NEI til vindkraft i Sørfold og Fauske kommuner

Kommentarer

#401

Nei til vindkraft!

Margareth Christoffersen (Bodø, 2022-05-01)

#403

Ingen permanente inngrep i naturen for å dekke opp midlertidige energiutfordringer. Løs dette på andre måter!

Ole-Jørgen Ingebrigtsen (Bodø, 2022-05-01)

#405

Fordi natur har en verdi som ikke kan måles i penger!

Marie Rødsand (Bodø, 2022-05-01)

#406

Er imot vindmøller. De forurenser som plastsøppel, dreper fugler, ødelegger for dyrelivet og vakker natur.

Ingun Eriksen (Fauske, 2022-05-01)

#408

Stopp ødeleggelsene av naturen vår.

Ranveig Rød (Fauske, 2022-05-01)

#410

Fordi vindkraftindustri ødelegger naturen og må stoppes.

Heidi Therese Nordstrøm (Asker, 2022-05-01)

#413

Dette blir helt feil! Inngrepene som disse vindturbinene vil medføre, vil kreve store, irreversible inngrep i fjellområder som i dag er uberørt. Områdene har også stor verdi for friluftsliv og brukes aktivt av reindrifta.

Vegar Pedersen (Fauske, 2022-05-01)

#418

Nu får det pinade hold! Foten e satt ned,
-man kan ikkje snu natur og klimakrisa med å rasere ennu meir natur.

Elisabeth Anethe Olsen (Kjøpsvik , 2022-05-01)

#420

Pga å ivareta naturen

Rakel-Iren Pedersen (Bodø, 2022-05-01)

#424

Vi trenger ikke vindkraft i Norge. Stå på Motvind Salten!

Solveig Aunsmo (Trysil, 2022-05-01)

#426

Vindkraft har ingenting med miljøvern å gjøre.

Torbjørn Øiesvold (Bodø, 2022-05-01)

#431

Jeg er født og oppvokst i Sulitjelma, nå har vi henter ut ressurser på vannkraft som går på bekostning av naturen der. Vindkraft har ingenting for seg egentlig, foruten at vi skal lure oss selv, og ødelegge naturressurser.

michael trøite bragvin (Tromsø, 2022-05-01)

#436

Vindkraft er ikke forenlig med naturvern.

Kolberg Mette (Glomfjord, 2022-05-01)

#445

Jeg signerer fordi dette er enorme inngripende i naturen med alle de negative konsekvenser det har.

Kurt Lyngved (Bodø, 2022-05-01)

#447

Jeg signerer fordi jeg er helt imot at vår natur skal raseres.

Ragnhild Langø (Røsvik, 2022-05-01)

#448

Nei til vindindustri i norsk natur! Vi må bevare naturen!

Ida Kristiansen Balle (Tjøme, 2022-05-01)

#450

Naturen er altfor vakker til at vi skal ødelegge den med vindmøller

Lise Mosand (Fauske , 2022-05-02)

#465

Jeg er helt i mot slik vandalisering av naturen. Dette trenger ikke Norge.

Asbjørn Karlsen (Bjorelvnes, 2022-05-02)

#466

Vi har nokk vannkraft vi kan utvikle eller ta vekk moms på så det er lønt for kraftselskapene å ta vekk plomberinga på de.

Wikberg Dan Børge Rasmussen (Sulitjelma, 2022-05-02)

#472

Nå er det faen meg på tide å redde det viktigste vi h ar i Norge: natur!

Gottfried Fjeldså (Stavanger, 2022-05-02)

#473

Jeg er kraftig imot vindkraft - den raserer store arealer av norsk natur og kommer ikke det norske folket til gode.

Frank Bertheussen (Ballangen, 2022-05-02)

#476

Norske "oligarker" har INGEN rett å rane naturen vår, å svine den til! Dagens strømpolitikk har neppe flertallet av det Norske folk gått med på! Det er et overgrep velsignet av våre folkevalgte på Løvebakken.

Ørjan Høyås (Ballstad , 2022-05-02)

#477

Vindkraft er et feilspor når det gjelder å velge framtidig energiproduksjon.

Kristoffer Hammerstad (Trondheim, 2022-05-02)

#478

Vinkraftverk vandaliserer norsk natur, reduserer biomangfold og skaper umiddelbare endringer i luftstrømmer og klimasystemer.

Thomas Alexander Skog (Oslo, 2022-05-02)

#480

Jeg ønsker å bevare et område med urørt natur.

Andreas Magne Jørgensen (BODØ, 2022-05-02)

#486

Vill ikke ha naturen ödelagt å tenk kor mange fugla som bi hakka ihjel.
Mye insekta mm som behöves i naturen som kommer te å bi mosa .

Gunnar Myrland (Göteborg, 2022-05-02)

#490

Har ikke sans for store drapsmaskiner i fjellet.bedre med vannkraft.

Hans-kristian Marvold (Beiarn , 2022-05-02)

#495

Vindindustri i norsk natur er en håpløs ide med tvilsom klimaeffekt og fordi FN har erklært naturkrise de sier er like alvorlig og viktig som klimakrisa. Naturen er det viktigste vi har å føre videre til generasjoner som kommer etter oss.

