Er du enig at det ikke er mulig å tenke seg frisk fra ME, en alvorlig nevrologisk mutisystemisk sykdom? Lightning Process må stoppes! og skal ikke ha innpass i helsevesenet eller NAV!

Kommentarer

#404

Jeg signerer fordi jeg selv har ME på fjortende året og er en av de som har forsøkt LP-kurs. Dette gav ingen resultater annet enn langvarig forverring av sykdommen, siden jeg ble pålagt å ignorere symptomer for at kurset skulle funke, og oppføre meg som jeg var frisk. Jeg har også fulgt med på den lobbyvirksomheten og markedsføringen Live Landmark og Co driver med for LP, som dessverre både er aggressivt mot me-pasienter og helt uten forskningsbasert kunnskap. De har påvirket så mange instanser og maktpersoner her i landet at de tydelig står i veien for korrekt informasjon om sykdommen og riktig og nødvendig hjelp til ME-pasienter

Sara Pomeline Nordberg (Kristiansund N, 2022-05-06)

#407

Slutt å gjøre ME-syke sykere!!!

Paal Andre Alveskog (Steinkjer, 2022-05-06)

#417

Det LP og Live Landmark gjør er kvakksalveri og sekterisk!

Aina Abrahamsen (Vestfold , 2022-05-06)

#420

Temaet engasjerer meg! Dette er galt, og jeg tenker det er galt at NSF tar de inn som foredragsholdere!

Lene Grydeland (Leka, 2022-05-06)

#425

Eg har gått kurs hjå Live Landmark.
Der lærte vi å overkøyre alle kroppen sine signaler.
Med rett medisinsk støtte og råd, for den multisystemiske sjukdommen som ME er. Med "Stop, rest, pace", kunne eg idag hatt ein god og velfungerande kvardag , i staden for å vere 100 ufør og husbunda slik som i dag.
Å gjere LP når ein har ME og PEM, er minst like skadeleg, som å ete gluten for dei som har cøliaki.

Randi Line Finnes (Bjørke , 2022-05-06)

#428

Jeg signerer fordi jeg selv har prøvd LP og kun opplevd forverring og skyldfølelse.😞

Teresa Fu (Moss, 2022-05-06)

#429

Hatt ME i minst 50 år. Fulgt med på hva Lightning Process tilbyr. For meg fremstår det som et bedrageri mot syke mennesker. De profeterer på luft, ikke faglig medisinsk kunnskap.

Sigur Syvertsen (Narvik, 2022-05-06)

#430

Min datter på 39 år har hatt diagnosen alvorlig ME syk i 15 år. Etter kurs hos Live Landmark og Lightning Prosess for mange år siden, ble hun bare sykere.

Elisabeth Aaslund (2850 Lena, 2022-05-06)

#434

Jordmor, pårørende til ME-syk.

Astrid Junker Andvik (Bergen, 2022-05-06)

#437

Behandlingstilbudet må forskningsbaseres, og gis av kvalifiserte fagfolk. LP er IKKE evidensbasert, og går på tvers av et voksende antall kvalitetsstudier som finner at ME er en alvorlig somatisk lidelse. Helse-Norge må som et minimum følge NICE sine retningslinjer.

Synne Fuglesang (Oslo, 2022-05-06)

#441

Jeg signerer fordi jeg har ME selv, og vært syk i nærmere 7 år nå. Har også en søster som har vært syk i over 10 år. Vi er begge veldig positive og glade jenter til tross for ME’n og kunne vi ha «tenkt» oss friske hadde vi vært det for lengst.

Lone Carlsen (Nedenes , 2022-05-06)

#444

Har ME og vært tvungen til å gå til kognitiv terapi - som bare gjorde alt værre, LP må jo være enda værre ut fra det jeg har lest.

Hilde Angell (Malangen, 2022-05-06)

#459

Live Landmark er med på å ødelegge livene for mennesker som lider av den kanskje verste sykdommen. Det er sjokkerende at sykepleierforbundet inviterer henne.

