Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene trenger din støtte!

Kommentarer

#805

Psykiatrisk behandling må ha nok ressurser og best mulig vilkår.

Wenche Tovsen Alvsvåg (Bremnes , )

#806

Jeg signerer fordi det nå er gått for langt.

Siri Berntzen (Reinsvoll, )

#808

Jeg jobber med lavterskel psykiatri og vet at dette er VIKTIG!

Anne Mette Hope (Kongsberg , )

#813

Psykisk helsevern er viktig. Flere tilfeller av at pasienter har blitt sluppet ut for tidlig og begått drap og andr ting.

Erik Stensson (Oslo, )

#817

Många fina år som ansatt.. Da skjönner jeg hvor viktig dette sykehus er for alle!! Viktig at det bevares...🙏

Anita Larsson (Säter, )

#820

Norge mangler gode områder for behandling av psykisk syke. Blakstad er et område som er ideelt for behandling av psykisk syke, og vi må få bedre behandlingstilbud. Jeg har selv hatt en kone som ikke fikk relevant behandling og til slutt ikke orket mer! Hun døde ved egen hjelp i mai 2021!

Jan Petter Bø (Asker, )

#834

Jeg signerer fordi jeg har jobbet ved disse sykehusene i 30 år og vet at pasientene trenger nok tid og riktig sted for å komme seg psykisk. Selvfølgelig med naturen rundt seg.

Ronnie Finnerud (3470 Slemmestad , )

#844

Trenger mange flere plasser til psykiatrien!

Brynhild May Johnsen (Lillehammer , )

#852

Det er galskap det helseforetaket holder på med.
Helse er ikke industri !

Trond Flisen (Elverum, )

#856

Psykisk helse er viktig og bør prioriteres i langt større grad enn i dag....både for den det gjelder, familien og samfunnet forøvrig.

Hegstad Anne-Grethe (Bekkestua, )

#858

Jeg signerer fordi vi må ha psykiatriske sykehus beliggende i rolige omgivelser der det er mulighet for tilfriskning uten alt for mye «støy» og stimuli fra omverdenen. Sykehusene må gjenoppbygges med flere senger og tilpassede aktiviteter der det er tid nok til å bli frisk i pasientens eget tempo.

Berit Sommerstad (Kolbu, )

#864

Jeg har i flere år vært kritisk til nedbygging av sengeplasser for langtidssyke. Er pensjonert psykiatrisk sykepleier og høgskolelektor.

Berit Elisabeth Kittelsen (Drammen, )

#865

Jeg ser behovet for langtidsplasser i egnede omgivelser via mitt arbeid.

Torhild Melgård (Horten, )

#874

Jeg ser helt klart behovet og ser at psykiatri øker i omfamg, mens ventekøene bare blir lengre. Jeg har familie som har vært og er i behov for hjelp. Bedre psykiatrisk tilbud til alle - vi har ingen å miste.

Tove Kristin Snertingdal (Åbogen, )

#880

Jeg signere fordi jeg som pårørende er i kontakt med helsevesenet og vi trenger flere plasser og mer tilgjengelige behandlingstilbud. Når ungdom ber om hjelp så er ikke hjelpen tilgjengelig.

Kjersti Andersen (Ålesund , )

#881

Dette er viktig !!!

Teresa Paulsrud (Raufoss , )

#890

Jeg signerer fordi jeg mener vi må få Norge på rett kjøl igjen! Så mye destruktivt har fått passere.

Thora Støren Olsen (Oslo, )

#891

Vi trenger mer Langtidsplasser i norsk psykiatri: det er ikke slik at de alvorlige psykiske lidelse ned forsvinner som en konsekvens av politiske avgjørelser! Man må faktisk forholde seg til virkeligheten enten man vil eller ei.

Tor Ketil Larsen (Stavanger, )

#898

Det holder nå! Nå har de nedprioritert psykiatrien i årevis.

Elin Andresen (Vinterbro, )

#901

Støtter god behandling av psykisk syke.

Lena Haugland (Årnes, )

#910

Fordi Ullevål og stedet der det er, er absolutt best egnet, både nå og i fremtiden

Wenche Larsen (Oslo, )

#932

Vi har stooooort, og økende, behov for disse, sykehusene/avdelingene!!!!

Elin Dalhøy (Skreia , )

#933

Psykisk sykdom er like viktig og behandle som fysisk sykdom

Trine Merete Veslum Stø (Vinstra 2640, )

#937

Psykiatrien er snart et «glemt kapittel» i norsk helsevesen.

Renate Tamburstuen (Lena, )

#940

Det er helt høl i hue å legge ned de psykiatriske sykehusene

Jonn Ødegaard (Gausdal, )

#945

De

Vibeke Egge (Grimstad , )

#948

Jeg signerer fordi jeg er lita lei av å høre om mennesker i psykiatrien som målbare tall, og ikke nødvendigvis hvor god hjelp hvert enkelt individ har fått. Høyt antall innleggelser + gå i overskudd = klapp på skulderen, men vi får ikke oppgitt hvor mange av disse som er reinnleggelser… Jeg synes det er flaut å jobbe i psykiatrien i Norge i dag.

Ane Wall Danese (Oslo, )

#957

Det trengs

Heming Langmo (OSLO, )

#965

Dette er det glade vanvidd .

Arne Bollum (Nittedal, )

#972

Dette stede må bestå!!

Mona Veikleenget (2640 Vinstra , )

#984

Jeg er psykiater.Ser behovet stadig for flere plasser for langvarig omsorg og behandling av komplekse lidelser.Gjøres best i fredelige omgivelser.Vi kan ikke gi god behandling på økonomiske prinsipper.Relasjon virker, det tar tid.

Emma Margrethe Kjølseth (Hamar, )

#986

Vi trenger å stå sammen for å styrke det psykiske helsevernet.

Brøtan Elin (Lyngdal i Numedal, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...