Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#1206

Jeg signerer fordi jeg som barnehagestyrer daglig ser ansatte som ikke har nok tid, nok hender, nok øyne til å gjøre jobben slik de ønsker å gjøre den.

Wenke Kleppe (Gjøvik, 2021-03-28)

#1212

Alle barnehageansatte fortjener bedre. Økt bemanning og bedre lønn er løsningen på økt kvalitet.

Marius Bakheim (Kristiansund, 2021-03-28)

#1232

Jeg signerer fordi jeg skammer meg over hvordan samfunnet behandler barnehageansatte og deres rop om bedre arbeidsvilkår. Jeg signerer fordi jeg selv var barnehagelærer, men som valgte å ta vare på meg selv ved å slutte. Jeg signerer fordi jeg ønsker at de ansatte som har ansvar for mine barn, fortjener bedre!

Helene Bakken (Åsgårdstrand, 2021-03-28)

#1233

Etter ti år som barnehagelærer er all raushet og positiv innstilling til jobben helt borte. Jeg fraråder andre yrket.

Eva Katrine Iversen (Oslo, 2021-03-28)

#1254

Jeg jobber i barnehage

Heidi Grimsbo (Bardufoss, 2021-03-28)

#1263

Barna fortjener det!

Camilla Pedersen (Oslo, 2021-03-28)

#1278

Jobber i barnehage og alt for lite lønn for den gode jobben vi gjør med di viktigste i samfunnet vårt❤

Bente Svenning (Odda , 2021-03-28)

#1285

Det er på tide at vi får høyere lønn å full bemanningsnorm hele dagen!

Stine Ødegaard (Oslo, 2021-03-28)

#1301

Nå er det på tide at ansatte i barnehagen opplever at den kompetansen vi har faktisk blir tatt på alvor.

Lene Thormodsen (Oslo , 2021-03-28)

#1305

Vi trenger flere ansatte for å kunne følge opp alle krav som blir satt til oss i tillegg til at vi faktisk skal SE HVERT ENKELT BARN - HVER DAG - GJENNOM HELE ÅRET og følge opp der de trenger oss - sporadisk tilstedeværelse er ikke godt nok da vi må holde åpent full dag og ha spredt personale utover hele dagen. Vi er sliten og redd for at kvaliteten på vår jobb synker når vi ikke har nok personale. Seks 3 åringer på 1 voksen er heftig!!

Andrea Frostad (Narvik, 2021-03-28)

#1306

Jeg er helt enig i det som blir beskrevet !

Stine Holte Smeland (Risør , 2021-03-28)

#1329

Jeg signerer fordi jeg mener at myndighetene ikke har forstått hvor viktig det er med full bemanning gjennom hele åpningstiden! Jeg har 30 års erfaring og vet at det nytter ikke å stille flere krav om kvalitet i barnehagen uten at det satses på flere ansatte med kompetanse på barn og hva barn trenger gjennom hele åpningstiden...Det er så mye snakk om «Tidlig innsats» ,men det følger ikke ressurrser med til å gjennomføre.Hvor høyt skal vi rope!!!

Kristin Høyen (9303 silsand, 2021-03-28)

#1333

Det er på høy tid at barnehageansatte blir sett, hørt og verdsatt!!!

Trine Johannessen (Mosjøen , 2021-03-28)

#1340

Enig i oppropet

Heidi Langskjær Nersund (Mosjøen, 2021-03-28)

#1341

Jobbar som pedagogisk leiar. Opplever ein veldig travel kvardag med høgt sjukefråvær og lite vikarar. Det blir for lite tid til pedagogisk arbeid og oppfyljing av barn som treng litt ekstra.

Anne Britt Skarsbø (Øvre Årdal, 2021-03-28)

#1346

Jeg jobber i barnehage

Marte Sommer (Tiller, 2021-03-28)

#1348

Det er på høy tide med bedre bemanning, dette går på bekostning av barna og de voksne som må jobbe i vanskelige forhold.

Kristine Mikalsen (Kristiansand, 2021-03-28)

#1368

Fordi jeg snart har jobbet i 30 år, barnehagehverdagen blir verre og verre! Nå må politikere våkne!!

Inga-Lill Samuelsen (Bergen, 2021-03-28)

#1369

Jeg jobber i barnehagen og kjenner meg igjen i ALT som ble skrevet her! Ja til bedre bemanning!!!

Iryn Ella-Jensen (Bergen, 2021-03-28)

#1371

Fordi nok er nok. Jeg utsetter meg selv for risiko hver eneste dag, og føler ikke jeg får noe igjen for det. Vi forventes å gjøre pedagogisk arbeid med smittevernsrammer, men vår planlegginstid går til logistikk for å få dagen til å gå opp. Jeg er utslitt.

Mie Engeset (Oslo, 2021-03-28)

#1374

NÅ er det nok.

Linda Sandaas (Strømmen, 2021-03-28)

#1379

For vi fortjener høyere lønn .

Tove Jakobsen (Jessheim, 2021-03-28)

#1392

Barna og de ansatte fortjener bedre bemanning

Rita Helen Selfors (Oslo , 2021-03-28)

#1399

Det skulle bare mangle!

Cate Nielsen (Aurskog , 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...