Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#1606

Har selv barn med dysleksi.

Greta Trå (Ekne, 2021-03-03)

#1608

Jeg har en sønn og datter med dysleksi. Jeg vet hvor vondt det gjør de å ikke kunne vist hva de faktisk kan.

Thomas Pedersen (Bergen, 2021-03-03)

#1611

Som Einstein sa: «alle er et geni. Men hvis du dømmer en fisk etter dens evne til å klatre et tre, vil den gå gjennom hele livet og tro den er dum».

Tine Lambela (Storslett, 2021-03-03)

#1615

Når man til daglig trenger hjelpemidler, så er det for en grunn. Å ta vekk de i slike tilfeller, blir som å ta vekk smøret fra brødskiven. De hører sammen!

Eva Lill Larsson (Hærland , 2021-03-03)

#1629

Har 2 barn med dysleksi

Ragnhild Fyllingen (Bergen , 2021-03-03)

#1632

Viktig at alle får lik mulighet. Lese og skrivevansker er mere utbredt en vi tror.

Trond Clausen (Sandefjord , 2021-03-03)

#1652

Nasjonale prøver hvor elever med dysleksi ikke får bruke hjelpemidler, er med på å gi negative opplevelser. En viktig forutsetning læring er mestringsfølelse.

Anne Talsnes Flatmo (Kotsøy, 2021-03-04)

#1653

Sønnen min har dysleksi

Lisa Bjørk Barkardottir (Strømmen, 2021-03-04)

#1662

Dette er viktig!

Marianne Lutro (Kragerø, 2021-03-04)

#1664

Jeg signerer fordi jeg mener at elever med dysleksi bør få avkodningshjelpemidler slik at de kan gjennomføre nasjonale prøver og vise hva de kan. Jeg har selv barn som har måtte sitte å stirre på spørsmålene på nevnte prøver uten å forstå hva de spør om. Han forlot prøven med enda en nederlagsfølelse, til tross for at han kunne svart på de fleste av spm med leksehjelp. Det er ingenting i veien med forståelsen eller kunnskapen, de behøver bare en støtte for å kunne få vise hva de kan.

Inger Borge (Ask, 2021-03-04)

#1667

Fordi det er så viktig , og til hjelp for så mange .

Siw Jorunn Gundersen Rogn (Kragerø, 2021-03-05)

#1677

Jeg mener at skolene må bli bedre til å tilpasse læringen, slik at alle får den hjelpen de trenger. Det er helt umulig å bruke samme metode på alle elever.

Sven Even Hansen (RISØR, 2021-03-07)

#1681

Dette har jeg sett et behov for lenge.

Grete Marie Molaug (Lye, 2021-03-08)

#1686

Jeg signerer fordi dette er noe som burde bli innført til stor hjelp for alle dyslektikere og alle følger vi får av diagnosen.

Elise linnea Myhre (Fetsund , 2021-03-09)

#1688

Jeg signerer fordi jeg mener og ønsker at dette skal innføres, da min barndom var veldig vanskelig uten noe særlig med hjelpemidler. Det stilles høye krav til å komme inn på høyere utdanning og da er det vesentlig at elever med språkvansker får tilrettelagt så godt det lar seg gjøre.

Gunn Kristin Myhre (Fetsund, 2021-03-09)

#1693

Har to barn med dysleksi, mener absolutt på det sterkeste at det burde tilrettelegges. Barn skal ha krav til å føle mestring.

Veronica Isaksen (Kragerø , 2021-03-11)

#1694

Jeg signerer fordi jeg ser at dagens nasjonale kartlegginsprøver er ganske demotiverende spesielt for elever med lese- og skrivevansker. Resultatene blir heller ikke relevante da trender også regner med elever som uansett har tilrettelegging.

Sondre Rue (Skien, 2021-03-12)

#1696

Jeg har dysleksi sjøl

Tove Skare (Risør , 2021-03-13)

#1697

Jeg har en sønn med dysleksi, som jeg har kjempet for siden han gikk i barnehagen. Men stor uvitenhet både i bhg og småskolen om dysleksi.

Brith Oddan (Sundlandet, 2021-03-14)

#1700

Utfordringene med dysleksi ikke blir tart nok på alvor!

