La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#3001

He’s a good doctor. He saved more lives than any lockdown or mask or vaccine.

Nathan Morry (Tromsø , 2022-08-05)

#3003

det er en skandale å frata en god lege sin lisens og levebrød, fordi han ikke følger i despotens vei, og vil sine pasienter vel og stå i sin sannhet om det som foregår, som oftest ikke er annet enn å eksperimentere på mennesker og forårsake mye lidelse og død gjennom en eksperimentell sprøyte på befolkningen.

María Rosario Jaquete Herraiz (Oslo, 2022-08-05)

#3004

Dette er en god lege. Som lytter og hjelper pasienter å finne den korrekte behandling

Vidar Akselsen (Ask, 2022-08-05)

#3006

Dvergsdal er ein dyktig lege, og denne behandlinga av han er loddrett skammelig og noko som ikkje kan aksepterast.

Anne Margrethe Rosland (Bryne, 2022-08-05)

#3010

Jeg støtter han

Sunay Bekirov (Razgrad , 2022-08-06)

#3013

Denne legen behandler som leger alltid har gjort..pasientens beste....

Ragnhild Thomassen (Alta, 2022-08-06)

#3015

Han er en av de får norske leger som har faktisk tenkt uten for A4 behandlingstilbud for covid 19....men utrolig stor suksess... Han burde være hyllet og ikke straffet!!!

Briggs Ashley (Kristiansand , 2022-08-06)

#3016

Jeg signerer fordi jeg ikke kan se at Dvergsdal har utført sin profesjon som lege på en måte som er uheldig, tvert i mot han har ønsker med enkle midler å hjelpe mennesker for å hindre alvorlig og lang sykdom. Dette bør i høyeste grad være i samfunnets interesse da det er med på å spare sykefravær. Dette er økonomisk gevinst samtidig som det øker menneskers livskvalitet. Jeg ser og at han har ved sin behandling spart mennesker for sykehus innleggelser. Igjen spart utgifter for samfunnet og plager for mennesker.
Selv fikk jeg covid-19. Jeg fikk fort feber opp mot 39. Jeg startet m Fabi-Flu. Dagen etter var jeg feberfri. Jeg har hatt astma siden jeg var baby. Jeg er bare en pasient . Jeg vet det er mange med meg
Derfor ber jeg på det sterkeste at Peter Dvergsdal får beholde sin lege lisens.

Aud Lea (Sandefjord, 2022-08-06)

#3021

Jeg signerer fordi jeg mener det er riktig at leger følger lege-eden sin og gir riktig behandling til syke mennesker. Jeg mener også det er riktig å bruke rett medisin på rett sted til rett tid, som denne legen gjør. Pasienter har blitt hjulpet.

Gabriele Friis (Oksval Terrasse , 2022-08-06)

#3025

Helt forferdelig at våre myndigheter kan gjøre slikt mot en som bare gjør en god gjerning.

Asbjørn Rygge (Nøtterøy, 2022-08-07)

#3029

Hans kyndige hjelp og veiledning under corona reddet meg bokstavelig talt. Takket være hans uredde holdning til det å gå mot strømmen. Noe som er viktig! Også innen medisin.

Jill iren Nærland (Oslo , 2022-08-07)

#3032

En lege med lang erfaring i yrket må kunne hjelpe sine pasienter med behandling som er lovlig. Dvergsdal har ikke gjort noe galt. Mange leger i andre land har gjort det samme, med dokumentert bevis på at medisin hjelper, og folk som har vært syke har stått fram og fortalt at behandlingen hjalp dem.

Ann Gaare (Trondheim, 2022-08-07)

#3037

Jeg signerer fordi, dette er galskap helt uten side stykke!! Hvor er først gjør ingen skade blitt av ??!

Anne Torhild E Hansen (Feda+, 2022-08-07)

#3039

Sannheten skal fram.

Kenneth Tonheim (Kinn, 2022-08-07)

#3040

Fascisme is becoming too much these days!

