Nei til ytterligere blokkbebyggelse i Preståsen

Kommentarer

#2

Jeg synes Preståsen og Prestegårdsveien skal få bevare sin sjarm.

Finn Graneng (Sandefjord , 2021-10-25)

#18

Nok er nok!

Bjørn Kamfjord (Sandefjord, 2021-10-26)

#54

Abdul AG.

Abdul Ali Gholami (Sandefjord , 2021-10-26)

#56

Jeg bor her, og mener at det er nok bebyggelse i presteåsen området .

Pdr spildra Borg (Sandefjord , 2021-10-27)

#59

Ja til bevaring, nei til blokker. Dette ødelegger for mange.

Ståle Solberg (Sandefjord, 2021-10-27)

#66

Jeg signerer fordi jeg er veldig imot at det skal bygges noe mer i dette området. Og fordi jeg syntes dette ødelegger veldig for flere familier.

Niklas Hult (Sandefjord, 2021-10-27)

#70

Vi må bevare de få grønne lungene som er igjen i nærområdet vårt.

Linn Bjørvik (Sandefjord, 2021-10-27)

#87

Det blir for mye trafikk, farligere for barna å leke ute med så mange biler på et så lite område
Vi må også uten tvilen bevare naturen vår.

Spidsberg Linda (Sandefjord, 2021-10-28)

#88

Av alle steder å bygge en ny blokk, er ikke dette akkurat det beste eller smarteste valget

Marie Tanum (Samdefjord, 2021-10-28)

#89

Det bygges altfor mye stor blokkbebyggelse, la Preståsen og områdene rundt være fredet for dette!

Wenche Irene Melby (Sandefjord, 2021-10-28)

#103

Fordi det ødelegger boliger av høy kulturell nivå og stor verdi for byen

Anne Kr Pettersen (Sandefjord , 2021-10-29)

#109

Vi må bevare sjelen og historien og ta vare på de gamle vakre strøkene med småhusbebyggelse og grønne områdene som identifiserer Sandefjord og byen i vårt hjerte. Vi kan ikke bygge brutalistisk nytt i Preståsen.

Faller anne carine (Sandefjord , 2021-10-29)

#124

La Preståsen leve!!!

Tor Hegdahl (Sandefjord, 2021-11-01)

#128

For å vise solidaritet for bybildet

Kim Ngo (Sandefjord, 2021-11-01)

#134

Det er viktig å bevare byens grønne områder og ikke bygge ut på hver eneste lille flekk. Dersom det skjer mister byen sin sjarm….

Thea Maria Moholt (Sandefjord, 2021-11-04)

#142

Det er viktig å ta vare på miljøet i Preståsen, som er så viktig for så mange mennesker. Det er byens viktigste rekreasjonsområde, og er utbygd og beskåret nok som det er. Det finnes alternative steder å bygge.
En slik utbygging vil skape markant økt trafikk og støy og andre miljøbelastninger.

Solvår Eide (Sandefjord, 2022-01-14)

#143

Jeg signerer fordi jeg mener det nå er nok bebyggelse i Preståsen.

Tore Kristiansen (Sandefjord, 2022-01-14)

#144

Preståsen er byens viktigste rekreasjonsområde, som brukes av svært mange mennesker. Ytterligere utbygging i dette området vil skape mer støy og trafikk og andre miljøbelastninger. Blokkbebyggelse i et villaområde er også estetisk problematisk. En slik utbygging er helt unødvendig, da det finnes alternativer.

Egil Eide (Sandefjord, 2022-01-14)

#145

Dette er stikk i strid med alt vi vet om:
Verdien av grøntområder og særlig så sentrumsnært.
Trafikkbelastning ved å få så mange leiligheter i en liten blindvei.
I en del av et område som også har historisk betydning for hele byen.
I et unikt villaområde.
Preståsen er en del av bybildet, også rent estetisk.
En slik fortetting hører ikke hjemme i dette området!

Frøydis Baustad (Sandefjord, 2022-01-16)

#147

Preståsen må bevares mot ytterligere fortetting i randsonen og ny dominerende blokkbebyggelse ved gangveiene til åsen. Fortsetter dette vil Preståsen for all fremtid miste sitt særpreg som unikt grøntareal for byens befolkning.

Roar Svendsen (Sandefjord, 2022-01-30)

#150

Vi må ta vare på småhus bebyggelsen i Preståsen og friområdet. Spesielt feil med blokk i Prestegårdsveien 5!

Svein Lien (Sandefjord, 2022-02-05)

#152

Vi trenger naturen som er i Preståsen. Ikke en ås full av nye blokker og hus.

Simonsen Anne Elizabeth Holtedahl (Preståsen , 2022-02-16)

#154

Vi er ikke Manhattan!
Dagens depressivt utseende nybygg blir morgendagens ghetto.

Elisabet Barth (Sandefjord, 2022-07-25)

#161

Preståsen børr bevares.

Hanne Beate Blix (Sandefjord, 2022-11-25)

#163

jeg er enig.

Kai Davidsen (SANDEFJORD, 2023-04-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...