Bevar Bredtvetskogen!

Kommentarer

#801

Dette vil sterkt påvirke mine tantebarn som rett ved

Ingalill Vegsund (Ålesund, 2021-02-19)

#804

Lokalbefolkningen trenger den lille skogen sin. Og alt som lever der trenger boområdet sitt. Det være seg alt fra rådyr, rev og ekorn til alle mulige fugler og insekter!

Brith Dybing (Oslo, 2021-02-19)

#805

Jeg er imot utbygging fordi dette er eneste grøntområde igjen av noe betydning nedafor Trondheimsveien. Også redd for hva fengslet vil gi av lysforurensning for naboer i vid omkrets.

Jack Grimsrud (Rødtvet, Oslo, 2021-02-19)

#812

Jeg signerer fordi jeg bor i nærheten og jeg vil bevare bredtvet skogen!

Ana Maria Padllla Flaaten (Oslo, 2021-02-19)

#822

Dette er et viktig grøntareal for lek, tur og friluftsliv. Det fortettes mye i byen og det er viktig å ha grøntområder tett på bomiljø. Nærskog er viktig for barn og unge og for turer for barnehager og skoler. Det er store levekårsutfordringer i Groruddalen og derfor redet viktig med nærområder med mulighet fir aktivitet fir alle aldere

Ellen Margrethe Carlsen (Refstad, 2021-02-19)

#823

Beholde grøntområde for barna. De kaller den 100 meter skogen. Mer bebyggelse, nei takk.
Hvorfor skal alt legges hit.

Svein Wexhal (Oslo, 2021-02-19)

#825

jeg signerer fordi jeg bor på Veitvet, og elsker den lille perlen av en skog, som jeg vet betyr så mye for så mange, både store og små i lokalmiljøet.
min datter på nå 13 år ble skikkelig trist av å høre om planene om å bygge et stort fengsel der, og tenkte på alle hennes gode minner derfra, og med sorg tenkte på alle de barna som ikke skal få gleden av å leke der og å gå dit på vei til barnehage mens man betrakter sommerfugler, rådyr, hører fuglekvitter og biesurr, mens man går blandt vakre blomster og kan plukke ville bringebær på veien fra barnehagen, dersom planene om bygging/utvidelse av fengselet blir gjennomført.

Det ville vært en sorg for nærmiljøet.

Jeg unner vår medmennesker som skal sone sin dom bare det beste, men det må da være andre områder som kan fungere, enn å ta bort verdifull grøntområde i nærmiljøet på bredtvet!

Tom André Håland (Oslo, 2021-02-19)

#826

Oslo trenger de grønne «lungene» som fortsatt finnes og beboerne i område trenger mer enn noen gang kort vei til skogen

Bente Oppberget (Veitvet Oslo, 2021-02-20)

#833

Vil bevare skogen på Bredtvet

Hilde Larsbråten (Oslo, 2021-02-20)

#835

Vi trenger natur i Groruddalen! Dessuten tenker jeg at dette byggeprosjekter strider imot innsatsen rundt bedring ab bomiljø i Groruddalen. Vi trenger grøntområde og rekkehus, ikke et stor fengsel!!!

Hanne Christoffersen Bratlie (Oslo Ammerud, 2021-02-20)

#836

Jeg signerer fordi jeg er enig i alle punktene i oppropet. Å bevare grønne lunger, med deres mangfold av dyre-of insektsliv, mulighet for rekreasjon i nærområdet, kulturhistorie, mm er viktigere enn noen gang.

