Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene trenger din støtte!

Kommentarer

#1202

Er oppvokst med Dikemark sykehus som ett samfunn i samfunnet. Tragisk at psykiatrien nok en gang skal lide under somatikken.. jeg er for opprustning av Blakstad og Dikemark..Vardåsen ble fraflyttet for ett år siden ,denne bygningen er fult brukbar til feks akutt psykiatrien.

Heidi Skovlund (Asker, )

#1203

Har jobbet i det psykiske helsevern i mer enn 40 år og har sett og følt på kroppen hva denne utviklingen faktisk gjør med tilbudet!

Tarjei Sanden (Arendal, )

#1206

Jeg signerer fordi:
Jeg har venner, familie som sokner til Elverum sykehus.
Det er langt fra Engerdal til neste sykehus etter Elverum.

Irene Sundsby-Hansen (Galterud Sør-Odal, )

#1218

Viktig å beholde dette sykehuset.

Aina Berget (Lena, )

#1221

Jeg signer pga vi trenger de spesial sjukhusene. Viktige sjukhus både for unge og eldre mennesker. Psykisk helse er svæææært vanlig en va folk trur. De trenger hjelp på lik linje med oss "vanlige"

Birgitta Nordeng (Bjoneroa , )

#1225

Jeg signerer for dette er viktig

Hilde Solveig Østreng (Rykkinn, )

#1226

Psykiatrien må ivaretas og bygges opp, ikke nedlegges. Dette er viktigere enn noen gang!

Anette Frivold (Fevik, )

#1253

Godtar ikke det politiske veivalget om nedbygging og omstrukturering. Det vil gå utover mange og gjøre hverdagen enda mer belastende for de pasienter som alt i dag har fått et mye dårligere tilbud

Ketil Nødtvedt (bergen, )

#1256

Vi trenger flere plasser i psykiatrien

Inga Skorpa (Oslo, )

#1262

Norge er et I-Land på mange områder, og har kommet et godt stykke de siste 10-årene. MEN - Norge er helt klart et U-LAND og det er lang vei å gå. Jeg er totalt motstander av nedleggelser, det er innen psykisk helse man skulle satset mye mer!

Anita Andreassen (Vikersund, )

#1266

Vi skaper kriminelle ved å ikke behandle og ta vare på psykisk syke. Hørte Rosenqvist i Drivkraft på P2 idag, det burde alle politikere høre! Mange syke får aldri en diagnose eller hjelp

Schøyen Irene (Oslo, )

#1268

Velger å signere dette oppropet,fordi det ikke er greit å drive med så aktiv sentralisering av helseforetak. Tror ikke tjenestene blir noe bedre av å samle de på få steder. Spesielt for unge i psykiatrien,er familien sin medvirkning ofte viktig i prosessen for å bli frisk. Da er det ikke samfunnsmessig økonomisk å sentralisere,da familiemedlemmer må ta seg fri fra jobb/studier fordi behandlingstedet ligger langt unna bosted. Dette gjør igjen at respektive arbeidsgivere må skaffe vikarer,fordi den fast ansatte må bo borte over lengre tid pga avstand til behandlingssted.

Renate Magnussen Hjelle (Rena, )

#1271

Det må ikke legges ned enda flere plasser, det er sårbart fra før.
Dette er en gruppe i samfunnet som må få hjelp, ikke mindre ligge tid på sykehus.

Eva Vonakis (Årnes , )

#1273

Jeg jobber i psykiatrien og dette er viktig.

Ingeborg Sandbukt (Oslo, )

#1274

Dette er riktig og viktig!

Trude Sparre (Oslo, )

#1276

Jeg signerer fordi jeg synes dette er viktig og en fin plass for pasienter å være når det er nødvendig.

May Lis Skjølaas-Lium (Reinsvoll, )

#1285

Har familie og venner som trenger dette tilbudet. Det bør heller videreutvikles, og kapasiteten økes.

Heyn Grete (Holmlia, )

#1286

Vi må sørge for at vi har et godt offentlig helsetilbud Psykisk (og somatisk)

Andreas Ursin Valler (Oslo , )

#1300

Jeg er sterkt bekymret over utviklingen.
Har jobbet mange år i akuttpsykiatrien , det er en pågående rasering som skjer .
Business er mantraet , dessverre .

Torunn Vimme (Arendal , )

#1304

De trenger mer hjelp over lengre tid enn det samfunnet kan gi dem i dag.

Inger Thunem (Klavestadhaugen , )

#1309

Jeg signerer fordi det er vanskelig å få hjelp. Det mangler både plasser og personell!

Turid Mette Løkken (Raufoss, )

#1311

Jeg signerer fordi vi trenger psykiatriske sykehus, pasientene fortjener å bli sett, ikke «drukne» mellom alle de andre pasientene med somatiske diagnoser.

Tove Selnes (Oslo, )

#1313

Psykisk helse og hjelp til de som trenger det sårt bør styrkes ille reduseres

Asger Friis (Lyngdal, )

#1315

Det er en forsømt gruppe !

Jane Kutzbach (2030, )

#1320

Trenger gode behandlingssteder.

