Åpent brev til Barneministeren og Helseministeren: Vurdering av streikeretten opp mot barns rett til utdanning og Barnekonvensjonen

Kommentarer

#410

Jeg signerer fordi streiken har inngripende konsekvenser for mine barn (de er begge elever på Gimle skole) og deres medelever sine opplæringsbehov og mentale helse.

Lene Loy (Bergen, 2022-09-13)

#418

Jeg signerer fordi jeg er forelder til 8. klassing som er rammet av streiken. Ingen av elevene ved 8. trinn på Kvaløysletta ungdomsskole har møtt sine lærere i høst. De har ikke fått begynt på ungdomsskolen enda. De er i 4. uke uten skoletilbud dette skoleåret

Tina Bogetvedt (Tromsø, 2022-09-13)

#421

Min datter skulle begynne i 8.klasse og har ikke enda hatt en eneste undervisningstime

Marie Brønlund (Tromsø , 2022-09-13)

#425

Fordi jeg synes denne streiken rammer barn og unge for hardt etter år med pandemi. Jeg svært bekymret for den pysiske helsen til ungdommene våre. Denne streiken rammer svært ulikt.

Anders Nordgård-Larsen (Steinkjer, 2022-09-13)

#438

Streiken rammer ekstremt urettferdig, i tillegg til at det helt uforståelig at lærerne kan finne på å starte en streik nå når ungdommene våre endelig kunne begynne en normal hverdag igjen etter pandemien!

Anne Roald (Bergen, 2022-09-13)

#439

Jeg signerer fordi denne streiker ødelegger fremtiden til mitt barn og går på bekostning av hennes rett til skolegang !

May Knutsen (Fetsund , 2022-09-13)

#441

Vår barn er i tiende klasse på Kvaløysletta ungdomsskole, Tromsø. Han har ikke hatt en eneste undervisningstime i dette skoleåret. Jeg anser streiken slik at det våre barn i fare for liv og helse. Dessuten er jeg svært bekymret at barna som er berørt av streiken ble ikke likebehandlet med dem som ikke er berørt av streiken. Hvorfor er det så lite interesse i Media o.l.? Det var mye mer interesse når det gjaldt SAS streiken i sommer. Da gjaldt det stortsett ferieplaner dvs. 2-3 uker. På denne streiken snakker om framtida for våre unger.

Andreas Buch (Tromsø , 2022-09-13)

#451

Streiken har for store konsekvenser.

Torbjørn Gjesteland (Bergen , 2022-09-13)

#459

Jeg har en datter på 10.trinn på streikerammet skole, og ønsker at streiken skal avsluttes pga langvarig tapt undervisning.

Siri Vibeto (Nesttun , 2022-09-13)

#460

Jeg er sterkt bekymret for de faglige og psykososiale konsekvensene på både kort og lang sikt for barn og ungdom som blir fratatt retten til undervisning p.g.a. streiken.

Hilde Sti (Porsgrunn, 2022-09-13)

#471

Min sønn i 10 klasse er inne i sin 4 uke med tilnærmet 0 undervisning. Jeg er bekymret både for det faglige og for at det begynner å bli svært behagelig for 15 åringen å være hjemme fra skolen, snu døgnet, og forsette på sommerferien.

Irmelin Bjerring Hansen (Nesttun, 2022-09-13)

#483

Dette er en stor belastning for de barna som blir gående hjemme uten fornuftig innhold i hverdagen.

Fredrik Hiis Bergh (Bergen, 2022-09-13)

#484

Mange ungdommer, og da spesielt elever med behov for ekstra tilrettelegging har vært hardt rammet av streiken. De har allerede vært hardt rammet av korona restriksjoner. Jeg, som forelder, er svært bekymret for all undervisning de unge nå mister. Hensynet til våre ungdommer bør prioriteres i en tid der de har mistet mye skolegang og der psykiske utfordringer er større enn noensinne.

