JA til Harestad skolekrets

Kommentarer

#27

Barnets beste er et rettslig prinsipp som skal sikre at barns interesser løftes frem og vektlegges når det tas stilling til spørsmål som har betydning for barn.

Barnets beste et viktig prinsipp i FNs barnekonvensjon. I 2014 ble prinsippet også tatt inn i Grunnloven § 104.

Prinsippet bygger på en anerkjennelse av at barn kan være sårbare. Barn er dessuten selvstendige individer. Dette gjør det nødvendig med en mekanisme som sikrer at ett eller flere barns interesser ikke blir oversett i møte med andre hensyn og interesser, for eksempel interessene til foreldrene eller offentlige myndigheter.

Prinsippet om barnets beste har betydning på alle samfunnsområder, og det gjelder derfor på tvers av alle rettsområder. Prinsippet kommer til uttrykk både i internasjonale og nasjonale regler

Monica Einarson (Randaberg , 2022-10-25)

#29

Jeg er imot nedlegging av Harestad skole

Seyfi Gundogan (Randaberg, 2022-10-25)

#32

Forelder på Harestad skole. Kommunen må ikke få lov å legge ned nærskolen i sentrum.

Ørjan Einarson (Randaberg, 2022-10-25)

#56

Jeg ønsker skolekretsen skal bestå

Astrid Behrens (Randaberg, 2022-10-25)

#58

Det er feil å ta barna bort fra deres naturlige skolekrets, skolemiljø og skolekamerater. Ved flytting blir det lengre og farligere skolevei for barna, fører igjen til mer kjøring-som det ikke er planlagt for.

Alice Curtis (Randaberg, 2022-10-25)

#78

Ønsker å bo i Randaberg og forsåvidt sentrum der vi bor nå. Derfor vi bor her for alt er sentrumsnært med barneskole

Morten Skarpenes (Randaberg sentrum , 2022-10-26)

#80

Randaberg kommune kan ikke rive Harestad uten en langsiktig klar og tydelig plan! Det bryter med nærskoleprinsippet i opplæringsloven og vil få følger for barna, for lærerne, for utbygging i sentrum (uten nærskole-dekning stopper og mulighet for regulering) og for kommende generasjoner!

Tor Erland Asdahl (Randaberg, 2022-10-26)

#83

Jeg vil beholde nærskolen vår.

Cecilie Haraldseid-Driftland (Randaberg , 2022-10-26)

#104

Ønsker en kort og trygg skolevei for barna våre. En av grunnene til at vi flytta dit vi bor nå.

Charlotte Auestad (Ryggveien 8, 4070 Randaberg , 2022-10-26)

#105

Har snart barn i skolealder som skal gå ved Harrstad skole

Elisabeth Tverberg (Randaberg, 2022-10-26)

#122

Barn har rett på en nærskole. Det vil være direkte skadelig for barna å bli splittet i så ung alder. De trenger sine venner og nære relasjoner. De trenger å gå på skole med barn fra sitt nærmiljø. Dette skaper trivsel og trygghet.

Signe Lill Steinskog (Randaberg, 2022-10-26)

#125

Modell 6

Henriette Austrheim (Randaberg, 2022-10-26)

#127

En så bra kommune må da kunne stille med en fullverdig skole.

Har vi kasta bort alle pengene på granittkanter(snublekanter)? Hvor blir lyset langs skoleveien av?
Er barn nedprioritert i denne kommunen?

Lars Gøran Randeberg (Randeberg , 2022-10-26)

#133

Jeg vil beholde Harestad skole.

Elise Bergsagel (Randaberg, 2022-10-26)

#146

Jeg signerer fordi jeg vil beholde skolekretsen i nærområdet vårt.

Hege Svendsen (Randaberg , 2022-10-26)

#147

Det er viktig for oss med en nærskole for barna

Øyvind Strandmyr (Randaberg , 2022-10-26)

#161

Jeg har barn både på ungdomskolen , mellomtrinnet å barneskolen, verken modul 5 eller 6 er noe bra alternativ. Veldig mange barn vil få det ekstremt vanskelig dersom disse gjennomføres…

Henriette Leikvoll (Randaberg , 2022-10-26)

#165

Jeg mener dette er den beste og eneste løsningen!

Birte Ollestad (Randaberg , 2022-10-26)

#180

Dette er det vi i Venstre kjemper for. Godt og se at vi er sammen med mange foreldre om dette .

Nybø Olav (Kyrkjeveien 9, 2022-10-27)

#187

Jeg ønsker at mine barnebarn skal ha en trygg og god skole og skolevei.

Cecilie Erga (Tananger , 2022-10-29)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...