Vi krever en bedre og reell bemanningsnorm, bedre rammer for barnehagebarna og høyere lønn for barnehageansatte

Kommentarer

#1814

Det er uholdbart å systematisk leke russisk rulett med helsa til en hel yrkesgruppe. Nok er nok!

Bente Danielsen (Larvik, 2021-03-28)

#1819

Jeg signerer fordi økt bemanning er til det beste for både barn, foreldre, ansatte og ikke minst samfunnet!

Karoline Urke Øines (Hildre, 2021-03-28)

#1831

Barna fortjener å bli sett og ivaretatt slik at vi kan bygge trygge barn som står rustet til å møte samfunnets krav og bli gode medmennesker og samfunnsborgere. Personalet i barnehage gjør alt de kan, men de har ikke nok ressurser til å gi nok. Mange barnehager har utvidende barnegrupper med opp til 30 barn. Hvordan skal pedagogene få tid til å se og følge opp alle i løpet av en dag. Små barn har helt andre forutsetninger enn skolebarn. De trenger tettere oppfølging og støtte i situasjonene for å kunne mestre de på egenhand senere.

Hanne Johansen (Drøbak, 2021-03-28)

#1832

utslitt

sebastian schelbred (Oslo, 2021-03-28)

#1836

Vi har ropt lenge og høyt nok nå, nå må dere våkne!!!!

Trine Moum (Trondheim , 2021-03-28)

#1841

Jobba i barnehage

Eirin Bøstrand (Ørsta, 2021-03-28)

#1842

Gi barnehagene og barna bedre økonomiske rammer! NÅ!!!

Elin Gunhild Skjulestad (Arendal, 2021-03-28)

#1843

Barnehagene trenger reelle arbeidsverktøy og forskrifter å forholde seg til.

Halvdan Thommesen (Askim, 2021-03-28)

#1850

Jeg er av de som føler at man ikke strekker til og er engstelig for å dra med meg smitte hjem til mine egne

Julie Sommerlade Nordli (Fetsund, 2021-03-28)

#1858

Barnet mitt fortjener det beste og samme gjør de som hver dag tar seg av det!

Anine McKellar (Maura, 2021-03-28)

#1859

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage.

Britt Joø (Goma Kristiansund, 2021-03-28)

#1866

Fordi Jeg jobber i bhg som pedagog og vet hvor sårt vi trenger dette❤️

Tine Bergman (Vøyenenga , 2021-03-28)

#1867

Jeg signerer fordi krav og bemanning ikke samsvarer. Fordi et godt arbeidsmiljø gjør at vi som arbeider i barnehagen kan stå i et fysisk/psykisk arbeidsmiljø hele veien ut( til pensjonist). For å gi det pedagogiske kravet til barna på en god måte.

Nina Eliassen (Råde, 2021-03-28)

#1869

Jeg som barnehagelærer kan ikke la dette gå hus forbi!

Anine Hagen (Nesodden , 2021-03-28)

#1876

Vi har stått i første linje uten smittevern, vi snur oss rundt og fikser det når det kommer nye vedtak som vi skal jobbe etter. Vi er slitne, vi fortjener høyere lønn.

Erna Sletvold Rønning (Oslo, 2021-03-28)

#1877

Jeg har selv førskolelærer og jobbet i yrket i 9 år. Da sa det stopp og jeg måtte ut av yrket for egen helses skyld da jeg to pr på rad «møtte veggen» grunnet arbeidspress, sykefravær og konstant følelse av å ikke kunne utføre en forsvarlig og god jobb. Det må høyere bemanning til, da vil kvalitet gå opp og sykefravær ned. Lønnen bør bli bedre så folk også vil velge å stå i yrket som kan være verdens beste så lenge man får rammene og menneskelige ressurser nok.

Hanne Lindeberg Dyrnes (Florø, 2021-03-28)

#1878

Jeg er enig i det som står i dette oppropet.

Sissel Evensen (Berhen, 2021-03-28)

#1883

Jobber i barnehage!!

Victoria Modell Bergland (Tromsø, 2021-03-28)

#1910

Jeg signerer fordi jeg kjenner på presset av alle kravene og samvittigheten av å ikke strekke til!
Jeg har nå jobbet i 3 år på småbarnsavdeling, kjent på hvordan det er når andre går i sykemelding, flere egenmeldinger nå ved corona for vi må være hjemme ved forkjølelse og nyoppståtte luftveissymptomer, og enda flere som må ta sykt barn dager for samme grunn. Jeg har kjent på flere arbeidsoppgaver som inngår i corona situasjonen vi er i, organisering og å måtte snu om på hvert eneste minutt av vakter for å få dagene til å strekke til - helt uten fravær! Alle på jobb strekker ikke over tidene til barna i barnehagen!!! Selv om vi klarer å spare inn 30minutter der vi ikke bemanner fordi det er ingen barn siste halvtimen av åpningstiden!!!

