Ny koronastrategi med mål om lav smitte nå!

Kommentarer

#1

Dagens pandemihåndtering er uforsvarlig, uetisk og en trussel mot folkehelsa. Dette kan vi ikke sitte stille og se på.

Ane Alvik (Nesodden, 2021-11-18)

#3

Jeg signerer fordi det MÅ gjøres noe umiddelbart!
Nå holder hele den gode håndteringen vi har hatt til nå å gå i vasken. Da har snart to års dugnad vært forgjeves, og folkehelsen kan bli redusert i lang tid fremover.

Helene Vassbotten (Skoglien 20, 2021-11-18)

#5

Vi må ha ned smitten

Merete Nilsskog (Mosjøen, 2021-11-18)

#6

Det er alt for lite kontroll på smitten nå. Nå må det tas ordentlig grep.

Liv Synnestvedt (Bødalen, 2021-11-18)

#8

På høy tid at noen tar grep! Det har blitt gamblet nok nå!

Susann Skjervik (Askøy, 2021-11-18)

#11

Jeg er i høyrisikogruppe og tåler ikke vaksinen, har barn i grunnskole med påvist smitte pågående (fikk beskjed gjennom lokalavis)

Katarina Julie Knudsen (Viken, 2021-11-18)

#12

Jeg signerer fordi jeg er redd for at unødvendig mange blir smittet og risikerer å få long covid. Det kan ødelegge deres liv i lang tid. Jeg er spesielt bekymret for barn og unge, og de som er i risikogrupper.

Anne Christine Lapstun Brenne (Kolsås, 2021-11-18)

#13

Det oppleves skummelt å ha det så åpent som nå!

Mariann Nordheim (Sandsøya , 2021-11-18)

#25

Jeg signerer fordi jeg har sett hvor syke noen mennesker blir av dette viruset, og jeg ikke synes det er greit at det sprer seg fritt i samfunnet, spesielt ikke før alle barna våre har fått tilbud om vaksine.

Therese Wiik (Asker, 2021-11-18)

#35

Jeg signerer fordi jeg mener det er bedre for de fleste i samfunnet at smitten holdes lavt ved lite inngripende midler som munnbindpåbud, smittesporing, tilstrekkelig ventilasjon, etc.

Liv Langberg (Sætre, 2021-11-19)

#44

Jeg vil ha lite og ingen corona i landet!

Ildri Oline Jensen (Oslo, 2021-11-19)

#46

Jeg er lei av elendig smittevern !

Stein Sæther (Kyrksæterøra, 2021-11-20)

#56

Respekt for både menneskeverd fornuft og den kunnskapen vi nå har krever det. Nå har vi muligheten til å få R langt under 1 og komme til tilnærmet null smitte på få uker med hyppig bruk av billige hurtigtester på på hele samfunnet og isolering av smittede og deres nærkontakter i noen dager. Da redder man hundrevis av liv denne vinteren, og forebygger mye unødig long-covid. Når viruset er slått ned kan man åpne samfunnet med god samvittighet. I fortsettelsen kan man forhindre fremveksten av nye utbrudd ved å sjekke kloakk med PCR test for å se om viruset dukker opp igjen i et lokalsamfunn og kjøre ny runde med hurtig testing smittesporing og isolering av noen få personer.

Jan-Erik Vinje (Heggedal, 2021-11-20)

#64

Jeg signerer fordi jeg kjenner flere som har fått alvorlige senskader av covid-19. Jeg er sikker på at det å holde smittenivået på et minimum vil være gunstig både mht menneskelige lidelser og samfunnets økonomi.

Torgunn Nesse (BERGEN, 2021-11-20)

#73

Jeg signerer, fordi jeg er enig i dette oppropet og synes tiltak settes for ofte for seint i gang og er ikke nok.

Henri van de Scheur (Trondheim, 2021-11-20)

#87

Eg signerer fordi vi no har ei regjering som korkje følgjer råda til Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet på eit tidspunkt der helsevesenet er pressa og vi er på eit kritisk punkt i pandemien! Smittetala må ned!

Bodil Håheim (Bergen, 2021-11-20)

#93

For at det MÅ skje noe! Vi må bli mer offensiv istedet for å bli pisket fra skanse til skanse….

Janne Helen Bergland (Rygge, 2021-11-20)

#95

Syntes de ikke er tydelig nok med å få ned smittetallene her og går i feil retning. Det skremmer meg for hvilken strategi de velger nå, trist og farlig !

Berit Hulbach (Drøbak , 2021-11-20)

#96

Jeg er i risikogruppa men kan av helsemessige grunner ikke ta vaksine. Har i snart i 2 år kun hvert hjemme. Vanskelig nå fordi barn er i skole og da kan smitte meg. Tungt at alle nå tror vaksinepass gjør dem smittefrie og jeg står utenfor .

Hanne Olaussen (Trondheim, 2021-11-20)

#112

Jeg signerer fordi dette er ekstremt viktig. Vi har alle bedre dager når smitten er lav.

Cathrine Adams (Bekkestua , 2021-11-20)

#115

Kom med tiltak nå!

Marianne Bjoerndal (0463 Oslo, 2021-11-20)

#129

Situasjonen i landet er alvorlig. Smittenivået må holdes lavt, regjeringen opplevelse som nærmest likegyldig. Covid er ikke influensa eller forkjølelse. Vi trenger holdningsendringer og det må starte med en klar strategi som støttes her.

Hanne Mellingen (Son, 2021-11-20)

#130

Jeg jobber som lærer og jeg ser at smitten sprer seg blant barn. De bærer nå byrden av et åpent samfunn uten corona tiltak.

Britt-Helen Gåsland Jakobsen (Brattholmen, 2021-11-20)

#134

Er enig i det som står skrevet i artikkelen jeg signerer på.

Tove Sagbakken (Ottestad, 2021-11-20)

#136

Det er helt uten sidestykke merkelig å ikke innføre munnbind. Vi har jo en aerosol smitte. Kjötrhuer..

Monica Lundstrom (Oslo, 2021-11-20)

#154

Helt enig i oppropsteksten! Dette haster.

Helge Skrivervik (Son, 2021-11-20)

#159

Pandemien er IKKE over slik Preben Aavitsland påsto! Dagens tiltak er for svake, det reageres for sent og det hele glir over i «Svenske tilstander» der pandemien spres uhindret. Helsemyndighetene fremstår med svak kompetanse på post covid sykdommer.

Unni Bratland (Moss, 2021-11-20)

#164

Det trengs en samlet, sterk gruppe av alminnelige mennesker som fronter menneskelige verdier og etikk framfor kynisk jag etter profitt.

Alfred Wolsdal (Tafjord, 2021-11-20)

#178

Vi trenger tiltak som virker: knallhard satsing på TISK i tillegg til vaksinering. Slik det er nå, har vi utslitt helsepersonell og mye unødvendig lidelse.

Vigdis Indregard (8430 MYRE, 2021-11-20)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...