Anita Rebolledo (Nesodden, 2021-02-20)

#842

Jeg signerer fordi dette området er viktig for meg og barna mine. Det er her vi går korte, kjappe turer for å lufte hodet eller humøret, eller lange sakte turer for å lufte sjelen. Her setter vi ut humlehotell, snakker om biologisk mangfold, hopper over slimete snegler, tar på brennesle uten å brenne oss (gøy å kunne slike triks), spiser saftige villbringebær, aker på akebrett ned fra «Fengselshøyden» og har sporlek på bursdager. Og her finnes Dødens hule. Noe fryktelig skummelt de små guttene snakker om og skremmer hverandre med, men som blir en fin opplevelse av mestring og mot når hele familien tar på seg hodelykter og utforsker «hula» fra ende til annen og ser at ingen barnespisende drager bor på Veitvet. Rådyra, som faktisk bor her, lager spor vi en gang kunne følge fra det vi kaller «Vidda» og hjem til vår egen mini hageflekk og rundt rekkehuset. Da kjenner vi oss rike og litt som Lars Monsen i vårt eget nærmiljø. Dette er opplevelser, følelser og muligheter jeg ønsker å ha i nabolaget i fremtiden - for meg og alle mine naboer. Vær så snill, ikke bygg et fengsel og park med asfaltveier og benker og belysning akkurat her! Nedfallstrær er nydelige benker, variert underlag å gå på er viktig for voksne og barn. Lukt av skog også. Og et lite område uten gatelys gir mindre lysforurensing og noen flere stjerner på stjernehimmelen enn ellers i Groruddalen.

Ingrid Sato (Veitvet, 2021-02-20)

#845

Dette er viktig! Behold skog der det kan beholdes! Bor i nærmiljøet.

Tom Erik Hagen (Oslo, 2021-02-20)

#850

Jeg synes naturen er vedrt å bevare i et så folkerikt område.

Groruddalen har en god del av byens infrastruktur bl a Haraldsrud, Alna terminalen og Bredtvedt fengsel. Det bør investeres mer i oppgradering av disse på vår reise til et bærekraftig samfunn og mot 2060.

Kanskje andre deler av byen kan være med for skape en god og last-balansert løsning.

Francis D'Silva (Oslo, 2021-02-20)

#853

Jeg signerer fordi jeg mener Bredtvetskogen er et meget verdifullt friområde midt i bebyggelsen

Randi Werner-Erichsen (OSLO, 2021-02-20)

#859

💚Bredtvetskogen er min nabo - ikke ødelegg nabolaget mitt!📢

Tonje Hoel (Oslo, 2021-02-20)

#860

Jeg signerer fordi skogen vår må stå! Mine barn bruker den hver dag, vi feirer bursdag i den, vi aker i den, vi leker i den, vi griller i den. LA DEN STÅ! Og spesielt i disse klimakrise tider, vi trenger all skog vi har.

Gunhild Kilde (Oslo, 2021-02-20)

#861

Er meget uenig i bygging av fengsel på Bredtvet

Karin Elstad Stølen (Oslo, 2021-02-20)

#874

Stedet er et habitat for flere arter fugler. Det er en voksende flokk av rådyr som holder til i området. Det er et revehi spm huser opptil 3 observerte rever i området. Bekkene i området huser også den sjeldne ørretarten bekkerøye. Området er et viktig grøntareale og rekreasjonsområde for både enkeltpersoner og hele familier hele året rundt. Bygg det stygge fengselet vekke fra det offentlige området. Det skal huse kriminelle trossalt...bygg det i en annen skog! UTENFOR BYGRENSA!

Pål andre Aasmundstad (Rådyrveien, 2021-02-20)

#875

Fordi vi må bevare Bredtvetskogen som er flittig brukt av barn, unge og eldre. Bevare dyrelivet vi har der, og ikke minst verne om Bredtvetskogen som vi alle er glad i å bruke.

Tine Andreasen (Oslo, 2021-02-20)

#878

Vår lille grønn perle må bevares!!!

Dorota Pindral (Oslo, 2021-02-20)

#879

Jeg bor i området og ønsker at man skal verne om de grønne lungene i Oslo øst.

Gunhild Brevik (Oslo, 2021-02-20)

#883

Jeg er oppvokst i Groruddalen og vi må bevare noe av kulturarven i form av naturmiljøer. Høysikkerhetsfengsel bør plasseres utenfor tettbebygde områder utenfor Oslo. Det er allerede plassmangel som det er i byen og noe natur bør bevares.

