to år etter at ho mista taleevna. Ho hugsa alle versa på sangane. Musikk og song var henna glede dei åra ho levde etter ho vart sjuk.

Marianne Hoff (Viksdalen , 2023-01-04)

#65

Behovet for demeskor er tilstede i Alver kommune. Vi må få flere tilbud til alle med demens

Randi Vikan (Frekhaug , 2023-01-04)

#66

Serien om demenskoret har berørt meg veldig. En vakker film. En viktig film. Og korsang, effekten den har på deltakerne. Bedrer livskvaliteten betraktelig 😘 Jeg har selv sunget i kor fra jeg var 18 år. Nå er jeg 66. Synger fremdeles ❣️

Mette Rosshaug (Trondheim, 2023-01-04)

#69

Dette er viktig og riktig, nå og for framtida

Stine Engen (Kongsvinger, 2023-01-04)

#72

Mennesker med en demenssykdom fortjener aktiviteter som kan gi glede i hverdagen og samvær med andre. Musikk er det språket som sist forsvinner,og når all forskning peker på hvor virkningsfullt det er for livsglede, er det vel ingen tvil om hvilke tiltak som bør prioriteres

Anne Sofie Halvorsen (Nesodden , 2023-01-04)

#73

Jeg vet hva sang og kor gjør for meg. Og jeg vet hva sang gjorde for min demente mor.

Merete Lilleengen (Elverum, 2023-01-04)

#74

Det er helse i hver tone #sanghelelivet

Bjørg Haave (Ringebu, 2023-01-04)

#75

Dette er viktig

Randi Schau (2484, 2023-01-04)

#77

Håper at underskrifts-kampanjen kan bidra til mer fokus på demens - og etablering av mange, mange demenskor rundt i landet ❤️

Gisken Nygård (Bergen, 2023-01-04)

#80

Jeg ser gleden det gir den syke i tillegg til pårørende!
Også oss uteforstående!🤗

Marit Småli (Snåsa, 2023-01-04)

#81

Sangen gir glede ❤️

Anne Andressen Strøm (Løten, 2023-01-04)

#88

Dette er noe alle kommuner bør ha. Sang og musikk er noe de demente husker og har glede av

Christine Elisabeth Bergo (Myking, 2023-01-04)

#91

Det er utvilsomt viktig!

Marianne Faleide (Hamar, 2023-01-04)

#92

Dette trenger vi!!! Livsglede!!!

Gry Anita Paulsen (Langhus, 2023-01-04)

#104

Det er så viktig at demente får en hverdag som kan gi mening. Og ofte er det slik at de husker gamle sanger mye lettere enn de nye. Disse sangene de er vokst opp med. La de få føle en tilhørighet og en samhørighet med andre som også har demens. Dette er noe som faktisk pårørende også kan ta del i og som vil skape en nærhet til den som er dement, en nærhet de kanskje føler de har mistet på grunn av denne sykdommen.

Bente Vetvik (Seim, 2023-01-04)

#105

Jeg brenner for å bruke musikk i miljøterapeutisk øyemed, og fordi jeg har årelang erfaring med at det virker.

Margrete Gjerdrum (Hønefoss, 2023-01-04)

#106

Det er så viktig for demente

May-Britt Andersen (Ås, 2023-01-04)

#111

Det så innmari viktig del av helsefremmende arbeid

Charlotte Udø Kjeldsberg (Tolvsrød , 2023-01-04)

#118

Auka livskvalitet for personar med demens!

Marit Sæle (FREKHAUG , 2023-01-04)

#121

Fantastisk tiltak for alle med demens .

Eli Konneeup (Askim, 2023-01-04)

#132

Alle fortjener å bli tatt på alvor og få være med på meningsfylte aktiviteter, som gir glede og mestringsfølelse!

Tordis Barhaugen (Brumunddal+, 2023-01-04)

#134

Jeg signerer fordi det gir trygghet, livsglede, livsutfoldelse og verdigheten som er viktig for ethvert menneske!

Merete Melbøe (Bergen, 2023-01-04)

#135

Jeg signerer fordi jeg støtter dette oppropet 100%

Gunnar Magnus Eriksen (PARADIS, 2023-01-04)

#136

Jeg synes dette er både sosialt og positivt.

Elisabeth Marie Deaton (Kragerø, 2023-01-04)

#139

Min mann har Alzheimer

tone storslett (Larvik, 2023-01-04)

#140

Jeg er sterkt involvert i demensomsorg

Vera Nordhagen (Jordet, 2023-01-04)

#142

Musikk er viktig for alle mennesker

Randi Fasmer (Høyanger , 2023-01-04)

#145

Det mest rørende og positive jeg har sett, la de demente få lov til å utfolde seg. Det blir tross alt flere og flere unge mennesker som rammes.

Grete Oskarsen (Oslo, 2023-01-04)

#157

Dette er kvalitetsforbedring i tjenestene, vil øke trivsel og livskvalitet for tjenestemottakere, dempe angst og uro, minske legemiddelbruk og være ressursbesparende på sikt. Kun vinn-vinn.

Laila Jenssveen (Løten, 2023-01-04)

#163

Flott tiltak som mange med demens ville hatt glede av

Wigen Veronica (Steinkjer , 2023-01-04)

#166

Å synge gir energi og glede

Hieke Elgersma (HERADSBYGD , 2023-01-04)

#167

Flott og viktig tiltak! Musikk er terapi og livskraft!

Berit Holmseth (Trysil, 2023-01-04)

#179

Viktig tilbud

Øivind Bjurbeck (Hamar, 2023-01-04)

#182

Bor med min far som er begynnende demens , 4 år siden han fikk diagnosen

Erika Johnsen (Arendal, 2023-01-04)

#183

Dette er kjempe viktig og flott 🤞🥰🤞

Marianne Mo (Hjelmås , 2023-01-04)

#186

Min kjære har deltatt i Demenskoret ( NRK) og jeg opplevde dette som helt fantastisk!
Når den ene ferdigheten etter den andre forsvinner ser jeg hvordan gleden over musikk fremdeles er tilstede - derfor JA til Demenskor der vi bor!!!!

Turid Gustavsen (Fredrikstad , 2023-01-04)

#189

Dette er noe som vil gi glede og mestring til flere mennesker med demenssykdom.

Toril Ous (Løten, 2023-01-04)

#197

Har opplevd demenssykdom i nær familie, og såg kor viktig det er med sang og musikk, dans og aktiviteter.

Anne Onarheim Langeland (Hovlandsstrando , 2023-01-04)

#199

Jeg er pårørende til demenssyk mamma og ønsker et bedre tilbud til henne og andre med sykdommen💜

Siw Eriksen (Harstad, 2023-01-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...