Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#1001

Jeg signerer fordi nasjonale prøver uten tilrettelegging er et overgrep mot barna!

Marianne Henriksen (Lillesand, 2021-02-16)

#1018

Det at en elev med dysleksi ikke skal kunne få bruke de hjelpemidlene som har krav på er som å ta ifra en som er sitter i rullestol rullestolen.

Anne Børresen (Oslo, 2021-02-16)

#1019

Sønn med dysleksi som trenger tilrettelegging

Agna Andreassen (Oslo, 2021-02-16)

#1035

Jeg signerer fordi jeg selv har dysleksi , og vet hvor tøft det er å sitte der fortvilet uten hjelpemidler.

Elise Mutch Strøm (Sarpsborg , 2021-02-16)

#1036

Jeg signerer fordi jeg synes det er helt urimelig at barn som har store lese- og skrivevansker må delta på nasjonale prøver på lik linje med andre. Da disse ikke har sakkyndig vurdering kan de ikke få fritak.

Elin Aurebekk Breland (Kristiansand , 2021-02-16)

#1049

Jeg har to gutter med dysleksi og synes dette er svært urettferdig. Det gir en følelse av nederlag.

Line Marie Andersen Taule (Garnes, 2021-02-16)

#1062

Har 2 sønner og mannen min som har dysleksi. Minste sønnen min sliter veldig på skolen i tillegg har han sterk adhd

Jean kristin Veibye Hauge (Halden, 2021-02-16)

#1063

Jeg mener det bør være en selvfølge at elever med dysleksi får bruke de nødvendige hjelpemidler som trengs.

Alf Ringdal (Lillestrøm, 2021-02-16)

#1070

Har 2 barn med dysleksi .

Ida Marie Mølstad Snekkevik (Brumunddal, 2021-02-16)

#1075

Bruk av hjelpemidler burde være en selvfølgelighet hvis disse prøvene skal tas. Man ber ikke en synshemmet ta en prøve uten brillene sine heller. Eller tar vekk krykkene til en som trenger dem. Da våre barn skulle ta disse prøvene ble det en veldig vond opplevelse for dem. Det rev ned mye av positiviteten som vi hadde klart å bygge opp ifm skole, prøver osv. Det var jo helt unødvendig, da man ikke får sett/målt hvor mye barna kan uten at de får bruke hjelpemidler. Hadde jeg visst det jeg nå vet hadde vi søkt unntak med en gang.

Målfrid Christin Mikkelsen Hansen (Solbergelva, 2021-02-16)

#1077

Elever med dysleksi har egentlig ingen problemer med å forstå det de leser – men de har problemer med å avkode bokstaver og ord. De trenger kun tilrettelegging for å få vise hva de kan.

Lisbeth Sunde (Bergen, 2021-02-16)

#1080

Det bør enten tilrettelegges eller gis fritak for mangel på mestringsfølelse er ikke det som trengs for disse elevene.

Gørild Skille (Oslo, 2021-02-16)

#1084

Jeg har sønn m dysleksi

Maths ivar Hagelin (Flateby, 2021-02-16)

#1085

nasjonale prøver for en som har dysleksi er en prøve som er svært nedbrytende for oss, vi føler oss mindre smart enn hva vi faktisk er, dette er ødeleggende for selvbildet og selvtilliten vi har i oss selv. Fordi en ikke har lov å bruke hjelpemidler som personer med dysleksi har behov for.

June Sandtorv-Fitje (BERGEN, 2021-02-16)

#1086

Jeg mener at det bør være tilrettelegging for dyslektikere på alle nivåer i skolen og prøver.

Solveig Nærsnes Olsen (Oslo, 2021-02-16)

#1090

Jeg syns det blir helt feil at lesing skal måles i en nasjonal prøve i matematikk.

Torill Sandsmark (Lye, 2021-02-16)

#1091

Jeg synes dette er en viktig sak.

Marianne Borgen (Kvinnherad, 2021-02-16)

#1094

Sønnen min har dysleksi og synes disse nasjonale prøvene er noe herk å få til!

Elisabeth Horgen Werner-Erichsen (Hagan, 2021-02-16)

#1097

Dette er så riktig. Min sønn måtte slite seg gjennom disse prøvene

Renata Gulljord (Askim , 2021-02-16)

#1103

Jeg signerer fordi jeg har en sønn på snart 16 år som nettopp har fått Dysleksi

May-Britt Karlberg (Sveio, 2021-02-16)

#1112

Fordi min sønn har dysleksi Ohm jeg ønsker at han skal bli vurdert på rettferdig grunnlag!

Vibeke Fosse (Bergen, 2021-02-16)

#1114

Eg har sett elevar som blir så frustrerte at dei gret fordi dei ikkje meistrar å lesa tekstane sjølv. Elevar har krav på tilpassa opplæring, men ikkje på nasjonale prøvar...

Anne Fosse Tjørhom (Tjørhom, 2021-02-16)

#1132

Jeg har opplevd at mange elever med avkodingsvansker, ikke blir målt på rettferdig grunnlag i NP. Dette mener jeg også gjelder for regneprøven.

Randi Franciska Sundal Opkvitne (Oslo, 2021-02-16)

#1144

Elever kan føle seg diskriminert og uthengte når klassen ser at de ikke deltar på NP

Ingrid Ur (Jørpeland, 2021-02-16)

#1153

Jeg signerer fordi jeg selv er dyslektiker og mener tilrettelegging er på sin plass.

Antonette Hesselberg (Kongsberg, 2021-02-16)

#1170

Fordi det å ha dysleksi er ikke noe personen har valgt selv, derfor må vedkommende kunne bruke verktøy spm hjelper, likestilt med at man bruker briller, høreapparat o.l.

Marit Skogstad (Mandal , 2021-02-16)

#1175

Det blir gjort altfor lite for de med dysleksi i skolene. En prøve er i utgangspunktet en prøvelse for alle. Når en attpåtil har lesevansker blir dette verre, forståelse av hva som står i prøvespørsmålene blir ekstra vanskelige.

Vigdis Lenning (Vestnes, 2021-02-17)

#1177

Prøvene er bare for en med dysleksi for å bekrefte sitt handicap

Tone Singstad (Slattum, 2021-02-17)

#1181

Jeg signerer fordi jeg har en sønn på 15 år som har dysleksi

Susan Børdalen (Oslo, 2021-02-17)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...