Støtt ortoptistenes kamp for medisinsk utdanning i ortoptikk

Kommentarer

#12

En viktig profesjon

Kirsti Lauvli Andersen (Fredrikstad, 2021-05-23)

#17

Ortoptister er godkjent helsepersonell, men mangler utdanning i eget land.

Unn-Birgit Harsem (Fredrikstad, 2021-05-23)

#22

Jeg er øyelege og skjønner behovet for utdanning av ortoptister.

Karina Berg (Fredrikstad, 2021-05-23)

#23

Jeg er øyelege og jobber tett sammen med ortoptist. Hun er uvurderlig for god oppfølging av våre mange pasienter, spesielt barn, med samsynsproblemer, redusert syn og skjeling. Det vil bli meget vanskelig å finne en erstatter for henne når hun går av med pensjon.

Laila Tjelta Hashemi (Stavanger , 2021-05-23)

#26

Jobber på øyeavdeling og ser at det er et stort behov for nyrekruttering i ortoptist faget. Dersom dette startes opp i Norge blir det attraktivt for flere.

Katrine N Vangen (Sarpsborg, 2021-05-23)

#28

Jeg signerer fordi ortoptister er en helt nødvendig samarbeidspartner i en øyelegepraksis.

Knut Lasse Vadla (Fredrikstad, 2021-05-23)

#31

Vurdering og behandling hjå ortoptist i samarbeid med augelege er avgjerande for eit godt fungerande syn hjå mange barn og enkelte vaksne. Desse pasientene får ikkje god nok hjelp hjå oss augelegar aleine.

Åsne Romtveit (Skien, 2021-05-23)

#37

Jeg er øyelege, og ser at behovet for ortoptistutdanning absolutt er til stede! Ortoptister er uunnværlige samarbeidspartnere for øyeleger, særlig de av oss som jobber med barn!

Håkon Øritsland (Oslo, 2021-05-23)

#43

Det er behov for flere ortoptister, og en fordel at de kan godt norsk når de skal undersøke små barn.

Charlotte Lie (Skien, 2021-05-23)

#47

Svært viktig med god ortoptisk rekruttering i fremtiden for opprettholdelse av god øyehelse i befolkningen.

Faisal Baig (Lillehammer , 2021-05-23)

#48

Jeg er øyelege og vet det er et stort behov.

Margrete Sætre Hanssen (Trondheim, 2021-05-23)

#53

Jeg signerer fordi det er viktig at alle barn skal få hjelp med synsvansker som på sikt kan gi handikap for barnet i barndommen og i voksenlivet.

Jane-Ann Lindahl (Fredrikstad, 2021-05-23)

#59

Jeg er øyelege og jobber med pasienter med samsynsvansker. Det er stor mangel på ortoptister i Norge. Vi har bruk for at det blir enklere å ta utdanning så vi får flere dyktige kolleger som kan hjelpe denne pasientgruppen.

Rikke Nørgaard (Tønsberg, 2021-05-23)

#70

Det burde være mulighet til å studere hver fag i Norge

Paul Vallet (Oslo, 2021-05-24)

#71

Jeg er Ortoptist ,utdannet i Sveits 1968og har jobbet i Norge siden 1971. Et flott yrke .Norge trenger ortoptister. Det vet jeg etter mange års erfarenhet!

Eva Maria Olsen (Ski, 2021-05-24)

#72

Jeg signerer fordi jeg er øyelege og vet at ortoptister gjør en svært viktig jobb og det er mangel på ortoptister i Norge.

Monica Sneve (Oslo, 2021-05-24)

#77

Dette er et skrikende behov. Utredning av synsvansker hos barn tar uforsvarlig lang tid.

Beate Blom (Trondheim , 2021-05-24)

#80

Jeg signerer fordi jeg mener det er en selvfølge at ortoptikk bør være en medisinsk basert utdanning, det er viktig for folkehelsen!

Stefan Busch (Sandefjord, 2021-05-24)

#83

... vi trenger denne utdannelsen i Norge

Richard von Volkmann (Bergen, 2021-05-24)

#84

Ortoptister behövs både inom offentlig sjukvård och privat, vi gör ett otroligt viktigt jobb med alla barn

Lena Falkman (Saltsjö-Boo , 2021-05-24)

#87

Vi trenger bedre kunnskap om øyehelse

Marit Langøy (ALVER, 2021-05-24)

#91

Jeg signerer fordi jeg er ortoptist og ser hvor stor mangel av ortopter Norge har. Pasienter får ikke hjelp eller må vente veldig lenge

Anke Steinbacher-Freeck (Molde, 2021-05-25)

#96

Vi trenger ortoptister!

Anna Byholt (Fredrikstad, 2021-05-25)

#100

Jeg støtter norsk utdanning på et så viktig område.

Marthe Lyng (Trondheim , 2021-05-25)

#101

Jeg er barneoftalmolog og hat stor nytte av ortoptisten hjelp, kunnskap og sammarbeid. Ortoptisten er en viktig fagperson innen barneoftalmologien og nevrooftalmologien.

Lars Ingvald Johnsen (Trondheim , 2021-05-25)

#108

Som pårørende til barn med synsutfordringer ser jeg den unike kompetansen otoptister besitter.

Ragnhild Flingtorp (Oslo, 2021-05-25)

#109

Har ett barnebarn som har briller, tilpasset av ortopist

Tove Ledal (Ørsta, 2021-05-25)

#110

Jeg er ortoptist! Og jeg kjenner forholdene!

