La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#801

En lege som ivaretar den Hippokratiske ed. La ham fortsette med det. Amen.

Anette Sandslett (Lakselv, 2022-07-25)

#806

Dr.Dvergsdal har hjulpet mange som ble syke av covid med virksomme legemidler som statens legemiddelverk har prøvd å underslå. Det er ikke Dvergsdal som bør bli fratatt sin lisens, det er Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet som bør ettersforskes for å pushe en eksperimentell vaksine på hele den norske befolkningen og holde tilbake vesentlig informasjon om effektive og godt utprøvde legemidler.

Liv Ronglan (Oslo, 2022-07-25)

#807

Jeg vil han skal få tilbake sin lisens!

Kjerstin Egseth Aune (Ranheim+, 2022-07-25)

#813

Petter Dvergsdal er uten tvil en av di beste legene i landet ! Vært uvurderlig fastlege for meg ! HAN VET HVA SOM ER BEST FOR PASIENTEN !!

Groenlund Tommy (1358 Jar , 2022-07-25)

#814

Dette er en redelig lege som har gjort jobben sin og hjulpet mange med medisiner som fungerer mot covid.

Mirjam Nordby (Tønsberg, 2022-07-25)

#817

Det er hinsides en hver fornuft at aktuelle lege skal miste legelisensen fordi han utøver sin legeplikt / legendariske.

Roy Petter Riksvold (Nesbyen, 2022-07-25)

#821

Jeg ser ingen grunn for legen å miste lisensen Hans, annet enn at han blir trakassert av staten fordi han velger å bruke omstridte men livlige medikamenter til å behandle Hans pasienter.

Nicolett Holst (Ottestad+, 2022-07-25)

#828

Jeg signerer for dette er en lege som gjør det alle leger i Norge og resten av verden burde ha gjordt. Behandle folk med covid med den medisinen som redder liv-bla iwermectin.

Henry Gotaas (Brønnøysund, 2022-07-25)

#832

Jeg støtter muligheten for at mennesker skal få velge behandling selv!! La dr Dvergsdal skrive ut til de som ønsker det! Hvorfor skal staten bestemme om mennesker skal få bruke en type medisin?! Dette bidrar til myndighetsforrakt!

Izabel Jensen (Tromsø, 2022-07-25)

#833

Jeg signerer fordi det er uhørt at en lege mister lisensen fordi han bruker kjente medisiner for å kurere eller minske dødeligheten ved covid 19 infeksjon. Det er resultatet som oppnås man bør ha fokus på og ikke behandlingsmetoden.

Synnøve Gravdal (Oslo, 2022-07-25)

#839

Tidlig behandling virker og redder liv. Det er det Peter Dvergsdal holder på med i motsetning til hva det offentlige Norge gjlr

Kjell Aasebø (Bergen , 2022-07-25)

#840

Petter Dvergsdal har reddet menge mennesker og utfører sin legegjerning ut fra den hippokratiske ed

Knut Fuglerud (Sylling, 2022-07-25)

#841

Jeg støtter behandling som folk blir bedre/friske av, uavhengig av om det er offentlig eller "godkjent" , pasientens selvbestemelse over egen helse bør være absolutt.

Jøran Langset (Sannidal, 2022-07-25)

#843

Jeg mener at leger som kan hjelpe sine pasienter må da kunne få lov å praktisere som lege.

Aksnes Therese Drabløslid (Syvde, 2022-07-25)

#844

Viktig at riktig og viktig medisin kan benyttes.

Åse Karin Nygaard (Oslo, 2022-07-25)

#847

Han er en høyt respektert lege, han bør selv bestemme når han vil gi seg.

Arne Beinnes (Loen, 2022-07-25)

#849

Han har skrevet ut resept på lovlige legemidler med få bivirkninger til off-label bruk med Legemiddelverkets velsignelse. Han har ikke gjort noe galt. Dette er bare en ren hevnaksjon.

Eva Amdal (Oslo, 2022-07-25)

#851

La han beholde lisensen, han har hjulpet folk, ikke gjort noe galt!!!

Thomas Sollid (Oslo, 2022-07-25)

#854

Han gjør en utrolig viktig jobb som lege. Én av de få som tør å være ærlig og virkelig interessert i å hjelpe mennesker.

