Ja til skatepark på Årnes

Kommentarer

#10

Det er viktig for Nes Kommune å få opp trivsel for ungdommene, der ligger vi under gjennomsnittet i landet. En skatepark er et møtested som er mye mer åpent og lavterskel enn organisert idrett. Det er langt mellom tettstedene i kommunen, så lavterskeltilbud burde finnes flere steder.

Mona Milde (Oppaker, )

#11

Dette er virkelig på tide!

Daniel Karlstad (Årnes, )

#16

Satsing på barn, ungdom og "spreke voksne" er den beste investering for alles fremtid.

Fam Verket (Oppaker, )

#19

Dette er et tiltak som trengs, og som ville bidratt til et positivt miljø

Tove Jurs-Martinsen (Årnes, )

#27

Årnes trenger skatepark nå.

Mattias Rönnholm (Årnes, )

#30

Dette trengs da barn og unge trenger en trygg plass de kan samles på.

Thor Otto Thorvaldsen (Auli, )

#32

Kunne ikke vært mer enig

Tonje K. H. Algarheim (Dal, )

#34

Skatepark må vi ha!

Kjetil Evensen (Årnes, )

#36

Brett er fett!

Olav R Søbakk (Neskollen, )

#37

Årnes trenger flere aktivitetstilbud for barn og unge- der de er utendørs og fysisk aktive, dvs det vil føre til bedre folkehelse blant de unge. Aktivitet som er veldig inkluderende, der både små og store kan delta, fra nybegynnernivå til profesjonell. Det vil skape mer liv i sentrum, og føre til at flere velger å komme til Årnes på fritiden, fremfor å velge andre kommuner i nærheten med skatepark.

Camilla Nohlin (Årnes, )

#38

Viktig med tilbud til de unge

Birgitte Lillenes (Årnes, )

#40

Jeg synes det er synd at ungdom har ikke fått skatepark som i utgangspunktet er midpunkt i fleste byer, hvorfor har Skarnes den fine skatepark men ikke Årnes?
Egentlig har Skarnes 2 stk.

Bjarni Gunnarsson (Oppaker, )

#45

Barn og ungdom fortjener et gratis aktivitetstilbud i Nes kommune. Et lavterskeltilbud der de opplever mestring på tvers av alder, kjønn og etnisitet. En felles møteplass der de kan være i aktivitet gratis er sårt trengende i Nes.

Thomas Munkelien (Oppaker, )

#47

Dette vil gi barn og unge i Nes et tilbud som mangler her nå!

Guro Skjelderup (Årnes, )

#55

Jeg vil at det skal bli en Skatepark til Ungdommen på Årnes

Anne Lise Munkelien (Brårud , )

#56

Årnes trenger å bli hørt og få skate parken.

Kjersti Brenden (Jevnaker , )

#58

Ja til skatepark!

Henrik Greeny (Fjellfoten, )

#60

Dette trenger Årnes

Øystein Spigseth (Årnes , )

#61

Jeg signerer for ungene mine elsker skatepark og trenger ikke å dra til en annen kommune

Annie Tumamao (Hvam, )

#62

Jeg signerer fordi jeg selv er leder for Ringerike Rullebrettklubb. Vi får om 18 dager en fantastisk park, Fosseparken, midt i sentrum av Hønefoss by, å boltre oss i, - jeg vet hvor mye dette betyr for alle klubbens medlemmer, og andre skatere, og unner alle skatere en trygg srena hvor de kan utøve denne fantastiske aktiviteten. Om dere ikke har en klubb, - start en, da blir dere lettere tatt på alvor.

Wenche Mosengen Nilsen (Hønefoss, )

#70

NORGE KAN OFRE LITT FOR FRITIDSTILBUD!

Kenth-christian Bakke (Hvam, )

#71

Årnes trenger aktivitetsområder og utvikling av friluftsarealer

julie maarud (Årnes, )

#74

Barn og ungdom trenger det!!

Fanny Bethina Brobak Uhlen (2150 årnes , )

#79

For å gi barna et tilbud som ikke er organisert.

Barbro Brenna (Oppaker, )

#80

Årnes trenger mer aktivitetstilbud!

Tanya Lassen (Årnes , )

#87

Jeg signere fordi Årnes trenger et godt tilbud for barn og unge. Pr nå er det lite som skjer for ungdommer, derfor er dette helt nødvendig. Jeg har selv bodd i Nes i 34 år, men har valgt å flytte. Nå bor vi i Kristiansand og ser tilbudene bugner for barn og unge. Nes har mye å lære, gi barn og ungdom en innholdsrik og sosial arena som alle kan ta del av.

Camilla Bærøy Smedstuen (Kristiansand , )

#88

Jeg signerer fordi jeg ønsker et tilbud for alle på årnes

Kristian Roland (Lørenskog, )

#89

Jeg signerer fordi dette er noe vi absolutt må få på plass .

Jacklinn Freeman (Auli , )

#98

Jeg signerer fordi jeg mener det vil komme kommunen godt å ha et sted der snarere kan være. Jeg selv var prosjektleder for å lage til skatepark på Runni da jeg selv gikk der og var med i styret en periode… håper virkelig dette lykkes, en hver kommune burde ha en fin skatepark

Niklas Johansen (Årnes, )

#99

Jeg signerer fordi jeg mener årnes trenger å ha en skatepark til barn og ungdom.

Silje Flikkerud (Årnes, )

#100

I want to be involved in every part of the building, creating. I have built skateparks in the in California in the past. I Know the degrees, angles, of making a skatepark that kids will enjoy, and that won't be dangerous. There are alot of factors that are often overlooked. But not by me, because I've been skateboarding for over 20 years.

Martin Larsen (Årnes, )

#102

Årnes trenger et sted for ungdom å få slippe seg litt løs på😁

Merunas Zenkevicius (Neskollen, )

#103

Årnes trenger virkelig en skatepark slik at det kan føre til mer aktivitet på dagens ungdom, ikke minst at det har manglet en skatepark her i titalls år

Carlos Gonzales (Auli, )

#104

Alle små tettsteder som Årnes skal ha en skikkelig skatepark. Veldig mange innbyggere vil ha stor glede av denne.

Espen Støverud (Årnes, )

#106

Jeg og flere andre har kjempet om dette siden vi gikk på ungdomsskolen for 20 år siden. Den gang satt vi med kommunen og ble lovet tilskudd og område for en park, men etter flere møter fikk vi nei allikevel pga uforutsette utgifter i kommunen.

Kenneth Delbekk Johansen (Årnes, )

#110

Jeg er en skater fra Nes. Har ønsket betongpark på Årnes i 15 år.

Stian Johansen (Asker, )

#111

Behov for en park for de med interesse for å skate, viktig at alle skal ha et sted hvor de kan bedrive sine aktiviteter i nes. Dette er deg mangel på.

Trine Larshus (Skogbygda , )