Bevar Bredtvetskogen!

Kommentarer

#1201

Jeg tenker at Groruddalen er belastet nok. De trenger sine grønne lunger. Å begge fengsel i Bredtvetskogen, er et stort svik mot Groruddalen løftet.

Astri Lindberg (Oslo, 2021-02-23)

#1205

Dette området er godt kjent og ligger i alles hjerter, på Veitvet og omegn. Det gir en bedre utsikt for de innsatte også, enn en svær mur, som vil måtte bli reist om området utvides mot boligfelt og Trondheimsveien.

Karina Berger (Oslo, 2021-02-24)

#1208

mener vi skal bevare skogen for våre etterkommende

tom høibyhagen (2634, 2021-02-24)

#1210

Natur er viktig for biomangfold, menneskers mentale helse og bevaring av jord.

Luka Olsen (Tårnåsen, 2021-02-24)

#1211

Det lille som er av grøntareal er viktig og ta vare på.

Viktig også for Klima

Lillian Huse (Oslo, 2021-02-24)

#1216

Dette var et viktig område for min oppvekst på Veitvet. Det er antagelig ikke mindre viktig for de som vokser opp der idag.

Trond Martinsen (Roa, 2021-02-24)

#1217

Vi må bevare det lille vi har igjen av fri natur i groruddalen!

Elisabet Høvik Nygårdsæter (Rådyrveien 5 Oslo , 2021-02-24)

#1223

Viktig med grønne lunger i Groruddalen!

Anne Marit Øverlien (Oslo, 2021-02-24)

#1229

Vi må bevare det som er grønt og godt for alle! Groruddalen trenger Bredtvedtskogen!

Unn Grethe Hafskjold (Oslo, 2021-02-24)

#1232

Ikke enig i noen form for ny fengselsutbygging på Bredtvet/ Bredtvetskogen..!

Bjørn Heidenreich Raa (Årvoll, 2021-02-24)

#1234

Gammel Veitvetgutt,og synes jordet/skogen må bevares

Roy Myhre (Lillehammer, 2021-02-24)

#1241

Jeg bor like ved Bredtvetskogen. Vi trenger den som den grønne lungen den er. Vi trenger en fredelig skog med rådyr for å få oppleve natur midt i trafikkorka vi ellers bor midt i.

Hilde Vehusheia (Kalbakken , 2021-02-24)

#1243

Jeg er fra Linderud.

Venke Helen Libraaten (Bjørkelangen , 2021-02-25)

#1246

Jeg signerer fordi
1. Det er en skam å høgge ned 100 meterskogen!
2. Det er en skam å bestikke oss med en skatepark og klatrevegg som vi ikke vil ha!
3. Det er en skam å bygge ett høysikkerhets fengsel I ETT BOLIGOMMERÅDE!
4. Det er en skam når “mannen i gata” ikke blir hørt. Jf. Douglas Adams...
5. Det er generelt en skam at ett slikt forslag i det hele tatt kan bli foreslått.
6. Det er en enda større skam at det blir vurdert av ansvarlige? politikere!!
Takk for meg🤬

Erik Johnson (Kalbakken, 2021-02-25)

#1251

Jeg vil bevare grønne lunger i oslo. Jeg bor dessuten i nærmiljøet.

Hilde Ringstad (Oslo, 2021-02-25)

#1253

Jeg signerer fordi det er meget viktig å bevare et av de begrensete grøntområder for oppvoksende generasjoner her i Groruddalen.

Tom Meckelborg (Risløkkveien, Oslo, 2021-02-25)

#1259

Mine barnebarn bruker mye området rundt hjemmet sitt.
Behold disse små lungene med rådyr, akebakker og mye morro.

Hege Grindbakken (Askim, 2021-02-25)

#1260

I over 7 år som hundeeier ble Bredtvetskogen flittig brukt. Vi bor i et allerede belastet område og vi trenger våre grønne lunger.

Marit Bjerke (Oslo, 2021-02-25)

#1263

Dette ligger i et område med stadig økende barnetetthet, og er et at de siste skogsområdene disse barna kan leke i. Det finnes ingen grunn for at fengsler skal ligge så sentralt. Flytt fengsler ut av boligområder

Ragni Othelie Bentsen (Oslo , 2021-02-25)

#1270

Jeg vil bevare bredtvetskogen for alle mennesker og dyr..

Yeliz Piskindemir (Oslo, 2021-02-25)

#1273

Nå må det bli slutt på å vandaliserte groruddalen,vimåha grønt og luft,bygg påBogstad der er det plass nok😁

Maj britt Doffay (Oslo, 2021-02-25)

#1275

Slutt å ødelegg byens grønne lunger!

