Tilrettelegging av nasjonale prøver

Kommentarer

#401

Viktig sak! Unødvendig at barn og unge med dysleksi skal slite mer enn de allerede gjør.

Siv-Anita Lindseth ( Namsos, 2021-02-09)

#404

Det blir for dumt og urettferdig at de som har lese og lærevansker skal ta disse prøvene og ende opp med å føle seg dumme og anderledes når de i all særdeleshet er meget oppegående. Kjenner både advokater og revisorer som er ordblinde :)

Katrine Åsgård (Trondheim , 2021-02-09)

#406

Jeg støtter helhjertet dette forslaget.

Unni Christensen (OSLO, 2021-02-09)

#412

Når dyslektikere kan benytte kompenserende hjelpemidler som Lingdys og Lingright på eksamen på høyskoler og universiteter er det ingen grunn til å nekte barneskoleelever dette hjelpemiddelet. Jeg er lærer.

Toril Høiem (Oslo, 2021-02-09)

#413

Burde være en selvfølgelig mulighet.

Marianne Ensrud-Skraasrad (Hvam, 2021-02-09)

#420

Skulle vært en selvfølge

Therese Leet (Yven, 2021-02-09)

#422

Jeg signerer fordi elever med dysleksi skal kunne få målt sin leseforståelse på et rettferdig grunnlag.

Unni Skumsrud (Oslo, 2021-02-09)

#424

Dette er en viktig sak!

Silje Helen Kolnes Gjerde (Stavanger , 2021-02-09)

#427

Å teste lesing av bokstaver av en dyslektiker er bare tull, når det er avkoding av bokstaver som er problemet. Hvis de er ute etter forståelse, må testene gjøres om. Ellers blir det litt som å teste hvor fort en som sitter i rullestol løper? Et ekte oksymoron?

Benedikte Suhr (Rolvsøy, 2021-02-09)

#433

Om det skal vise realiteten, må alle gjevast den same sjansen. Slik det er no, viser ikkje dei nasjonale prøvene fakta.

Judith B. N. Ekerhovd (Bremanger, 2021-02-09)

#441

Jeg signerer fordi det er viktig å gi alle elever den samme muligheten til å gjennomføre nasjonale prøver, uavhengig om de har en lese- og skrivevanske eller ikke.

Magni Hove- Ytreeide (Sandnes, 2021-02-09)

#446

Har barn med dysleksi, og har erfart hvor viktig og nødvendig det er med tilrettelegging i skole.

Anne Lilly Jakobsen (Værøy, 2021-02-09)

#450

Min datter har dysleksi

Silje Engejordet (Vanse , 2021-02-09)

#459

Har sett hvor dårlig de nasjonale prøvene fungerer.

Anita Stedal (Kristiansand, 2021-02-09)

#461

Jeg er enig, men det er veldig viktig at man får avlegge prøve.

Roger Tangen (Rasta, 2021-02-09)

#466

Jeg signerer fordi dette er så utrolig viktig for dem det gjelder!

Synnøve Wilhelmsen (Fredrikstad, 2021-02-09)

#485

Krav til tilpassa opplæring burde også gi krav til tilpasninger på nasjonale prøver. Tilpasninger som bruk av hjelpemidler for dyslektikere hjelper elevene med å få lest teksten. Leseforståelsen må de vise selv.

Kristin Båtnes (Sømna, 2021-02-09)

#491

Jeg signerer fordi jeg har en datter og 2 barnebarn som sliter med Dysleksi! Det er en skam at vi ikke er kommet lenger med å gi skikkelig hjelp til dyslektikere! De fleste er flinke og skarpe, men får ikke vist det😢😘

Grethe Brune Pedersen (Ålesund, 2021-02-09)

#493

Fordi det er fullstendig urettferdig og urimelig å kreve at dyslektikere skal ta samme test som ikke dyslektikere uten noen form for hjelp eller hjelpemidler. De har ikke de samme forutsetningene for å lykkes, og burde derfor helt opplagt få tilrettelegging. Også på nasjonale prøver.

Malin Ronesen (Mo i Rana, 2021-02-09)

#500

Jeg signerer fordi det er viktig at barna stiller med like vilkår i alle sammenhenger.

Therese Bigton (Ålesund, 2021-02-09)

#504

Jeg er lærer + har sønn med dysleksi. Urettferdig at det ikke er tilrettelegginger på NP!

Tonje Thorbjørnsen (Mandal, 2021-02-09)

#519

Jeg er mor til ei jente med dysleksi. I alt for mange situasjoner på skolen får hun ikke mulighet til å vise kunnskap. Det utarbeides alt for ofte flotte dysleksiplaner, men erfaringene så langt er at dette ofte blir flotte visjoner i et standardisert dokument. I hverdagen faller i stor grad deg meste av tilrettelegging bort.......

Andrine Pedersen (Lillestrøm, 2021-02-09)

#522

Fordi eg hat vært gjennom 15 år på skolebenken med dysleksi.

Bjarte Lien (Trøgstad, 2021-02-09)

#527

Fordi jeg i lang tid har tenkt at det er tull at elever med bekreftet dysleksi skal pines og påføres følelsen av nederlag med nasjonale prøver i lesing uten hjelpemidler.

Hildegard Maier (Harøy, 2021-02-09)

#534

Dette er VIKTIG ♥️

Linda Åsheim (Kløfta, 2021-02-09)

#535

I mange år ønsket differensiering og tilrettelegging.

Torunn Bjørkmo (Mo i Rana, 2021-02-09)

#543

Signerer for dette er mobbing og trakassering av barn i norsk grunnskole

Marit Slrdal (Ballangen, 2021-02-09)

#546

Måling av elevens evner bør inkludere justeringer i forhold til elevens begrensninger.

Rachel Berg (Horten, 2021-02-10)

#550

Jeg signerer fordi jeg har en datter med dysleksi. Hun går i 5. Klasse.

Ann Christin Hansen (Frogner , 2021-02-10)

#555

Dette er HELT på sin plass og på høy tid!

Kristin Klæboe (Kristiansand, 2021-02-10)

#556

Jeg signerer fordi jeg har venner i min omgangskrets med dysleksi og har sett urettferdigheten i praksis

Bjørnar Klæboe (Drammen, 2021-02-10)

#565

Viktig med tilrettelegging

Marion Jakobsen (Herre, 2021-02-10)

#570

Fordi alle barn fortjener å føle mestring på skolen!

Elisabeth Vikmark-Lunga (TVERLANDET, 2021-02-10)

#588

Fordi det er rettferdig... likhet for alle!!

Tonje Holm (Levanger, 2021-02-10)

#597

Jeg signerer fordi jeg ser et stort behov for at elever med dysleksi skal få vist hva de kan på lik linje med andre elever. De nasjonale prøvene baserer seg veldig på lesing, i alle de tre dagene.

Heidi Westbye (Mjøndalen , 2021-02-10)

#598

Det er riktig å la alle barn få føle at de mestrer. Derfor bør prøvene tilrettelegges

Tore Landmark (Arnatveit, 2021-02-10)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...