Støtt Husodden flystripe!

Kommentarer

#1

Jeg er enig i denne underskriftskampanjen og støtter oppunder særpreget og den aktiviteten som flyplassen tilfører kommunen.
Utkastet Luftfartstilsynet har formulert angående konsesjonsvilkår som omhandler Husodden landingsplass virker for meg positivt. Det er mange som har glede av Husodden som både flystripe, møteplass, båthavn og andre aktiviteter. Jeg mener alle de overnevnte supplerer hverandre og bidrar til ett godt samvær på Husodden, for både lokale og ikke lokale.

Hedvig Langehaug (Oslo, 2022-01-12)

#2

Jeg signerer fordi jeg mener konsesjonesforslaget til luftfartstilsynet er positivt for Husodden
som flystripe og aktivitetsplass.

Endre Evensen (Oslo, 2022-01-12)

#3

Det er viktig og bevare flyplassen på Husodden

Espen Aarhus (Elverum, 2022-01-12)

#4

Viktig å bevare Husodden som en flott flyplass. Et samlingspunkt for mange flyinteresserte mennesker. En arena som er viktig å bevare da flystriper blir færre av i vårt landstrakte land. Mye flyhistorie er en del av Norges historie, og må tas vare på.

Guri Aarhus (Elverum, 2022-01-12)

#5

Jeg støtter en god sak!

Gulbrand Thomlevold (Dokka , 2022-01-12)

#6

Strøken flyplass, godt egnet for trening og rekreasjon :)

Anders Håkensen (Lillestrøm, 2022-01-12)

#7

Det er viktig å ivareta allerede tilrettelagte landingsplasser i Norge.

Per Semeleng (Aurdal, 2022-01-13)

#9

Jeg signerer fordi jeg lander på Husodden i blant og synes det er et fantastisk flott sted som må bevares som flyplass og sjøflyhavn

Tore Kavli (Drammen, 2022-01-13)

#10

Selvfølgelig må Husodden bestå !

Inge Morten Holene (2952 Beito, 2022-01-13)

#19

Husodden er en kjempekoselig plass gjort tilgjengelig for alle av grunneier. Allsidig, med tilgang til fots, i bil, båt eller fly! Fantastisk!

Ståle Brobakken (Lørenskog, 2022-01-13)

#26

Husodden er en institusjon og er særdeles verdifull for mange forskjellige aktører, ikke minst småfly virksomheten.

Rolf Meum (Hagan, 2022-01-13)

#28

Dette tilfører bygda veldig mye positivt og bør bestå.

Bjørn Solum (Hov, 2022-01-13)

#29

Veldig viktig å bevare husodden som allerede er en tilrettelagt flystripe

Anders Magnus Liberg (Hosle, 2022-01-13)

#35

Det er en samfunnsnyttig resurs med flyplass på Husodden. Flyplassen er et samlingspunkt for oss lokale.

Oddbjørn Løken (Dokka, 2022-01-13)

#36

Dette er en fantastisk plass hvor flyinteresserte kan møtes.

Kristian Elseth (Bøverbru , 2022-01-13)

#48

Har praktisk talt vokst opp på og rundt husodden med flystripe, båtkjøring, fisking og bading.

Frode Kirsebom (Randsfjordvegen 709, 2022-01-13)

#56

Vi tenger små flyplasser.

Per Rosdahl (Drammen, 2022-01-13)

#57

Jeg er positiv til flytrafikken og aktiviteten ellers på Husodden og synes det er et fantastisk bidrag til byga vår

Tone Martinsen (Vestsida, 2022-01-13)

#62

Vi har ikke '' råd'' til å legge ned en eneste flyplass

Morten Jordbakke (skien, 2022-01-13)

#65

Flott og miljøskapende i bygda med landingsmuligheter. Håper den kan bestå!

Arne Bull (Fluberg, 2022-01-13)

#72

Flytrafikken på Husodden, er positiv for bygda.

Kari Opperud (Fluberg, 2022-01-13)

#73

Husodden er en vakker og viktig flyplass for oss som flyr småfly i området. Det er en del trafikk fra småflyplasser i mitt område, østlandet, som passerer over Husodden. Som nødflyplass er den uhyre viktig på vei fra Østlandet til områdene vest og nord-vest for plassen. Når det er sagt, er det en av våre vakreste småflyplasser med alle rekreasjonsmuligheter som tenkes kan. Jeg har selv brukt plassen ved en nødanledning og ellers 6-7 ganger de siste 5 årene. Jeg forstår de motsigelser som kan komme, men det er bare å skjerpe innflygingsprosydyrer for flyplassen og så vil vi som bruker flyplassen følge dem nøye.

Terje Strømdahl (Oslo, 2022-01-13)

#75

Tragisk at en så flott flyplass skal få begrensninger. Flymiljøet i Norge står i fare for utrydding og ethvert tiltak for å bevare slike steder som hudodden må bevares for enhver pris

Stig Axel Olsen (Langangen, 2022-01-13)

#76

Husodden er en unik flyplass med historie. Den har en meget fin gress-stripe for småfly i forskjellige kategorier . Husodden ligger i hjertet av Østlandet og har stor betydning for hele flymiljøet . Eierne holder plassen vedlike og man er alltid velkommen . Håper mange støtter Husodden . Kommunen trenger en flyplass som beriker mangfoldet og som inspirerer unge idag. Hilsen fra pilot på små og store fly.

