Redd Tonsåsen fra utbygging!

Kommentarer

#7

Viktig og verne skogsområder

Hans-Petter Ødegård (Oslo, 2021-11-05)

#10

Viktig 👍

Emma Stubsjøen (Hamar, 2021-11-05)

#14

Er fra Åsgårdstrand og ønsker å bevare denne skogen

Paal Austlid (Slemmestad, 2021-11-05)

#17

Vi behøver intakt og sammenhengende natur. Stopp galskapen!

Jarle Riise (Steinkjer , 2021-11-05)

#18

Vi trenger gammelskogen

Nina Skoglund (Tofte, 2021-11-05)

#20

Et vakkert og flott turområde blir ødelagt. Innbyggerne på Borre blir omringet av ny planlagt vei i samme område, i tillegg til eksisterende hovedveier.

Marit Brattlid (Borre, 2021-11-05)

#24

Jeg er alvorlig bekymret og oppgitt(rasende) for all natur som blir ofret på prifittens alter!

Sissel Danielsen (Stange, 2021-11-05)

#35

Trist å ødelegge for dyreliv og rekreasjon.

Anita Johannessen (Lørgeveien , 2021-11-05)

#36

Ein må stoppe rasering av naturen! Dette er meir alvorleg enn mange trur!

Øystein Bitustøyl (Rauland, 2021-11-05)

#39

Bare trist.

Jannicke Z Eriksen (Skoppum, 2021-11-05)

#40

Det er bare trist at alt av natur-områder i denne kommunen skal ofres. Bøkeskogen er dessverre allerede rasert og jevnet med jorden, ca 10 tusen kroner satt eier igjen med tilslutt!!

Jostein Sætre (Fogdeskogen, 2021-11-05)

#41

Jeg mener at det holder nå la oss få beholde de grøntområde e vi har igjen så vi ikke blir en stor sement kloss. Natur er så viktig for vår helse og velferd

Nina Hovda (Horten, 2021-11-05)

#42

Det er viktig å bevare den villmarka vi har igjen

Skår Line (Ålesund , 2021-11-05)

#46

Vi må ta vare på sårbare arter.

Kenneth Moen (Reinsvoll, 2021-11-05)

#49

Jeg signerer fordi natur ikke lenge bør en være gratis forbruksvare i Norge, men beskyttes og vernes

Nils Bendik Munthe-Kaas (Oslo, 2021-11-06)

#54

Jeg vil verne mest mulig skog med tanke på hensyn til dyr, økologi og miljø. Omtanke og hensyn til natur er viktig.

Leiv Fjeldstad (Tingvoll, 2021-11-06)

#55

Det lille som er igjen av skog i Horten kommune må bevares.
Rødlistearter som bor i området må vernes.
Skogen rundt Adaltjern må ikke krympes ytterligere.
Spesiell lauvskog og artsmangfold har egne verneregler fra nasjonalt hold. Hvorfor undersøker ikke Horten kommune området skikkelig?
Kommunen blir ikke spesielt attraktiv når all natur forsvinner....

Cathrine Krohn (Borre, 2021-11-06)

#64

Vi trenger skog og naturen. Bygg et annet sted.

Nordgård Mona (Vestby, 2021-11-06)

#66

Dette er en viktig miljøsak.

Anne Bergit Jørgensen (Vennesla, 2021-11-06)

#68

Gammelskogen bevarer artsmangfold og binder CO2. Å ta vare på gammelskogen er det beste klima og miljø tiltaket som er.

Monica Amsen (Andøy, 2021-11-06)

#71

Jeg vil redde de siste gamle skogene som er igjen, og jeg er glad i natur og dyreliv

Trine lise Solvang (Utskarpen, 2021-11-06)

#76

Det lille vi har igjen av gammelskogen er livsviktig for mange arter.

Bentzen Mona (Oslo, 2021-11-06)

#81

Truet naturmangfold! Vern om våre sårbare arter.

Kloppbakken Tørum Gunn Elisabeth (Gjerdrum, 2021-11-06)

#102

Naturhensyn

Rino Kristiansen (Borre, 2021-11-07)

#105

Rødlistede fuglearter ser ut til å ikke ha noe vern der penger kan tjenes. Folket må verne om vår natur.

Solveig Aunsmo (Trysil, 2021-11-07)

#110

Vil at vi skal bevare naturen

Heidi Weum Knutsen (Kongsberg, 2021-11-07)

#111

Synes saken er velfig viktig på grunn av vindkraftens ødeleggelser på skog, mark og natur

Grete Elisabeth Haarstad (Narvik, 2021-11-08)

#114

Vil bevare skogen

Rosmary Fuglevik (Horten, 2021-11-08)

#119

Området inneholder en rekke rødlistede arter og er i tillegg mye brukt som turområde. Naboer til området føler hele deres livskvalitet blir forringet hvis dette området blir bebygd. Området grenser også inntil Adalstjern naturreservat, og Fogdeskogen. Vi ønsker at dette skogsområdet skal forbli urørt, både for turgåere og rødlistede arter!

Erik Furulund (Stavanger , 2021-11-08)

#122

Vi må ta vare på det vi har igjen av natur!

Kristi Kinsarvik (3145 TJØME, 2021-11-08)

#131

For å tavare på naturen.

Arnfinn Landa Arnfinn (Jåttå , 2021-11-18)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...