La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#601

Jeg har folk i egen familie som har fått hjelp av Dvergsdal 🫶🏻

Ann Elisabeth (Gausdal, 2022-07-25)

#602

Peter Dvergsdal er en av Norges dyktigste /flinkeste leger! Hva er grunnen til å ta fra han lisensen, da han har hjulpet mange tusen?

Om dette virkelig skjer, er det bevis på at myndighetene ikke er på folkets side!

Dette viser helt klart at helse-Norge ikke vil folkets beste!

Jorun Oddrun Flo (Hyen, 2022-07-25)

#605

La Dvergsdal beholde lisensen
Han gjør en viktig jobb

Bodil Andreassen (Våler, 2022-07-25)

#607

Vi trenger leger som hjelper de som ikke vil ta vaksiner. Som tenker i andre baner, som tenker selv. Medisin som har vært utprøvd i mange år og har omtrent ingen bivirkninger som uvaksinerte er villige til å ta. Alle er jo så bekymret for et overbelastet helsevesen, men her skal tydeligvis ikke annen medisin bli testet ut enn vaksiner. Er det politikere som tjener penger på dette? Hva er grunnlaget for at de vik ta fra han lisensen?

Eli Henriksen (Hammerfest, 2022-07-25)

#610

Jeg signerer fordi det å frata denne legen lisensen, er et grovt - og både usaklig og ulovlig - overgrep mot en dyktig lege, med integritet!

Vidar Haugen (Åsnes Finnskog, 2022-07-25)

#611

Uakseptabelt å frata en lege som udiskutabelt har hjulpet mange mennesker.

Knut Erik Dahl (Halden , 2022-07-25)

#618

Jeg signerer fordi Dvergsdal er en ærlig og dyktig lege som har ikke gjort noe ulovlig. Mange ønsker at han skal få lov å fortsette som lege.

Torgunn Ramsland (Søgne+, 2022-07-25)

#627

Må bli slutt på galskapen. Kan ikke ta fra leger som ønsker og behandle folk med medisin mot galskapen kontra livsfarlig giftig vaksine

Gunhild Isaksen (Elverum, 2022-07-25)

#628

Han blir urettmessig uthengt, han er en god kvalifisert lege som uforholdsmessig risikeree å miste lisensen sin nå

Stephanie Støen (Hamar, 2022-07-25)

#630

Å hjelpe til å få slutt på all korrupsjon.

Baard Julian Følling (Barcelona , 2022-07-25)

#632

Fordi han har lykkes med behandling av covid-19 pasienter med legemidler som har påvist effekt klinisk og i studier, og skal ikke straffes for dette.

Fredrik Elvatun (Flekkerøy, 2022-07-25)

#633

Vi trenger flere ikke færre hjelpere med mot til å ta eden sin på alvor

Tittin Foss-Haneborg (Aurskog, 2022-07-25)

#634

Jeg signerer fordi både jeg og flere i familien ble merkbart bedre bare timer etter å ha startet opp med Fabiflu. Dvergsdal er også tilgjengelig på telefon og ringer tilbake hvis man sender melding og vil spørre om noe.
Det er uhørt at han skal miste lisensen for å hjelpe pasienter som vil prøve å redusere virusets herjinger i kroppen, spesielt ETTER at sykdomsperioden er over. Og er der bare en liten sjanse for at Fabiflu hindrer viruset i å formere seg, så VIL vi ha den muligheten!
Ingen av oss merket noen som helst bivirkninger av medisinen, og den er godkjent til bruk mot Covid i flere land.

Helene Vassbotten (Bergen, 2022-07-25)

#635

Jeg har signert fordi jeg støtter leger som behandler covid pasienter med god resultat. Det bør være flere.

Susan Renshaw (Sola , 2022-07-25)

#637

Hvem står egentlig bak denne "kampanjen" for å frata Peter Dvergsdal Legelisensen? Vi følger nok med, og dere vil bli stilt til ansvar!!!

Jon Breder Kvam (Åndalsnes, 2022-07-25)

#638

Alle har rett til ytringsfrihet!

Mai-Brit Fayen (Oslo, 2022-07-25)

#641

Jeg signerer fordi det må være rom for å tenke annerledes som lege og han har dokumentert fakta at legemiddel han har skrevet ut hjelper. Legeforeninger bør få mer åpen sinn for mange muligheter å behandle virusinfeksjoner bla. Denne legen har gjort ingen skade for å skrive ut et preparat som kan skrives ut. På tide at man kommer ut av svart-hvit tankeboksen.

