Stopp nedleggelsen av barnehagene i Drammen kommune!

Kommentarer

#22

Det er en grunn til at man velger de barnehagene man gjør for barna sine, som regel handler det ikke det økonomiske rundt det, men ansatte, trivsel, fysiskeomåder, barns venner, praktisk for arbeidende mødre og fedre. Alt dette er mye viktigere enn det økonomiske!

Camilla Araya (Krokstadelva, )

#24

Kommunenen ønsker å realisere stordriftsfordeler ved å samle barna i store enheter for å spare noen få mill i lokalkost. det er 100 små barn mellom 1-5 år som må betale prisen ved at de rives vekk fra venner, personale de kjenner og er glade i og fra et trygt miljø. Prosessen her er også skandaløs. Alle høringsinnspill fra nærmiljøutvalg, foreldregrupper er svært negativt innstilt og fagforbundet/Utdanningsforbundet plukker fra hverandre konklusjonen til rådmannen. Prosessen legger også opp til at politikerene skal informeres om bakgrunnen for vurderingene etter at beslutningene er tatt og iverksatt. Dette er fullstendig galskap som rammer de minste barna i kommunen og deres familier

Hans Erik Bjørnerud (Drammen, )

#25

Det er viktig at alle barnehager får bli der de er.

Anne-Grethe Skårstad (Kjeldebotn , )

#26

Fordi min sønn går i en av de barnehagene som er truet av nedleggelse, bra og velfungerende barnehage.

Fredrik Mikkelsen (Krokstadelva, )

#28

IKKE STENG BARNEHAGER!!
Midt i en pandemi skal det være mer usikkerhet for barna!!Ikke ta vekk tryggheten til barna!!

Lene Raanes (Krokstadelva , )

#30

Dette fortjener ingen.. 😢

Thorgeir Eek Bonden (Krokstadelva, )

#32

Mine tantebarn hører til i en barnehagene som vurderes nedlagt.

Marianne Neggen Aalborg (Ski, )

#34

Avgjørelsen om å legge ned Stensethalléen Barnehage er hårreisende.
Det strider direkte imot den gjeldende Samfunnsplanen (s.14, delmål 4) for tidligere Nedre Eiker Kommune, ref Drammen Kommune sine hjemmesider.
Jeg føler meg rett og slett lurt.

Kenneth Myhrvold (Krokstadelva, )

#43

Jeg har barn i stensethalleen bhg

Marit Kvarsnes (Krokstadelva, )

#48

Jeg signerer fordi jeg ønsker å beholde den gode, trygge, fantastiske barnehagen og arbeidsplassen min.

Nina Børresen (Solbergelva, )

#50

Å legge ned barnehager er siste utvei i et forsøk på å rette opp kommuneøkonomien. Dette rammer (igjen) de minste og svakeste i samfunnet,- midt i en pandemi som allerede har utfordret barn, unge og ansatte til tålegrensen. Stensethalleen barnehage er en liten og svært veldrevet barnehage. Trivselen er høy, nettopp på grunn av at den ikke er så stor som mange andre. I tillegg har den fantastiske ansatte som gjennom pandemien har stått i det, og opprettholdt tilbudet for at vi foreldre skal kunne gå på jobb mens barna våre var trygge. Er dette måten å si «takk for innsatsen» på? Drammen kommune! Rykk tilbake til start! Dere er i ferd med å gjøre uopprettelig skade.

Pål Christian Syvertsen (Krokstadelva, )

#60

Jeg er i mot nedleggelse av disse barnehager. Vi bygger å bygger å venter at det kommer flere barn å da må vi ha barnehager.

Grethe Beck (Drammen , )

#77

Et forhastet vedtak som nok en gang får konsekvenser for de svakeste i samfunnet vårt, og dette bare for noen lusekroner. Barna våre trenger stabilitet og trygghet, ikke å bli flyttet rundt som uviktige brikker i et økonomisk spill.

Ingjerd Krogh Danielsen (Mjøndalen, )

#86

Drammen kommune bør satse på barnehager for å tiltrekke seg flere barnefamilier heller enn å irritere dem så de flytter til andre kommuner. Kommunen framstår også som en svært uforutsigbar og upålitelig arbeidsgiver.

Andrea Ellingsen (Hokksund, )

#94

Jeg er gravid, vi får første barn i februar å vil ikke miste en barnehage i nærområder vårt ….

Silje Marie Gajda Silje Marie Gajda Thomassen (Krokstadelva , )

#95

Galskap å legge ned barnehager!!

Gry Blomsøy (Krokstadelva , )

#96

Mener det er feil beslutning

Håkon Søndergaard (Drammen, )

#101

Drammen trenger alle de barnehageplassene vi har.

