Vi trenger et grendehus på Haugerud!

Kommentarer

#8

Dette har vært forventet lenge, trodde planene var vedtatt, ikke svikt oss nå👌👌

Siri Keul (Oslo, )

#10

Jeg bor på Trosterud

Norah Azzam (Oslo, )

#13

Det er en viktig sak

Mansur Abubakarov (Oslo, )

#15

Haugerud/Trosterud trenger dette.
Det er veldig dårlig gjort å gå tilbake på dette som ble lovt.

Marit Holøien (Oslo, )

#20

Signerer fordi dette er noe nærmiljøet på Haugerud absolutt har behov for. Stort behov! Og, at kommunen i etterkant endrer på det som har blitt lovet og bestemt er overhodet ikke greit. Dette er et område som har manglet lokaler for barn og unge i alle år. Endelig skulle vi få ny hall med møterom og diverse slik andre har fått med nye oppgraderte haller. Alle gleder seg stort! Så plutselig kommer denne kontra meldingen som rett og slett får meg til å bli så sint, og så utrolig lei meg, fordi det er så mye fin ungdom her som trenger dette så sårt. Det er på tide at politikerne tenker på hva kriminalitet koster både kommunen og samfunnet og hva som må til for å hindre at dette skjer. Tenk litt lenger fram en til deres egen nesetipp vær så snill! Investering i barn og unge sparer seg på sikt!

Tek-Karlsrud Gunn-Ågot (Oslo , )

#25

Det er et skrikende behov. En slik hall betaler seg selv på lang sikt pga det reduserer antall ungdom som faller utenfor og blir en stor kostnad for samfunnet. Dette burde et rød/grønt styre se

Knut-harald Grønnvoll (Oslo , )

#31

Jeg signerer fordi vi trenger et grendehus på Haugerud!

Malik Naeem (Oslo, )

#45

Godt og fornuftig initiativ som byrådspartiene må sørge for blir fulgt opp.

Ørn Terje Foss (Oslo, )

#47

Bor i nærmiljøet!

Knut Borgen (Oslo, )

#48

NJJK er den eldste og største judoklubben i landet og er meget dyktige med barne- og ungdomsidrett, også spesielt med tanke på integrering. En foregangsklubb i norsk judo, og de fortjener lokaliteter som rommer så vel kampsport samt rom for sosiale aktiviteter.

Jørgen Hillestad (Namsos, )

#49

Jeg bor rett ved Haugerud Hallen og det er en fin hall for sosialisering av barn, ungdom og voksne. Vi trenger større hall for idrett og aktiviteter i nærområdet.

Cecilie Nøttestad (Oslo, )

#64

Jeg selv er ansatt i Haugerud, og ønsker Haugerud et nytt og bedre grendehus

Didrik Gulbrandsen (Oslo, )

#74

Dette er viktig for oss.

Inger Lise Skogbakken (Oslo, )

#79

Jeg signerer fordi nærmiljøet mitt trenger det, barna mine trenger det og kommende generasjoner trenger det.

Helén Meisingset (Oslo, )

#82

Rett skal være rett og et løfte skal skal holdes.. Ungdommene er Norges framtid!

Sohel Zariouh (Oslo, )

#88

Det behøves i vårt nærmiljø. Her finnes ikke mye.

Else-Marie Lund (Trosterud, )

#90

Jeg signerer fordi vi trenger et møtested for ungdom i nærmiljøet. Det er så mange ildsjeler som ønsker å lage arenaer hvor ungdom skal møtes og da trenger de steder å møtes.

Anne Marit Rennemo (Oslo, )

#101

Løfter blir brutt og folket brukt.
Heia alle lokale mennesker på Haugerud.

Henrik Huus (Oslo, )

#104

Jeg elsker judo og ønsker at dette skal fortsette. Klubben må leve videre for utvikling av ungdom i område.

Cem Camur (OSLO, )

#106

Dette er ikke rettferdig! Løfter blir brutt, og mennesker brukt! Heia Haugerud!!!!

Lejla Agovic (Oslo, )

#108

Jeg signerer fordi jeg støtter kravet fra de to idrettslagene og de foreningene som allerede har satt seg inn i sake. Byråkratenes nedskalering er uhørt, spesielt ved å henvise til gamle, interne notater som er unntatt offentligheten. hva står det i disse notatene?

Roar Lüthcke (Oslo, )

#110

Det er på tide med utvikling og ikke bare oppussing av utdatert byplanlegging. For at et samfunn skal fungere godt må dette samfunnet ha et sted å møtes for å lage gode sosiale nettverk.

Raymond Egge (Oslo, )

#116

Jeg signerer fordi dette er veldig viktig og noe lokal samfunnet virkelig trenger.

Fredrik Lund Martinsen (Oslo, )

#117

Vi trenger et bredt tilbud for spesielt barn og unge i bydelen. Dette er en sunn samlingsplass for mange mennesker.

Silje Kronstad (Oslo, )

#118

Det er over flere år blitt opparbeidet et flott idrettsmiljø for barn og unge på Haugerud. Når disse mangler fasiliteter er det lett å tenke seg konsekvensene og rekruttering til andre fritidsaktiviteter som kanskje ikke har samme positive fortegn.

Hanne Rønningen (Oslo, )

#121

Dette er så viktig for nærmiljøet, ungdommen, barn og voksne.

Omar Drissi (Oslo, )

#127

Vi på Trosterud Parsellhager bestemte for noen år siden at vi var ville til å flytte fra tomten hvor Hagerudhallen vil stå for at befolkningen i området kunne få et flerbrukshall med funksjoner at mange trengte. Vi ønsket ikke å flytte etter 30 år med dyrkning, integreringsarbeid og å bygge et aktiv nærmiljø, men sa at vi var villig til å flytte for å gi plass til en multifunksjonell Haugerudhall. Vi støtter oppropet om å beholde en hall som alle i området kunne ta i bruk. Greg McCartan, Styreleder, Trosterud Parsellhage

Greg McCartan (Oslo, )

#138

Mer aktivitet, mindre kriminalitet 👍

Emrah Gunyuzlu (Oslo, )

#140

Det er et stort behov at ungdom har gode vilkår rundt seg

Trond Dahl (Oslo, )

#150

Jeg mener dette er viktig for område.

Akkouh Mohamed (Oslo, )

#154

Viktig for ungdommen!

Silje Grønvold (Blaker , )

#160

Like viktig med sosiale møteplasser i nærmiljøet som for organisert idrett ‼️

Terje Nyberget (Setermoen, )

#164

Nylig flyttet til Haugerud, vi har to små jenter som kommer til å vokse opp her og vi støtter helhjertet oppropet. Haugerud trenger en skikkelig møteplass og idrettsarena i årene som kommer.

Pål Kristian Klethagen (Oslo, )

#169

Vi trenger et grendehus på Haugerud og et sted å være for ungdommen.

Eleanor Brenna (Haugerud Oslo, )

#173

Vi er medlem av Haugerud if, som gjør en fantastisk jobb. Nærmiljøet trenger flere trygge møteplasser for barn og unge.

Kristin Hage Sandvig (Oslo, )

#183

På tide å oppgradere og det trengs et grendehus

Kristin Jakobsen (Oslo, )

#188

Kringsjå er fint, men for lite i mange sammenhenger.

Hallgerd Benan (Haugerud, )

#194

Prioriter barn og unge i Oslo Øst! Haugerud❤️

Eirik Oland Nedrelid (Oslo, )

#195

Erfaringen min fra arbeid med barn og unge i området viser at det er nettopp et slikt tilbud de unge trenger.

Nils Otto Steen-Utheim (Oslo, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...