Inghild Marie Mjelva (Stavanger, 2021-03-14)

#1704

Jeg har erfaring med barn som ikke sov og gruet seg til disse prøvene. Tidspress og uten hjelpemidler visste de at de ikke mestret å gjøre sitt beste. Motivasjon og selvtilliten ble knekt. Motivasjon for læring ble en utfordring videre frem til at de forsto at dette ikke var en test for spesielt for han og henne.

RINA RAVN (RENDALEN , 2021-03-16)

#1713

Jeg signerer fordi dette er veldig viktig for alle det gjelder.

Marianne Melle (Ørsta, 2021-03-18)

#1714

Min sønn på 10 år har dysleksi. Vanlige nasjonale prøver er med på å ødelegge skoledager,selvfølelse og mestringsfølelse

Ranita Vetaas (Søre Maggevarden 35, 2021-03-19)

#1718

Like rettigheter for alle

Mette Røkke (Rotvoll, 2021-03-20)

#1723

Alle barn skal ha rett til å få bruke nødvendige hjelpemidler, i alle fag. Og ekstra viktig på tester/prøver barna blir mål på.

Siw Johansen (Malvik, 2021-03-25)

#1731

Det er kjempe viktig å få til dette. De som har Dysleksi burde jo få den hjelpen de trenger.

Helle Victoria Hansen (Hadeland , 2021-03-25)

#1732

Alle elever skal ha lik rett til tilgang til tekst i skolen for glede, utvikling og læring. I 2021 burde det vært en selvfølge!

Ida Finstad (Langhus, 2021-03-25)

#1736

Da jeg selv har dysleksi,men fikk aldri noe hjelp

Karin Martinsen (Bergen, 2021-03-25)

#1738

Jobber med elever som har dysleksi.

Janne Birkeland (Sira, 2021-03-26)

#1741

Jeg har har barn selv som har dysleksi og som har strevd i skolen, så jeg vet hva det innebærer for et barn. Jeg ønsker at barn med dysleksi skal få tilrettelagt skolegang!

Lene Premak Ljøkjel (Søgne, 2021-03-27)

#1746

Forde jeg selv har slitt med dysleksi hele livet uten hjelp!

Grete Randem Haugen (1430 Ås, 2021-03-31)

#1752

Jeg signerer fordi det er viktig at alle får vise hva de kan og behersker uavhengig av eventuelle vansker med lesing og skriving på grunn av dysleksi. Da testes alle på like vilkår. I dag starter alle med dysleksi / dyskalkuli med et handicap. Da gjennomføres dermed testing på ulike vilkår. Det er ikke rettferdig.

Hilde Marit Skauge (Skaun, 2021-04-26)

#1754

Det skulle vært en selvfølge for alle med dysleksi å kunne få hjelpemidler under prøvene

Ina Helen Ludvigsen (Larvik, 2021-04-26)

#1762

Dette er viktig!

Leif Magne Tangen (Tromsø, 2021-05-28)

#1780

Tilpasset opplæring er et krav i skolen. Dette kravet gjelder tydeligvis ikke på nasjonale prøver.. Blir trist av å tenke på alle de kloke elevene som ikke får vist hva de kan på grunn av dette.

Anne Marie Holm Akrivou (Sarpsborg , 2021-09-21)

#1786

Eg signerer fordi det er det mest tullete eg er med på, å tvinge dei igjennom noko dei egentlig skal ha hjelpemiddel på.

Idunn Øyehaug (Nordre Frogn, 2021-09-24)

#1790

Nasjonale prøver strider mot det norsk skole skal være bygget på; mestring, tilpasset opplæring, læring og meningsfulle oppgaver og opplevelse av gode læringsoppgaver. Nasjonale prøver er INGENTING av det. Men en 90 minutter lang prøve for små barn uten pauser mens prøven står på. I tillegg er oppgavene ute etter å teste elevene og gjøre det vrient for de å finne rett svar. Lite meningsfylt og mestrende. Jeg tror ikke man får den kartleggingen man vil fordi mange elever til slutt bare trykker seg igjennom svarene. Denne kartleggingen er ikke for lærerne, men for rektor og kommune. Hilsen læreren

Berit Beeset (Askim, 2021-09-29)

#1796

Fordi det er på høy tid at de som har dysleksi får bruke de verktøyene de trenger - også på nasjonale prøver!

Elise Udjus Hanssen (Fevik, 2021-11-15)

#1797

Har selv 3 barn med dysleksi og vet hvor vondt det er å kjempe seg gjennom disse prøvene uten tilrettelegging

Hilde Løvås (Arendaø, 2021-11-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...