Ståle Brynjulv Pedersen (Kopervik , 2022-05-06)

#462

Jeg har hatt ME i over 15 år og har deltatt på kurset hennes. Prøvde lenge de teknikkene hun underviste og ville så inderlig at det skulle fungere, uten noen forbedring av symptomene og selve sykdommen. Er utdannet sykepleier og mener dette må tas bort som en del av behandlingen av ME da det gir ME pasienter et håp om å bli friske, men som heller ender i en enorm skuffelse og evt. forverring for ME pasienter.

Caroline Bergman (Kongsberg, 2022-05-06)

#466

Ut fra nyere kunnskap om ME, og med tydelige føringer fra USA og England, og pasient erfaringer, tenker jeg at behovet for større engasjement og kunnskaps basert sykepleietjeneste, i f t ME, er kjempe nødvendig. Som psyk sykepleier mener jeg også at vår faggruppe må engasjere oss på vegne av en pasientgruppe som både blir mistenkeliggjort, og lider under mangel på forskning, og manglende vilje fra vårt helsevesen til å oppdatere kunnskap og lytte til nyere forskning. Siste veileder vedr ME kom i 2016, det har nærmest vært et paradigmeskifte vedr forståelse og kunnskap både iUSA og England siden den gang

Astri Bye Ramberg (Jarfjord, 2022-05-06)

#470

Jeg signerer fordi jeg er kognitiv terapeut og jobbet i psykatri i 22 år. Selvsagt er et 3 dagers kurs bare tull for å bli frisk. Jeg jobber med min ME hver dag og kognitive teknikker og vet..

Bless Unni (Fredrikstad , 2022-05-06)

#473

Dette er viktig, man må slutte å møte folk med denne type holdning til ME problematikken

Karin Melsom (Kongsberg, 2022-05-06)

#482

Ingen med ME fortjener at L.L. snakker mot oss, vi trenger flere som er med oss!

Anne-Lise Arnesdatter (Sarpsborg, 2022-05-06)

#485

Jeg har vært svært alvorlig syk med ME i 18 år og måttet "sloss" med helsevesenet for å bli hørt og pleiet ifht min diagnose, som jeg fremdeles ikke blir. Situasjonen for ME syke er ille nok pr idag om det ikke skal føre til enda verre om LP blir innført som "kunnskap og behandling" av et allerede skakkjørt helsevesen.

Birgitte Landmark (Lyngdal, 2022-05-06)

#486

Fordi jeg ikke ønsker feilinformasjon ang LP, og at det skal bli bruk mot ME pasienter

Lisbeth Løwer (Kongsberg , 2022-05-06)

#487

Jeg signerer på dette oppropet fordi jeg har alvorlig ME, og vet hvor skadelig dette Kurset Lightning Process er for mennesker med ME. Hadde jeg tatt dette kurset hadde jeg nok gått rett i svært alvorlig grad. Det er også sterkt frarådet i Nice Guidelines.

Monika Beate Tusvik Hjelle (Valderøya Giske kommune , 2022-05-06)

#493

Jeg støtter budskapet

Hanne Holst (BERGEN, 2022-05-06)

#496

Viktig!

Helene Eilertsen (Oslo, 2022-05-06)

#502

Eg signerer fordi eg har levd med ME i noen år, har vært på kognitiv 4 dagers kurs som gjorde meg verre. Eg fekk ikkje snakke om sjukdommen, og opplevde smerter i hjernen ved å måtte følge flere timers power point og høre på psykologen i flere timer hver dag.
Eg ble verre.

Synøve Hovin (Suldal, 2022-05-06)

#509

Fordi: ME kan ikke trylles vekk med et lite kurs. Den må tas på alvor og ikke gjøres populistisk.

