#bondeopprør

Kommentarer

#1007

Vi vil ha ren, norsk mat, og at det skal være gårdsdrift i fremtiden også!

Jannike Folland Jordbruen (Venabygd , 2021-04-15)

#1015

Svært viktig å bevare matjorda vår, slik at vi kan være mest mulig selvforsynt og rustet mot evt. blokade eller andre former for krise. Det må være gode ordninger for bøndene som gjør det fristende for folk å velge dette yrket. Jeg mener også det må tas hensyn til småbrukene, hjelpe alle som vil drive i mindre skala framfor kun å satse på de store gårdsbrukene.

Hilde Prein (Tjøme, 2021-04-15)

#1023

Jeg signerer fordi jeg er bonde.

Laila Bergestuen (Brumunddal, 2021-04-15)

#1027

Vi har selv småbruk

Jan Hansen (Lakselvbukt, 2021-04-15)

#1030

Verdens viktigste jobb er verdt det!

Gunhild Lesteberg Kjøntvedt (Nore, 2021-04-15)

#1032

Det sier seg selv vell...
Vi trenger den norske bonden for å få trygg, ren norsk mat🤗

Elimarie Bjøru (Sømna, 2021-04-15)

#1034

La bonden leve!

Tonje Liland (Mosjøen, 2021-04-15)

#1039

Er selv gårdbruker, og gidder ikke lenger se vi blir kjørt rett i grøfta...

Christian Støre (Ranheim, 2021-04-15)

#1045

Vi trenger motiverte bønder som ønsker å fortsette som en av landets viktige brikker med å skape et bærekraftig og framtidig landbruk. Bønder som jobber 7 dager i uka. Som dyrker matjorda vår og sørger for å ha god dyrevelferd, bønder som har beitedyr som holder kulturlandskapet i hevd og som sørger for at landet vårt ikke gror igjen og mister et verdifullt biologisk mangfold. Jeg ønsker å slå et slag for bonden som legger til rette og utfører dette arbeidet, slik at vi alle sammen kan spise trygg og bærekraftig mat også i framtiden.

Silje Jorun Finvik Sæther (Namdalseid, 2021-04-15)

#1050

Jeg vill fortsatt ha norsk trygg mat på bordet.

Knut Arne Dahl (Snåsa, 2021-04-15)

#1055

#norgeTRENGERbonden

Monica Bergh (Buvika, 2021-04-15)

#1056

Det Norske folk fortener den sikkerheit det er å kunne få tak i mat sjølv om verdenssituasjonen skulle bli dramatisk endra.
Eg håpar ikkje det skjer, men mange sa nok det same dei fyrste aprildagane i 1940.
Kvifor skal vi Nordmenn alltid bli styrt av mennesker som er meir opptekne av eige glans og posisjon, enn at fellesskapen fungerar bra?

Ivar k Hemsing (2975 Vang i Valdres , 2021-04-15)

#1069

Skrikende behov for bedre lønnsomhet i landbruket.

Erik Undlien (Åsen, 2021-04-15)

#1074

Jeg produserer og spiser mat. Trenger inntekt til å leve av og investere i gården. Og ønsker mat av høy kvalitet, stelt landskap og grunnlag for annen næringsvirksomhet i distriktene.

Niklas Grøterud (Snertingdal, 2021-04-15)

#1076

Jeg vil ha en anstendig lønn for jobben jeg gjør som bonde, nemlig å produsere mat til den norske befolkning!

Dorthe Bjørnstad Hoff (Snertingdal , 2021-04-15)

#1082

Norge trenger bonden, ja til kortreist mat

Svein åge jørgensborg Kvalvåg (Kvelde, 2021-04-15)

#1085

Føler problemet på kroppen, prøver å gjøre ting bedre og bedre, men resultatet blir dårligere pga økte kostnader på alt bare det vi leverer som holder seg lavt. Frustrert jordbruker

Jostein Tromsnes (Fåvang, 2021-04-15)

#1087

Jeg synes at bonden skal få riktig lønn for å produsere ren og trygg mat.

Kari-Elin Lillemo (Løkken Verk, 2021-04-15)

#1097

For dårlig inntekt

Vegard Lystad (6152ørsta, 2021-04-15)

#1103

Dette er veldig viktig!

Margrete Letnes (Inderøy, 2021-04-15)

#1110

Klart bøndene skal ha rettferdig løn for arbeidet sitt, utan bonden hadde vi vore eit veldig fattig land

Tina Buer (Bjørnafjorden , 2021-04-15)

#1117

Jeg er ungbonde

Karianne Lyngager (Svelvik, 2021-04-15)

#1127

Dette er en viktig sak. Bondefanget slik det er nå.

