Si nei til kutt i ressurser på Vetland skole for hørselshemmede!

Kommentarer

#5

Fordi jeg har barn det.

Monica Thorsen (Lørenskog , 2021-06-02)

#16

Dette er et viktig tema for å hindre at døve og hørselshemmede barn ikke mister de ressursene som de trenger for og kunne fullføre grunnskolen!

Synne Joo Kløvstad (Trondheim, 2021-06-02)

#18

Jeg er døv, og har gått på døveskole. Da vet jeg hvor stor betydning det har for elever å ha tegnspråk kompetanse.

Trine Danielsen (Bergen, 2021-06-02)

#24

Har to barn som er hørselhemmede.

Trine Erlandsen (Finnsnes, 2021-06-02)

#27

Jeg signerer fordi hørselshemmede barn trenger mer støtte, ikke mindre. Med et slikt handikap blir de fort satt utenfor felleskapet og opplever flere problemer med å tillegge seg nødvendig kunnskap. Jeg har en nevø med hørselshemming.

Inge Johnsen (LINDESNES, 2021-06-02)

#28

Jeg kan ikke se på denne skole skal ha mindre budsjettet. Alle barna skal ha beste for fremtid.

Gunnar Maur (Oslo, 2021-06-02)

#31

Hørselshemmede barn skal ha samme mulighet for å lære som andre barn. Da trenger de ikke færre lærere

Jan-Ole Veum (Drammen, 2021-06-02)

#34

Mitt barnebarn er elev på Vetland skole.

Sølvi Nilsen (Lørenskog, 2021-06-02)

#35

Datteren vår går på Vetland Skole

Lisa Digernes (Oslo, 2021-06-02)

#46

Jeg signerer fordi vi må ta vare på alle barn i Norge, de svake trenger oss mest.

Sissel Kolsvik Bjerkevåg (Eidsnes , 2021-06-02)

#49

Hørselshemmede barn trenger gode skoler, med dyktige lærere!

Christine Oppegaard (Finstadrabben 9, 1475 Finstadjordet , 2021-06-02)

#50

Jeg signerer, fordi hørselshemmede har rett til å få tegnspråk og kommunisere viktig.

Karl Robertsen (Oslo , 2021-06-02)

#53

Tilbudet for hørselshemmede er veldig viktig!

Gaute Høyland (Fornebu , 2021-06-02)

#57

Jeg støtter denne saken

Arild Balchen (Kløfta, 2021-06-02)

#63

Jeg er bruker av høreapparat og har vært det hele livet og vet hvor viktig det er med ekstraundervisning!!!!

Anne Margrete Gåsvær (Ørnes, 2021-06-02)

#69

Mitt barn går på Vetland. Dette er uhørt!! Hørselshemmede har virkelig et behov for et slikt tilbud, når alt annet i distrikts-Norge legges ned. Snakk om ekskludering og dårlige prioriteringer!

LENA MARIE ROGNSKOG (Oslo, 2021-06-02)

#83

Fordi de døve barna trenger denne tryggheten!

Malin Aaker (Moss, 2021-06-02)

#84

Jeg signerer under fordi jeg er i mot for at det kan skje alvorlige velferdskutt, som kan påvirke våre fremtidige unge hørselshemmede i denne skolen. Det er utrolig viktig at barnas stemmer blir hørt, og at det blir jobbet kun for barnas beste med å sikre dem både rettigheter og gode tiltak i denne skolen og generelt i hele Norge.

Medina Ferizi (Drammen, 2021-06-02)

#92

Fordi jeg støtter denne kampanjen.

Magnus Krangnes (Trondheim, 2021-06-02)

#95

Hørselshemmede elever skal ha like rettigheter som andre elever.

Anne Nilsen (Lørenskog, 2021-06-03)

#96

Døveskolene er lagt ned, Vetland skole er en av få som har / har hatt ressurser til å gi døve og tunghørte elever en god opplæring.
Kutter de her er jeg redd de fleste av de elevene som trenger tegnspråkligundervisning vil ende opp som NAV'ere.
Dette er feil vei å gå. Før i tiden ble disse barna stemplet dumme, jeg trodde politikerne visste bedre nå.
Dette er helt vanlige barn og ungdom som trenger opplæring på sitt språk, blir de satt på nærskolen uten venner som snakker samme språk vil de falle utenfor både det sosiale og undervisning . De vil ikke ha mulighet til å få en utdannelse og ha jobb.
Vær snill ikke lag NAV'ere av ressurssterke barn/ungdommer

Hilde Skeide (Blaker, 2021-06-03)

#107

Vetland trenger mere resurser ikke mindre .

Kjersti marita Nielsen (Oslo, 2021-06-03)

#112

Som pensjonert audiopedagog - lærer for døve og tunghørte elever - støtter jeg dette fullt ut!

