Stamcellebehandling for ms-syke i Norge.

Kommentarer

#2007

Jeg signerer fordi jeg vet hva dette innebærer , pga nære relasjoner

Veronika Sigridnes (Eydehavn , 2021-01-22)

#2013

Billigere og sikrere for den det gjelder.

Ingrid Indergård (Torvmyra 11, Tiller, 2021-01-22)

#2021

Jeg signerer fordi min mor med MS måtte reise ti Moskva for transplantasjon. Det å ikke ha mulighet til å være nær henne når hun er i en så sårbar situasjon, er bare helt ubegripelig. I tillegg så må man jo betale en halv million kroner, og det har fåtallet råd til uten å ta opp lån og måtte betale gjeld i flere år. Det skulle bare mangle at Norge har denne muligheten.

Kimberly Laugen (Rørvik, 2021-01-22)

#2030

Jeg syns det er viktig

Lill-Heidi Brekke (Fauske, 2021-01-22)

#2037

Jeg signerer fordi vi levde med ms syk mor i 45 år og så hva det gjorde med kroppen.

Guro Bakke (Røyse, 2021-01-22)

#2038

Min svigerdatter har MS, men også for alle MS-syke.

Carina Leander (Oslo, 2021-01-22)

#2039

Har venner med diagnosen!

Stine Kildehaug Vegsund (Fiskarstrand, 2021-01-22)

#2042

Jeg ser virkningen....

Tone Randgaard (Haugesund, 2021-01-22)

#2053

Støtter dette 100%
Lykke til alle sammen.
Hilsen Morten.

Morten Groth (Høvik , 2021-01-22)

#2060

Vi må prøve alt for å hjelpe de som får dennesykdommen

Agnethe Denisha Amdahl (Oslo, 2021-01-22)

#2061

Dette er viktig

Bjarne Anderssen (Drammen, 2021-01-22)

#2062

Jeg signerer fordi jeg kjenner personer m MS. En forferdelig diagnose som er på tide at blir satt på dagsorden .

Terese Glosli Brynhildsen (Oslo, 2021-01-22)

#2064

Dette er behandling som potensielt kan hjelpe mange mennesker med alvorlige sykdommer. Som per dags dato vi ikke har behandlinger for i Norge.

Håkon Paulsens (Sandnes, 2021-01-22)

#2066

Ms er en sykdom som har rammet både familie og venner. De fortjener å få en sjanse til god behandling i Norge. Ikke alle har råd til å reise til utlandet.

Heidi Ring (Gausdal, 2021-01-22)

#2079

Jeg vil at alle som trenger det skal få hjelp.

sonja apneseth (Holmestrand , 2021-01-22)

#2082

Dette er en viktig sak, har selv en i fam med sykdommen.

Lisbeth Hansen (Aremsrk, 2021-01-22)

#2086

Har ms

Erling Bjørnås (Bardufoss, 2021-01-22)

#2092

Flere i familien har denne sykdommen

Sisilie Johansen (Fauske, 2021-01-22)

#2098

Jeg signerer fordi jeg mener og synes at MS-syke fortjener den beste behandlingen som mulig. Jeg selv har en person i nær relasjon som er rammet av MS, og har opplevd hvor grusom denne sykdommen kan være! Stamcellebehandlingen har vist seg og gi gode resultater og vil i tillegg være en en billigere behandling på sikt.

Rebecca Heinrichs (Bærum, 2021-01-22)

#2099

Jeg kjenner flere som har MS og vet for en alvorlig sykdom det er.

Birgit Bjørnåvold (Valnesfjord, 2021-01-22)

#2106

MS syke fortjener behandling som kan gjøre dem friske.

Ådne Oftedal (Stavanger, 2021-01-22)

#2111

Dette er en særs viktig sak!!

John Selnes (SANDNESSJØEN, 2021-01-22)

#2117

Jeg signerer fordi Norge har råd til dette

Roar Markussen (Molde, 2021-01-22)

#2120

Jeg tror at dette er fremtiden for mange mennesker med denne sykdomen, de har mulighet til et bedre liv

cathrine Jacobsen (SARPSBORG, 2021-01-22)

#2124

Viktig at også vårt land får dette tilbudet.

Bente Berg (Holmestrand , 2021-01-22)

#2129

Eneste behandling som gir et reelt håp for MS syke

Svein Inge Brudvik (Hønefoss, 2021-01-22)

#2137

Jeg signerer fordi det må sees på det store bildet. Skal vi lage pasienter i Norge eller arbeidstakere som kan bidra gjennom lønnet arbeid, skatt og et verdig liv. Det er på tide å tenke mennesket fremfor skattekutt til de med best
Økonomi.

Tonje Brekken (Gravdal , 2021-01-22)

#2139

Min mor har ms

Erlend Kvala (Kopervik, 2021-01-22)

#2141

Jeg har venner med ms som jeg viø skal få et bedre liv med bedre behandling

June Strand (Trondheim, 2021-01-22)

#2156

Det er viktig å tilby behandling i norge og jeg kjenner til folk som har måtte reist utenlandsk og fått bra behandling og resultat i et bedre liv

Veronica Sørensen (Finnsnes, 2021-01-22)

#2163

Dette er en viktig behandling som vil kunne redusere sykdomsforløpet betraktelig for MS-syke.

Sølvi Hanssen (Haugesund, 2021-01-22)

#2166

Jeg mener at alle ms syke skal ha mulighet til denne behandlingen, og slippe å betale dyre summer for den.

Lisbeth Nygård Beritsveen (Skreia, 2021-01-22)

#2168

Kjenner ei som akkurat har fått diagnosen MS, og syns det er forkastelig at de må skaffe seg penger privat for å dra til utlandet for å bli friske og ha en fremtid med barna sine, når de kan få det i Norge.

Linda Borgen (Krokstadelva , 2021-01-22)

#2172

Har MS selv og ønsker meg behandlingen

Stig Røsand (Vestnes , 2021-01-22)

#2174

Jeg mener dette bør være tilgjengelig for alle som ønsker i Norge

Lena Hebnes (Finnøy, 2021-01-22)

#2183

Har barn med ms syk mor

Jon Håvard Olsen (Fauske, 2021-01-22)

#2193

Det skulle bare mangle!

Marita Haram (Ålesund , 2021-01-22)

#2194

Min biologiske far og tante har Ms

Anita Skog (Sørreisa, 2021-01-22)

#2196

Jeg ønsker at Norge skal åpne opp for stamcellebehandling!

Iselin Pedersen (Saltdal, 2021-01-22)

#2198

Jeg signerer fordi jeg har venner som har MS og som vil få en bedre hverdag

Kjetil Narvesen (Holmestrand, 2021-01-22)