Joe Engelstad (Oslo, 2021-02-25)

#1280

Jeg har sett hvor stor verdi skogen har for barna i nærområdet

Rune Vanghagen (Oslo, 2021-02-25)

#1289

Et fengsel kan plasseres hvor som helst i landet, vi har nok av arealer å ta av. Groruddalen og det lille skogsområde som er igjen er en veldig dårlig plan. Hvem er rådgivere og planleggere for denne insnevrede ideen

Jane Thom (Oslo, 2021-02-25)

#1290

Vi må bevare grønne lunger av hensyn til både dyreliv og menneskeliv. Det er nok hus på Bredtvet som det er.

Vigdis Refsahl (Stovner, 2021-02-25)

#1293

Bevar grøntområdene i dalen

Freddy Braathen (Grorud, 2021-02-25)

#1294

Vi må bevare dette viktige grøntarealet som svært mange bruker

Inger Berglund (Oslo, 2021-02-25)

#1297

Jeg signerer fordi jeg er en hyppig bruker av hele Lillomarka!

Karsten Tunge (Oslo, 2021-02-25)

#1303

Mener bestemt at Bredtvedtskogen må bevares!!!

Tove Rørdam (OSLO, 2021-02-25)

#1305

Fordi jeg har sett hvordan barnebarna mine på Veitvet koser seg i den skogen og faktisk ser ville dyr på nært hold!

Liv-Marion Olsgaard (Skreia , 2021-02-25)

#1312

Vi må bevare byens grønne lunger🌳

Adelheid Syvertsen (Oslo, 2021-02-25)

#1318

Viktig for nabolaget - ikke bare Bredtvet, men også andre i nærområdet, å beholde hundremeterskogene våre.

Ida Tolgensbakk (Rødtvet, 2021-02-26)

#1326

Dette er viktig!

Margarita Fokkens (Oslo , 2021-02-26)

#1338

Bredtvetskogen må bevares!!!

Annelie Maria Ohlsson (Oslo, 2021-02-26)

#1345

Hvorfor ødelegge mer av Groruddalen enn det som allerede er gjort fra før?
Her er det en liten grønn lunge på Bredtvet som gir mye glede til mennesker og dyr i nærområdet. Ikke ødelegg bomiljøet rundt med et stort fengsel i denne delen av Oslo. Finn heller en mer egnet plass utenfor Oslo, hvis det ikke går an å oppgradere det gamle fengselet i Åkerbergveien.
Bruk fornuften og skrinlegg denne ideen for godt. Østkanten og Groruddalen har fått nok. Nei til fengsel på Bredtvet!

Mette Marit Bratlie (Drøbak, 2021-02-26)

#1351

Jeg signerer fordi tilgang til levende natur i by er viktig for både folkehelse og artsmangfold! En park kan aldri erstatte en skog<3

Tina Laurendz (Oslo, 2021-02-26)

#1357

Ønsker ikke bo her vi bor lenger hvis det kommer et gigantisk høyrisikofengsel der vi bor

Cato Cocozza (Oslo , 2021-02-26)

#1362

Dette er en grønn lunge som bydelen trenger.

Frode Kleven (Oslo, 2021-02-27)

#1370

Bredtvedtskogen bør bevares som friluftsområde i et allerede belastet strøk

Hans Erik Heier (Oslo, 2021-02-27)

#1377

Flytt Bredtvet fengsel vestover.

Jostein Elle (Nåkkves vei, Tveita , 2021-02-27)

#1378

Fordi bydelen trenger et viktig område

Anne Wille (Ytre Arna , 2021-02-27)

#1380

Jeg bor på Kalbakken og vi har nok industri og støyete veier i området. Vi trenger de naturområdene vi har for å ha et godt bomiljø.

Katrine Elida Aaland (Oslo, 2021-02-27)

#1383

Groruddalen er nok utbygd! Holder lenge med kvinnefengselet. La det heller komme noe som kan framsnakke bydelen.

Anita Halvorsen (Rødtvet, 2021-02-27)

#1394

fordi Groruddalen faktisk er et veldig hyggelig sted å bo, og det er viktig at alle grønne områder bevares!

Marit Nygård (Hønefoss, 2021-02-27)

#1398

Det er uakseptabelt å fjerne skog fra et boligområde midt i en voksende by, som bare blir tettere

Lise Sæter (Ekeberg Oslo , 2021-02-28)

#1399

Trenger denne grønne lungen

Jan Jahnsen (Oslo , 2021-02-28)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...