Petra Weiss (Stavanger, 2021-05-25)

#121

As an orthoptist I think it is shocking that after all these years the wealthy Norwegian government is still not supporting, or investing in, this important degree course in Orthoptics to be provided in their country. This has a direct impact on the care of the Norwegian peoples eyes. It is appalling that students are expected to travel to other countries around Europe in order to train.

Valerie Matthews (Dumfries, 2021-05-25)

#131

Norge burde utdanne egne ortoptister!

Nina Danielsen (Oslo, 2021-05-26)

#135

Mangel på ortoptister i Norge

Erlend Serendahl (Oslo, 2021-05-26)

#141

Jeg er livslang øyepasient, men møtte først ortoptist i en alder av 35. Det løste masse problemer som jeg ikke forsto at kom av synet, og minimum årlig sjekk og riktig prismekorreksjon hos ortoptist er essensielt for i det hele tatt å klare å gå ut døra i hverdagen.

Sian O'Hara (EVJE, 2021-05-26)

#147

Jobber i øyefaget, og ser det skrikende behov for ortoptister.

Anne May Nyland (Fredrikstad, 2021-05-27)

#149

Kritisk mangel på verdifulle ortoptister !

Anne Kari Kvernebo (Oslo, 2021-05-27)

#150

Som øyesykepleier ser jeg et sterkt behov for ortoptister som samarbeidspartnere i arbeidet på øyeavdelingen

Torhild Hovde Pedersen (Sarpsborg, 2021-05-27)

#152

Jeg signerer fordi jeg vet at det er stort behov for flere ortoptister i Norge

Lise Marit Høistad (Fredrikstad, 2021-05-27)

#163

Jeg er øyelege og har hver dag uvurderlig hjelp av ortoptist ved undersøkelse av barn.
Ortoptistenes kompetanse er unik innen diagnostikk og behandling av barn med redusert syn og forstyrrelser av samsyn , men også innen diagnostikk av dobbeltsyn og øyemuskelpareser i alle aldersgrupper. Øyeleger både i privat praksis så vel som på sykehus er avhengig av ortoptistenes bistand i vurderingen av disse pasientgruppene. Ortoptistene utgjør også en vesentlig del av helseforetakenes samlede kompetanse i pre- og post operative vurderinger av pasienter som trenger øyemuskel kirurgiske inngrep.

Eivind Støle (Stavanger, 2021-05-27)

#166

Norge mangler ortoptister og og det er på tide at Norge selv sørger for å uddanne minst så mange ortoptister selv, som det vil være bruk for - og det er bruk for dem!

Karin Blix (Virum, 2021-05-28)

#171

The orthoptic profession is an important allied health profession.

Sara Flodin (Gothenburg, 2021-05-28)

#175

Ortoptistenes kompetanse er avgjørende i utredning og behandling av pasienter med kompliserte samsynsvansker. Det opplever jeg daglig i min funksjon som overlege med spesielt fokus på barn og skjele-pasienter. Det er stadig vanskeligere å rekruttere ortoptister fra utlandet. Jeg ser med bekymring på behandlingstilbudet til denne pasientgruppen dersom antall ortoptister avtar ytterligere. Derfor anbefales ortoptist-utdanning i Norge på det sterkeste.

Karin Amlie Sandvand (Tønsberg, 2021-05-31)

#176

Det har vært kronisk mangel på ortoptister i alle de 34 årene jeg har vært i faget! Norge kan ikke fortsette uten egen utdannelse. Ortoptister kan også brukes til mye annet arbeid i øyepoliklinikkene.

Hans Jørgen Henschien (sykehuset i Vestfold, 2021-05-31)

#178

Jeg støtter ei veninne.

Anne Tone Obrestad (Bryne, 2021-05-31)

#181

Ortoptister er viktige for å ivareta barn synsutvikling, og en viktig part i utredning av alvorlige sykdommer hos personer i alle aldre, deres undersøkelser og funn kan avdekke alvorlig sykdom, eks hjernetumorer. Å kunne utdanne ortoptister i Norge vil bedre rekruttering av norske ortoptister.

Mette Nordvik (Tønsberg, 2021-06-01)

#182

Synet er utrulig viktig. Vi treng alle ortoptister vi kan få!

Kari Stubhaug (Førde, 2021-06-02)

#190

Fordi jeg vet hvor viktig jobb de gjør👍Absolutt stooorrr behov👍

Ayla Yilmaz (Oslo, 2021-06-05)

#193

it is very important to have good orthoptic education all over the world!
Ingrid van Wijnen, Head of Orthoptics Utrecht University of Applied Sciences The Netherlands

ingrid van Wijnen (Utrecht, 2021-06-07)

#195

My 2 friends live in Norway and trained at Liverpool university to become Orthoptists. I find it unbelievable there is no degree in Norway to train in this given the clear demand for this profession. The pandemic has further highlighted this need due to travel restrictions. V

FIona Jones (Amersham , 2021-06-07)

#196

Jobber som Ortoptist og ser behovet for flere Ortoptister fremover.

Aleksander Aas (Fredrikstad , 2021-06-07)

#197

I'm a member of the OCE and I'd like my Nowegians colleagues to have the same degree we have here

Clotilde SEVESTRE (Balaruc les Bains, 2021-06-07)

#198

I support Norway in creating bachelor degree in orthoptics.

Ewa Witowska-Jeleń (Cracow , 2021-06-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...