Gi Gimle tilbake til Bodøs ungdommer!

Kommentarer

#1

Forebygging og gode liv må tas på alvor!

Linn Stemland (Bodø, 2022-10-10)

#10

Ungdommen treng sin plass..

Geir Myrvoll (Gildeskål , 2022-10-10)

#14

Jeg signerer fordi det trengs et ungdomstilbud midt i sentrum. Ungdommene trenger en trygg og inkluderende fritidsklubb. Dette har Gimle alltid vært gode på. En fritidsklubb der voksne og ungdom samarbeider og får medvirke på hva slags tilbud de ønsker å ha.

Det har forekommet økt bekymring om rusbruk og utenforskap blant ungdom. Da synes jeg det er rart at de ikke etableres et godt og fast tilbud for alle ungdom med ulik interesser, eller bare et sted å være etter skoletid. For å ivareta de “sårbare”barna kommunene var så bekymret for under streiken. Trenger også et fast og trygt tilbud på ettermiddagene. City nord og glasshuset er ikke et slikt sted. Det bor masse ungdommer på nordsia for eksemempel, om de ønsker et fritidstilbud må de reise helt til Tverlandet for få det pr nå. Det er for langt unna. Det kuleste med Gimle da jeg brukte tilbudet var at jeg fikk en trygg og inkluderende sted å være og ikke minst det å få være med å bestemme på hva og hvordan vi skulle drive Gimle. Fritidsklubber er godt forebyggende arbeid punktum! Det burde være flere og de burde ligge høyt på prioriteringslista til kommunen. Særlig med tanke på den nye barnevernsreformen og de utfordringene samfunnet står ovenfor nå som forskjellene øker.

Lela Ivanov (Bodø, 2022-10-10)

#27

!

Even Høgseth (Skjerstad, 2022-10-10)

#34

Gimle ble gitt til ungdommen . Og ungdommen treng Gimle .

Geir Egil Myrvoll (Nygårdsjøen, 2022-10-10)

#37

I 2013 satte vi opp en hel helg med konserter for og redde Gimle, vi gjør det gjerne igjen.

Odda Johnsen (Bodø, 2022-10-10)

#44

Gimle må reddes!

Julius Krokslett (Bodø, 2022-10-10)

#50

Gimle har vært den viktigste grunnpilaren for ungdomskultur i Bodø sentrum de siste par tiårene, og hverken Stormen eller Svømmehallen utfyller den funksjonen Gimle har hatt opp gjennom årene.

Sebastian Tymi (Bodø, 2022-10-10)

#51

Ungdommen fortjener å ha en plass å være. Det er skammelig at formålet med denne testamenteringen ikke blir oppfylt av kommunen.

Maria Wessel (Hosle, 2022-10-10)

#53

Steder for ungdom vil alltid være et viktig forebyggende tiltak. Også viktig at de er sentrumsnært,

Bjørn-Ivar Bråten (Bodø, 2022-10-10)

#56

Huset tilhører ungdommen. Det var aldri ment som et leilighetsbygg.

Judith Fure (Bodø, 2022-10-10)

#64

Buggegården/Gimle er for ungdommen!
Ikke økonomisk gevinst for kommunen i form av penger men investering i ungdommen!
Fru Bugge vil ha «snudd seg i graven»

Ann Kathrin Eivik-Kristiansen (Bodø, 2022-10-10)

#75

I tillegg til det som nevnes i oppropet vil jeg legge til at dersom det finnes vilje kan bygningen Gimle vedlikeholdes og pusses opp i samarbeid med bygg- og kreative fag i skolen, gi lærlingeplasser i forannevnte pluss innen helse- og kulturfag.

Marit K. Ursin (Bodø, 2022-10-10)

#82

Bodø kommune har et ansvar overfor alle ungdommer, også ungdom som ikke finner tilhørighet på fotballbanen eller i kulturskolen. Ja til Gimle, ja til gode ungdomstilbud for alle og ja til at alle i den sårbare og viktige tenårings-tida kan få tilgang på trygge voksne også utenfor klasserommet. Vi trenger flere Gimle, ikke færre. Det er mulig å snu!

Sigrid Bjørbæk (Bodø, 2022-10-10)

#83

Ungdommene i Bodø har behov for et sted å være.

Tommy Pedersen (Bodø , 2022-10-10)

#88

Hvorfor får ikke ungdommen en plass å være i sentrum. Vi ser at de henger i sentrum og city nord, det er flust av narko og gjenger som ikke vil alle vel.
På Gimle vil det være ansvarlige voksne den stunden de oppholder seg der?
Vi trenger absolutt et slik plass!!!!

Einarsen Mira Susann (Bodø , 2022-10-10)

#90

Viktig å ta vare på det flotte bygget og viktig å ta vare på ungdommen vår

Hanne Jakobsen (Bodø, 2022-10-10)

#92

Dette blir tyveri. Enten til ungdommen eller til familien. Dette er ikke for at kommunen skal tjene grovt på leiligheter. Skammelig.

Elisabeth Mehl (Herøy, 2022-10-10)

#97

Ungdom i Bodø behøver et fritidstilbud der det er ansvarlige voksne som jobber.

Tonje Hadsel (Bodø, 2022-10-10)

#98

Gimle var grobunn for Bodø-bølgen i musikken. Et positivt, og lavterskel tilbud for og med ungdom. Uten tilbud som Gimle er det større sannsynlighet for at ungdom havner i utenforskap, rus og kriminalitet.

