Si nei til ny språkvurdering i barnehagen

Kommentarer

#1016

En lov bør ikke settes uten at man er helt sikker på at det er TIL BARNS BESTE.

Dette vil stride mot et helhetlig læringssyn som Rammeplanen bygger på.

Det vi trenger er mer tid til å følge opp de barna som trenger det, og gi lettere tilgang på ekstra ressurser (bemanning, spesialpedagogisk hjelp) til å få til dette.

Veldig mange av oss som skal utføre dette arbeidet er overbeviste om at dette ikke er til barnas beste. Å tre dette over hodene ved å lage en lov, er en helt feil tilnærming til det ønskete resultatet.

Thea Haakonsen (Oslo, 2021-02-04)

#1020

Jeg signerer for at det ikke er verdig barna å bli testa mere enn de blir!

Linda Tørnby (Rømskog, 2021-02-05)

#1021

Barndom MÅ forbli barndom♥️

Nina Evensen (Oslo, 2021-02-05)

#1022

støtter ikkje språkvurering i barnehagen.

Georgina Tvinnereim (Lørenskog , 2021-02-05)

#1038

Jeg signerar Fordi jeg selv jobber i Barnehage

Elin Marie Larsen (Oslo , 2021-02-05)

#1047

Underhraver barnehagelærernes autonomi!

Kristin Witry (Buvika, 2021-02-05)

#1060

Jeg ser ikke nytteverdien av en slik kartlegging

Karina Borlaug (OSLO, 2021-02-05)

#1104

Jeg har et barn i barnehagen, som er tospråklig. Synes ikke dette er rettferdig!

Nadia Anwar (Kolbotn, 2021-02-07)

#1106

Jeg tror på at tid og krefter må brukes på kunnskapsøkning rundt språkarbeid. Jeg tror ansatte i barnehagene har god kunnskap på å se hvor behovene ligger (Vi ser når barna har språkutfordringer), men at det å få mer kunnskap om gode måter å jobbe mot treffsikkert og godt språkarbeid er bedre bruk av ressurser.

Anne Cathrine Helgesen (Porsgrunn, 2021-02-07)

#1112

Det er ikke nødvendig da jobben allerede gjøres hver dag. En ped leder må vurdere barnas språk daglig. Er man bekymra setter man inn tiltak. Det er bortkasta bruk av tid å fylle ut enda mer papirer. Tid ingen har! Tid ped ledere må ta fra fritiden sin for å klare.. ingen flere oppgaver må stjele tiden vekk fra barna! Nok er nok!

Jannicke Hassel (Ski, 2021-02-08)

#1133

På bakgrund av vetenskapen som Professor Emeritus i lingvistikk vid UiO - Hanne Gram Simonsen - lägger fram i foreldrerådets podcastavsnittom Flerspråkige barn;

https://podcasts.apple.com/no/podcast/foreldrer%C3%A5det/id1093425712?i=1000492745610

Leila Sophia Keivanlo (Oslo, 2021-02-08)

#1136

Dette er viktig for barna.

sissel holtaas (Gratangen, 2021-02-09)

#1142

Barn har krav på en helhetlig utvikling i barnehagen. Det må unngås å skape forhold som kan minne om opplæring, da barnehagen ikke er en plass for undervisning og opplæring, men en plass som skal gi barnet mulighet til å utvikle hele seg. Vi må ta vare på barndommen.

Heidi Theresa Broman (Rakkestaf, 2021-02-09)

#1143

Jeg betrakter slik testing og kartlegging av barn som et overgrep. "Tidlig" kartlegging er det intet reelt behov for.
(Jeg er lærer, spesialpedagog og skoleleder med 40 års erfaring.)

Geir Henning Wiik (Roa, 2021-02-09)

#1158

Jeg syntes ikke barn i barnehage skal testes! De skal kun observeres!

Rina Nicolaisen (Tverlandet , 2021-02-10)

#1161

Barn skal få være barn og leke og lære i sitt eget tempo. Barn skal ikke vurderes som skoleelever i barnehagen. De er altfor små, og hjernen er ikke utviklet nok til å at alle lærer språk i samme tempo. Det betyr ikke at noen barn er dumme men at de trenger tid til å utvikle seg. Voksne skal ikke påtvinge denne utviklingen for tidlig på små barn. Det hører ikke hjemme på barnehagestadiet. La barn være barn...

Joar Oppegård (Nøtterøy, 2021-02-10)

#1171

Jeg signerer fordi barn i barnehagen må få utvikle seg i eget tempo uten vurdering hvert år. Det kommer tidsnok når de begynner på skolen i 6 års alderen

Aina Gjerde (Ålesund, 2021-02-10)

#1183

Ut av mine egne erfaringer i barnehagen som ansatt og mine egne to-/ trespråklige barn hjemme.

Kerstin Amm (Hemsedal, 2021-02-11)

#1200

Dette nok engang oppstår bare i en litt annen form. Dette er nedlatende for barna, og ovenfor fagpersoner i barnehagen. Vi har allerede hatt denne kampen.

Beate Kristin Allemeersch-Johansen (Oslo, 2021-02-14)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...