Monique Glibert-Morstad (Oslo, 2022-08-07)

#3041

Fordi vi trenger leger som er oppegående og forstår sine pasienter og som bryr seg om mennesker rund seg.jeg selv blei hjulpet etter 1samtale pga mine Nakke/Hode smerter som startet i 2004 etter en arb.ulykke .og som andre leger ikke har funnet ut hva som var feil med meg men som sagt han fant det ut etter 1 samtale og nå har jeg ikke så mye plager lengre. Nei han er en lege som andre soseladder av leger burde lære av.men dei driter nesten i buksa om dei må gå mot dei høye herrer / damer som sitter og bestemmer.
Så Gi ham Lisensen tilbake og ta Lisensen bort ifra leger som IKKE bryr seg...Hadde sluppet mange år med smertehelvete....

Bernhard Jakobsen (Djupvik , 2022-08-07)

#3044

Han har rett

Ylva Bente Ihlen (1463 Fjellhamar , 2022-08-07)

#3051

Dvergsdal er en viktig motstemme mot covidiotien, og har effektivt tilbudt hjelp som fungerer, der andre lar seg styre av politikk og følelser i sin yrkesutøvelse.

Vi trenger mange flere som ham, ikke færre.

Christian Sandvik (Bjoneroa, 2022-08-08)

#3054

Det er skremmende at myndighetene fratar Dr. Peter Dvergsdal legelisensen, da han har hjulpet mange mennesker til et friskt liv når de har fått covid med medisin som var helt relevant før covid kom.

Liv-Marit Finset (Oslo, 2022-08-08)

#3055

Jeg signerer fordi vi trenger leger som står opp for eden din, som tar pasienter på alvor, som er uredde, nyte hende og har mot!

Elin Nordnes (Arendal, 2022-08-08)

#3057

Dette er en viktig sak for det korrupte og Narrative landet Norge har blitt...

Ole Gunnar Karlsen (Aurskog , 2022-08-08)

#3058

Legen är brukt helt rigtig,
pasientet beste ja pasientet har blitt friskt. Hilsen sykepleier

Majuri Eliisa (Tammerfors, 2022-08-08)

#3060

Jeg tror Helsemyndighetene og Staten gir blaffen i hva vi mener om denne heslige saken, hvor de stikker kjepper i hjulene for en av de beste legene vi har. Derfor underskriver jeg for å vise min støtte til lege Peter Dvergsdal, og takke for at han er tro mot sitt samfunnsansvar, i motsetning til de som vil frata ham hans embete.

Ragna Heffermehl (Tønsberg, 2022-08-08)

#3079

Vi må støtte de få heltene som klarer gjøre godt i et stadig mer hatefullt og ondt system. De 15 som stikker Dvergsdal i ryggen kan brenne! Ligeså alle de som befinner seg på den mørke siden.

Lys og lykke følge den Ekte Legen Dvergsdal. Respekt og <3 fra meg

Evelyn Kjørstad (Drammen, 2022-08-09)

#3083

Alt annet er latskap og samtykke til diktatur.

Anders Dale (Viken, 2022-08-09)

#3090

Vi trenger leger med mot til å være ærlig og tjene folket!

Linda Romarheim (Høgåsen 3 ,5136 Mjølkeråen , 2022-08-10)

#3092

Dvergsdal har gjort mer for mennesker i Norge enn det den samlede legestand har gjort for oss gjennom alle tider ....

Berit Anne Einang (Ulsteinvik, 2022-08-10)

#3093

Jeg har opplevd Dvergsdal som en god og etterettelig lege som setter pasienten i fokus. Idiotisk hvis han skal miste lisensen for å ta vare på pasientene

Kristian Misund (Molde, 2022-08-10)

#3098

Jeg signerer for jeg vil gjerne foretrekke en lege som er selv tenkende og følger vitenskap.

Michael Garstad (Vettre, 2022-08-10)

#3099

Vi kan ikke forkaste leger som genuint ønsker å hjelpe folk og som redder liv. Hvilket samfunn ønsker vi? Skal makteliten bestemme hvilke medisiner som skal brukes kun for egen profitt og kontroll?
Ja til mangfold og eget valg.

Sissel Milvang (Vøyenenga, 2022-08-10)

#3100

Når det er alternativ medisin som muligens virker så forkaster staten denne muligheten til å sjekke ut effekten av dette nærmere, dette er irriterende og vitner om handlingslammelse fra politikerne, eller det dreier seg om korrupsjon og at de er i lomma til de store legemiddel selskapene!!!

Øyvind Bjerke (Telemark , 2022-08-10)

#3103

Fordi denne mannen viser til gode resultater , og det vel hva legeyrket handler om.

