Klimakrisen er en helsekrise!

Kommentarer

#1

Overlege OUS

Bjarne N Marcussen (Oslo, 2022-11-12)

#10

Jeg signerer fordi det meste annet vi forsker på i medisinen for tiden framstår relativt uinteressant på lengre sikt dersom vi mennesker i mellomtiden ødelegger klodens beboelighet.

Linn Okkenhaug Getz (Trondheim, 2022-11-13)

#24

Rett og slett fordi det er et for viktig tema til å ikke gjøre det.

Jan Ivar Røssberg (Universitetet i Oslo, 2022-11-13)

#26

Fordi jeg anser klimakrisen som en av de viktigste samfunnsproblemene vi står overfor.

Ellen Rygh (Atendal, 2022-11-13)

#32

Klimakrisen er en helsekrise

Ola Løkken Nordrum (Castlebar, 2022-11-13)

#35

Leger bør ta samfunnsansvar.

Anne Kristine Bergem (Asker, 2022-11-13)

#43

Jeg signerer fordi det trengs mye mer handling akkurat nå! Klimakrisen er en stor helsekrise- de minst ressurssterke vil rammes hardest - og norsk helsevesen plikter å gjøre det vi kan for raskest mulig å kutte utslipp og bidra til at hele verden forblir levelig for våre barn og barnebarn. Det går alt for sakte!

Hege Melby Frøen (Oslo, 2022-11-13)

#46

Bruk hodet, vi har bare en klode.

Kristin Hestmann Vinjerui (Trondheim , 2022-11-13)

#85

Effektive klimatiltak nå er det mest effektive botemiddelet på fremtidens helseproblemer!

Mildrid Ullerud (Gjøvik, 2022-11-14)

#95

Klimakrisen er tidenes største trussel mot global helse.

Astrid Rem (Trondheim, 2022-11-14)

#135

Jeg signerer fordi generasjonene som kommer etter oss fortjener ei jord som er til å leve på.

Ketil Størdal (Fredrikstad, 2022-11-15)

#138

Som lege kan jeg ikke være passiv til at livsgrunnlaget på jorda ødelegges.

Kirsten Osen (Oslo, 2022-11-15)

#141

Vi har ikke noe valg. Vi må handle nå!

Trond Heir (Oslo, 2022-11-15)

#158

Dette er en livstruende

Robert Pedersen (Levanger, 2022-11-15)

#169

Når vi vet hva som er konsekvensen, kan vi ikke se bort. Vi må ta ansvar og aksjon!

Joost Van wijchen (Bergen, 2022-11-16)

#171

Jeg signerer fordi jeg er sterkt bekymret for at klimakrisen vil føre til global uhelse. Som vi alt har sett ifm Covid-19-pandemien, at flere døde av Covid-19 i perioder med høy luftforurensing.

Marit Teigen Hauge (Molde, 2022-11-16)

#177

Klima- og naturkrisen er uten tvil vår største krise. Vi har absolutt ingen tid å miste.

Joy Buikema Fjærtoft (Oslo, 2022-11-17)

#182

Vi trenger handling nå. Vi har allerede hundretusenvis av mennesker som drukner. 1/3 av Pakistan under vann, ekstremtørke som veksler med gigantflommer og gjør folk i store deler av Afrika hjemløse. Irak og deler av Iran mangler drikke- og dyrkingsvann. Vi kan ikke la befolkninger dø og nekte dem å migrere for å finne beboelse områder. Flere kriger og mer fossil energiutvinning løser ingenting. Områder ingen renser for forurensing, dårlig folkehelse og ødelagt dyrkingsjord og oppvekstforhold følger i kjølvannet av spredning av oljeutvinningen. Gjør noe med det nå, så menneskehetens barn har en fremtid. Få ned utslipp, nå 1,5 gradersmålet. Lag reelle klimaforbedrende tiltak og samarbeid internasjonalt om å reversere avskoging, oppvarming og miljøskade.

Anna Helleland (BERGEN, 2022-11-18)

#184

Vi MÅ GJØRE MER FOR Å LØSE KLIMAKRISEN OG SETTE STOPPER FOR LETE ETTER MER OLJE.

Eirik Sagen (Oslo, 2023-06-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...