Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#1012

Jeg er helsepersonell med særaldersgrense som kommer til å tape på dette.

Christoffer Larsen (Holmestrand, 2021-06-05)

#1025

Dette er en ordning som må kunne bli mulig videre. For de som har måtte ta stilling til dette har det fungert utmerket og har vært ønskelig.

Tor Gunnar Johansen (Bud, 2021-06-05)

#1029

Innbyggerne fortjener muligheten til en best mulig beredskap, og da er det viktig at samfunnskritiske organisasjoner som brann, politi og helse ikke blir en forgubbet arbeidsplass.

Njål Kristensen (Konsmo, 2021-06-05)

#1032

Viktig å beholde særaldersgrensa.

Gudrun Benestad (Kristiansand, 2021-06-05)

#1041

Jeg signerer for en trygg og rettferdig pensjonsalder for meg selv og mine kollegaer!

Malene Velstabråten (Drammen, 2021-06-05)

#1045

Det er helt hull i hodet at vi skal ha røykdykkere som er 60+.... det er ikke bare å finne opp en dagtidsstilling man kan gå over i etter fylte 57 (60)

Bjørn Falkenberg (Moss, 2021-06-05)

#1047

Jeg er meget skuffet og sint hvis dette går gale veien har vi ikke nok på våre skuldre og ikke nok med det tape pensjon nei nok er nok

Helge Reigstad (Berge5, 2021-06-05)

#1068

Særaldersgrenser i enkelte yrker er viktig å opprettholde.
Sikre pensjonsrettigheter ved særaldersgrense

Johannes Hustveit (5574 Skjold, 2021-06-05)

#1071

Jeg vil bevare særaldersgrensen

Anne Lie (Tellnes, 2021-06-05)

#1075

Jeg har et yrke som trenger denne særaldersgrensen!

Renée Riksvold (Aurland, 2021-06-05)

#1082

Jeg synes at de som har hardt og farlig arbeid skal kunne få gå av med pensjon som 62åring

Inger Eriksen (Valderøya, 2021-06-05)

#1094

Jeg ønsker at særaldersgrensa beholdes slik at retten til å kunne gå av tidlig i farlige eller fysisk krevende yrker ikke forsvinner.

Trine Anfinsen Gamst (Tromsø, 2021-06-05)

#1096

De tok nok pensjon da de kasta oss ut av forsvaret. Nu e det nok,hadde gledet meg til å gå av på 62 men det får æ jo ikke råd til nu.

Oddhild Eilertsen (Andenes, 2021-06-05)

#1103

Alle må ha muligheten til å leve et anstendig liv etter endt arbeidskarriere.

Kersti Kjos Kvande (Brandbu, 2021-06-05)

#1117

Jeg er imot at regjeringen/Stortinget vedtar noe som reduserer rettigheter vi har kjempet for og som er nødvendig for de som jobber i belastende yrker.

Erik Torød (Kongsberg, 2021-06-05)

#1120

De som har de fysisk belastende jobber må kunne leve et verdig pensjonstilværelse uten smerter.

Brynhildur Thordisar Engen (Gjøvik , 2021-06-05)

#1124

Dette handler om sikkerheten til landets innbyggere og verdigheten til de ansatte. Hva skjer med alle de som i dag klarer å komme seg så vidt over "målstreken" og bli pensjonist pga fysiske og medisinske utfordringer?
Ta f.eks brannmannskaper som har svært strenge fysiske og medisinene tester og krav de MÅ bestå for å kunne beholde stillingen. Hva skjer med de når kroppen sier stopp før fullt opptjent pensjon? En uverdig tilværelse i siste del av livet, for en som har ofret sitt eget liv og mentale helse for å redde andres.

Kjetil Lund (Sarpsborg, 2021-06-05)

#1127

Er i mot fjerning av særaldersgrense.

Bergit O. Mikkelsen (Fyresdal, 2021-06-05)

#1138

Vil ha orntlig pensjon

Janne Henriksen (Tromsø, 2021-06-05)

#1143

Jeg mener særaldersgrense er viktig, og da spesielt innen yrker som jeg selv jobber i Brann og redning. Men også andre steder der helse og fysisk skikkethet er viktig for å ivareta andres og egen sikkerhet

Arit Olav Neraas (Råholt , 2021-06-05)

#1151

Det er helt urimelig at man som brannmann med harde fysiske krav satt av Arbeidstilsynet (nylig oppdaterte strengere krav som også sier noe om at arbeidstaker må påregne å trene mye på fritiden for å klare kravene) skal miste verdigheten sin og måtte gå over på uføretrygd lenge før man oppnår full pensjon. Brannmannsyrket er jo i tillegg et lavtlønnet yrke hvor reduksjon i pensjonsutbetaling medfører urimelig lav pensjon hvis man må pensjoneres ved dagens pensjonsalder. Vi vil over tid slite med å beholde kompetente arbeidstakere da unge brannmenn heller går over i bedre betalte jobber når de er, la si 30-40år. Nyttig og nødvendig yrkeserfaring vil gå tapt.
Man kunne sagt så mye mer, men dette blir bare dumt. Ubevisst inkompetanse hos noen av våre folkevalgte.

Stig Henning Duaas (Oslo, 2021-06-05)

#1162

Fordi jeg vil at pensjonister skal kunne leve et anstendig liv,ha nok til regninger og mat.

May-Tove Johnsen (3151 Tolvsrød, 2021-06-05)

#1171

Jeg arbeider innen renhold.

Undis Kejzar (6240 Ørskog, 2021-06-05)

#1173

Dette er rett og slett en farlig endring. Jeg ser at jeg selv er nødt til å måtte omskolere meg hvis dette forlaget går igjennom. Jeg kan ikke leve på pensjonen jeg vil kunne få, når kroppen min ikke tåler belastningen med det fysiske, psykiske og de brå oppvåkningene, samt nattarbeidet som medfører i min jobb.

Ida Hasli (Trondheim, 2021-06-05)

#1177

Rett skal være rett. Vi har under vår tjeneste jobbet under fysiske krav og samtidig i en skiftordning som fortjener muligheten til tidligere pensjonsalder.

Per Arne Skau (Havrehagen 22 A, 2021-06-05)

#1181

Viktig sak.

Espen Deilkås (Notodden, 2021-06-05)

#1182

Alder gjør noe med sikkerheten og helsen til arbeidstagere i utsatte yrker.

Magne Overrein (Oslo, 2021-06-05)

#1188

Det vil ramme meg og min pensjon

Ann-Birgith Wærnes (Alta, 2021-06-05)

#1195

Jeg er deltidsbrannkonstabel mog ønsker at særaldersgrensen skal videreføres som den er.

Håvard Haugen (Sør-Fron, 2021-06-05)

#1199

Tragisk av Norges ledelse

Kenneth Lie (Haugesund, 2021-06-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...