Vi trenger en fullverdig kunstgress- og kunstisbane på Øvre bane på Skeidbanen nå!

Kommentarer

#6

Dette er et viktig tilbud for barn og unge i nærområdet.

Helge Klæstad (Oslo, 2021-12-15)

#10

Barn og voksne trenger sårt en felles aktivitetsarena. Is på Nordre Åsen har i alle år med skikkelige vintre vært et godt og trygt lokalt tilbud. Med våtere og varmere vintre trengs det sårt en arena som man vet er oppe fra november til mars. Det vil en åpen kunstisflate på "øvre grus" kunne bidra med. Kunstis er folkehelse på blå resept!

Erik Hansen (OSLO, 2021-12-15)

#14

Isen på skeidbanen er mitt andre hjem.

Simen Nielsen (OSLO, 2021-12-15)

#16

Nærmiljøet trener sårt et lavterskeltilbud for allsidig utfoldelse og egenorganisert idrett på gress om sommeren og is om vinteren

Trond Bakke (Olso, 2021-12-15)

#17

Barn og unge trenger et fullverdig aktivitetstilbud på vinteren. Det blir færre dager med snø for hvert år som går. En kunstisbane er også et samlingspunkt for familier og sosial fysisk aktivitet uten sammenlikning. Skal bandy som idrett bestå må det bygges flere kunstisbaner og kunstishaller.

Martin Sandell (Disen, 2021-12-15)

#18

Ja, til is på Skeidbanen!

Signe Marie Holter (Oslo, 2021-12-15)

#19

Området trenger en vinterbane hvor naboer og venner kan møtes og gå på skøyter, leke i snøfonna, grille pølser og ha det gøy!

Helge Holter (Oslo, 2021-12-15)

#23

Kunstis: Viktig for lek og fritidsaktivitet i nabolaget, for rekruttering til breddeidrett, og som trenings- og kamp-arena for toppkamper i bandy.

Jon Petter Nielsen (Disen, 2021-12-15)

#24

Jeg kjenner et barn i området som jeg bryr meg mye om , og som skal vokse opp i et godt miljø.

Anne Karine Lie (Oslo, 2021-12-15)

#25

Jeg signerer for de jeg mener bandy skal utvikles ikke avvikles.

Håkan Wallden (Oslo, 2021-12-15)

#26

Dette har vært og er en viktig samlingsarena for ulike generasjoner i mange år. Selv lærte jeg (med bare ett bein) å gå på skøyter med velvillig hjelp og støtte fra andre på banen. Et viktig inkluderingssted i nærmiljøet for meg med funksjonsnedsettelse.

Anne Bakke (Oslo, 2021-12-15)

#30

Nærmiljøet trenger isen på Skeidbanen! Vokst opp på skeidbanen og vet at skøyteisen om vintern er høyt verdsatt ikke bare av de som spiller bandy, men av barn og voksne i alle aldre

Birgitte Taugbøl Kragset (Sinsen , 2021-12-15)

#31

Håper å kunne bevare et skøytetilbud til nærmiljøet!

Kristian Ellstrøm (Oslo, 2021-12-15)

#38

Bandysporten, skøytelek og skøyteglede trenger en kunstisbane!

Eline Rygh (Gjettum, 2021-12-15)

#46

Jeg vil støtte

Guro Bakke (Grua, 2021-12-15)

#52

Skeid trenger et variert tilbud for å utvikle seg som klubb. En kunstisbane vil kunne bidra mye til å aktivisere nærmiljøet.

Lars Brekke (Torshov, 2021-12-15)

#55

Jeg unner alle barn i nærmiljøet å lære seg å gå på skøyter på Nordre Åsen. Vi har så mange gode minner fra den gang det var ok is der og morro å kunne se på bandykamper der. Tragisk hvis dette aldri blir noe av🥲

Mette Larsen Skrettingland (Oslo, 2021-12-15)

#60

Min barndoms lekeplass og er det fortsatt!!

Vidar Bergersen (Oslo, 2021-12-15)

#61

Ikke drep en klubb

Sindre Beckmann (Sandvika, 2021-12-15)

#62

Alle fortjener kunstis

Snorre Bøckmann (Oslo, 2021-12-15)

#65

Bandy

Magnus Hedly (Oslo, 2021-12-16)

#69

I

Jan Petter Skar (Oslo, 2021-12-16)

#70

Jeg ønsker at Skeid bandy skal ha en bane å spille på

Helle Berntsen-Lillejord (Drammen, 2021-12-16)

#73

Det blir stadig dårligere tilbud og muligheter for fysisk utfoldelse utenfor organisert trening i Oslo. Det er vi ikke tjent med.

