Helse Førde må snu. La ambulansen i ytre Bremanger vere.

Kommentarer

#3

Eg bur i Bremanger og vil ikkje miste ambulansetilbodet. Det er ei skam at vi her ute ikkje skal ha rett til like god nødhjelp som elles.

Susanne Midtbø (Bremanger, 2021-09-07)

#7

Eg tykkjer det er synd og uforsvarlig av Helse Førde å ta får Bremanger-bygda den tryggleiken ein ambulanse gir ved sjukdom, skade etc. Eg bur ikkje i bygda, men når eg er heime der vil eg føle meg trygg på at eg, eller mine næraste får god, forsvarlig og stabil helsehjelp av samme personal på vegen til sjukehus. Vil verkelg Helse Førde fråta meg, og resten av bygdefolket, denne tryggleiken?
La bygda få behalde ambulansen og la dei fanatiske ambulansearbeidarane få følgje folket heile vegen fram til sjukehuset!

Mette Førde (Ørsta, 2021-09-07)

#13

Etter å ha vekse opp i Kalvåg veit eg korleis Frøysjøen kan være ei vinternatt.

Ailin Liset (Moltustranda, 2021-09-07)

#16

Vi får eit dårleg tilbod utan fast døgnbemanna ambulanse.Kun ein ambulansebåt på deling er helt utenkelig at dei har kome på å føreslå.

Mary Jane Varpe (Bremanger , 2021-09-07)

#18

Som helsepersonell syns jeg tilbudet på akutt helsetjeneste som tilbys innbyggerne i ytre Bremanger er elendig. Det er kritikk verdig at helse Førde mener dette tilbudet er fullverdig for innbyggerne.

Kristin Naustdal (Bergen, 2021-09-07)

#24

Fordi vi er folk som bur i Kalvåg/ Bremanger også. Dette er uforsvarlig.

Elisabeth Liseth (Bontlabovegen , 2021-09-07)

#28

Vi trenger og krever dette tilbudet.

Thea Irene Brox Rasmussen (Svelgen, 2021-09-07)

#29

Dette kan vi ikke finne oss i, liv kommer til å gå tapt.

Ingjerd Jensen Halstensen (Bremanger, 2021-09-07)

#32

Fordi eg er født og oppvokst i kalvåg , der all min familie og nære venner bur alle i Kalvåg . At det ikkje skal være tilbud om ambulanse anna enn båt er en skummel tanke !

Tina Gulestøl (Eikefjord, 2021-09-07)

#34

Helse Førde gambler med vår helse.

Kjell Roger Larsen (Kalvåg, 2021-09-07)

#35

Vi treng ambulansen!!!

Ann Britt Liseth Larsen (Kalvåg , 2021-09-07)

#36

Eg har hus i Kalvåg og planlegg å flytte dit neste sommar. Nedbygging av ambulansetenesta gjer at eg er nøydd å vurdere den saka på nytt.

Frode Steinset (Hønefoss, 2021-09-07)

#37

Eg kjenner kommunen vår svært godt. Har vert med å drifta lege og ambulansebåt i kommunen i 38 år.Stasjon av båt i Florø der personell skal betjene bilen som vi har i ytre i dag er heilt uholdbart.Bilen i ytre Bremanger må fortsatt vere bemannet slik som i dag.

Svein Olav Nøttingnes (Kalvåg, 2021-09-07)

#40

Vil støtte, dette er viktig for oss.

Inger Igland Kvamme (Bremanger , 2021-09-07)

#55

Vi må kunne føle oss trygge her vi bur, men den responstida det vil bli med båt er ikkje godt nok.

Camilla Røys (Kalvåg, 2021-09-07)

#65

Det er kritisk for pasienter i ytre Bremanger om vi mister ambulansen.. Dersom legen som er på valt er i svelgen tar det minimum - time fra en ringer om hjelp til hjelpen er komt... dette kommer til å koste liv!

Cecilie Igland (Kalvåg , 2021-09-07)

#77

Fordi Bremanger er stort og kronglete. Frøysjøen er værhard og kan ikke alltids brukes. Og i de periodene den ikke kan brukes vil nok ikke et helikopter kunne brukes.
Vi fikk beholde ambulansen i Lavik. Det er ikke her vi sparer peng.

Siv Helen Lillehauge (Kyrkjebø, 2021-09-07)

#80

Ambulanse er en livsviktig ressurs, det vil være galskap å ta bort fra ytre Breamanger. På en værutsatt øy hvor broen til fastlandet tidt og ofte er stengt, hvor det er 2 timer til sykehus, hvor helikopter ikke alltid kan fly, trengs ambulansen. Og ambulansen trengs med et mannskap på to! En har ikke mindre rett på god beredskap, selv om man bosetter seg i distriktet.

Marit Broch (Ågotnes , 2021-09-07)

#82

Det er heilt uforsvarlig å ta frå ytre Bremanger ambulansen. Frøysjøen er eit verhardt sjøstykke med mykje grov sjø. Det vil ikkje vere mogeleg å halde kravet til responstid.
Det vil bli vanskeleg å få legar til å arbeide her med eit slikt ansvar.

Ingunn Frøyen (Måløy, 2021-09-07)

#89

Dette er et vedtak av Helse Førde som gjer det det ulevelig med tanke på trygghet for oss som bur her ute. Spørsmålet er om dei virkelig har mandat til å nedprioritere utkantene på denne måten.

Roger Alfred Svarstad (Bremanger, 2021-09-07)

#92

Heile opplegget til helse Førde setter livet til folk i Bremanger i fare…

Beate Pedersen (Kalvåg, 2021-09-07)

#125

Familie i bremanger

Sigve Simonsen (Lindesnes, 2021-09-07)

#128

galskapen til Helse Førde må snu

Liv Olavsdatter Aamot Verlo (florø, 2021-09-07)

#130

Vi treng Ambulansen

Helene Myrvang (Kalvåg, 2021-09-07)

#131

Ole Røys Langeland

Ole Røys Langeland (Kalvåg, 2021-09-07)

#152

Bremanger treng ambulanse! Ein mistar dyrebare minutt med å komme med båt frå Florø!

Karina Hausle Førde (Bremanger, 2021-09-07)

#154

Halve slekta mi bur på Bremangerlandet. Eg ynskjer at dei skal få ha ambulansen! Viss ein tenkjer på dei dårlege vegane, so bør der vere stasjonert ein ambulanse i Kalvåg i staden for at Svelgen/Florø skal vere utgangspunktet for transporten.

Karen Grov (Sandane, 2021-09-07)

#180

Ambulanse i Ytre bremanger

Astrid Halvorsen (Stord, 2021-09-07)

#187

Folket i Ytre Bremanger krev like god sikkerheit for liv og helse som alle andre innbyggjarar i Noreg.
Å tilby en båt istaden for ein ambulanse med 2 personar som er på øya er so absolutt ikkje godt nok!

John-Håvard Vike (Bremanger, 2021-09-08)

#191

Dette forslaget er ikkje forsvarleg for liv og helse

Martine Røys Nesbakk (Trondheim, 2021-09-08)

#193

Ein båt frå Florø klarar ikkje og oppretthalde den responstida vi har i dag i all slags vær over frøysjøen. Framlegget er uansvarlig og er gambling med folks liv og helse!

Olve Steinset (Svelgen, 2021-09-08)

#198

Det er innlysande!
Ein svekkar ikkje ei slik tjeneste, det motsatte er veien å gå.

Roger Igland (Bremanger , 2021-09-08)

#199

Eg vil at ambulansen skal vere i ytre bremanger.

Gunnar Vågene (Florø, 2021-09-08)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...