Anders Lunde (Drammen, )

#108

Barn trenger trygghet og stabilitet for å utvikle seg! Å bytte fra en barnehage de trives i, med voksne de har brukt tid på å stole på, fordi det skal spares PENGER! Det er helt idiotisk! Kutt i egene rekker før dere kaster barna forran dere!

Beate Aannerød (Krokstadelva , )

#112

Det er hårreisende å måtte oppleve dette enda en gang! Sønnen vår går i en av de berørte barnehagene. Dere tar nå vekk tryggheten, den kjente hverdagen og vennene. Føler også med de ansatte som må stå i dette i tillegg til den svært krevende pandemisituasjonen som vi har vært i lenge nå. Stopp galskapen umiddelbart!

Ulrika Sanne (Drammen, )

#117

Jeg har 3 barn i den fine barnehagen vår. Den ligger sentralt, er ny renovert utvendig, har flott uteområde, gangavstand og den er akkurat passe stor. Barna mine trenger sitt trygge miljø og fortjener ikke å bli delt fra vennene sine og fra de trygge voksne de kjenner!!

Lurer på om den nye kommunen vår vil vi skal velge privat barnehage fremfor en kommunal. Stopp nedleggelse av den kommunale barnehagen vår!! #barnasbeste

Guro Grahl-Jacobsen (Drammen, )

#125

Vi trenger barnehagene i Drammen!

Marte Liadal (DRAMMEN, )

#127

Barn må ha barnehageplass nær der de bor, innen samme skolekrets og føle trygghet i det miljøet de er.
De kan ikke skalte og valtes med som en vare. Barna er kommunens fremtidige ressurs og kommunens fremtidige inntekt...
Her har kommunen kun tatt bedriftsøkonomiske og ikke samfunnsøkonomiske vurderinger.
Hva skal man med en stor kommune hvis de ikke sørger for å levere kommunale tjenester lokalt der hvor folk bor og har behov?
Hele hensikten med kommuneinndeling i Norge brytes når tjenester nedlegges og sentraliseres.

Stein Ellingsen (Krokstadelva, )

#128

Stine Marie Hagen

Stine Marie Hagen (Skollenborg, )

#129

Trygghet er viktig for alle barn. Kjent og kjært miljø, og andre kjente og trygge voksne veier tungt for sårbare barn og har masse og si for deres utvikling videre.

Trine Lie (Drammen, )

#142

Dette berører mitt barnebarn.

Marit Kjølås (0689 oslo, )

#147

Jeg støtter minne venner som har små barn i barnehage. Jeg har hatt barn i barnehagen og vet hvor viktig det er å kunne ha barna sine i barnehager i nærmiljøet.

Helen Smith (Drammen, )

#148

Det er uhørt at økonomi kommer før barnas beste

Hege Berg (Drammen, )

#153

Ønsker å beholde Marienlyst barnehage og de andre.
Men bruker Marienlyst og veldig fornøyd..

Vidar Fjæran (Drammen , )

#163

Konnerud barnehage har dyktige ansatte, et bygg som er meget påkostet de siste årene. Det ligger sentralt slik ar foreldre kan bruke både sykkel og kollektivt!!

Mari Trogstad (Drammen, )

#186

Jeg signerer fordi de punktene for nedleggelse som kommunen har kommet med ikke gir noen mening.

Anine Sørdal Andersen (Drammen , )

#189

Jeg har gode venner som er rammet og jeg er tett på den ene barnehagen på jobb hver dag

Alexander Glestad (Drammen , )

#190

Jeg signerer fordi det er viktig å opprettholde barnas trygge arena! Det burde ikke gå utover barna når kommunen bestemmer seg for å spare penger. Barn har både behov og ikke minst rett til å bevare sine trygge omgivelser. Det samme gjelder ansatte også. Håper virkelig at de som kommer med dette forslaget tar seg sammen og slutter med dette tullet umiddelbart!

Alev Önal (Drammen, )

#196

Dette går ut over barn som har blitt trygge og har etablert seg i en barnehage. At barn har en trygg tilknytning til de voksne og vennskap er svært viktig for utviklingen og barnas utforskning. Det er ikke riktig at de da ufrivillig blir flyttet til andre barnehager. Mange er tilpasningsdyktige, men mange vil også kunne bli utrygge. I tillegg sikkert krevende for ansatte og barnehager å møte enda mer usikkerhet og omstilling.

I tillegg veldig tullete å gjøre dette i tiden vi er i hvor det faktisk er en fordel dersom barnehagene ikke er stapp fulle og at ikke like mange husstander blir rammet dersom det oppstår smitte i barnehagen.

Det har også blitt mange flere fødsler i det siste, så det vil nok snart bli behov for plassene igjen.

Nina Borgersen (KROKSTADELVA, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...