Anja Molund (Kvaløya , 2022-07-25)

#856

Legen gav meg tabletter som fikk meg kjapt igjennom sykdoms tiden.

Kenneth Harlem (Tistedal, 2022-07-25)

#859

Mannen er en nasjonal helt! Han behandler folk slik at de IKKE blir så syke av denne sykdommen noe som skulle ha vært en selvfølge for alle leger, men plutselig ble tidlig behandling forbudt...DVERGSDAL har hjulpet mange. Han gjør jobben sin. Et tenkende menneske stiller seg spørsmål. Vaksinen skulle ha blitt trukket tilbake for lenge siden. Det finnes vellykket tidlig behandling, og DVERSDAL beviser dette. Det tåles ikke... Sannheten kommer for en dag!

Ingrid Strømman (TRONDHEIM, 2022-07-25)

#860

Leger som behandler pasienter rett skal ikke miste jobben sin. Det er på sin plass at leger som unnlater og gi rett behandling mister sin jobb.

Marianne Andersen (Sortland, 2022-07-25)

#867

En lege skal hjelpe sine pasienter med det han vet kan hjelpe! Og når det er gjort på en sådan måte at byrokratiet nekter en lege å gi behandling som man fra flere land vet har god virkning så er det helt klart noe alvorlig galt med hele systemet! Dette er en behandling som ikke er skadelig, men som har mange års fartstid med å bli brukt til å behandle bla malaria med, uten å gi skadelige bivirkninger, det er billig i bruk, og har vist seg å fungere og forhindre sykehusinnleggelse og gi et mye mildere og kortere sykdomsforløp i d hele! Så å ta ifra en lege sin lisens fordi han hjelper pasienter på best mulig måte er uaksetabelt! Aldri før har d vært lagt restreksjoner på en slik korrupt måte som vi ser who nå driver med! Dog de bedriver samme tyrrani v behandling av borrelia og begrenser legers mylighet til å gi pasienter nokk antibiotika som de behøver over lang behandlingsperioder, de mister også sim lisens om de gir for mye av dette! Dette er helt håreisende at vi skal la korrupt mafia få styre og nekte leger i å gi pasienter den behandlingen de vil få best resultat med!! Dette er ikke til d beste for pasienter! Dette er kriminelle korrupte bestemmelser som kun er der for å beskytte en skitten bransje som kun er opptatt av å tjene penger på folks dårlige helse og utnytte de uvitende!! Skittent!! Skam dere!

Toril Tiller (Frosta, 2022-07-25)

#871

Jeg signerer fordi Dvergsdal har gjort en ærlig stykke arbeid for å behandle pasienter mot covid med kjente legemidler. Norske myndigheter har derimot nektet pasienter behandling og utelukkende satset på de eksperimentelle gen-injeksjonene. Det er en stor skam og jeg håper inderlig at de ansvarlige norske myndighetspersoner stilles til ansvar for sine totalitære tilnærminger til pandemien og deres bidrag til å fremstille uvaksinerte som uansvarlige.

Kjetil Elvevold (Øverbygd, 2022-07-25)

#872

Det er fryktelig å se at en lege som bryr seg om sine pasienter og har 100 ganger bedre resultat enn det myndighetene kan vise til blir straffet. Hårreisende at slikt kan skje.

Magne Røinås (Drammen, 2022-07-25)

#878

Det er absurd at en lege som jobber med å redde og hjelpe mennesker og har gjort det hele livet skal miste jobben..

Kari Rosland (Hurdal, 2022-07-25)

#883

Dette er helt horribelt, nå må myndighetene ta til det lille vettet de har.

Anne Lise Andersen (DRAMMEN, 2022-07-25)

#884

En lege skal hjelpe mennesker, ikke gjøre de syke som de fleste av legene gjør. Og en Lege som snakker fakta er gullverd for alles sikkerhet og helse 👊

Sergej Hansen (Lakselv , 2022-07-25)

#885

Jeg har tro på antivirusmedisiner mot bl.a covid 19, og synes det er merkelig at myndighetene ikke støtter dette, men bare pusher vaksiner.

Aud Helene Paulsen (Oslo, 2022-07-25)

#886

Peter Dvergsdal er en fantastisk lege som har hjuplet mange pasienter. Hvis alle leger var som ham, verden ville vært mye finere sted å leve i.