Christos Tziotas (Viken, 2021-02-20)

#884

Vi har nok med det fengselet vi har. Det er uhørt å ta fra oss denne grønne lungen vi har!!!!!!!!

Toril Eriksen (Oslo, 2021-02-20)

#886

Bevar skogen!!

Cathrine Norløff (Oslo, 2021-02-20)

#896

Det er viktig med grøntområder også i byen! Lettilgjengelig for mange.

Maria Tollnes (Oslo , 2021-02-20)

#911

Jeg bor på Oppsal og nyter skogen her hver dag. Jeg mener de som bor på Sletteløkka, Rødvedt og Nedre Kaldbakken også skal ha mulighet til å benytte seg av naturen i sitt nærområdet. Tiltak for å bevare miljøet og styrke fritidstilbud for hele familien inkludert naturopplevelser er viktigste prioritet for denne delen av byen!

Mari Nerhus (Oslo, 2021-02-20)

#921

Jeg signerer fordi planene om et høyrisikofengsel her er elendig byutvikling og stikk i strid med målsetningen om å minske forskjellene mellom øst og vest i byen. På Oslo Øst trenger man flere grøntarealer i nærområdene. De fleste bor i blokker og trangt, uten hage. Man må prioritere grøntarealer til rekreasjon og folkehelse. - Særlig på Oslo Øst som har for lite av dette i boligstrøk. Dessuten er flere på østkanten inaktive enn på vestkanten. Da kan man ikke fjerne områder for å være aktiv! Man må heller lage enda flere. Bygg fengselet en annen plass! Det finnes mange gode tomter. - Og ikke bare i Groruddalen!

Torstein Brandseth (Oslo, 2021-02-20)

#936

Oslo trenger den lille skogen i Groruddalen.

Sunniva Knoph Ødegaard (Lørenskog , 2021-02-20)

#950

Vil bevare bredyvetskoge

Cristina Budileanu (Oslo, 2021-02-21)

#954

Det burde være en grøntareal i nærområdet for alle

Airen Solheim (Alsvåg, 2021-02-21)

#956

Dette området er et viktig grøntareal for både mennesker og ikke minst for dyrelivet året rundt. Hvorfor bygge ut her når det er stikk i strid med hva Groruddalssatsingen har hatt som mål?

Shamaza Dad (Oslo, 2021-02-21)

#969

Vi trenger å bevare de grønt arealene som finnes i Oslo . Er fengsel trenger ikke å ikke smekk i midten av Grorud -dalen .

hard2get74@hotmail.com Vannebo (Oslo, 2021-02-21)

#971

Jeg signerer fordi vi må bevare byens grønne lunger av hensyn til folk i alle aldersgrupper og deres aktivitetsnivå.
Vi som bor i Groruddalen vil ikke miste
det som er igjen av skogen vår.

Gro Strømme (Høybråten , 2021-02-21)

#974

Dette ville være svært destruktivt for et sårbart boligmiljø og dyreliv.

Kristin Kruse (Oslo, 2021-02-21)

#983

Det har i flere år vært en omfattende innsats for å bedre bomiljøene i Groruddalen gjennom Groruddalssatsingen. Det er fortsatt rom for forbedringer. Å bygge Norges største fengsel i et kjærkomment friområde vil være i direkte strid med Groruddalssatsingens målsettinger.

Frode Hammer (OSLO, 2021-02-21)

#991

Groruddalen trenger sine naturlige grøntområder.

Aud Andersen (Oslo, 2021-02-21)

#993

Bynære grøntområder må bevares!

Martin Veastad (Nittedal , 2021-02-21)

#1000

Er oppvokst på veitvetnog bodde der til ifjor
Bredtvet skogen har alltid vært en del av mine år på veitvet, hvor ungdomheten, naturliv, minner og smaken av barskog forenes! Dette skal folk i nabolaget nyte videre.

Athithan Jayapalan (Jessheim, 2021-02-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...