Maarit Kaasalainen (Nannestad, 2022-07-25)

#643

Vi trenger denne legens kompetanse

Jørn Peter Andersen (Halden , 2022-07-25)

#646

Jeg er for frihet, egne vurderinger og folkevett istedenfor diktatur!

Veronika Schmid (Stange, 2022-07-25)

#649

Han har hjulpet mange. Og han vil fortsatt gjøre det hvis han får fortsette som lege.

Eli Mette Tranberg (Herre, 2022-07-25)

#657

Det er sånne leger vi har bruk for.

Elin Tollefsen (TØNSBERG, 2022-07-25)

#659

Jeg er uenig med at lege Peter Dvergsdal mister lisensen fordi at han har brukt et legemiddel som har hjulpet mange mennesker og som ikke har noen bivirkninger.

Joan Astrid Hovden Klausen (Skiptvet, , 2022-07-25)

#660

Det som skjer i vårt land og helsevesenet nå, er som tatt ut av en skrekkfilm. Hvor ble demokratiet av og folks frihet? Min kropp er mitt ansvar, og ergo velger jeg det jeg tror er bra for min helse. Flotte mennesker som står opp for det de tror på, samt erfarer, er dyrebare i dag og bør hegnes om på alle vis. Mister Perer Dvergsdal lisensen sin, så har Norge og legestanden spilt falitt på et nivå som aldri kan reverseres. Andre behandlingsformer klirrer ikke like mye i kassa, hvilke andre motiv finnes? Folk blir jo, friske- lege-eden, gjelder ikke den lenger?

Frøydis Arvesen (1678 Kråkerøy, 2022-07-25)

#665

Jeg er uenig i at Dvergsdal skal miste sin lisens. Videre er jeg enig i hans utalelser vedrørende FHI og WHO. Det går fint behandle covid med andre hjelpemidler enn vaksinen. Å påtvinge unge friske mennesker en eksperimentell vaksine er en forbrytelse!

Jan Kenneth F. Nordvik (Bergen, 2022-07-25)

#666

Han, av alle, er virkelig en lege som bør holde lisensen.

Ane Ibanez (Kristiansand , 2022-07-25)

#667

Fikk i November 2021 resept på Fabiflu, Hydroxochlorocin og fabiflu. Ivermectin og Hydroxochlorocin har jeg brukt med suksess ved 2 covid infeksjoner i 2022. Lette forløp, ingen long covid.

Raymond Pedersen (Brønnøysund , 2022-07-25)

#668

Det er skammelig det som foregår i Norge for tiden. Dyktige leger som lever opp til sin Hippokratiske ed mister lisensen. Jeg vet av flere. Hele systemet er korrupt, kjøpt og betalt av legemiddelindustrien. Skulle ønske alle legene var som han. I tillegg går almenlegeprisen til en lege som mobber pasienter som står fram med bivirkner av koronainjeksjonen. Det er så man nesten ikke tror det går an.

Eva Merete Jakobsen (Stjørdal, 2022-07-25)

#670

Flink lege

Are Hågensen (Lørenskog , 2022-07-25)

#675

Eg signerer fordi eg støtter dr.Peter Dvergsdal og at eg vil at han skal beholde lisensen sin.

Nadia Demirova (Ulsteinvik, 2022-07-25)

#684

Jeg gir min støtte til et godt menneske som gjør gode gjerninger.

Alf Merkesdal (Oslo, 2022-07-25)

#689

Det må bli en slutt på myndighetenes diktarur og løgner !!

Inger Lise Nymoen (Hoedspruit, 2022-07-25)

#694

Han er en kjempeflink lege

Sissel Høiby (Nøtteerøy, 2022-07-25)

#697

Jeg signerer fordi han er en opposisjon til et overkjørende big pharama.

Lise Nilsen (Voss, 2022-07-25)

#702

Kva skade har denne mannen påført pasientane sine?

Kathrine Hernes (Bergen, 2022-07-25)

#708

Fordi Dvergsdal er en fantastisk mann, som tør å gå imot myndighetenes diktatoriske maktmisbruk.

Didrik Walstad (Stabekk , 2022-07-25)

#711

Leger som gjør jobben sin trenger vi flere av !

