BaneNor må utrede mer enn dagens planforslag i Brynsbakken!

Kommentarer

#7

Jeg ønsker at stemmene skal bli hørt også på Østkanten. Jeg ønsker at alle i Oslo skal ha gode oppvekstvilkår.

Christer Berglund (Kværner, Oslo, 2021-02-02)

#18

Uten lokk ødelegges store deler av arealet i en by med pressede befolkningsvekst og estimert økning i dette presset. Hovinbyenprosjektet vil ikke være tilstrekkelig uten oppholdsareal og offentlig møteplasser. Ringvirkningene av å ikke gjøre dette prosjektet til en gode for bymiljøet er permanente og ikke begrenset til direkte naboer av det diskuterte arealet.

Emil Bjerke (Oslo, 2021-02-02)

#23

Det skulle bare mangle at ikke alle muligheter utredet . Mennesker er faktisk dyrere enn en skikkelig løsning.

Ingunn Otterbech (Oslo, 2021-02-02)

#27

forslaget på ingen måte er godt nok utredet. Dette er absolutt ikke det beste forslaget for nabolaget og bydelen. BaneNor må derfor utrede flere og bedre løsninger.

Mirjam Abrahamsen (Oslo, 2021-02-02)

#29

Jeg signerer fordi den foreslåtte utbyggingen av Brynsbakken vil forringe livskvaliteten for oss som bor nær jernbanesporene. Her bør Bane NOR gå tilbake til tegnebrettet og utrede lokk over sporene og komme med konkrete planer som viser at vi blir bedre skjermet mot støy. Bebyggelsen på Hylla er viktig for nabolaget. Husene er et stykke industrihistorie som det ikke finnes maken til andre steder i Oslo. De bør IKKE rives. Vålerengaparken må bevares i sin nåværende form slik at grøntområdet kan glede befolkningen på Vålerenga også i åra som kommer.

Lisbeth Kristoffersen (Oslo, 2021-02-02)

#40

Dette er viktig for oss som bor her!

Marianne Paulsen (Oslo, 2021-02-02)

#53

Dette vil ha svært negativ påvirkning for bomiljø.
Det blir støy og vi fratas areal som er svært viktig barn, ungdom samt voksne. Dette har svært store og negative ringvirkninger.

Ann-Kristin Magnussen (Etterstadgata, Oslo, 2021-02-02)

#66

Foreliggende plan ivaretar verken beboernes helse, eller deres bo- og livsmiljø på en forsvarlig måte. I tillegg vil bebyggelsen på "Hylla" og strøkets "grønne lunge" - Vålerengparken - bli rasert.

Helge Lorentzen (Oslo, 2021-02-02)

#67

Bevar Vålerenga!

Margareth Nordlund (Oslo, 2021-02-02)

#72

Jeg signerer fortid jeg bor i området og det som skjer i Brynsbakken vil ha mye å si for meg og mine barn. Det er særlig støy og trygg skolevei som er viktig for meg i saken.

Silje Nygaard (Osll, 2021-02-02)

#73

Et opplagt krav

Geir Hem (Oslo, 2021-02-02)

#74

Jeg signerer fordi; det skulle bare mangle!

Endre Bjørnsen (Oslo, 2021-02-02)

#77

Vi vil bli hørt ikke overkjørt

Tjeran Tham Vinje (Oslo, 2021-02-02)

#83

Vi bor midt mellom to motorveier samt Follobanen. Nå er det på tide å la beboerne i Lodalen få ta del i en byutvikling som gjør det bedre å leve her.

Hege Bergrem (Oslo, 2021-02-02)

#84

Bekymret for skolevei og miljø rundt utbyggingen.

Anders Stoikke (Oslo, 2021-02-02)

#87

Jeg signerer fordi jeg bor i området, og tror at at Banenor burde utrede en løsning der togsporene er mer skjult og skjermet

Espen Aarnæs (Oslo, 2021-02-02)

#88

Nok støy i nærområdet

Kristin Orby (Kværnerbyen , 2021-02-02)

#103

Jeg signerer fordi barna og menneskene i bydelen er taperen. Planforslaget skaper økt støy, færre sosiale rom og åpner for utrygg ferdsel mellom Kværner og Vålerenga.

Frode Borkenhagen (Oslo, 2021-02-02)

#105

Jeg signerer fordi jeg bor rett ved togsporene i Brynsbakken og er svært bekymret for hvordan utbyggingen vi påvirke nærområdet vårt.

Jorunn M. Andersen (Oslo, 2021-02-02)

#107

Jeg synes det er helt uhyrlig at Vålerenga atter en gang skal stå i fare for desimeres pga av mangel på godt utarbeidede løsninger. På hele 60 og 70 tallet stod Vålerenga i fare for å bli sanert pga at ingen kunne tenke seg å bygge en tunell under bydelen. Igjen står nabolaget i fare. Historien vil dømme dere. Var dere visjonære byggere eller fantasiløse byråkrater?

Espen Gees (Oslo, 2021-02-02)

#111

Det er uholdbart for nærmiljøet og alle barna på Vålerenga skole.

Marte Johannesson (Oslo, 2021-02-02)

#116

Jeg ønsker bedre utredning av alternativene traseer.

Lars Eknes Rasmussen (Oslo, 2021-02-02)

#136

Hele bydelen vår blir ødelagt! V

Eline Myrli (Kværnerbyen , 2021-02-02)

#141

Jeg har tilhørighet i strøket gjennom 74 år. Denne saken engasjerer meg sterkt.

Gerd Bånerud (Gamle Oslo, 2021-02-02)

#150

Jeg bor på Etterstad/Vålerenga og barna mine går på Vålerenga skole.

Ingebjørg Klovholt (Oslo, 2021-02-02)

#157

Jeg signerer fordi jeg ønsker å ta vare på bebyggelsen og beboerne i området samt at jeg ønsker at infrastrukturen og forbindelsene mellom Kværnerbyen og Vålerenga skal foebedres og ikke forringes.

Lillian Battier Jess (Kværnerbyen Oslo, 2021-02-02)

#165

Vi krever at politikerne tar ansvar, avviser det framlagte planforslaget og ber Bane NOR utrede alternative løsninger i tett samarbeid med lokale aktører.

Grete Sørensen (Oslo, 2021-02-02)

#173

Det virker å ha negative konsekvenser for både skole og miljø i vårt nærmiljø.

Mariann Wiik (Oslo, 2021-02-02)

#180

Jeg signerer fordi jeg mener dagens forslag ikke er bra nok ift støy.

Xiang Yong He (Oslo, 2021-02-02)

#189

Jeg vil ha et bra nabolag

Roger Ison-Haug (Oslo, 2021-02-03)

#191

Jeg bor i Kværnerbyen og dette får direkte effekt på området mange andre enn meg selv også.

Veronica Maria Katralen Furfjord (Oslo, 2021-02-03)

#193

Barnet mitt går på Vålerenga skole.

Anna Magnussen (Oslo, 2021-02-03)

#196

Det er viktig at dette blir godt ivaretatt og alle beboere får et trygt område å bo i

Ingrid Hammer (Oslo, 2021-02-03)

#198

Tettbygde strøk som det her er snakk om, må skjermes mest mulig for ytterligere stålplater.

Turid Svensøy (Oslo, 2021-02-03)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...