Espen Skaar (Maura, 2022-01-13)

#80

Flyplassen er viktig å ha rundtomkring. Det er samfunnsberedskap!

Hallvard Hatlestad (Hamar, 2022-01-13)

#81

Bruker den fantastiske flyplassen til rekreasjon.

Pål Vindfallet (Løten, 2022-01-13)

#90

Et fantastisk sted å nyte livet, samt trene på korte gressbaner

Andreas Korsnes (Lørenskog, 2022-01-13)

#91

Jeg signerer fordi antall små flystriper er fallende i Norge og sist men ikke minst fordi husodden er kanskje den fineste flystripa i Norge for flycamping med telt og bading.

Tomas Vilster (Løten, 2022-01-13)

#96

Jeg signerer fordi Husodden er en perle der det er rom for alle og alt. De siste 30 år har det blitt fløyet etter lover og forskrifter for sikkerhet og miljø. Mange sambygdinger har fått se bygda fra lufta og skogbranner har blitt oppdaget herfra.

Trond Nordraak (Raufoss, 2022-01-13)

#99

Det er viktig å opprettholde alle flystripene i nærområde for å øke sikkerheten ved behov for nødlanding etc

Stig Lauritzen (FALL, 2022-01-13)

#110

Husodden er en flott plass som utfyller mangfoldet av små flyplasser i Norge.

Erland Larsen (Skien, 2022-01-13)

#114

Ønsker at flystripa skal bestå 🙂

Ege Svendsen (Odnes, 2022-01-13)

#121

Husodden er en viktig flystripe ikke bare for de som sogner til plassen, men fordi den er viktig som nødlandingsplass og et flott sted å besøke.

Kristisan Fahlstrøm (Skoppum, 2022-01-13)

#128

Jeg signerer fordi flystripa på husodden er en samlingsplass og siden jeg var 16 år har det vært en soleklar destinasjon for meg og mine.
Alle fly som mine unger har synes vært stas å se😊

Ronny Nygård (Odnes, 2022-01-13)

#144

Fordi at jeg mener at Husodden er et fint samlings sted på et lite sted ,som det ellers foregår lite. Det samler også folk fra andre plasser også ,i forbindelse med arrangementer .
Koselig liten plass med båtplasser og folk storkoser seg på Husodden. Det er også en fin badeplass . Flytrafikk som det heller er lite av ,har vært koselig å få lov og oppleve. En runde over plassen du bor på og du vet hvem det er som skiver over deg og hilser.

Randi Beathe Nerli (Dokka, 2022-01-13)

#151

Liker å se på flyene

Morten Synstelien (Hov, 2022-01-13)

#154

Er selv bruker av området, når det gjelder rekreasjon og gode opplevelser

Roy Arne Stenvold (Raufoss , 2022-01-13)

#156

Syns det skaper liv bygda,en flott perle ved Ranafjorden

Kari Sørhagen (2864fall, 2022-01-13)

#158

Lenge leve

Eric Collett (Oslo, 2022-01-13)

#162

Hushovden fyller en viktig rolle som samlingsted for utøvelse av luftsport. Videre vil flyplassen kunne ha en rolle i forhold å være midlertidig stasjoneringssted for blant annet brannhelikoptere under skogbranner eller landingssted for luftambulanse for området rundt.

Svein Olav Lium (Hamar, 2022-01-13)

#165

Det er en plass som alle har nytte av og var der før hjorten oppdrett kom

Thomas Snuggerud (Landåsbygda, 2022-01-13)

#174

Husodden Flystripe må bevares for småflymiljøet. Det finnes ingen lignende flyplass der fritidsbåt, friluftsliv, bading, sjøfly og motorfly er samlet på en slik måte. Her er alle akseptert og alle tar hensyn til hverandre.
Grunneier har lagt til rette for alle. Det er ikke ofte man ser en grunneier stiller sin eiendom til disposisjon på denne måten.
Det er kun en nabo som klager selv om de blir tatt hensyn til. Husodden flystripe og området rundt gir så mye positivt til så mange, at her må ikke en nabo få diktere hvordan dette området skal forvaltes.

Pål arve Halstensgård (Gol, 2022-01-13)

#178

Husodden har vært en del av min oppvekst og har alltid betyd mye for oss som har og bor på vestsiden. En nydelig plass ❤️

Britt Aina Skoglund (Dokka, 2022-01-13)

#179

Flyplasser er viktige

stian fjeldstad (Filtvet, 2022-01-13)

#180

Jeg signerer fordi vi trenger sikkerheten ved et jevnt lag med landingsplasser når uværet eller problemer oppstår i luften. En nedleggelse kan føre til fare for menneskeliv.

Thomas Jamne (Rakkestad , 2022-01-13)

#183

Husodden flystripe har en helt særegen og viktig plass i norsk luftsportsmiljø.

Thomas Haug (Oslo, 2022-01-13)

#192

Jeg signerer fordi det jeg synes det skal være lovlig å anlegge lokale landingsplasser.

Arnstein Koch-Engebretsen (Sarpsborg, 2022-01-14)

#199

Husodden er en helt unik plass og Eierne setter trivsel for bygda’s innbyggere høyt på agendaen.

Bjørn Strøm (Brandbu, 2022-01-14)

#200

Aktiviteten på Husodden er viktig for luftsportsinteresserte i området. Det benyttes småfly og mikrofly med et svært begrenset støybilde som ikke forstyrrer annet enn de som har bestemt seg for at dette liker vi ikke..

Jon Birger Skanke (Oslo, 2022-01-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...