Stopp raseringen av friområde på Flaen ved bygging av smådyrsenter

Kommentarer

#5

Det er altfor smal vei uten fortau .
Mange barn i området
De fremstiller at folk skal komme kollektivt men det tror jeg ikke på!

Bente Larsplass (Oslo, 2021-11-04)

#13

Jeg signerer fordi jeg bor i området. Vi på kalbakken er omringet av veier, støy, forurensing, høyspenningsmaster og industri. Det bør finnes et bedre egnet sted, enn å rasere et grønt friområde i et allerede trafikkert belastet område.

Marijke Johansen (Oslo, 2021-11-04)

#15

Alle vi dyrevenner vil jo gjerne at skadede dyr skal få behandling. Men å legge et stort senter for det midt i en småhusbebyggelse med trange gater uten fortau, som allerede er utsatt for mye støy, er ikke en god idé.

Kristin Bech (Oslo, 2021-11-04)

#17

Jeg og min samboer flyttet til Kalbakken i sommer. Vi falt pladask for dette unike området i Groruddalen på grunn av de mange grønne lungene og frie luftrom som man ellers ikke finner så mange andre steder i bydelen- ei heller i andre deler av Oslo. Vi mener at å bygge et så dominerende bygg i et unikt, grønt område som Flaen på Kalbakken vil ødelegge livskvaliteten for eksisterende dyre -og planteliv i området samt beboerne i nabolagene rundt. Flaen er et ekstremt attraktivt boligområde på grunn av områdets nøkterne bebyggelse og grønne lunger.

Justine Nguyen (Oslo, 2021-11-04)

#26

Helt enig i intitiativtakere.

Arve Nordhagen (Oslo, 2021-11-04)

#29

Vi trenger grønne lunger i Groruddalen.Hvorfor ikke finne en fin tomt på Bestum

Tore Marthinsen (Oslo, 2021-11-04)

#30

Jeg er i mot utbygging av friområdet på Flen

Steinar Løvmyr (Karl Flods vei 8A, 2021-11-04)

#31

Er i mot rasering av friområde på Flaen.

Hilde Løvmyr (Karl Flodsvei 8 A, 2021-11-04)

#32

Jeg vil bevare friområdet på Flaen.

Venche Myrvold (Kalbakken, 2021-11-04)

#34

Dette ødelegger et bo område som allerede er sterkt belastet med trafikk.

Thiesen Tore Emil (Kalbakkveien, 2021-11-04)

#35

Jeg er imot dette. Dette området blir benyttet bl.a som snarvei til Ammerud. Blir det bebyggelse her må folk gå lange omveier

Eddie Sigvartsen (Flaen, 2021-11-05)

#41

Området er overhodet ikke egnet for en bedrift med mye trafikk. Småveiene på Flaen er skolevei for barn, og det er allerede knapt plass til møtende biler. Området har dyreliv som må vernes, og det er snart ikke flere steder barn kan oppleve vill natur. Marka er ikke langt unna, men altfor langt for små barn og voksne som har vondt for å gå.

Grethe Baustad (Kalbakken, 2021-11-05)

#43

Mot rasering av nærmiljøet, og generelt mot rasering av Groruddalen.

Bjørn Pedersen (Oslo, 2021-11-05)

#48

Vi trenger den grønne flekken.

Vigdis Holen (Oslo, 2021-11-05)

#49

Dette er ikke noe som passer for nærområdet vårt!!

Kaja Vidarsdatter Larsen (Oslo, 2021-11-06)

#63

Jeg bor på Flaen/ Kalbakken

Inger - Lise Wong (Oslo, 2021-11-07)

#66

Jeg vil beholde Flaen åpent, grønt og fritt!

Simon Birkvad (Oslo, 2021-11-08)

#70

Jeg signerer fordi tiltaket er godt, men stedet er feil. Jeg vil ikke miste friområdet og vil ikke akseptere trafikkøkning og andre negative konsekvenser for nærmiljøet som eventuell utbygging vil medføre. Velg et annet sted!

Pål Bjørn Gleditsch (0953 Oslo, 2021-11-08)

#73

Å bygge et stort senter midt i småhusbebyggelse, samt innkjøring gjennom småveier, vil ødelegge området.

Dag Arne Ramstad (Kalbakken , 2021-11-09)

#78

Vi har nok trafikk i området.

Vidar Johansen (Flaen Oslo, 2021-11-10)

#80

Mye trafikk i dette området fra før. Det må være mulig å legge slik utenfor tettbebygde strøk.

Kristin Helgesen (Flaen, Oslo, 2021-11-10)

#82

Jeg mener dette øker trafikken, det utgjør derfor større fare for våre barn og gjør skoleveien utrygg.

Ulrik Meyer (Oslo, 2021-11-11)

#83

Vi må være om de få grøntområdenevi har i byen. Trærne er med på å skjerme boligområdet rundt fra støy fra Trondheimsveien samt et sted med mye dyreliv. Området er ikke dimensjonert for mer biltrafikk eller mer parkering. Hva med å legge et smådyrmottak nærmere der dyrene i alle hovedsak er, utenfor byen.

Henning Syversen (Oslo , 2021-11-11)

#86

Natur skal tas vare på, også når det ikke finnes utryddingstruede arter. Kommunen bør finne en bedre egnet tomt.

Anne Lyth (Oslo, 2021-11-12)

#88

Bomiljø er viktig!

Sigvard Lyth (Oslo, 2021-11-12)

#89

Støttes!