Jeg er så fortvilet, tenk at jeg ønsket å jobbe i barnehage - gikk fra jobb som kokk - tok på meg Bachelor med en 2 åring i hus, fikk barn nr 2 halvveis i utdanningen og jobbet ræven av meg for å bli ferdig utdannet! Nå med studielån på 300.00 klar for å jobbe i barnehagen - og jeg er skuffet! Skuffet over hvordan ansvaret for å dekke barnas behov og ansvaret for å gjennomføre samfunnsmandatet blir lagt over på den enkelte ansatte med de rammene og begrensningene vi har å forholde oss til. Der barnas sosiale arena og psykisk helse blir snakket frem over viktigheten av å holde barnehager åpne til enhver pris - men hva med de ansattes psykiske og fysiske helse - den er like om ikke mer viktig! Å legge ut om at hvem som helst kan arbeide i barnehagen undergraver livsverket til sååå mange mennesker som legger all sin sjel og omtanke igjen på jobb!
Vi kan ikke bare erstattes - vi trenger flere hender, flere ansatte, mindre tilleggsoppgaver som vasking og matlaging. Flere ansatte som kan være med på å dekke barnas behov i løpet av hele åpningstiden - og slik at samfunnsmandatet får en reel arbeidskapasitet for å bli gjennomført og opprettholdt.

Mona Kronstad (Åsane, 2021-03-28)

#1915

Jeg jobber i barnehage og ser dette

Catrine fjelldahl (Askim , 2021-03-28)

#1923

Jeg jobber i barnehage og er helt enig i det som er skrevet her.

Line Marie Haualand (Rollag, 2021-03-28)

#1930

Jeg signerer fordi etter mange år som barnehagearbeider er jeg som kun 31åring på grensen til å gi meg, til tross for at essensen i arbeidet gir meg stor gledet. Dette er fordi arbeidsmengden og energien som kreves for å gjøre en god jobb i barnehage i dag er alt for stor til at det er forsvarlig. Utmattelse blant ansatte truer barnas beste, for ikke å snakke om de ansattes beste. Det trengs bedre bemanning og en lønn som reflekterer vår rolle i samfunnet som samfunnskritiske arbeidere. Jeg tjener det dobbelte som frilans, ufaglært videograf (arbeid jeg gjør på siden for å få hjulene til å gå rundt økonomisk), som det jeg tjener i et av samfunnets viktigste arbeid, nemlig arbeidet med å legge grunnlaget for trygge og sunne barn som igjen skal bli trygge og sunne samfunnsborgere. Det er en skam.

Maja Wilhite-Hannisdal (OSLO, 2021-03-28)

#1933

Drittlei

Renate Tobiassen (Sørreisa , 2021-03-28)

#1937

Jeg signerer fordi jeg er sliten av å hele tiden være i den situasjonen jeg er i nå.100 % som barn ungdomsarbeider.Har selv familie i risikogruppen.får ikke lov å beskytte meg selv da jeg kan skremme barna. I ett år har jeg vasket mine klær i 60 gr å gått rett i dusjen for ikke ha smitte med hjem.Håper så inderlig vi kan bli satt pris på med henhold til høyere lønn,å ikke minst få lov å bære munnbind.Barna er vant til å se sine foreldre med munn bind,så her er skremselspropagandaen borte.mvh Heidi Moholt

Heidi Moholt (Kodal, 2021-03-28)

#1938

Helt enig. Som bhg lærer selv kunne jeg ikke sagt det bedre selv, ganske frustrerende og et hån mot ansatte i bhg. Man føler seg som slaver for resten av samfunnet.

Anny Thorvaldsen (Fredrikstad, 2021-03-28)

#1944

Jeg signerer fordi jeg kjenner flere som jobber i barnehage. Jeg hører om at de ikke har tid til å gi den omsorgen til barna som de trenger. Det er hele tiden et jag og hvem som skal prioriteres. Alle barn burde bli tatt vare på i en barnehage av rolige barnehageansatte som har tid til barna så de føler seg sett og tatt vare på. At de ansatte kan dra fra jobb med god samvittighet, noe de sjelden har stakkars. Når jeg selv får barn så vil jeg at jeg kan levere barna mine i barnehagen og vite at de er trygge. De som jobber i barnehage søkte jobben fordi de vil gi omsorg til barn, men de har jo ikke tid til å gi dem den omsorgen og kjærligheten de behøver. Vær så snill og gi de fine menneskene som jobber i barnehagene det de trenger for å gi barna våre den omsorgen de fortjener!!