Lars Husby (Heimdal, 2022-05-02)

#498

Jeg signerer fordi vindkraft innebærer store naturinngrep og ødelegger natur samt for menneskers livskvalitet

Marith Gullbekk Markussen (3961 Stathelle , 2022-05-02)

#499

Jeg er uenig at de vakre ville fjellene våre skal blir voldtatt av vindmølleindustrien.i dette tilfellet Sulisfjellene

Mats Antonsen (Bodø, 2022-05-02)

#511

Jeg er imot å ødelegge vår vakre norske natur med forurensende vindturbiner!

Solveig Elisabeth S. Jensen (Oslo, 2022-05-02)

#513

Det er feil spor med vindkraftanlegg.

Trond Skog (Røst, 2022-05-02)

#516

Jeg vil bevare rekreasjonsnaturen vår slik den er! I rekreasjon ligger "god helse" veldig høyt oppe!

Skogen Anette (Evje, 2022-05-02)

#517

Vi redder ikke klima ved å rasere natur

Merethe Holden (Sandefjord, 2022-05-02)

#518

Det er unødvendig å rasere norsk natur , når det kommer så lite igjen av det. Bedre å oppgradere de vannkraftverkene vi har

Kenneth Jensen (Innhavet , 2022-05-02)

#521

Vindindustri er ikke bærekraftig. Bygging i urfolks beiteområder er å bryte loven. Evig økonomisk vekst er ikke bæredyktig. Nei til vindindustri! Nei til det enorme sløseriet med jordas ressurser

Margrete Aarmo (7970 Kolvereid , 2022-05-02)

#523

Vi redder ikkje klima med å bygge ned urørd natur med vindindustri.

Trobd Sundby (Balestrand, 2022-05-02)

#527

Dette er rasering/voldtekt av vår vakre natur ….
hodeløse politikere med slike forslag

Kate Eriksen (Myrdal , 2022-05-02)

#530

Vil ikke ha den "forsøplingen i våre nasjonalparker!

Bjørg Kirsn Enano-Storli (Bodø, 2022-05-02)

#534

Trenger ikke mer begrunnelse enn det som allerede er skrever!

Berit Åsjord (Bodø, 2022-05-02)

#538

Det er viktig for oss alle å ta vare på urørt natur, som dessverre blir rasert så altfor mange steder. Det er også viktig å ta vare på reindriften, siden dette er en sentral virksomhet i samenes kultur.

Kristin Hanche-Olsen (Rasta, 2022-05-02)

#540

Ragoområdet er vår fineste nasjonalskatt!

Andor Bjordal (Vikebygd, 2022-05-02)

#542

Jeg ønsker ikke naturødeleggende og unødvendige vindturbiner i våre fjell eller på vårt hav.

Dag Ramsvik (BODØ, 2022-05-02)

#543

Viktig å bevare dette fantastiske naturområdet for kommende generasjoner.

Helge Fredriksen (BODØ, 2022-05-02)

#544

Fordi det ødelegger den flotte naturen vi har

Anita Nordhei Ullvang (Straumen, 2022-05-02)

#547

Vindkraft på land er ødeleggende.

Jeremy Åsen (Andenes, 2022-05-02)

#549

Neitakk til vindturbiner som ødelegger vårt fantastiske naturmangfold

Elin Marita Dahle (Fauske, 2022-05-02)

#551

Vindkraft er ikke grønn kraft!

Bjørn Thomas Hansen (Fauske, 2022-05-02)

#552

Nei, til rasering av norsk natur.

Pedersen Kyrre (Oslo, 2022-05-02)

#556

Vindkraft er en pengemaskin og svært naturødeleggende. Galskap!!

May-Lene Meyer (Mo i Rana, 2022-05-02)

#561

Synes det er nok utbygging nå, det holder med vannkraft!

Lindberg Eirin (Fauske, 2022-05-02)

#563

Ødeleggelse av mye natur og slik utbygging tar ikke hensynet til samenes rett til å drive reindrift.

Viggo Hallgeir Bergersen (Bindal, 2022-05-02)

#564

Er motstander av naturødeleggelser for vindkraft

Rune SIMONSEN (Bodø, 2022-05-02)

#568

Stopp rasering av uerstattelig natur. Vindkraft gir lite energi i forhold til arealbruk.

Carl Jæger (Hamresanden , 2022-05-02)

#569

Jeg er imot rasering av naturen

Per-Hugo Mikalsen (Fauske, 2022-05-02)

#571

Stopp ødeleggelsen av Norsk Nator

Arnstein Andersen (Engavågen, 2022-05-02)

#572

Vindkraft er ikkje naturvennlig

Kvåle Anna Kristina (Hjellestad , 2022-05-02)

#574

Vindkraft er ikke forenlig med naturvern, bærekraft eller reindrift. Vi har den kraften vi trenger

Marianne Blind (Oteren, 2022-05-02)

#575

Vi kan ikke tillate personer med dollartegn i øynene å ødelegge naturområder og det som lever i og med den. Slipper de opp for et området, vil flere områder komme etter.

Emil-Andre Helin (Fauske, 2022-05-02)

#577

Dette er vandalisme. Sterkt skadelig for natur, fugle og dyreliv. Forøvrig produserer vi nok strøm til eget forbruk i Norge.

Frank Asbølmo (Trondheim , 2022-05-02)

#582

Vindkraft er noe svineri i forhold til å bevare fugle og Dyreliv . Vindmøllene sprer også uønsket microplast i naturen.

Bjørn Erik Teigen (Røkland , 2022-05-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...