Katarina Johansen (Gan, 2022-07-25)

#889

Pga hans måte å hjelpe mennesker under pandemien, med medisin som er kjent å brukt i andre land

Otting Mikael (Trondheim, 2022-07-25)

#890

Jeg har familiemedlemmer som har overlevd covid pga hjelp som han har gitt.
Jeg er svært oppgitt over at samvittighetsfulle leger som setter seg inni forskning av alternativ behandling av covid skal forfølges, sensureres og trues.

Synnøve Blindheim (Ålesund, 2022-07-25)

#891

en lege som redder folk fra å bli alvorlig syke og/eller dø av covid, skal beholde lisensen sin. Alt annet er galskap.

Inger Johanne Hansen (Lysøysundet , 2022-07-25)

#895

Han er en dyktig lege, en av de få som bryr seg om sine pasienter.

Gro Pettersen (Oslo., 2022-07-25)

#896

Han har rett!

Inger Austbø (Efteløt, 2022-07-25)

#899

En lege skal helbrede og det gjør han!

Karen Marie Omholt (Oslo, 2022-07-25)

#906

Dvergsdalen forteller og utfører sannheten som få andre leger har gjort.

Mary Ann Moen (Vangsmyra+10, 2022-07-25)

#907

Ærlig talt, det er skammelig å være del av et samfunn som ikke lar en så dyktig og viktig lege fortsette å praktisere, da kan man like godt legge ned hele helsevesenet.

Heming Borthne (MOELV, 2022-07-25)

#912

Fordi denne legen gjør noe godt som healer pasientene og ikke gjør dem sykere som mange andre leger gjør med sine giftpiller.

Lise Slembe (Lepsøy, 2022-07-25)

#924

Fordi dette er et grelt maktmisbruk fra forvaltningen overfor en særskilt samvittighetsfull lege.

Anne Stang Lund (Nesodden , 2022-07-25)

#929

Han hjalp meg og mine foreldre . Han har IKKE GJORT NOE GALT!

Lid-hjelle Yvonne (Ålesund+, 2022-07-25)

#932

Rettferdigheten og sannheten kommer til å vinne her og i verden !!!!! 🇧🇻🇧🇻🇧🇻🇧🇻🇧🇻

Ter Fru (Gjøvik, 2022-07-25)

#935

Legemiddelindustrien er kun interessert i å tjene mest mulig penger. Ikke i å hjelpe folk, og staten som kontrollorgan er med på dette.

Gerd Tove R. Lima (Sola, 2022-07-25)

#936

Jeg vil at Peter skal få beholde lisensen sin.

Reidun Johanne Dørdal (Selbu, 2022-07-25)

#938

Han fortjener det fordi han har hjulpet veldig mange mennesker ifm Covid!

Mette Nymo (Lørenskog, 2022-07-25)

#944

Det ikke er holdbart å ta fra Peter lisensen på det som er lagt til grunn for å ta fra han lisensen!

Mere utfyllende begrunnelse kan leses her på Hemali.no >>

https://hemali.no/siste/lege-peter-dvergsdal-om-feilbehandling-av-covid-19-en-planlagt-kriminell-handling/

Fred Husbyaune (Steinkjer , 2022-07-25)

#945

Han er en våken person som ikke tror på tullette/narrative covid 19.Å jeg støtter han som har reddet sååå mange liv her i Norge 👍😃❤️

Siw Anita Kvarving (Steinkjer , 2022-07-25)

#946

Han vet hva som et best for pasienter som får alvorlig sykdom.

Kåre Kristoffersen (Oslo, 2022-07-25)

#947

Han har ikke skadet men heller hjulpet mennesker i sin alternative praksis. Det bør foreligge bevis på det motsatte om noe så alvorlig skal skje.

Nancy Finstad (Jessheim , 2022-07-25)

#949

Det er viktig at leger står opp for det de tror på.

Mona Johansen (Gressvik+, 2022-07-25)

#950

Jeg signerer fordi Dr. Dvergsdal er en lege vi trenger nå mer enn noen gang. Han er en lege med kunnskap, empati og ikke minst integritet, som er sjeldent i disse dager. Å frata ham lisensen er kriminelt.