Hilde Breistrand (Lässerud Äffaren, 2021-03-28)

#1950

Jeg er lei av en hverdag med underbemanning hvor man konstant går med følelsen av at man ikke klarer å imøtekomme alle barna. Jeg er lei av å få beskjed av min daglige leder om at vi må sette på et smil og late som at alt er greit, for å holde på solidariteten vår ovenfor jobben. Jeg er lei av å konstant møte opp på jobb og få beskjed om nok en ny sykmelding eller annen sykdom, flytting av folk rundt om på huset ol. Jobben vår er å jobbe med barn, men hvor kommer egentlig de inn i rekka?

Maren Løken (Oslo, 2021-03-28)

#1951

Bemanningen i dagens barnehager er uakseptabel. Den er for dårlig til å kunne gi barna god nok omsorg og de ansatte blir utslitte og sykemeldte.

Kristine Kilding (Kolsås, 2021-03-28)

#1956

Jeg jobber selv i barnehage. Ser absolutt stort behov for flere voksne om vi skal innfri alle krav som stilles til oss som jobber i barnehage. Vi har ikke sjangs til å se ALT, være der for alle som trenger det til enhver tid, trygge og trøste, lage mat, vaske, sprite, planlegge, slukke branner, støtte i lek, passe på at ingen føler seg mobbet, se alle barna og møte alles behov til en hver tid og i tillegg gjennomføre planer og opplegg, og samtidig gi barn tid til å prøve selv, støtte alle barn til å mestre og da se gjennom vegger og ha øyne i nakken for å passe på at alt går greit for seg. Det er faktisk noens aller mest dyrbare vi tar vare på hver dag!!! Det er et enormt ansvar, og dagens bemanningsnorm er helt på tryne!!

Karina Kvernes (Jessheim, 2021-03-28)

#1957

Bedre dagens bemanningsnorm, slik at vi er bedre bemannet gjennom hele barnehagens åpningstid. Ikke bare noen få timer pr dag.

Det må gjenspeiles at vi er en lærende institusjon for barn fra 1-6 år, med en Rammeplan som har mange krav i form av skal.
Vi er mer enn ett oppbevaringssted, et sted vi bare skal passe på. Vi skal sørge for å se alle barn, følge de opp, legge opp til læring gjennom lek og aktivitet innenfor ulike fagområder som de møter i skolen. Vi skal ruste barna til å stå sterkere rustet for det samfunnet de trer inn i. Vi skal lære de om bærekraft, gi de gode verdier osv osv.
Hvordan skal vi klare alt når vi er så få voksne?
Hvordan skal vi motiveres til å stå i yrket til vi er gamle når lønnen ikke gjenspeiler seg i hvor viktig den jobben vi gjør er?

Anette Nyhammer (Ørsta , 2021-03-28)

#1965

Det er langt på overtid å se barnehagenes plass i samfunnet. Anerkjenne hvor viktig som gjøres i barnehagen og gi rom for læring samt en mer stabil hverdag med flere voksne

Elin Kristin Steinsvik (Stokke, 2021-03-28)

#1972

Jeg signerer fordi jeg jobber i barnehage og kan derfor bekrefte at det som står i oppropet er helt sant. Dette er vår virkelighet og vi fortjener bedre enn dette, både ansatte og barn

Antje Zenke (Åros, 2021-03-28)

#1976

Det er på høytid at dette blir tatt på alvor

Aase Marie Hansen (Sarpsborg , 2021-03-28)

#1977

Er enig vi blir ikke sett av politikere!

Johannes Malnes (Stord, 2021-03-28)

#1978

Jeg signerer fordi det er på tide at vi som jobber i barnehager blir sett for den enormt viktige jobben vi gjør hver dag, står på for fullt og er like mye i frontlinjen for morgendagens helter.

Tove Bergjord Tysdal (Sjernarøy , 2021-03-28)

#1980

Enig!

Synnøve Almås Harstad (Raudsand , 2021-03-28)

#1995

Fordi dette er viktig, fordi vi fortjener det, og fordi det til syvende og sist vil komme barna til gode. «Å bry seg er også smittsom», og nå trenger vi noen som bryr seg om oss, og viser oss den respekten vi fortjener for den innsatsen vi gjør. Barna er vår fremtid, og de fortjener det beste, og det er barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere med mulighet til å gjøre det vi brenner for, ha fokus på Lek, Lykke og Læring, ikke brannslukking, desinfisering, vasking, «plukke opp» utslitte kollegaer, og ikke bli anerkjent for den jobben vi gjør.
«Vi må beskytte barna, de mest sårbare» sier- SÅ Gi OSS MULIGHTEN, vis oss at vi er på lag- for barna, for fremtiden, for yrket og for alle våre kollegaer som går på jobb og gir sitt absolutt beste og meste av det lille som er igjen av krefter.

Tina Svenningsen (Oslo, 2021-03-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...