La Siroos få bli i Norge!

Kommentarer

#405

Menneskerettighet

Alfhild Birkelund (Bergen , 2021-08-02)

#409

Vi må tro på mennesker. Han er kristne og risikere livet i Iran

Ana Isabel Lopez Taylor (Langesund , 2021-08-02)

#419

For Mehdi Reza Kabiri Asl

Tom Krebs (München , 2021-08-04)

#421

Mehdi Reza Kabiri Asl

Jonas Böttcher (Hamburg, 2021-08-04)

#422

For Mehdi Reza Kabiri Asl

Emely John (Kiel , 2021-08-04)

#424

Mehdi Reza Kabiri Asl

Mara Schubert (Magdeburg , 2021-08-04)

#435

Mehdi Reza Kabiri Asl

Mina Mosalanejad (Halle, 2021-08-05)

#440

Mehdi Reza Kabiri Asl

Homayun Adil (Magdeburg , 2021-08-05)

#442

Jeg signerer fordi Siroos har en god sak og må få bli i Norge.

Ragnhild Moslet Egeberg (Lier, 2021-08-05)

#443

Kabiri Asl

Christian Lankisch (Orianienbaum, 2021-08-05)

#444

Kabiri Asl

Eveline Lankisch (Oranienbaum, 2021-08-05)

#450

Siroos

Ali Emadi (Birmingham , 2021-08-05)

#451

Mehdi Reza Kabiri Asl

Narges Emadi (Birmingham , 2021-08-05)

#452

Mehdireza Kabiri

Shayan Emadi (Birmingham , 2021-08-05)

#453

Kabiri Asl

Zahra Shybani (Birmingham , 2021-08-05)

#465

Mehdi Reza Kabiri Asl

Reza Shybani (Birmingham , 2021-08-06)

#466

Kabiri Asl

Heydar Hoseini (Magdeburg , 2021-08-06)

#467

Kabiri Asl

Mohammad Hoseini (Magdeburg , 2021-08-06)

#468

Mehdi Reza Kabiri Asl

Ardashir Ehreshami (Magdeburg , 2021-08-06)

#469

Mehdireza kabiriasl

Alireza Baseri (Magdeburg , 2021-08-06)

#474

Mehdi Reza Kabiri Asl

Kerstin Klamt (Dessau , 2021-08-06)

#476

Siroos (Mehdireza Kabiriasl)

Elena Schmidt (Berlin , 2021-08-06)

#477

Kabiri Asl

Nick Azad (Berlin, 2021-08-06)

#492

Mehdi reza kabiri Asl

Michelle Paulikat (Magdeburg , 2021-08-06)

#495

For Mehdi Reza Kabiri Asl

Maja Wende (Dessau, 2021-08-06)

#499

Mehdi Reza Kabiri Asl (Siroos)

Heinz Nowag (Magdeburg , 2021-08-06)

#500

Mehdireza Kabiriasl

Arash Hawani (Frankfurt , 2021-08-06)

#509

Norge har forpliktet seg til å ta imot og verne mennesker som er på flukt pga at de risikerer fengsel, tortur og dødsstraff i sine hjemland hvis de bekjenner og praktiserer en annen tro enn den offisielt vedtatte. Det er nettopp dette Siroos kommer til å bli utsatt for hvis han blir sendt tilbake til skrekkregimet i Iran som er beryktet for sine brudd på menneskerettighetene. Når han i tillegg blir anklaget for å være desertør og har fått drapstrusler av tidligere kolleger i militæret, er det klart at livet hans henger i en tynn tråd hvis han blir sendt tilbake. Dette kan ikke rettsstaten Norge være bekjent av! Vi har en Asyllov som nettopp har til hensikt å gi opphold til mennesker som Siroos. Dommen i tingretten er derfor ikke i overensstemmelse med norsk lov. Det er å håpe at Lagretten har en helt annen respekt for norsk lov og menneskerettighetene slik at de retter opp denne fadesen og sørger for at Siroos får en rettferdig behandling og får bli i Norge.

Kjell Johnsen (Frekhaug, 2021-08-09)

#511

Opposisjonelle i Iran trenger vår beskyttelse mot et regime uten respekt for trosfrihet og andre fundamentale menneskerettigheter

Terje Dahle (Trondheim, 2021-08-10)

#514

Dette er en av mange kamper her i Norge for trosfrihet, menneskerettigheter og respekt for den enkeltes troverdighet og integritet.

Maryse Hauge (5225 nesttun, 2021-08-11)

#515

Alle vet hvilke lover som rammer konvertitter i teokratier. Shirooz må få bli i Norge som politisk flyktning. Noe annet vil være brudd påmenneskerettighetserklæringen

Anna Helleland (Bergen, 2021-08-11)

#516

Jeg signerer fordi dette handler om menneskeverd. Et menneske som er i fare om Norge sender han ut! Han må vi beskytte å ta vare på. Hans liv er verd like mye som mitt og ditt!

Ida Økland (Bergen, 2021-08-11)

#523

Jeg signerer fordi alle mennesker skal ha rett til å tro på det de vil uten å være redde for å bli fengslet eller torturert. Det er uhørt at Norge ønsker å sende ham tilbake til Iran med risikoen som finnes over livet hans.

Lilly Olsen (Sandviken, 2021-08-11)

#525

Det er fullstendig galskap og etter min mening et brudd på menneskerettighetene å sende ham tilbake til Iran med tanke på hva han nesten sikkert kommer til å bli utsatt for

Julie Kristine Solheim (Sola, Rogaland, 2021-08-11)

#537

Jeg signerer fordi jeg tror det er livsfarlig for mannen å bli returnert til Iran. De har lang, og ny, historikk for fengsling, tortur og drap på konvertitter og regimekritikere.

Jon Vidar Sakseide (Frekhaug, 2021-08-12)

#539

Siroos trenger virkelig beskyttelse og i tillegg er han en kjemperessurs for landet vårt.

Steinar Dale Wessman (Frekhaug, 2021-08-12)

#560

La Siroos bli i Norge!!!!!!!!!!

Mahsa Tehrani (Oslo, 2021-08-13)

#567

Vi vet hvordan dette regimet behandler konvertitter

Terje Frafjord (Kleppestø, 2021-08-14)

#568

He has to stay in Norway

Masoud Alireza (Bergen , 2021-08-14)

#570

Man sender bare ikke mennesker til en sikker død!

Anja Neske (Moelv, 2021-08-14)

#576

Jeg signerer fordi jeg har dyp kjennskap hvor mange måter iranske myndigheter og politi kan ta i bruk for å forulempe konvertitter i hjemlandet.

Ester Røen (Trondheim, 2021-08-15)

#579

Siroos har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av at han har konvertert til kristendommen, men også pga hans jobbakgrunn og fordi han er regimekritiker.

Turid Ekeland (Nærbø, 2021-08-16)

#587

Jeg signerer fordi det vil være et brudd på menneskerettighetene å returnere ham til Iran.

Stein Erland Brun (RÅDAL, 2021-08-17)

#589

Jeg signerer fordi jeg ser at søkeren har en sak der han er i stor fare hvis han blir sendt ut av landet.

Karin Dahlstrøm (Nærbø, 2021-08-17)

#596

Jeg signerer fordi jeg vet at kristne blir drept i Iran når de vender tilbake.

Janne Sakseide (Frekhaug, 2021-08-19)