Vigdis Østmo (Kongsberg , 2022-08-10)

#3104

Jeg signerer fordi en lege som behandler pasientene sine med all sin kunnskap og erfaring med suksess fortjener en medalje, ikke kritikk.

Elin Ekeberg (Oslo, 2022-08-10)

#3106

Man skal vel ikke miste lisensen fordi man redder liv? Det er Helsemyndigheten som burde miste sin jobb for aktivt å villede befolkningen med en vaksine som tar liv isteden for å redde liv.

Ellen Due Brynjulfsen (Nittedal, 2022-08-11)

#3107

Peter Dvergsdal har vært min fastlege i mange år. Jeg har opplevd han som en dyktlig fastlege.

Elfrid Olaisen (Oslo, 2022-08-11)

#3109

Norge bør nå ta sin egen vurdering på denne medisinen om de ikke stoler på utlendingene. Som i dette tilfellet er Japan.

M Lange (Oslo, 2022-08-11)

#3111

Petter er en god lege som har jobbet i flere år for Fornebu. Og han fortjener å jobbe ut livet.

Gjertrud Ahemed (Lysaker, 2022-08-11)

#3113

Fordi en lege som helbreder gjennom medisin og holder sin hippokratiske er skal jobbe som lege.
Hilsen
Sykepleier

Tina Margareth Johansen (Mosjøen , 2022-08-11)

#3117

Dvergsdal gjør en fantastisk god jobb for å hjelpe sine pasienter.

Sissel Johannessen (Loen, 2022-08-11)

#3118

Vi trenger virkelig Peter Dvergsdal, han er Norges svar på Dr. Zelenko.

Anne Helga Tallerås (Åndalsnes , 2022-08-11)

#3122

At "Helse"direktoratet og myndigheter anser at det er feil å behandle folk til friskhet, og derfor fratar leger som faktisk gjør sin jobb, ved å gjøre det som er riktig, heller enn det som tjener big Farma, er rett og slett kriminellt. Da viser det tydelig at Helsedirektoratet og myndigheter ikke er for folkets beste og frisk helse, da de forfølger leger som faktiskt behandler folk til friskhet.

Arianne Hjertholm (Hurdal, 2022-08-11)

#3136

For et demokratisk land og ikke et diktatur

Martin Aabrekk (Oslo, 2022-08-13)

#3138

Jeg har liten tiltro til myndighetenes korrupte og utspekulerte holdninger og fordi jeg selv har blitt behandlet med Fabi-flu med god effekt/virkning da jeg fikk covid i januar i år.

Kim Beate Snellingen (Frogner, 2022-08-13)

#3141

Han er en dyktig lege som har behandlet og sikkert reddet livet til mange med covid. Det er en katastrofe hvis han blir fratatt sitt yrke .

Rønningen Ine (Knapstad, 2022-08-13)

#3149

Jeg har mottatt behandling av Peter Dvergsdal og har benyttet FabiFlu med svært godt resultat.

Svein Olsson (Nedenes, 2022-08-14)

#3151

Fabi-Flu var effektiv, og utan biverknader.

Dag Hallvard Østtveit (Bø i Telemark, 2022-08-14)

#3154

Dette er svært viktig for folks sikkerhet og helse,da myndigheter viser seg å ikke kunne stole på,og det foreligger bevis for at Dvergsdal har rett.

Tom Vevik (Husnes, 2022-08-14)

#3155

Å ta lisensen fra Peter Dvergsdal fordi han har brukt favipavir mot Covid er en syltynt argumentasjon. Greit nok at det dette ikke følger retningslinjer, men i mangelen på etablert konsensus på hvordan en best behandler Covid i en tidlig fase, det at det er molekylærbiologiske data som indikerer en slik effekt og når Covid er en såpass alvorlig sykdom bør det være greit med off label medisinering. Hva er alternativet - vaksinering fungerer jo ikke når en først har fått covid, da er det for seint! Således vil jeg gi min støtte til Dvergsdal og med signere dette oppropet! Ellers er tallene til Dvergsdal i form av 7000 vellykkede behandlinger oppsiktsvekkende, og de burde inspirere til å få satt i gang nye studier hvor en bruker favipavir i tidlig fase framfor å ta lisensen fra en dyktig lege!