Bodil Wolsdal (Dovre, 2022-07-25)

#717

Han har vist at legemiddelet virker. At de vil ta fra han lisensen er bare for å skremme alle leger som tør å si ifra.

Jannicke Heyerdahl (Bergen, 2022-07-25)

#720

Denne behandlingen gjorde at jeg ikke merket noen til coronasykdommen! Og med det vi vet ettersom Pfizer har måttet offentliggjøre all dokumentasjon angående denne «vaksinen» burde han være en av få leger som får BEHOLDE sin lisens.

Didrik Lexau (Bergen, 2022-07-25)

#728

Vi leger har plikt til å hjelpe, og å sette oss inn i ulike behandlingsalternativer og deres fordeler og ulemper, og å anvende dem når der er indikasjon for det. Covid-19 representerer ikke slutten på dette prinsippet. Man kan ikke unnlate å hjelpe når man vet hva som hjelper, og hvordan hjelpen skal anvendes. Å frata en lege lisensen for å ha hjulpet mennesker i nød er å avsjele hele legeyrket, og å ta bort motivasjonen hos våkne leger. Selve konseptet fremstår i sin fulle dumskap dersom man setter seg inn i situasjonen med seg selv som hovedperson. Du trenger hjelp, du ber om hjelp fra en som kan hjelpe, men han får ikke lov å hjelpe deg av dem som forvalter hjelpesystemet. Det er uintelligens uten forkledning. Peter Dvergsdal må få beholde lisensen. Uten det mister helsesystemet sin troverdighet.

Einar Eskeland (Drøbak, 2022-07-25)

#730

Jeg mener at man skal ikke fratas legelisensen for å gjøre det som er rett.

Sara Andersen (Våle, 2022-07-25)

#731

Jeg mener Dvergsdal aldri vært en trussel for noen!

Ann Margit Reinton (Surnadal, 2022-07-25)

#736

Ikke spør så dumt!

Berit Olaussen (Trondheim, 2022-07-25)

#737

Jeg ikke har tillit til maktens avmakt men til leger som finner løsningef til gavn for folk

Kirsten Padkjaer (Hesseng, 2022-07-25)

#741

Det er skammelig av norske myndigheter å behandle en lege som har hjulpet så mange(ca.7000) mot alvorlig Covid.

Geir Jakobsen (Kristiansand, 2022-07-25)

#746

La Dvergsdal beholde lisensen sin!!

Tor Erik Myhre (Herre, 2022-07-25)

#747

Han hjalp meg igjennom Covid med god veiledning. Ble frisk på 12 timer.

Morten Malmo (Oppegård, 2022-07-25)

#758

Forskjellsbehandling og yrkesforbud skal ikke finne sted.

Roy Halvorsen (Krokstadelva , 2022-07-25)

#761

Jeg signerer fordi Peter Dvergsdal hjalp meg med Fabi-flu medisin da jeg hadde Covid. Og jeg måtte ikke på sykehus.

Randi Lunde (Os, 2022-07-25)

#762

Det er en menneskerett selv å få velge hva som en selv mener er riktig for en selv.

Maj Kari Selstad (Lørenskog, 2022-07-25)

#765

Slike leger trengs!

Bjørg Kristin Hjelle (VESTFOSSEN, 2022-07-25)

#770

En av de beste legene jeg har brukt.

Assar Hopaneng (Askim, 2022-07-25)

#784

Dr Dvergsdal er en dyktig og dedikert lege som virkelig ønsker å helbrede sine pasienter.
Vi trenger flere leger som ham!

Erle Lutzky (Oslo, 2022-07-25)

#788

Skikkelige leger må vi ha i Norge! Skal ikke ver slik at rett behandling blir kneblet til fordel for feilbehandling og løgn!

Gausel Kai (Sandnes, 2022-07-25)

#796

Han er en fantastisk lege!

Stian Larsen (Oslo, 2022-07-25)

#797

Støttes

Nancy Therese Olsen (Lindesnes, 2022-07-25)

#798

Dvergsdal skal selvsagt IKKE fratas jobben. Det er kriminelt å gjøre det.

Kjell Ervik (Birkeland, 2022-07-25)

#799

En lege som tenker selv og faktisk behandler mennesker ut fra egen kunnskap og visdom trenger vi

Annikken Mikkelborg (Oslo, 2022-07-25)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...