Nei til nedlegging av Åram ferjekai

Kommentarer

#8

Ferge til Åram fergekai er svært viktig for kvardagslivet til oss som bur i Vanylven !

Per Arne Sandnes (6143 Fiskå, 2022-11-22)

#16

Jeg har vokst opp på Hakallestranda og vet betydningen av ferja mellom øyene og fastlandet for de som bor der!

Ramona Karlsen Sannes (Nittedal, 2022-11-22)

#24

Jeg meiner Vanylven og Sande trenger fergekai og forbindelsen.
Både pga dei som pendler og for beredskap på øyene.

Soevdsnes Peder Andre (Grimstad , 2022-11-22)

#27

Dette vil vere med å utarme distriktet!

Lindis Fluevåg Løvbrekke (Ålesund , 2022-11-22)

#32

To ferger mot ei, om ein skal til øyene, dersom Åram blir lagt ned. Stort tilbakesteg!

Toril Sande (Stadlandet , 2022-11-22)

#37

Vi må kjempe for å bygge opp distrikta, ikkje ned! Mange både på Åramsida, men også sandsøy/voksa og Kvamsøy er óg avhengig av å kunne pendle til Åram, eller er avhengig av storbiltransport til bedriftene på øyane. Galskap å legge ned Åram ferjekai!

Karina Beate Skare Longva (Gursken, 2022-11-22)

#38

Dette er et viktig samband for befolkninga både på øyene og fastlandet. Og nedlegging er kun for å spare penger på nybygging av kaianlegg. Er vel en plass dei helst vil sommle bort pengane..

Stian Søvdsnes ( Nordstranda , 2022-11-22)

#42

Hadde Rovdefjordbrua våre ein realitet no, så hadde det vore naturlig å legge ned Larsnes fergekai. Galskap å legge ned Åram fergekai.

Iren Rønnestad (Åram+, 2022-11-22)

#43

Brukar denne ferja ofte i jobbsamanheng,saman med mange andre.

Gunn Anita Vildalen (Sørbrandal, 2022-11-22)

#44

Reidar og andre må kome seg på jobb. Vi klarer oss ikkje utan dei. Det er lange tradisjonar for samkvem mellom fastlandet (Åram) og øyane. Slik må det kunne vere også i framtida.

Rune Halsen (6149+Åram, 2022-11-22)

#48

Et lite gjennomtenkt forslag fra administrasjonen på fylkestinget.

Nils Olav Moen (Fiskå , 2022-11-22)

#50

Dette vil kunne hindre viktig samvær og samhandling mellom fastlandet og øyene. En viktig ferdselsåre blir da borte, noe som kan føre til øket fraflytting og mindre fristende med ny etablering.

Nina Brandal Riise (Oslo/ Sør-Brandal, 2022-11-22)

#51

Støtter venner som bor der og til ferieb.

Ildiko Korzelius (Åmli, 2022-11-22)

#61

Det er stor trafikk mellom fastlandet og øyane. Viktig å halde oppe den lisje infrastrukturen en har

Oddgeir Nygjerde (Ulsteinvik , 2022-11-22)

#66

Det er skammeleg at vi har ei samferdsleavd. i Møre og Romsdal som klarer å kome til slike slutningar når økonomien pressar på.
Der er mange andre steinar å snu, men den manglande sakkunna på kontoret i Molde vil nok aldri kunne sjå desse.
I privat sektor ville tilsvarande vanvit vorte tolka som ein søknad om avskjed.

Torgeir Røyset (Ulsteinvik, 2022-11-22)

#83

Vi treng ferja, vi er avhengig av den. Til arbeid eller turar på fritida, besøk til familie m.m.

Maria Therese Fiskaa (Åram, 2022-11-22)

#91

Jeg ikkje vill att åram ferjekai skal legges ned

Henrik Hustad (Hakallestranda, 2022-11-22)

#93

De kan ikke fjerne åram ferjekai. Snakk om isolering av bygda da.

Siv Corswant (Slemmestad, 2022-11-22)

#98

Eg kan ikkje forstå at det meinast i fullt alvor at fylkje vil foreslå å legge ned Åram fergekai! Det «galnaste» eg har høyrt på lenge!!!

Hilde-Karin krokvik Nerland (Fiskå, 2022-11-22)

#103

Det er viktig for lokalsamfunnet og tilreisende.

Tyra Seland (Fiskå/Nesodden , 2022-11-22)

#111

Det er svært viktig å ha direkte samband mellom øyane og Åram.

Bjørn Skagen (Orkanger , 2022-11-22)

#115

Det et viktig å ha samband mellom øyane og Åram

Berit Skagen (Orkanger, 2022-11-22)

#119

Treng ferje til Åram.

Korsnes Jostein (Kvamsøy, 2022-11-22)

#130

Øyene trenger fastlandsforbindelsen.

