Behold Frisklivssentralen i Fredrikstad!!!

Kommentarer

#401

Jeg heier på frisklivssentralen.

Stine Skomsøy (Fenstad, 2022-06-08)

#404

Vi har hatt godt nytte av tilbudet i vår husstand.

Tor Kristian Pettersen (Begby, 2022-06-08)

#405

Folk trenger det.

Jorunn Abrahsmsson (Fredrikstad , 2022-06-08)

#406

Støtte og hjelp til nær kjenning og bruker av "systemet". Ser hvor viktig det er for henne.

Eli Vintervold (Kleppe, 2022-06-08)

#414

Dette er et supert tilbud😀

Ketil Gjølstad (Gressvik, 2022-06-08)

#418

Dette er et unikt tilbud som kan hjelpe enormt mange mennesker og ikke minst spare kommunen for utallige millioner.

Camilla Pettersen (Asker, 2022-06-08)

#423

Det er samfunnsøkonomisk å ha et slikt tilbud.

Anne-Sofie Hox Brynildsen (Fredrikstad, 2022-06-08)

#430

Fredrikstad trenger Friklivssentralen

Knut Rudsbråten (Viken, 2022-06-08)

#431

Det er viktig for mange.

Fjelldal Line (Fredrikstad , 2022-06-08)

#434

Dette hjelper å få folk i jobb, bedre menneskers liv

Camilla Hammerstad (Fredrikstad , 2022-06-08)

#437

Bevar Frisklivssentralen i Fredrikstad 🚶🚶

Øivind Bergstrøm Andreassen (Fredrikstad , 2022-06-08)

#439

Veldig viktig tiltak!

Kari Nicolaisen (KRÅKERØY, 2022-06-08)

#443

Fordi mennesker trenger det.

Elisabeth Jensen (Torp, 2022-06-08)

#448

Frisklivssentralen er et viktig tilbud innen kommunal helsehjelp som treffer veldig mange og som bl.a. forebygger utvikling av alvorligere helseplager. Å legge ned frisklivssenttalen betyr økte kostnader på sikt.

Kristin Kleppe (Gressvik, 2022-06-08)

#454

Veldig viktig å bra tiltak for mange. De gjør en kjempejobb

Håkon Erikstad (Fredrikstad , 2022-06-08)

#455

Dette er et tilbud som betyr ALT for brukerne. Det vil være å frarøve både viktig trening, sosialt nettverk, mestring, tilhørighet og hverdagsglede for mange mennesker. Det er dypt tragisk å ramme denne gruppen. Og det vil nok i lengden bli mye dyrere for kommunen og ta vare på alle disse med andre nødvendige tilbud.

Lise Antonsen (Fredrikstad, 2022-06-08)

#461

Torild Andersen er veldig viktig at vi kan beholde Frisklivssentralen,helt utrolig hvor mange som har fått hjelp,og kommet seg på bena igjen,å jeg er en av dem.helt utrolig folk som leder gruppen.

Torild Andersen (Fredrikstad, 2022-06-08)

#469

Forebygging er bedre enn å måtte behandle!

Janne Braarud Jensen (Kråkerøy, 2022-06-09)

#471

Dette er et viktig tiltak og tilbud til alle som vil løse et bestemt problem

Max Behrens (Fredrikstad, 2022-06-09)

#473

Frisklivssentralen er vesentlig for at mennesker med sykdom og livsutfordringer skal få støtte, veiledning og hjelp til å ta vare på helse, rehabilitere seg og forebygge mer sykdom. Dette tilbudet bør heller økes så flere kan benytte seg av det - det blir negative konsekvenser for så mange og samfunnsøkonomisk dyrt i den andre enden hvis man legger dette ned!!!

Mai Ida Haakafoss (Fredrikstad, 2022-06-09)

#475

Frisklivssentralen er kjempeviktig og bør opprettholdes. Tilbudet bør heller utvides enn kuttes da dette er et tilbud som fører til bedre helse og at flere kan fortsatt stå i arbeid og fungere bedre i hverdagen.

Jorunn Arnesen (Gressvik, 2022-06-09)

#476

Her må politikerne kjenne sin besøkelsestid: Det lønner seg aldri å spare på skillingen og la krona gå.
Sørg for å jobbe fremtidsrettet - bevar Frisklivssentralen!

Mona Lønning Kjos (Hamar, 2022-06-09)

#482

Frisklivssentralen er viktig for folkehelsa og et samfunnsøkonomisk godt tiltak!

Kristian Riise Jenssen (Fredrikstad , 2022-06-09)

#489

Jeg signerer fordi det er viktig å beholde frisklivssentralen. De gjør en fantastisk jobb og er viktig for de som benytter den. De gir mennesker med store utfordringer i livet hjelp til å få det bedre, til å orke å leve videre. Spar ikke på de svakeste i samfunnet.

Heidi Sørlie (Fredikstad, 2022-06-09)

#490

Kommunen sier de vil satse mer på forebygging, og da er det helt feil å legge ned dette tilbudet. Henger ikke på grep

Elisabeth Kristiansen (Fredrikstad , 2022-06-09)

#492

det er superviktig å beholde et slikt tilbud i byen

Øivind Jensen (Fredrikstad, 2022-06-09)

#498

Jeg er oppi en vanskelig situasjon og jeg har fått masse hjelp, veiledning og behandling. Med mye psykiske og fysiske problemer, trenger man frisklivssentralen.

