NEI TIL KORONAPASS

Kommentarer

#1

Se her: https://facebook.com/kristenpolitiker

Simon Friis Larsen (Norsby, 2022-01-10)

#4

Grunnet bekymring for hva konsekvensene kan bli av et eventuelt koronapass, skriver jeg under.

Trine Strandenæs (Østfold, 2022-01-10)

#8

Koronapass er intet mindre enn et forsøk på tvangsvaksinering. Ved å utelukke en gruppe mennesker fra vesentlige deler av samfunnslivet. Koronapass er ikke et tiltak som er egnet for å redusere smitte. Til det er forskellen i smitte fra vaksinerte og uvaksinerte for lite. Det er tydelig at FHI mener det samme. Dette er ikke et smittevern tiltak men et politisk tiltak. Politikere har overtid gjennom sin misvisende uttalelser om uvaksinerte dyrket fram en folkeopinion for vaksinepass i den tro at det vil gjøre det mulig å gjenåpne samfunnet. I virkeligheten vet vi at vakinepass gjør lite eller ingenting for å forebygge smitte. Det har store smitteutbrudd i grupper der alle var fullvaksinerte tydelig vist. Politikerne er fullt klar over at om vaksinepass skulle tvinge fram 100% vaksinering så vil smitte volumen være det samme og tiltak vil være like nødvendig for å bremse evtuelle smittebølger, så lenge sykehuskapasiteten er så lav som det er blitt etter mange år med underbudsjettering. Det eneste riktig er å sette alt inn for å gjennoppbygge sykehusene. Bl.a. kan sykepleiere inkludert intensiv sykepleiere trekkes tilbake til yrket gjennom store lønnsøkninger, bedre arbeidsvilkår, og bonuser for å binde seg for minst et år.

Graham Healey (Horten, 2022-01-10)

#9

Jeg er ikke villig til å gi slipp på friheten min! Jeg ønsker ikke et samfunn som består av oss og de! Da er vi på vei mot noe som skjedde på 1940-tallet og det er vel noe vi helst vil glemme at skjedde?

Mette Nymo (Oslo, 2022-01-10)

#14

Det er diskriminerende med koronapass så lenge vaksinen er frivillig. I tillegg vil det ikke bli smittefritt da vaksinene ikke hindrer smitte.

Merete Nilsskog (Mosjøen, 2022-01-10)

#19

Koronapss har ingen funksjon i det frie, humane samfunn vi ønsker å være del av.

Elizabeth Vindenes (1395, 2022-01-11)

#23

Da vaksine tvang, som da et vaksinepass vil medføre. Er imot grunnloven og menneskerettighetene.

Tone Merete Gustavsen (Sarpsborg, 2022-01-12)

#27

Dette er en viktig sak med store potensielle konsekvenser for fremtiden.

Marianne Kaspersen (Buvika, 2022-01-14)

#34

Stigmatisering av uvaksinerte er ikke demokratisk. Å stemple uvaksinerte og sette folk i bås hører ikke hjemme i ett demokrati.

Arne jr Pedersen (Molde, 2022-01-25)

#40

Dersom dette innføres, vil vi gå mot et totalitært samfunn. Vi har ytringsfrihet i Norge, og dermed rett til å mene og tro det vi vil. Det betyr også å kunne la være og ta vaksinen.
Hilsen en vaksinert

Åse Berg Grønvik (Ålesund , 2022-01-28)

#43

Bare tull å innføre vaxx pass. Det handler om kontroll. Ja takk til frihet

Hege Moa (Skedsmokorset, 2022-02-03)

#46

Er motstander av dette surret her har ingen funksjon enn kontroll over befolkninga

Morten Fjellbekk (Holmestrand , 2022-02-03)

#52

Koronapass forårsaker segregering, noe som det ikke skal være i en fri verden!
Dessuten hindrer det ikke sykdom!

Elsa-Helen Flaate (Sørreisa, 2022-02-03)

#53

Jeg er et fritt menneske!

Ole Engmo (Bardu, 2022-02-03)

#56

Segregering er forbudt.

Finner det forkastelig at de som basert på mistillit, sin tro og andre årsaker ikke kan vaksinere seg, skal bli adskilt fra samfunnet. De tar bort friheten til enkeltindividet!

Lill-Therese Herskedal (Kristiansund , 2022-02-03)

#59

Jeg er fri borger i Kongeriket Norge og kan etter Grunnloven ferdes fritt!

Eva Ferret (Lundamo , 2022-02-03)

#63

Vil ikke ha noe diktatur !!!

Lena Pedersen (Oslo, 2022-02-03)

#65

Jeg ikke ønsker at koronapass skal innføres.