Eva Runde (6090 Fosnavåg, 2022-11-22)

#132

Vi må ha anløp til Åram inntil SFS er på plass

Møyfrid Ristesund (Kvamsøy, 2022-11-22)

#135

Det er hverdagen vår.

Heming Drage (Stadlandet , 2022-11-22)

#136

Sikre næringslivet varer, tjenester og arbeidskraft

Annbjørg Skare (Larsnes, 2022-11-22)

#142

Reisande frå/til øyane mot/frå sør, må
i tilfelle nedlegging, kvar gong reise ei EKSTRA ferjestrekning (Koparnes/Årvik OG Larsnes/Voksa/Kvamsøy).
Dette er GALSKAP, og eit forferdeleg tilbakesteg !
Eg tenke særleg på dei som pendlar kvar dag til/frå Åram. T.d. arbeidspendling. Det kan ikkje vere meininga at desse skal måtte ta TO ferjer for å kome seg på jobb ?
Kva distriktspolitikk og menneskelege omsyn er det ?

Pr i dag reise eg som privatperson, med 4 ferjer på den 10-12-timars lange reisa heimafrå og til/frå den vakre Sandsøya (Voksa).
Og eg reise her OFTE.
Skal eg no måtte reise FEM ferje-strekningar ? Der 2 av desse er heilt på SLUTTEN av turen - og over den same fjorden ?
Og OBS - ein køyre sjeldan "rett inn på ferja" ved slike reiser, og då kjem ventetida i tillegg.

Dette må vere det mest utrulege forslaget eg nokon gong har høyrt om, og eg har
ei klar forventning om at det straks vert trekt tilbake !

Møyfrid Einang Kristoffersen (Uskedalen, 2022-11-22)

#149

Denne ruta er essensiell, både for sande og vanylven

Ronny Løvoll (Syvde, 2022-11-22)

#152

Vi treng Åram fergekai. Dette er grunna tannlegedistriktet som mine barn går til. Det er sopass nerme at man har bare 15 min kjørevei frå åram til fiskå. Om man må ha ei heil omreise på 45 min med ferge til Larsnes, for å so kjøre til Årvik-koparnes ferge, å ta ferge som tar ekstra 15min å som man kan uheldig miste grunna forsinkelse (som titt kan skje) i fergesamband til Larsnes , og dærfrå so kjøre heile den ubehagelige dårlige veien frå Koparnes, rundt å inn til fiskå er rett ugunstigt.for å so ta ferge tilbake frå koparnes til Årvika å være so uheldig at man mister ferga å deretter må stå i 2 timar for å vente på neste ferge frå Larsnes, er rett ugunstig på alle måtar. For meg vert dette å ødelegge tilbud som er nermare til å måtte øke det med ekstra kostnadar med drivstoff å reisevei og unødvendig tid. So ja vi treng Åramfergekai for mange grunnar.FERDIG DISKUTERT!

Lisa Brekke (Kvamsøy, 2022-11-23)

#166

Dette vil forverre dagens situasjon ytterligere!!

Anette Paulsen (Fosnabåg, 2022-11-23)

#171

Det er ei viktig kai for lokalsamfunnet

Hans Chr Hansen (Stadlandet, 2022-11-23)

#177

Det er vanvitig forslag .

Anna Kirsti Skare (Sandshamn, 2022-11-23)

#183

Heilt naturstridig å legge ned Åram fergekai. Masse folk som bruker denne for å kome seg til/frå Øyane for å gi tjenester med td bygging, rørlegger, elektriker. I tillegg også pendling for jobb/skule i Vanylven

Solveig Hagen Sandvik (Gursken, 2022-11-23)

#186

Å legge ned dette tilbodet som både kortar ned køyretida for dei på øyane som skal sørover i tillegg til folket i store delar av Åram Krins som skal nordover er heilt katastrofe.

Andre Kragset (Hakallestranda, 2022-11-23)

#190

Kvifor gjer vegen til og fra øyane vansklegare en den allereide er. No blir det snakk om fleire timar kjøretid til og ifrå og det sparer ingen verken persona eller miljø på

Stine Molnes (Brandl, 2022-11-23)

#191

Eg bur i Vanylven,men er frå Kvamsøy,han eg er gift og bur ilag med er frå Sandsøya. Vi har begge aldrande foreldre på begge øyane,å det er totalt uakseptabelt å legge den fergekaia på Åram! Hårreisande forslag,skjerp dykk!!

Iris Kristin Simonnes (Leitebakkane 7 6142 Eidså, 2022-11-23)

#193

Dette er nok eit steg i å rasere distriktet til fordel for sentralisering nordover.
Fjerning av avgangene her svekker viktige funksjoner innen beredskap for både brann og ambulanse, samt ødelegger for arbeidsplasser.

Odd Arne Kvalsvik (Fiskå, 2022-11-23)

#196

Jeg bruker Åram fergekai frekvent i mine besøk til Åram

Frank Terje Bergsnev (Kristiansund, 2022-11-23)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...