NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Kommentarer

#604

Jeg er bekymret for at storskole ikke er bra for ungdommenes trygghet. Det er her mye motstridende forskning, men jeg opplever at argumentene for storskoler i Bærum ikke tar utgangspunkt i elevenes behov. Jeg er også bekymret for reisevei til både skole og klassekamerater.

Målfrid Kippenes (Kolsås, 2021-11-11)

#615

Fordi jeg synes at å slå sammen disse skolene ikke gjør noe godt for elever sin fremtid.

Kelly Haugan (Gjettum , 2021-11-12)

#617

skolemiljø blir vanskelig å opprettholdes, lærere vil bli engasjert i for mange elever, geografisk blir kretsen i klassen for stor med tanke på nye venner, vanskelig å fange opp mobbing og trakassering, utestengelse fra venneflokker, flere vil føle seg ensomme på skolen

Elisabeth Gjerdingen (Haslum, 2021-11-12)

#622

Uenig i sammenslåing

Kjersti Framnes (Haslum , 2021-11-13)

#628

En storskole på ungdomstrinnet er ikke hva vi trenger.

Sigrun Rodrigues (Haslum, 2021-11-13)

#629

To skoler er best for barna og nærmiljøet.

Ida Erikstad (Åsterudsletta , 2021-11-13)

#637

Sammenslåing er ikke veien å gå

Jan Weisten (Ørje, 2021-11-13)

#638

mennesker i fokus

Lena Tuff (geithus, 2021-11-14)

#639

Bra med passe størrelse og er bra miljø i dag

Stefan Eklund (Haslum, 2021-11-14)

#640

Jeg har tre døtre som har har trivdes på Gjettum siden det er en liten skole. Det er kort vei til skolen og de har blitt kjent med mange andre ungdommer i nærområdet.

Christian Lundin (Haslum, 2021-11-14)

#641

Jeg signerer fordi jeg ikke ser noen fordel med en stor skole som vil medføre vesentlige ulemper for mange elever i området.

Erling Reinemo (Haslum, 2021-11-14)

#652

Jeg signerer fordi jeg ser verdien i mindre skoler for å skape et godt miljø både når det gjelder mellommenneskelige relasjoner, men og i en læreprosess.

Ingrid Heijdenberg (Kolsås, 2021-11-16)

#658

Å beholde de to separate ungdomsskolene betyr at flere elever kan være selvstendige i å gå eller sykle til skolen. Det ville ikke legge til flere mennesker til offentlig transport eller biler til veien. Det betyr også at hver skole fortsetter å være et mindre miljø som er bedre for sosial emosjonell utvikling av unge tenåringer.

Connie Crawford (Sandvika, 2021-11-18)

#666

Jeg støtter FAU i sin kamp mot en sammenslåing av ungdomsskolene dvs Evje, Løkeberg, Bryn og Hammersbakken, Levre, samt ungdomsskolene Hauger og Gjettum.
Denne saken bør i deres øyne handle om mennesker, og ikke millioner.

Wivian Røste (Gjettum, 2022-05-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...