Mattis Schrøder (Oslo, 2021-12-16)

#76

Vi trenger kunstis i nabolaget

Kjetil Kristiansen (Oslo, 2021-12-16)

#80

Nordre Åsen trenger stabile og gode baneforhold. Sommer som vinter.

Gudbrand Klæstad (Karlstad, 2021-12-16)

#82

Viktig arene og ivareta for nærmiljøet

Yngve Bakjord (Oslo, 2021-12-16)

#88

Barn- og ungdom i lokalmiljøet vil miste et svært populært og viktig vintertilbud.

Espen Johansen (Oslo, 2021-12-16)

#92

Jeg signerer på dette oppropet da dette er meget viktig med tanke på fysisk aktivitet for barn spesielt i et samspill med voksne på vinterstid, med tanke på skøytelek og køllespill på is. Klimaendringene bidrar til at det er håpløst å etablere naturis og samtidig opprettholde isen gjennom sen høst og i vintermånedene. De få dagene man klarer å etablere og holde naturis på øvre bane valfarter det barnefamilier unge voksne til banen tidlig og sent uken gjennom.
Der det har blitt etablert kunstgress på grusbaner ser man at barn og voksene samles og de blir flittig brukt til ball lek og annen moro sent og tidlig gjennom vår sommer og høst. Øvre bane på Skeidbanen har et stort nedslagsfelt for barn og voksne fra nærområdene Torshov, Sinsen, Sagene, Årvoll, Løren, Disen, Grefsen og Kjelsås. Oslo kommune har rett og slett ikke annet å gjøre enn å stille midler til disposisjon for å få utbedret og tilrettelagt det ca. 7,5 mål store området øvre bane utgjør til aktivitet for barn, unge og voksene gjennom hele året.

Jan Hauge (Oslo, 2021-12-16)

#94

Er bandyspiller selv og der behovet for flere idrettsanlegg

Didrik Bell (OSLO, 2021-12-16)

#96

Barn og unge trenger en vintermøteplass, tenk Nydalen og Grefsen Stasjonsby, enormt behov. Dette har vært arbeidet med 15 år, og så kommer SV-byråden og vil at dette skal privatfinansieres. Skammelig. Støtt og spre!

Haakon Larsen (Grefsen, 2021-12-16)

#100

Støtter dette !

Jan Hillestad (Oslo, 2021-12-16)

#103

Nabolaget trenger et tilbud for alle!

Line Bjur Ormstad (Oslo, 2021-12-16)

#105

Skeidbanene er meget viktige arenaer for barn, unge og voksne.

Rolf Wesenberg (Oslo, 2021-12-16)

#106

Min datter og jeg bruker dette som skøytebane

Pål Skar (Oslo, 2021-12-16)

#110

Sportslig mangfold er viktig!

Henrik Mølsted (Oslo, 2021-12-16)

#112

Jeg vet hvor viktig det er for barns oppvekst å ha et slikt flott tilbud i nærheten av der man bor. Våre to barn vokste opp i nærheten av Voldsløkka/Skeidbanen og tilbragte mye av sin fritid på bandybanen. I min egen barndom på 1950/1960 tallet brukte også jeg fritiden min på skøytebanen. Derfor ønsker jeg fullverdig kunstgress og kunstisbane til glede og bruk for alle.

Randi Smelhus (Oslo, 2021-12-16)

#113

Det er viktig å bevare vintersporten

Mariken Brecheisen (Oslo, 2021-12-16)

#114

Viktig å ha skøytebaner og et alternativ til fotball. Skøytebaner kan også brukes til uorganiserte aktiviteter og er trygge i forhold til å gå på vann.

Magnus Kober (OSLO, 2021-12-16)

#115

Skal bandyen overleve så kreves det kunstis.

Lasse Fredø (Oslo, 2021-12-16)

#116

Har vært aktiv med bandy i Skeid fra jeg kunne gå omtrent! Skeidbanen har utrolig mye å si for både gamle og nye generasjoner!! Vil at barna skal få mulighet til å velge hva de vil drive med på fritiden. Der fant jeg som ung Bandy, og et fantastisk miljø, som vi må ta vare på!!

Even Haagensen (Oslo, 2021-12-16)

#118

Bydelen trenger flere muligheter for aktiviteter for barn og unge

Berit Nybø (Grefsen , 2021-12-16)

#122

Det er et stort behov. I min ungdom i 1950/60 tallet hadde vi naturis hver vinter. Ingen klima problemer den gangen.

Per Ekeli (Kjelsåsveien 2c , 2021-12-16)

#124

Enig i oppropet

Stein Øberg (Oslo, 2021-12-16)

#128

Skøytebanen er kjempeviktig for barn og unge og har vært en møteplass for lokalmiljøet i alle år!