Ingvild Ygre Herland (Bergen , 2022-09-13)

#485

Noen må tale barnas sak

Lisa Hustad Johansen (Kvaløysletta, 2022-09-13)

#491

Bekymret for elevenes psykiske helse!

Inger Lande Haugen (Trøgstad, 2022-09-13)

#492

Jeg signerer fordi denne langvarige lærerstreiken har/får psyko-sosiale, og faglige, konsekvenser for våre barn/ungdommer, som enda ikke har kommet igang med skolen etter sommerferien!

Tine Mikkelsen (Tromsø, 2022-09-13)

#498

Dette er en streikestrategi som ikke fungerer, og rammer hardt de elevene det går ut over. En streik må få konsekvenser for flere for å ha effekt. Nå er det elevene som må ta støyten og det får uante faglige og sosiale følger.

Lena Eliassen (Bergen, 2022-09-13)

#499

Som helsesykepleier og mamma til 2 ungdommer ser jeg hvor store negativer konsekvenser dette har for ungdommene! Jeg er dypt bekymret for hvordan dette vil utvikle seg enda mer negativt dersom denne streiken ikke opphører snarest! Dersom det ikke skjer må det etter min mening bli tvungen lønnsnemd med grunnlag i fare for barn og unges liv og psykiske helse.

Christine Dahl (Askim, 2022-09-13)

#503

Jeg har tre barn på 11, 14 og 16 som er berørt av streiken. Min datter på 14 står helt uten skoletilbud og har ikke hatt undervisning på tre måneder. Hun fikk ikke «kjørt i gang» skoleåret før streiken rammet, og har ikke fått utdelt lærebøker, periodeplaner eller annet undervisningsmateriell. Min sønn på 11 har nå to timer mat og helse i uken. Min sønn på 16 står uten undervisning i «tunge» fag som matte og naturfag. Etter 2 år med covid og nesten 10 uker sommerferie, er det urovekkende og bekymringsfullt at barn og unge må betale prisen nok en gang og stå uten rutiner og trygge rammer i hverdagen sin. At streiken rammer så skjevt er uholdbart. Det er på tide at streikeretten viker for barns rett til undervisning og et godt skoletilbud.

Hilde Bjørgo (Porsgrunn, 2022-09-13)

#509

Denne streiken rammer sårbare tenåringer i urimelig grad da de nåværende og nye kullene på ungdomsskolen og vgs alt har blitt sterkt påvirket av pandemi. Situasjonen de siste år burde i seg selv være grunn nok til statlig inngripen nå. Slik det er nå svikter KS, utdanningsforbundet, kommune og regjering alle både i ft samfunnsoppdrag, psykososial oppfølging og ikke minst barnas lovfestede rett til utdanning. Denne streiken rammer også ekstremt skjevt: Ved Kvaløysletta ungdomsskole har det i realitet ikke vært skole i år. 8 trinn har ikke startet på skolen. Hvor er risikovurderingen bak denne måten å velge ut hvem som tas ut i streik? Jeg understreker at jeg støtter lærernes rett til streik, selvsagt. Men jeg er ikke bare bekymret, jeg er oppriktig redd for konsekvenser av tre år med svikt ovenfor ungdommen vår.

Marit Woldstad (Kvaløysletta , 2022-09-13)

#515

Streiken rammer barn og unge og er svært belastende for sårbare som har hatt lite skole også under pandemien.
Når vi og nå vet at skolevegring er i ferd med og utvikles enda mer blant barn og unge må vi arbeide mer med tilstedeværelse og trygg skole bl.a.

Gina Evensen (Lagmannslia Skien, 2022-09-13)

#528

Mitt barn er elev i 10. klasse og har ikke undervisning i det hele tatt.

Katrin Begall (Ulset, 2022-09-13)

#535

Noen enkeltelever nå kan ikke bære hele byrden for å heve kvaliteten på fremtidens undervisning!