Ida Aurora Skjeltorp Bergsland (Vikersund, 2022-05-06)

#511

22 år med diagnosen ME BARE TRØBBEL MED HELSEVESNET

Bjørn Åge Larsen (Heimdal , 2022-05-06)

#515

Jeg har selv hatt et svært negativt utfall etter Lightning Process og synes det er forkastelig at ME-syke fremdeles må kjempe mot dette tullet og at media, politikere og helsemyndigheter fremdeles lar seg lure av disse alternative kreftene. ME-syke må bli tatt på alvor

Ingvild Svendsen (Oslo, 2022-05-06)

#522

Dama er en tulling !

Åke Björk (Lerum, 2022-05-06)

#528

Jeg signerer fordi jeg har kunnskap om min egen sykdom, ME, og vet hvor skadelig LP-kurset kam være for oss med ME. At hun fortsatt blir invitert og lyttet til av fagfolk etter så mye kunnskap og forskning vi har hatt om sykdommen i veldig mange år alt, viser hvor lite kunnskap fagfolk er villig til å tilegne seg.

Line Nordstrand (Kongsvinger, 2022-05-06)

#537

Jeg synes det er helt utrolig at denne dama bare får fortsette å terrorisere en hel pasient gruppe slik hun gjør! Om hun ikke direkte terroriserer alle ME syke så kan hun gjøre det vanskelig å bli behandlet med respekt av andre i helsevesenet, hvis hun til stadighet skal lære opp helsearbeidere på denne måten.

Hanne-Kine Rød-Svensen (Tennfjord, 2022-05-06)

#538

Me pasienter fortjener skikkelig helsetilbud.

Eilertsen Kari (Gratangen, 2022-05-06)

#540

Jeg har ME på 10'ende året og er generelt en veldig positiv person, jeg har ingen tro på at metoden hennes fungere. Hadde det vært en tenkt sykdom så hadde barn ned i 6 års alderen ALDRI fått den, ingen unger velger å være sengeliggende dag etter dag, uke etter uke, år etter år.

Mette Boesen (Espa, 2022-05-06)

#543

Jeg signerer fordi jeg har ME og opplever derfor å bli tvunget gjennom flere behandlings opplegg via Nav. Som ikke gjør meg friskere, men som øker mine ME symptomer.

Charlothe Amdal (Stavanger, 2022-05-06)

#546

Når man bor med en ME-syk, ser man at de stadig blir feilbehandlet av helsepersonell.

Anita Haukvik (Kristiansand , 2022-05-06)

#551

Jeg signerer fordi LP er fullstendig meningsløs og må stoppes!

Lena Olstad (Gjerdrum , 2022-05-06)

#556

Jeg signerer fordi jeg er veldig enig. Jeg har selv betalt masse penger for LP kurs hos Live Landmark som kun resulterte i forverring i ettertid.

Aurora Meyer Christensen (Oslo, 2022-05-06)

#560

Sykepleier og ME syk.

Linn Marita Brevig (Øydegard, 2022-05-06)

#562

Fordi jeg har ME selv, å er ikke interessert i at Live Landemark skal gjøre oss sykere. eller gi helsepersonell feil info

Ann-louise Augdal (Leknes, 2022-05-06)

#563

LP er ren galskap

Kristian Larsen (Oslo, 2022-05-06)

#564

Jeg har sett hvilken enorm skade LP kan gjøre.

Marianne Kvalvik (asker, 2022-05-06)

#576

Jeg er livredd for den maktinnflytelsen Live Landmark og gjengen har på mange viktige instanser i samfunnet. Der pasientens beste ikke blir ivaretatt!

Linda Mari Graven (Spydeberg , 2022-05-06)

#579

Jeg har ME og denne behandlingen virker ikke!

Inger Marie Bye Skulbru (Tromsø , 2022-05-06)

#582

Jeg synes det er respektløst, ignorant og kunnskapsløst å la denne personen holde foredrag for sykepleiere... Det finnes så mange andre dyktige fagfolk de heller kunne invitert.

Malin Haugland Offerdal (Sunde i sunnhordland, 2022-05-06)

#590

Har mor med ME

Thale Thorkildsen (Bergen, 2022-05-06)

#600

Jeg har ME og vet at man ikke kan tenke seg frisk!

Malina Knutsen (Mandal, 2022-05-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...