Pia Karine Bjørnseth Tviberg (Oslo, 2021-11-12)

#93

Jeg bor i området og ønsker ikke økt trafikk eller at et grøntområde skal ødelegges.

Wenche Haugerø-Carlson (Oslo, 2021-11-12)

#94

Jeg er imot at dette grønne friområde skal ødelegges.

Caroline Roxy (Oslo, 2021-11-12)

#97

har brukt denne tomta i hele mitt liv. siste grønne lunge på flaen. Viktig for å komme over til Ammerud m sykkel og til fots.

tone buberg (Oslo, 2021-11-13)

#100

Hører til friområde og ønsker ikke trafikken som dette kommer til og medføre for oss alle som bor her.

Haavard Joekling Haugen (Oslo, 2021-11-13)

#107

Groruddalen trenger alle de grønne lungene vi har. Vi har ikke råd til å miste flere grøntarealer.

Thomas Bjørseth (Oslo, 2021-11-14)

#109

Å bygge ned naturen langs alnaelva for å etablere et smådyrmottak vil ødelegge levestedet for artene som lever på tomta og ikke minst de som lever i elvedalsskogen ned mot Alnaelva som nå er den eneste elveskogen som ikke er lysforrurensa.

Helge Braathen (Oslo, 2021-11-15)

#111

Groruddalen er nok belastet. Grøntområdene må bevares!

Vera Johannessen (Oslo, 2021-11-15)

#115

Fordi jeg mener at det er veldig viktig å bevare de grønne områdene vi har i Groruddalen.

Mari Skrede (Oslo, 2021-11-15)

#118

Grønn lunge i mitt kjære nærområde som ellers holder på å drukne i trafikkstøy og fortetting av bebyggelsen.

Dag Ødegaard (Oslo, 2021-11-17)

#121

Dyr, planter og insekter fortjener å beholde de grønne og uberørte områdene. Sats heller på gjenbruk av eksisterende bygningsmasse utenfor boligområder og trafikkerte veier!

Ingebjørg Pedersen (Oslo, 2021-11-17)

#122

Nei til fjerning av enda et friområde i Groruddalen!

Terje Brendløkken (Oslo, 2021-11-17)

#124

Jeg bor i området og ønsker å bevare friområdet

Hanne Søbye (Oslo, 2021-11-17)

#131

Artsmangfold og nær-natur engasjerer meg veldig!

Gjerd Synøve Helgerud (Oslo, 2021-11-17)

#134

Ikke noe jeg ønsker rett utenfor døra mi.
Ikke mange grønne flekker igjen her i Groruddalen. Og veldig spesielt at MDG er med med på å rasere dalen vår.

Bjørn-thore Løfgren (Oslo Norway, 2021-11-18)

#140

1. Tiltaket vil føre til merkbart økt biltrafikk i et område der dette er svært uheldig og ikke ønskelig.
2. Området er verdifullt som grøntområde og friområde i byen. Dette området nær Alna-elva må prioriteres som en viktig del av den unike elvenære naturen med dyreliv og artsmangfold.
3. Prioriter dyr i naturen heller enn dyr på en klinikk.

Asgeir Kvernberg (6240 Ørskog, 2021-11-18)

#148

Ønsker ikke dette bygget i en av de siste grønne lungene i nabolaget.

Christian Reitan Hatlehol (Flaengrenda 22, 2021-11-18)

#151

Friområdene langs Alnaelva må bevares. Et slikt smådyrmottak må etableres på et mer egnet sted.

Erik Grønvold (Oslo, 2021-11-18)

#158

Finnes ingen ting som er bedre en grønne lunger for barn og beboere.

Yngve Høybråten (Jessheim, 2021-11-19)

#161

Barn fortjener å være barn, og ha grønne områder å fryde seg i.

Cathrine Knutsen (Skedsmokorset, 2021-11-20)

#171

Jeg bor i Karl Flodsvei 22b, og er bekymret for økt trafikk midt i boområdet, hvor gatene er trange og har lite gjennomgangstrafikk pr i dag. Jeg bruker snarveien til Ammerud over Flaenjordet jevnlig, for å få tilgang til turstier langs elva, samt turstier i Lillomarka. Tiltaket er godt, men plassering er feil. Dette friområdet har blant annet rådyr, ekorn, grevling og et rikt fugleliv, som bør ha prioritet. Å fjerne viktige naturlige habitater for å bevare skadde dyr blir helt feil.

Toril Anita Bech (Oslo, 2021-11-21)

#175

La dette friområde få stå! Vi ønsker ikke dette bygget og all transport og ødeleggelser for dyr, fauna og insekter, som det medfører i vårt nabolag.

Sara Pedersen (Oslo, 2021-11-22)

#180

Jeg et oppvokst på Flaen og syntes dette bare er trist. Behold de få grønne lungene som er igjen.

Bente Fredriksen (Oslo, 2021-11-22)

#189

Det er viktig å bevare våre få grønne lunger.

Eli Marta Tørhaug (Grorud, 2021-11-23)

#197

Jeg ønsker ikke mer biltrafikk gjennom vårt boligfelt. Krysset Flaengrenda/ Karl Flods vei er uoversiktlig og kan være farlig for fotgjengere, og det er nok trykk på gateparkeringen som det er.

Ellen Bortne (0953 Oslo, 2021-11-27)

#199

Beholde grøntområde.

Mohammad Ayaz (Oslo, 2021-11-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...