Rune Kvammen (Elnesvågen, 2021-04-15)

#1129

Eg som sauebonde er usikker på om eg kan drive videre når dei to eg driv samdrift med går av med pensjon. Eg er usikker på om eg kan klare å arbeide så mange timer som trengs for at dyra skal ha det bra. For at alle lovkrava som er satt til oss blir fulgt. Om eg går ned på dyretal Må eg ha jobb utanom, og da blir det igjen mindre tid til dyra.... Og ikkje minst til familien. Per no innebêr jobben som bonde Max 14 dagers ferie i løpet eit heilt år. Avløyserpengene må nyttast i lamminga. Eg er usikker på om familien min vil tåle det som krevs av meg for å vera bonde. Eg veit det er mange som meg, og me treng hjelp både for at vår generasjon og neste generasjon skal kunne forsvare å fortsette å produsere norsk mat

Åshild Våge (Sveio, 2021-04-15)

#1131

Bonden må få betalt for jobben

Rebekka Bond (Sørum , 2021-04-15)

#1136

Eg vil ga god, trygg, rein og rettferdig mat, eg vil ha levande bygder, eg vil ha arbeidsplassar i disktrikta, eg vil ha god dyrevelferd, eg vil bruke og nytte ressursane våre der ei er, eg vil ha eit levande Norge! Eit land utan matproduksjon er eit dødt land utan framtid. Og det ville vere fint å bli sett pris på og å få litt betalt for jobben eg gjer kvar dag, nemelig å produsere mat for oss alle som bur i Norge.

Ingebjørg Lyster (Gurskøy, 2021-04-15)

#1138

Jeg ikke ser noen fremtid i en næring som ikke tjener penger og ikke gir muligheter for ett normalt familieliv. En ikke har inntekter til å kunne ansette folk til å kunne avlaste slik at en kan dra på kino en ettermiddag og 4 ukers ferie i løpet av året kan en bare drømme om.

Maren Margrete Strand (Skien, 2021-04-15)

#1146

Jeg vil ha Norsk lokal mat.
Og driver selv et lite småbruk med sau.

Ragnhild B Brevig Haukland (Boksaspa, 2021-04-15)

#1153

Jeg signerer for å ha et håp om at en av mine barn vil drive arven videre.

Christian Meyer (Lensbygda, 2021-04-15)

#1161

NORGE TRENGER BONDEN

Stian Aastrøm (Inderøy, 2021-04-15)

#1167

Nå må vi få økt lønnsomhet, og betalt for det vi produserer.
Vi må komme etter med inntekt.

Astrid Olstad (Øyer , 2021-04-15)

#1168

Ønsker meg bedre lønnsomhet for landbruket!

Kristian Forbord (Nittedal, 2021-04-15)

#1172

Eg er bonde sjølv og fortjener lik lønn som alle andre.

Anita Leikanger (Stadlandet, 2021-04-15)

#1173

Jeg er tidligere bonde, og veldig opptatt av matberedskap.

Øystein Albertsen (Sortland, 2021-04-15)

#1176

Det er viktigt med norsk matproduksjon og for å få ei lønning til å leve av sjøl

Håkon Sælid (Valdres, 2021-04-15)

#1178

Jeg støtter bondeopprøret. Jeg er selv ei odelsjente på 20 år som har planer om å ta over odelsgården.

Anna Mathilde Westgaard (Ørje, 2021-04-15)

#1180

Tidligere melkeprodusent med TINE sin høyeste utmerkelse -15 strake år med elitemelk. Måtte gi opp pga utslitt kropp og hode etter all jobbing men mest pga alle krav om dokumentasjon og stadig nye regler for oppstalling av dyra. De tidligste kravene som kom ble utført, men løsdrift lot seg ikke gjennomføre uten nytt fjøs. Inntekta kunne ikke forsvare alle utgiftene.

Oddrun Dørum (Oppdal, 2021-04-15)

#1185

Jeg vil fortsatt spise mat som kommer fra Norge

Line Camilla Bjørkevold (Maura , 2021-04-15)

#1191

Jeg er mjølkeprodusent sjøl, men er også opptatt av at det skal være jordbruksdrift i alle bygder i landet og at vi skal produsere mest mulig av vår egen mat på norske ressurser.

Jan Nordal Sørum (Brumunddal, 2021-04-15)

#1193

Ja til et levende distrikt!

Torry Eriksen (Forsøl, 2021-04-15)

#1200

Jeg støtter opprøret. Driver i mindre skala, men rammes like fullt. Støtter det gode arbeidet og fagmiljøet.
Ikke gjøre som strutsen.
Å utgjøre en forskjell er viktig!!

Harald Olsen Langbakke (Enebakk , 2021-04-15)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...