Hemming Midtstue (Sandefjord, 2021-06-03)

#113

Det er viktig med god oppfølging av barn med hørselsnedsettelse!

Eline Follesø (Blommenholm, 2021-06-03)

#115

Barna våre er fremtiden, og nok ressurser er med å bidrar til bedre læringsmiljø og muligheter, samt mestringsfølelse for en sårbar gruppe med barn. Har selv en sønn som går på Vetland skole.

Sindre Illøkken Eriksen (Gjøvik, 2021-06-03)

#122

Nå må politikere våkne. Å sitte på et kontor å bestemme, stramme inn og legge ned ressurser som er til det beste for barn og unge, må det bli en stopp på! Det snakkes om barns rettigheter og barns beste. Men desverre blir dette glemt fra politisk hold. Vi vil ha et samfunn for alle! Og da må man legge til rette for det. Det å kutte ned på områder det allerede er kuttet ned nok på, kan ikke være noe alternativ. Livsglede og livsmestring er viktige begreper. Hørselshemmede trenger Vetland. De trenger sitt miljø.
"I et hørende miljø har hørselshemmede en funksjonsnedsettelse. Mens i døvemiljøet har de ikke det"
På Vetland kan barn og unge med hørselshemming ha fokus på læring, utvikling og sosial tilhørighet. Som igjen skaper mestring og livsglede.

Linda Nilsson (Magnor, 2021-06-03)

#124

Alla barns rätt till en likvärdig utbildning.

Emma Carlqvist (Stockholm, 2021-06-03)

#130

Jeg støtter døve i sin kamp og sine rettigheter til tilpasset og trygg opplæring på sitt førstespråk!

Linda Lester (Oslo, 2021-06-03)

#132

Barna trenger lærerne på Vetland skole. Uhørt å redusere dette

Kenneth Moen (Skedsmo, 2021-06-03)

#133

Dette er er tilbud disse barna absolutt må ha. Ikke ta fra de svake!

Gunn-Carina Johansen (Kristiansund, 2021-06-03)

#143

Viktig for hørselshemmede barn og ha tilhørighet i « døvemiljøet 🥰

Mona sem Klausen (Stavanger, 2021-06-03)

#146

Barnas rettigheter må bestå

Malin Benedicte Viken Smeby (Kristiansund, 2021-06-03)

#156

Veldig viktig og beholde hørselhemmede skole i Norge. Den er Eneste skole døve/hørselhemmede kan gå pp lik linje som hørende skole. La vetland skole leve videre med full drift !!!!

Linda Bergmann (Skedsmokorset, 2021-06-03)

#157

Norske politikere har gjennom mange år nedrustet skoletilbudet for hørselshemmede barn, og holder nå på å gjøre en av de siste mulige nedrustingene før Norge ikke lenger klarer å gi et skoletilbud som opprettholder standardene i FNs 3 barnekonvensjon.

Amalie Lofthaug (Kragerø , 2021-06-03)

#158

Jeg har et barn som er hørselshemmed

Nina Mari Johansen (porsgrunn, 2021-06-03)

#160

Jeg signerer fordi hørselshemmede barn trenger voksne som kan og vet deres beste. De er sårbare skatter i skolesystemet!

Ingrid Skretting (Hauge i Dalane, 2021-06-03)

#161

Dette går rett og slett ikke an😯

Mari Sanden (Oslo, 2021-06-03)

#168

Jeg har et barnebarn med hørselshemming av uviss fremtidig omfang. Det har gitt innblikk i behovet for støtte av god kvalitet, som på Vetland og fra Statped.

Tor Mørk (Oslo, 2021-06-03)

#171

Vetland er livsviktig for barna våre

Astrid Hammeren (Sørumsand , 2021-06-03)

#175

Viktig tilbud for at også disse barna får bruke sitt fulle potensial.

Kari Anne Halvorsen (Brevik, 2021-06-03)

#178

Anne Busch Melvær

Anne Melvær (Moss, 2021-06-03)

#180

Dette er et viktig tilbud for veldig mange barn

Kristin Mellemstuen (Koppang, 2021-06-03)

#183

Jeg signerer fordi dette er at unikt ig svært viktig tilbud som har enorm betydning for de som trenger det.

Rikke Brouer-Wangen (Oslo, 2021-06-03)

#185

Hørselshemmede har også rettigheter!

Kåre Elvik (Rælingen, 2021-06-03)

#190

Tegnspråk er et like verdig språk og skal gis i opplæring på lik linje som alle andre språk.

Kristine Bakken (Lillestrøm , 2021-06-03)

#197

En skam og kutte bevilgninger til hørselshemmede

Trine Lillebostad (Skedsmokorset, 2021-06-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...