Jardar Hinnaland Stendal (Oslo, 2022-08-14)

#3157

Har selv blitt hjulpet av Dvergsdal.

Øivind Nygård (Nesttun , 2022-08-15)

#3158

Kun leger som skader sine pasienter med sin behandling skal miste sin lisens. Om vi tar leger og sykepleiere som har satt covid vaksiner på folk som er skadd, så gjør vi det rette. Å ta fra lisensen fra en godt erfaren lege som har reddet liv, og ikke gjort noe galt, er totalt opp ned hva rett og galt angår. Dette må aldri finne sted!!

Frantz Frantzen (Fosnavåg, 2022-08-15)

#3168

Det er totalt uakseptabelt å frata en faglig dyktig, engasjert og erfaren lege som Dvergsdal lisensen. Han har vist stor integritet gjennom disse årene, og brukt sine kunnskaper til å hjelpe sine pasienter. Man burde heller ta lærdom av hans dedikasjon og kunnskap.

Bjørg Unni Skåreland (Skåreland, 2022-08-15)

#3169

Han har jo en samvittighet, ønsker å hjelpe sine medmennesker, som han har bevist mange ganger

Jon Kåre Grøndal (Skjetten, 2022-08-15)

#3173

Det er helt uhørt og maktmisbruk å ta lisensen fra en lege som gjør sitt ytterste for å hjelpe sine pasienter. Hvorfor er det slik at hver gang en lege som virkelig har omsorg for sine pasienter, og bruker behandling med dokumentert effekt, så skal de fratas lisensen fordi de ikke følger A4-samfunnets konforme normer? Dette er ikke første gangen det skjer, og neppe den siste. Skammelig er det! Hva er det som skjer med dette landet!? Jeg vemmes!

Linda Marie Kalvø (Sula, 2022-08-15)

#3174

Det er uhørt at korrekt og effektiv behandling av en sykdomstilstand skal føre til lisenstap !

Idar Elvemo (Bergen, 2022-08-15)

#3175

Alle stemmer må bli lyttet til.

Kathleen B. Hansen (Oslo+, 2022-08-15)

#3177

Det må være mulig å få alternativ behandling.

Jo Hedberg (Barkåker , 2022-08-15)

#3178

Det er galskap å ta fra en lege, som faktisk hjelper folk, lisensen sin. Tydelig at det et markedskrefter som ikke ønsker at folk skal være friske.

Eivind Naalsund Kalvø (Fiskarstrand, 2022-08-15)

#3181

Jeg signerer fordi jeg mener han bør få lov til å fortsette sitt virke.

Mette Eriksen (Fredrikstad, 2022-08-15)

#3182

Han hjalp meg med legemiddel mot virus

Harlem Lisbeth (Tistedal, 2022-08-15)

#3184

Pga. Dr. Dvergsdhal bruker annen effektiv medisin mot korana enn den giftige genterapi myndighetene kaller for vaksine, vil jeg vise min støtte til ved å skrive under kampanjen.

Jimmy Nielsen (Sarpsborg , 2022-08-15)

#3187

For sannhet

Kenneth Thorsteinsen (Fredrikstad, 2022-08-16)

#3188

Det finnes behandling, FHI-fjols!

pål fjeldstad (oslo, 2022-08-16)

#3189

Peter Dvergsdal er en god lege og har et bra alternativ til koronavaksinen.

Barbara Raanaas (Oslo, 2022-08-16)

#3190

Dvergsdal fortjener å fortsette å virke som lege så lenge han er i stand til det, fordi hans hovedfokus er å redde liv!

Eva Ferret (Melhus, 2022-08-16)

#3194

Dvergsdal er en fantastisk dyktig lege som fortjener å beholde sin lisens. Ikke gjør legenes praksis til politikk! De skal kjenne seg frie til å holde sin ed til det beste for pasienten.

Guri Haram (Asker, 2022-08-16)

#3197

Retten til egne valg, både når det gjelder vaksine og medisiner.

Rina Stokke (Holmestrand, 2022-08-16)

#3200

Dr.Peter Dvergsdal er ingen vaksinefornekter men forsvarer det faktum at det forefinnes legemiddler som forebygger og hjelper mot virus deriblandt Covid 19 og foreskrevet disse til stor hjelp for mange over det ganske land etter hva jeg er gjort kjennt med.

Arne Rygh (Kvinesdal+, 2022-08-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...