Hågen Hasle (Kjelsås, 2021-12-16)

#131

Uten kunstis dør skøytesporten ut.
Det lille som finnes av kunstis i dag er forbeholdt aktive utøvere. Vi trenger også plass til uorganisert lek!

Martin Pedersen (Oslo , 2021-12-16)

#133

Det er et viktig tiltak for barn og unge i nærområdet

Per Nordheim (Nittedal, 2021-12-16)

#136

Kunstisen er samlende for nærmiljøet p vinterstid.

Kai Kenneth Hanson (Oslo, 2021-12-16)

#138

Vi trenger en god lokal bane for sommer og vinterlek.

Anders Bjelkerud (Oslo, 2021-12-16)

#143

Det har vært skøyteis på Skeidbanen i mangfoldige år, helt fra 1950-tallet, til stor glede for store og små som liker å gå på skøyter i sitt nabolag. Hva med de tredve millionene som Skeid arvet fra Porno-Hagen? De må kunne brukes til et utmerket formål som dette er!

Gudveig Aaby (OSLO, 2021-12-16)

#144

Ungene trenger is å leke på. Med mildere vintre, trenger vi kunstis. Det er ikke mange steder det er mulig å lage slike baner. Bandy trenger også å leve.

Anne Margrethe Grimsvang (Grefsen , 2021-12-16)

#152

Full støtte!

Jon Arild Eberson (Oslo, 2021-12-16)

#158

Dette er VIKTIG👍

Britt Johnsen (Oslo, 2021-12-16)

#159

Vi bør ha en bane som kan brukes fotballbane på sommeren og som isbane på vinteren og ikke bare kunstgress

Arnhild Ketilsson (Oslo, 2021-12-16)

#161

Vi trenger flere klubber på østkanten som har kunstis og årelang erfaring med den rimelige idretten bandy. Lykke til Skeid!

Birgitte Bjerkely (Pslo, 2021-12-16)

#162

Kjell-Olav B. Svendsen

Kjell-Olav B Svendsen (Fagerliveien 17, 0587 Oslo, 2021-12-16)

#166

Har barn som bruker banen

Trond Sannes Marthinsen (Oslo, 2021-12-16)

#175

Skeid må ha is

Kjetil Raaen (Drammen , 2021-12-16)

#176

Jeg signerer fordi jeg synes det er viktig å ha skøyteis et sted i nabolaget

Stein Erik Kirkebøen (Kjelsås, 2021-12-16)

#178

jeg signerer fordi vi har ventet på kunstis i mange, mange år.

simen Hjerkinn (oslo, 2021-12-16)

#179

Vi trenger isbane i Nordre Aker og Oslo! Dette vil bli et viktig bidrag til aktivitet -og sosialt samvær for barn, unge og voksne.

Vibeke Bakjord Hjerkinn (Oslo, 2021-12-16)

#180

Alle barn bør ha mulighet til å gå på skøyter og spille fotball i sitt nærmiljø.

Geir Smelhus (Merkurveien 4 0493 Oslo, 2021-12-16)

#182

Det er en skam at det ikke er en fullverdig kunstis bane i bydelen.

Frode Wara (Oslo, 2021-12-16)

#184

Vi trenger flere isflater og aktivitet i flere klubber

Jon Erlend Dahlen (Oslo, 2021-12-17)

#186

Vi trenger en isflate på Skeidbanen nå !

Trond Trond Bergersen (Oslo, 2021-12-17)

#187

Viktig hygge i nærområdet med så stor skøytebane!

Anne Kampli (OSLO , 2021-12-17)

#189

Isbanen på Skeidbanen er og har alltid vært en viktig møteplass for mange, spesielt for oss som bor på Grefsen/Kjelsås. Skolene bruker banen og det er den eneste isflaten her oppe, bortsett fra islagte vann som ikke er like trygge med tanke på at man kan gå gjennom isen. Tidligere var det en isbane ved Grefsen skole. Der er det nå en kunstgrasbane. Bandy er en idrett med lange tradisjoner og gir unge mer allsidig trening fremfor kun å drive med helårs fotball. Vi trenger en trygg isflate som driftes av kommunen, som blir vannet, måkt og vedlikeholdt regelmessig. Banen bør ikke kun være avhengig av frivillig arbeid. Men først og fremst trengs det altså et sted isen kan ligge og at den ligger stabilt uavhengig av milde vintre. Derfor er det også viktig at det blir lagt en kunstisbane (ikke naturis), gjerne med et enkelt takoverbygg som beskyttelse mot regn.

Anne Merete Sjøeng (Oslo, 2021-12-17)

#196

Det finnes ingen annen isbane i nærheten. Banen bidrar til å holde barn og unge i aktivitet.

Odd Arne Samdal (Grefsen , 2021-12-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...