Renathe Sævold Bertelsen (Fredrikstad, 2022-06-09)

#500

Den trengs❣️

Illia Haugerud (Fredrikstad, 2022-06-09)

#502

Min mann er med i stavganggruppa i regi av Frisklivssentralen. Han hadde en hjerneblødning for noen år siden. Etter at han begynte i gruppa har han blitt både sterkere og raskere, og fått noe bedre balanse. Jeg er redd for at han blir satt mye tilbake helsemessig om han mister dette tilbudet.

Ann-Kathrin Vestby (Fredrikstad, 2022-06-09)

#504

Det er viktig å bevare og støtte opp rundt tiltak som styrker folkehelsen!

Yilma Taibo (Sarpsborg , 2022-06-09)

#507

De gjør viktig arbeid

Veronika Henriksen (Søgne , 2022-06-09)

#508

Dette er en viktig sak!

Marius Jensen (Hvaler, 2022-06-09)

#509

Jeg signerer da jeg har stor nytte av frisklivsentralens tilbud.

Knut H Evensen (1608, 2022-06-09)

#512

Jeg har behov for trening og veiledning pga min covid senskader

Perarne Johansen (Fredrikstad, 2022-06-09)

#514

Vi trenger det. Vi vill ikke klare oss uten det

Nicolai Sannes Norheim (Fredrikstad , 2022-06-09)

#519

Jeg selv har hatt god nytte av Frisklivsentralen. Slike tilbud må bestå! De gjør viktig forebyggende arbeid.

Stenmoe Silje (Fredrikstad , 2022-06-09)

#521

Forebygging av uhelse øker livskvalitet og er samfunnsøkonomisk

Kjersti Lunde (Narvik, 2022-06-09)

#526

Det er et bra tilbud. Jeg støtter de som jobber der.

Helene Dahl (Sarpsborg, 2022-06-09)

#532

Jeg signerer for frisklivsentralen er et fantastisk godt tilbud for de som sliter med sykdom eller hva det måtte være i hverdagen. Vi får utrolig god hjelp og støtte. Det er viktig at et sånt tilbud består, og får leve, da det er meget viktig å ha noe å gå til i hverdagen. Ellers så er det mange som bare blir sittende hjemme, som igjen vil bli belastet andre deler av helsevesenet. Alle vet at det er veldig viktig at en kommer seg ut om dagen, og har noe positivt å gå til. FRISKLIVSENTRALEN MÅ IKKE LEGGES NED. Hvorfor skal alt gå på bekostning av innbyggerrne, når kommunen ikke kan forvalte skattebetalerens penger på en ordentelig måte??? Kanskje politikerene bør begynne å se innad i sin egen organisasjon.

Hanne Falleth (Gamle Fredrikstad, 2022-06-09)

#534

Dette er et essensielt tilbud som må ivaretas for folkehelsa, og et tilbud som vil være samfunnsøkonomisk smart nå og på lang sikt

Christine Sundgot-Borgen (Oslo , 2022-06-09)

#537

Det er så utrolig viktig å ha et sted hvor man kan få hjelp.

Bente Solheim (Vesterøy, Hvaler , 2022-06-09)

#543

Synes det er veldig bra tiltak

Hans oskar Olavesen (Kråkerøy, 2022-06-09)

#548

Utrolig viktig med forebygging.

Tove Olsen (Fredrikstad, 2022-06-09)

#550

Jeg signerer fordi dette er et tilbud som betyr svært mye for mange. Dette er med på å gi livet mening for flere, så dette MÅ vi bare beholde.

Hanne Fjeld (Fredrikstad, 2022-06-09)

#560

Svært viktig arbeide dom forebygger for helseutgifter på andre områder.

Marianne Tomter (Frogn, 2022-06-10)

#561

Et unik tilbud for folk med helseutfordringer som trenger råd/veiledning /kursing for å takle hverdagen bedre.

Monica Seppola Sletten (Fredrikstad, 2022-06-10)

#569

Jeg signerer fordi Frisklivssentralen er et svært godt forebyggende, helsebevarende og helsefremmende tilbud som er godt driftet av engasjerte terapeuter!!

Aase Drabløs Eklund (Slevik, 2022-06-10)

#570

Viktig å beholde!

Hansen Stine (Greåker, 2022-06-10)

#571

En viktig og nødvendig aktør i ett samfunn

Jarle Stray (Kristiansand , 2022-06-10)

#575

Jobber som overlege på DPS Fredrikstad, poliklinikk, og har stor erfaring med den positive betydningen tilbudene til Frisklivssentralen har for bedring av psykisk helse

Hege Aamelfot (Fredrikstad, 2022-06-10)

#577

Frisklivssentralen ER bærekraft!!!

Nina Christiansen (Fredrikstad, 2022-06-10)

#578

Frisklivsentalen er et utrolig viktig tilbud for psykisk og fysisk helse.

Cecilie Flo Jahreie (Fredrikstad, 2022-06-10)

#584

Det er viktig at det finnes tilbud til alle.

Nybakken Anne-Mette (Fredrikstad , 2022-06-11)

#592

Frisklivsssentralen bidrar til fysisk og psykisk folkehelse!

Kristi Bergstrøm Mjelde (Bergen , 2022-06-11)

#596

Jeg signerer fordi jeg vet hvor viktig tiltaket er for brukerne.

Maria Mathisen (Sarpsborg, 2022-06-11)

#597

Dette er superviktig for mange.

Paul Hem (Fredrikstad, 2022-06-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...