Ja til fortsatt barne og ungdomskole i Sannidal !

Kommentarer

#5

Jeg synes Sannidal trenger barneskolen og ungdomskolen!

Kristine Støen Kivle (Sannidal, 2021-03-26)

#12

Vi må beholde Sannidal skole!

Nils Stensvold (Sannidal, 2021-03-26)

#23

Nei til sentralisering!

Elin Halvorsen (Gvarv, 2021-03-26)

#25

Jeg ønsker skole i sannidal. Har selv et barn på snart 4 år, som jeg ønsker at skal gå på skole i sannidal

Tonje Lundberg Gautefald (Sannidal, 2021-03-26)

#32

Det er viktig for Sannidal som stadig er i vekst å ha et skoletilbud i nærmiljøet

Gunn Anita Auråen Albertsen (Sannidal, 2021-03-26)

#35

Jeg signerer

Torkild Kittilsen (Sannidal, 2021-03-26)

#36

Jeg signerer fordi Sannidal er et sted i vår kommune hvor det er tilvekst av unge familier som trenger den trygge nærskolen sin.

Ingun Buen Andresen (Kragerø, 2021-03-26)

#38

Vi bor i Sannidal og ønsker at barna våres kan gå på skole der!

Marie Myrstrand Isaksen (Sannidal, 2021-03-26)

#41

Jeg signerer fordi nedleggelse bl a vil få ringvirkninger for lokalsamfunnet hva gjelder lokale idrettslag, bosetting og lokalt næringsliv. Også for barna som skal fraktes til Kragerø daglig . Hvor ligger besparelsen ?

Christine Malmstrøm Anundsen (Sannidal, 2021-03-26)

#64

Jeg signerer fordi jeg mener at ikke bare trenger lokalsamfunnet i Sannidal og omegn sine egne skoler med trygge og praktiske skole-veier, men også at det som blir foreslått ikke bare er økonomisk gunstig for kommunen, men ogspå logistisk umulig uten store kostnader for å bygge ut Kalstad skole.

Thomas Berge (Kragerø, 2021-03-26)

#92

Jeg signerer fordi jeg mener at barna trenger trygge rammer, og at det derfor er viktig at de går på skoler på plassen de er kjent, dermed vil barna få et tett samhold og skape trygge rammer for hverandre når de blir eldre

Tonje Aardalen (Skien, 2021-03-27)

#129

nødvendig

Lillian Lervik (norway, 2021-03-27)

#130

Vi må beholde Sannidal Ungdomsskole i bygda! Her får ungdommen lokalkunnskap og lærer å ta vare på og videreføre drift på landsbygda.

Anne Sofie Granstøl Aardalen (Sannidal, 2021-03-27)

#131

Klart vi fortsatt skal ha barneskole og ungdomsskole i Sannidal. Noe annet ville være molbopolitikk. Det er her i Sannidal vi har størst mulighet for utvikling og tilflytting i årene som kommer.

Ivar Bertelsen (Sannidal, 2021-03-27)

#135

Jeg, Niklas Wohlenberg, signerer for å beholde både barneskole og ungdomsskole i Sannidal.

Niklas Wohlenberg (Sannidal , 2021-03-27)

#136

Jeg signerer fordi:
1. jeg gikk på både barne- og ungdomsskolen i Sannidal, og har alltid vært veldig fornøyd med det.
2. Jeg ønsker at skolene skal fortsatt være i nærmiljøet i Sannidal. Ikke minst med tanke på min sønn hvis vi senere skulle flytte «hjem».
3. Kragerøskolen er på ingen måte et godt alternativ.

Silje Hammerstad Grimsli (Kristiansand, 2021-03-27)

#142

Sannidal fortsatt trenger skolene, veldig viktig for lokalmiljø at de har skoler.

Linda Nilssen (Helle, 2021-03-27)

#156

Jeg bor i Sannidal, og vil at mine barn skal gå på skole lokalt.

Ann Hilde Aardalen Wahid (Sannidal, 2021-03-27)

#157

Det er viktig å beholde skolene i Sannidal. Uten skolene blir ikke Sannidal et ettertraktet sted å bo for barnefamilier. Sannidal er i vekst og er sentralt plassert i fht ny E18. Politikerne må ikke ødelegge dette.

Ingeborg Barland Linnerud (Sannidal , 2021-03-27)

#159

Jeg ønsker ikke at Sannidal barne og ungdomsskole skole skal legges ned.

Mona Hårvik Vildalen (Helle, 2021-03-27)

#167

Dette er viktig!

Linn Charlotte Therkelsen (Sannidal, 2021-03-27)

#175

Jeg bor i Sannidal og har sønn på barneskolen å vi ønsker ikke at skolene skal Forsvinne.

Linda Jensen (Søndre holtanesletta 3, 2021-03-27)

#178

Vi må bevare det vi har igjen her i Kragerø ,ellers blir Kragerø en spøkelse by til syvende og sist !!!

Roger Masdalen (Sannidal, 2021-03-27)

#191

Trine Andresen

Trine Andresen (Sannidal, 2021-03-27)

#192

Jeg signerer fordi barna trenger et godt miljø gjennom skolegangen slik det er i Sannidal.

Malin Taasen (Kragerø, 2021-03-27)

#197

Jeg har selv vokst opp i kragerø og gått på sannidal barneskole

Mimmi Bråthen Hætta (Grimstad, 2021-03-27)

#200

Fordi jeg har 3 barnebarn som med sine foreldre er etablert og etableres i Sannidal med to meldt opp til skolestart, i 1 og 7 klasse til høsten ved Sannidal skole og minstemann i barnehage.

Svein Gundersen (Kragerø , 2021-03-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...