Siw Ernstsen (Kvaløya , 2022-09-13)

#541

Har barn på 10. trinn som er sterkt berørt.

Kristin Kornmo (Porsgrunn , 2022-09-13)

#545

Jeg har barn som akkurat har startet på Mysen Ungdomskole hvor mange lærere er tatt ut i streik. Dette går utover flott ungdom som allerede var hard rammet av stengte skoler i pandemien, her i Indre Østfold..de får ikke den undervisningen de skal ha og det rammer også veldig skjevt
da noen klasser har mange fag og andre har nesten ingen. Samtidig er det bygging av sosial kompetanse for ungdommen som er serdeles viktig. Når de feks begynner i en ny klasse er sårbare for de ikke kjenner så mange så går skolen ut i streik bare etter noen dager. Både på sikt og allerede nå kan dette også gå utover ungdommens psykiske helse og fremtidsutsikter.

Hanne Skattum (Mysen, 2022-09-13)

#546

Streiken får for store konsekvensar for dei unge som også har vore ramma av pandemien. Regjeringa må gripe inn no! Auke potten til lønningar og gje eit brukbart tilbod!

Liv Henjum (1344 Haslum, Bærum, 2022-09-13)

#547

Eg er sterkt uroa over at barn og unge igjen blir hardt ramma og ikkje får den lovfesta skulegangen/undervisningen dei har krav på. Ber om at streiken blir avslutta umiddelbart!!!!

Dagny Ygre Herland (Bergen , 2022-09-13)

#550

Dette bryter totalt med barns rettigheter til utdannelse. Skjerpings! Det å se egne barn gå hjemme år etter år er forferdelig. Aldri før har vel en streik vært timet verre enn denne. Rasende mamma her.

Solbjørg Jonassen (Berge , 2022-09-13)

#560

Hele Heistad Ungdomsskole er stengt da absolutt alle lærere er tatt ut i streik. Nabokommunen har ingen i streik.

Vanskelig med selvstudium da vi heller ikke vet pensumet de skulle hatt de første ukene heller.

Nicolai Gjærum (Porsgrunn, 2022-09-13)

#568

Min datter skulle ha begynt i åttende klasse nå, men lærerne har vært i streik fra dag 1 slik at de ikke har fått noe undervisning ennå.

Geir Eidsmo EidsmoHansen (Kvaløya , 2022-09-13)

#575

Jeg signerer fordi jeg er bekymret for ungdommer på 1 vgs. De har gått igjennom ungdomsskolen under hele pandemi og starter nå videregående med streik med begrenset mulighet til å bygge nettverk og starte nye studier.

Gjøril Myhr (Apeltun, 2022-09-13)

#576

Jeg signerer fordi Håvåsen ungdomsskole i Haugesund er hardt rammet. Flere elever hadde kun to dager på skolen og har ikke hatt noe undervisning etter det.

Hilde Ullensvang (Haugesund, 2022-09-13)

#583

Streiken rammer barn og ungdom som er uskyldig 3. part. De har ingen talspersoner eller pressgrupper, det er rimelig å forvente at partene snakker sammen, men det er ikke tilfelle. Kommunen bryter opplæringsloven.

Roald F. Havre (Bergen, 2022-09-13)

#584

Mitt barn har ikke fått startet i 8.klasse ved Kvaløysletta ungdomsskole i Tromsø kommune på grunn av streiken.

Stian Nergård (Tromsø, 2022-09-13)

#589

Streiken rammer uskyldige.

Kari Gro Simonsen (Heggedal , 2022-09-13)

#590

Denne streiken strider mot barn og ungdommers rett til opplæring. I tillegg til tapt læring mister også elever kontakt med skole og venner. Jeg mener at dette går utover den mentale helsen.

Jessica Berntsen (Porsgrunn, 2022-09-13)

#599

Mitt barn i 1. vgs ikke har fått startet opp flere relevante fag.

Charlotte Barbulla (Son, 2022-09-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...