Berit Stormarken (Oslo, )

#1321

Jeg signerer fordi det er av aller høyeste nødvendighet å bevare de psykiatriske sykehusene. Psykisk helse MÅ tas på alvor! Så mange mennesker er traumatiserte og lider av både psykiske og fysiske symptomer som følge av dette - disse menneskene må bli sett, møtt og få den hjelp og støtte de behøver for å kunne leve livet sitt med best mulig livskvalitet. Uansett årsak til psykiske lidelser, må alle sees, møtes og tas på alvor. Dermed er de psykiatriske sykehusene, og kompetansen man innehar der, av stor betydning for at mennesker kan få den hjelpen de behøver.

Nina Bratteteig (Bergen, )

#1323

Vi trenger flere sykehus for psykisk syke, ikke ferre. Jobber selv i helsevesenet og har vært med å lagt inn flere pasienter som virkelig har trengt hjelp. Uten sykehusene vil ikke mange klare seg..

Anette Rønningen Svendsen (Eina , )

#1332

Eg jobber innen psykiatrien som sjukepleiar og har sett denne utviklingen over mange år. Dette er feil vei å gå, for det vil dessverre alltid finnes mennesker som trenger lange opphold på psykiatriske sykehus for å bli bedre.

Marian Hammer (Kysnesstrand , )

#1334

Jeg har selv slitt med psykiske problemer, og vet hvor viktig det er at det finnes et fullverdig tilbud. Å legge ned og redusere plasser er ikke med på å gi et fullverdig tilbud.

Astrid Pedersen (Lyngdal, )

#1335

Stopp nedbygging av sengeplasser i psykiatrien. Bedre tilbud til alvorlig psykisk syke!

Siri Hangeland (Kristiansand, )

#1336

Jeg signerer, fordi jeg er helt enig om at eldre psykiatriske sykehus ikke skal selges. Dette er historiske bygg som innehar utviklingen av psykiatrihistorien i ulike deler av landet.

Arne Leif Pedersen (Sandnes, )

#1338

Psykiatrien har gådd feil vei i Norge helt sia 70-tallet. D har fra da av jevnlig blitt fjerna sengeplassa på psykiatriske sykehus. I 1980 var det om lag 12 300 senger ved psykiatriske institusjoner, mens det i 1990 var om lag 8 000 senger, og i 1995 vel 6 700 senger. Så kom vi te 2017 og da va d bare 3746 sengeplassa igjen…… ! Fordelt på heile landet..! 🤯

Folk bi allerede i dag kasta på dør pga «køen» e for stor i forhold til kapasiteten psykehuset har. Korr e da logikken i å gjør tjenesten mye mindre!?? Psykisk syke blir skrevet ut før de er friske, og returnerer ofte senere – enda sykere. Fordi kapasiteten e for dårlig!

Folk som har akutt eller langtidsbehov for psykisk hjelp end jo opp me å ikke få nå hjelp vess d som allerede e et alt for dårlig tilbud skal forsvinn heilt eller bi ennu dårligere!! 🤬

Jeanett Johansen (Nordland, )

#1339

Vi klarer oss ikke uten de psykiatriske sykehusene. Mange pasienter er for syke til å nyttiggjøre seg den oppfølgingen de kan få i kommunehelsetjenesten. Og DPSene har heller ikke kompetanse eller utholdenhet til å gi hensiktsmessig behandling til disse.

Ingrid Lindsheim (Ringebu, )

#1341

Jeg signerer, fordi jeg synes psykisk helse er et viktig tema.

Lilly Gjelseth-Kristiansen (Lena, )

#1345

Mennesker med dårlig psykisk helse trenger flere behandlingsplasser , og behandlingen tar tid, ofte flere år.

Kirsten Solveig Benestad (Arendal, )

#1352

Fordi psykisk sykdom er minst like viktig

Ola Dalslåen (Oslo, )

#1353

Jeg signerer fordi det er så viktig å beholde de institusjoner vi har, og kanskje heller bygge flere. Mange av våre unge sliter med psyken, og de må vi hjelpe.

Wenche Løvlien (2100 Skarnes, )

#1361

Jeg vil opprettholde og utvikle et godt tilbud til folk med alvorlig psykisk lidelse

Liv Jerven (Hamar, )

#1366

Fordi dette henger sammen med den ukloke beslutningen om også å selge Ullevål og bygge på Gaustad

Berit Nygaard (Oslo, )

#1379

Støtter denne saken

Pål Grøndahl (Oslo, )

#1383

Vi kan ikke ignorere psykisk helse ved stadig å legge ned disse sykehusene. Psykisk syke kan ikke stues inn på små rom på somatiske sykehus.

Rita Sørlien (Reinsvoll, )

#1386

Det er nødvendig.med en varsling, nedbygging av i nstitusjoner har gått for langt.

Pål-Dag Line (Asker, )

#1390

Fordi vi har erfart hva nedbyggingen har medført

Birger Ljunggren (Nøtterøy, )

#1398

Dette er viktig!

Karin WILDEN (Oslo , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...