Unni Hjellnes (Dar Es Salaam, 2022-07-25)

#952

Jeg signerer fordi det mye som virker for helsa som ikke er godtatt. Legers etiske ansvar å hjelpe . I India er det forbudt for ayurvediske leger å gi medisin mot covid!

Heidi Gabrielsen (Oslo, 2022-07-25)

#954

Jeg signerer fordi men må selv bestemme over egen kropp og hva som er rett for en. Jeg fikk resept fra Dvergsdal men brukte de ikke og var uvaksinert. Det gikk helt fint.

Lisbeth Sandnes (Drøbak, 2022-07-25)

#957

Det er utrolig viktig at leger med forskjellig innfallsvinkel og kunnskap får praktisere. Det er galskap om leger som velger en litt annen vei, skvises ut. Særlig når de har gide resultater å bise til. Og her snakker vi om en super vintig ressurs, om nye virus kommer. Om det er vår helse myndighetene er opptatt av å bevare, som jo burde være høyeste mål, da er det ekstremt viktig at vi får tilbud om behandling som ivaretar oss.

Ane Sommerstad (Fjellstrand, 2022-07-25)

#958

Han er en god og ærlig lege

Otto Kalvø (Oslo , 2022-07-25)

#963

Dette er en lege som har hjulpet svært mange mennesker, deriblant meg.

Solveig Strømme Kevin (Blommenholm, 2022-07-25)

#968

Legen gjør bare sin plikt og står opp for sine pasienter.

Rolf Engebretsen (Tananger, 2022-07-25)

#972

Dvergsdal vet hva han holder på med, vi har fått god hjelp og slapp unna med lette symptomer takket være Fabi-Flu.

Vanja Guldsvaag (Fredrikstad, 2022-07-25)

#974

Jeg signerer fordi det er helt uforståelig at en lege som har reddet så mange liv skal fratas sin lisens. Undrer på hvilke begrunnelser som er brukt av de som bestemmer dette ?

Anne Britt Waaler (Enebakk, 2022-07-25)

#976

Dr. Peter Dvergsdal er en helt som jobber etter den hippokratiske ed. Jeg er nettopp ferdig med en kur med fabi flu og ble helt frisk etter bare 24 timer. Hvordan kan man overse dette faktum? Jeg har sørget for at hele min familie fikk tatt det, noe som mest sannsynlig reddet livet til faren min. Også mine arbeidskollegaer har tatt fabi flu. En var vaksinert med 3 doser og kalte det hårreisende at det finnes medisin som gjør deg så raskt frisk fra covid. Hva skal man med vaksiner når man blir frisk med fabi flu? Ingen som tok fabi flu opplevde bivirkninger. Kun snarlig helbredelse. Er ikke det intensjonen til våre helsemyndigheter? Skam dere.

Helena Rosselli (Trondheim, 2022-07-25)

#977

Det er slike leger vi trenger i norsk helsevesen. Leger som gjør folk friske med trygge midler. Ikke liksom-bekymra tjukkaser og aktører som tjener penger på sykdom!

Karen Heggelund (Blystadlia, 2022-07-25)

#982

jag är för frihet och sanning

Sophia Keivanlo (Oslo, 2022-07-25)

#985

Jeg vil ha leger som tenker utenom boksen og står på for pasienter.

Ludmila Romundstad (6670 Øydegard, 2022-07-25)

#994

Man skal ikke straffeforfølges for å redde liv!

Elisa Hovda (Haugesund+, 2022-07-25)

#996

Jeg signerer fordi : Lege Peter Dagsvold skal beholde lisensen sin som Doktor. Og ikke fjernes uten grunn.

Anne Kristin Isaksen (Ålesund , 2022-07-25)

#997

Jeg mener Dvergsdal har gjort det alle leger bør, redde liv med de (lege)midler som er trygge og effektive.

Sissel Naustdal (Lysaker , 2022-07-25)

#998

Det er legers rett å tilby behandling som er effektiv og trygg, og det er pasienters rett å få denne behandlingen. Myndighetene har ingen rett til å overstyre dette.

Eilen Lien (Dilling, 2022-07-25)

#1000

Det er for få leger i landet nå, og for få leger som gidder å virkelig hjelpe pasienten. Dvergsdal har så mye kunnskap og vitalitet at han er en ressurs og bør få utsatt avvikling av lisens.

Brigitta Toral (Melsomvik, 2022-07-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...