Mads Hanssen (Bodø, 2022-10-10)

#101

Vil at Gimle skal tilhøre Bodø's ungdommer! De har ikke mange plasser å være!

Marit Pedersen (Bodø, 2022-10-10)

#105

Gimle har vært et viktig sted for uorganisert ungdom i mange tiår. Helt feilslått å fjerne slike tilbud nå. Spør ungdommene hva som er nødvendig for en god oppvekst

Astri Larssen (Rognan, 2022-10-10)

#106

Gjennom forebygging i ungdomsårene kan vi faktisk risikere at vi får flere voksne med god psykisk helse i samfunnet… det kunne til og med fått store konsekvenser.

Tonje Netskar (Bodø, 2022-10-10)

#107

Ungdommen trenger en samlingsplass med trygge voksene tilstede.

Irene Sørensen Åsli (Skaug, 2022-10-10)

#108

Ungdommer i Bodø trenger et sted som Gimle en gang var!!

Jorunn Elisabeth Jonassen (Bodø, 2022-10-10)

#112

Har selv vært på diskotek og i arbeidsgjeng der. Unge trenger en slik plass å samles.

Merethe Svendgård (Bodø , 2022-10-10)

#113

Jeg har selv hatt god bruk av gimle som konsertarena og oppholdssted som videregåendeelev ved musikklinja på bodø VGS. Bodøs unge musikkmiljø uten gimle er ikke det samme, at gimle legges ned tre år før Bodø skal være europeisk kulturhovedstad er forkastelig.

Magnus Olav Nyaas Ravnå (Bodø, 2022-10-10)

#114

Et viktig tilbud for byens ungdommer!!

Heidi Bolte (Bodø, 2022-10-10)

#115

æ syns ungdomstilbudet gimle burde opprettholdes

Mona kristiansen (8050 tverlandet , 2022-10-10)

#121

Ungdom treffes på bussen og på busstopp nå, de har ingen steder å møtes.

Gry Vedal (Bodø, 2022-10-10)

#122

Gimle må tilbakeføres til ungdommen og det er ikke kommunens oppgave å leke boligspekulanter.

Tore Stemland (Bodø, 2022-10-10)

#127

Ungdommene i Bodø fortjener det!!

Kristina Grundstrøm (Bodø, 2022-10-10)

#136

Ungdommen trenger en plass å samles

Gøran meisler (Bodø, 2022-10-10)

#137

gimle må tilbake til Bodøs ungdomma

Nora Diana Johnsen (bodø, 2022-10-10)

#140

Gimle trengs

Greta S gamnes (Oslo, 2022-10-11)

#142

Bodø treng ungdommen, ungdommen treng et sted som Gimle. Gimle ble gitt til ungdommen så la ungdommen få Gimle tilbake. Hilsen gammel Gimlebruker.

Petter Taranger (Ski, 2022-10-11)

#145

Dette er en viktig sak ift forebygging blant unge

Hansen Vidar (Holmestrand, 2022-10-11)

#148

Ungdom i Bodø som ikke deltar i organisert aktivitet, mangler et tilbud.

Ronny Wærnes (Bodø, 2022-10-11)

#156

La ungdomman få behold Gimle. Har vært tragisk om dette blir historie. Ungdomman har alt for lite tilbud, og Gimle ligg perfekt til.
Hilsen den eldre Gimle-garde

Christina Schjølberg-Gamnes (Bodø, 2022-10-11)

#166

Det skulle bare mangle..!!

Linda Johansen (Saltstraumen, 2022-10-11)

#171

Æ heia på ungdommen!!!!🤗

Hansen Liv Torild (Bodø, 2022-10-11)

#175

Det e viktig å gi all ungdom ett sted det de kan møtes og føle tilhørighet. Få nye bekjentskaper og ikke minst være sammen, noe pandemien har gjort vanskelig for disse som stortsett har «møtes på nætt» de siste åran. En plass der de kan ta tilbake det med å lære sæ at det man skriv kan oppfattes annerledes dersom man si det, lære sæ igjen å kommunisere/løse kroppsspråk. Rett og slætt være sammen å gjøre ting de har lyst til å gjør sammen.

Og sist men ikke minst, man tar ikke en gave man har fått fra noen før at ungdom skal ha et tilbud og gjør det om til boligformål før å tjene penga på en så flått gave til ungdommen i Bodø.

Mari-Ann Klingenberg (Bodø, 2022-10-11)

#178

Ungdommene våre trenger dette faste tilholdsstedet som er med å forebygger rus, kriminalitet og ekskludering.

Eva-Elisabeth Berg Larsgård (Bodø, 2022-10-11)

#179

Gimle må bestå. Det har vært, og vil være, en institusjon for oss alle!

Espen Hagen (Bodø, 2022-10-11)

#182

Unge mennesker trenger en ungdomsklubb

Wenche Alvenes (Bodø, 2022-10-11)

#187

Hvis huset opprinnelig ble donert til ungdommen så er det ungdommen sitt hus. Bruk det til ungdommene!

Mette Bergstrand (Bodø, 2022-10-11)

#192

Dette tilbudet trenger ungdommen!

Lillian Søttar (Bodø, 2022-10-11)

#196

Dette er noe ungdommen i Bodø sårt trenger!

Isabell Myrvold (Rognan, 2022-10-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...