Eva Pay (Fredrikstad , 2022-02-03)

#66

Jeg er imot koronapass/Vaksinepass eller tvang vaksinering både direkte og indirekte gjennom diskriminering og forbud innføring mot de som ikke vil være med.

Carlo Natali (Mosby, 2022-02-03)

#70

Korona pass deler befolkningen... Er ikke interessert i det.

Jørn Nerland (Kråkerøy , 2022-02-03)

#74

Mot segregering

Silja Krog (Oslo, 2022-02-04)

#78

Jeg vil opprettholde Grunnloven vår og fortsatt ha frihet i Norge.

Ole Gunnar Karlsen (Aurskog , 2022-02-04)

#83

Jeg er i mot den totalitære kontrollen et slikt pass kan legge til rette for!

Kristin Merete Loeseth (Elnesvågen, 2022-02-04)

#93

Nei til tvangsmedisinering og segregering - ja til frihet og felleskap

Runar Gilberg (Oslo, 2022-02-04)

#96

Ønsker at hver enkelt må bestemme om de vil ha vaksinen. Koronasertifikat gir full anledning til å overvåke oss. Dette må forbys. Vi vil ha tilbake vår frihet!

Torhild Vollan Aune (7224 Melhus, 2022-02-04)

#98

Med coronapass smitter du like mye som uten coronapass. Ser ikke annen hensikt enn kontroll over enkeltindividet.

Laila Lysø (Bodø , 2022-02-04)

#119

Nei til diktatur og tvang. Tenker mest på alle barn som isåfall MÅ vaksinere seg når de kommer i rett alder for å kunne bli med på ting og reiser med venner. Det er ufattelig stygt!

Fredrik Nordkveld (Feiring, 2022-02-05)

#123

Vi alle har rett på frihet , vi alle må velge selv hva vi putter inn i kroppen.

Vivi Rønningen (Oslo, 2022-02-06)

#126

Koronapass er helt unødvendig og legger grunnlaget for digital overvåkning som ikke er i folkets interesse. Våre menneskerettigheter er truet med et koronapass.

Britt Bjørgård (OSLO, 2022-02-06)

#129

Ja til frihet. Ta vare på menneskerettighetene våre!

Johnsen Henriette (Kristiansand , 2022-02-06)

#138

For friheten til mine barn og barnebarn.

Per Motrøen (Hamar, 2022-02-07)

#140

Mot koronapass og for frihet!

Bjørn Justnes (Haslum, 2022-02-07)

#141

Jeg signerer fordi pass truer min frihet

Mona Nielsen (Telemark, 2022-02-07)

#144

Ingen kan, eller skal ta ifrå mennesket sin suvirene og medfødte rett til frihet. Frihet over eigen kropp, og frihet til å ferdast fritt! Å gi privilegier til ei gruppe mennesker fordi dei har takka ja til å vera med på eit gigaeksperimentet på menneskeheten, er uakseptabelt. Å innføre vaksinepass, og med det setje mennesker opp mot kvarandre, er ein meget farlig vei å gå. Nei til diktatur! Ja til frihet!

Bente Antun (Fitjar , 2022-02-09)

#145

Vi er frie mennesker, ett pass skal ikke få sette grenser for meg og mine barn.

Liv Anita Eriksen-Solli (Gjerstad, 2022-02-09)

#153

Nei til segregering! Ikke ta fra oss retten til å bestemme over egen kropp.

Marry-Ann Gimre-Torgersen (Lindesnes , 2022-02-12)

#157

Dette er mot menneskerettighetene !

Synneva Hansen-Noel (Søreidgrend, 2022-02-14)

#162

Jeg signerer fordi jeg ALDRI kommer til å akseptere denne formen for kontroll.
Jeg har også bestemt meg for at jeg ikke kan få barn, dette er fordi jeg ikke ønsker mine evt barn født inn i et samfunn som er så ute å kjøre psykisk.

Morgan Rostad (Oslo, 2022-02-19)

#163

Dette har ingenting med helse å gjøre!! La oss beholde friheten vår.

Ann-Kristin Paulsen (Røyken, 2022-02-19)

#165

Sterkt imot kontroll av min personlege friheit.

Kåre NarveS Simenstad (Sel, 2022-03-02)

#166

Jeg godtar IKKE tvangsvaksinereing, (de vaksinerte som uvaksinerte blir smittet og sjuke), heller IKKE coronapass - vil ha demokrati - frihet fra tvangsstyring(frihet til selv å velge)!

Anne Mari Simenstad (Sel, 2022-03-06)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...