NEI til monstermaster i Etnefjellet!

Kommentarer

#1

NEI til monstermaster

Elen Ramsvik (Etne, 2020-12-05)

#2

Eg vil ikkje ha monstermaster i vakraste Etne.

Grethe Tesdal (Etne, 2020-12-05)

#3

Ønsker ikkje monstermaster igjennom Etne kommune.

Anne-Britt Grindheim (Etne, 2020-12-05)

#10

Vil IKKJE ha slike «monstermaster» i kommunen vår! Dette gagnar ikkje kommunen, men heller motsett: øydeleggjing av natur og naturmangfald i den flotte fjellheimen Etne kommune har å by på.

Sofie Anine Röer (Etne, 2020-12-05)

#15

Ta vare på den flotta bygdo, ta vare på naturen, dyrelivet. Naturen og dyrelivet får me aldri tilbake, den blir ødelagt for alltid. Vær stolt av Etne med den flotte naturen, gå i fjellet, nyt utsikten som me e krye av. Turister kommer ikkje til Etne for å sjå på master!

Sølvi Karin Sandvik (Suldal, 2020-12-05)

#18

Eg meina det er forkastelig og ødelegga naturen, så lenge det finnes alternativ. Skal Etnebuen endo ein gong ofra sin natur for smular?

Svein Tesdal (Etne , 2020-12-05)

#22

Eg signerer fordi det er viktig å bevara dei flotte fjella og naturen me har i Etne. Hverken monstermaster eller vindmøller høyrer heime der.

Anita Staurland (Etne, 2020-12-05)

#23

Vil bevare Etnefjella slik dei er idag.Er imot at naturen blir rasert😡

Tone Stensrud (Kyrping, 2020-12-05)

#26

Fordi desse mastene skal gå over fjellet som er fellesbeite for blant anna mitt gardsbruk. Desse mastene vil eg sjå frå kjøkenvindauga.
Dette fjellet har eg tilbragt verdifull tid sidan eg var lita jente. Eg ynskjer sterkt å bevare dette fjellet for mine etterkomerar.

Anette Lauareid Hovda (Etne, 2020-12-05)

#27

Legg sjøkabel. Det går sikkert like greit som å leggja sjøkabel til Tyskland og England. Dyrare, ja, kanskje i første omgang, men ser at kraftselskapa kvart år har STORE overskot. Bruk litt av det og spar natura.

Leif Halleland (Etne, 2020-12-05)

#33

Vill IKKJE øydeleggja den flotte naturen i Etnefjello.

Anita Jordal (Halsnøy , 2020-12-05)

#36

Dette er galskap

ingeborg johansen (Etne , 2020-12-05)

#39

Det bare øker og øker i forbruk. Samfunnet må ikkje forbruke meir strøm, men mindre.

Sindre Jacobsen (Etne, 2020-12-05)

#41

Jeg er imot store strømmaster i Etnefjellet.

June Tesdal (Etne , 2020-12-05)

#49

Ødlegger naturen i Etne, Etne får verken bruk for straumen eller arbeidsplasser ut av dette

Andreas Hansen (Etne, 2020-12-05)

#50

Jeg er imot rasering og øydelegging av norsk natur i det grønne skiftets navn.

Svein Egil Økland (Etne, 2020-12-05)

#61

Nei til monstermaster

Ola Johan Sævareid (Etne, 2020-12-05)

#70

Uberørt natur har me bruk for

Torstein Grønstad (Etne, 2020-12-05)

#72

Kraftlinjer må legges der det allerede er naturinngrep, ikke i urørte området. Av hensyn til dyreliv, naturmangfold og friluftsliv.

Karen Johanne Baalsrud (Øvernes, 2020-12-05)

#73

Må bli slutt på voldtekt mot moder jord
😡😠

Agnethe Forseth Jacobsen (Etne , 2020-12-05)

#82

Jeg mener Norge bør ha råd til å føre disse linjene i bakken eller på havbunn.

Elisabeth Silde (Etne, 2020-12-05)

#88

Jeg ønsker ikke disse mastene i Etnefjella.
Dei krev for møkje areal

Heidi Silgjerd (Etne, 2020-12-05)

#89

nei t monstermaster

Gabriel Eskeland (Etne, 2020-12-05)

#91

Fri, urørt, rein natur er meir enn gull verdt ♥️

Mette Marie Lundal Håland (Etne, 2020-12-05)

#100

Bevar naturen

Maria Steinstø (Etne, 2020-12-05)

#101

Fordi jeg vil ikke ha monstermaster

Anna Andrzejczak (Etne, 2020-12-05)

#107

Jeg ikke vil ødelegge naturen til bygda vår.

Jon Even Golf Robberstad (Etne, 2020-12-05)

#112

Vil ikke endringer på den vakreste naturen . Ingen monstermastene på fjellet

Renata Palamarz (Skånevik , 2020-12-05)

#125

Dette er galskap.

Nils olav Aasheim (Etne , 2020-12-05)

#129

Har hatt oppveksten min i Etne, og vil ha den flotte naturen slik den er.

Espen Drange (Stavanger , 2020-12-05)

#140

Dette er galskap!!

Finn Ove Solberg (Skånevik, 2020-12-05)

#151

Støtter heimbygda mi.

Kari anette Hegerland jakobsen (Karmøy, 2020-12-05)

#154

Naturvern er miljøvern

John Grønås (Snorre A , 2020-12-05)

#157

Vi må ta vare på mer urørt natur

Anders Hovda (Skånevik, 2020-12-05)

#159

Ødelegger natur og miljø

Thomas Sivertsen (Skånevik (hytte), 2020-12-05)

#165

Eg trur det finst betre løysningar!

Ellinor Grønfur (København, 2020-12-05)

#174

Dette er herverk av naturen.

Magnhild Grude (Sveio, 2020-12-05)

#178

Vi må ta vare på den fantastiske naturen i Etne.

Tytti Tuohino Vinje (Bergen , 2020-12-05)

#179

Tar livet av fugler..
Ikkje fint i fjedlet..

Jan Martin Grindheim (Underbakken 16, 2020-12-05)

#182

Etne er min barndoms bygd, vi så aldri noe slikt når jeg var liten. Ei heller ønsker jeg noen som bor der, å få noe slik forsøpling i naturen.
NEI!

Jan Inge Arnø (Haugesund, 2020-12-05)

#184

Eg vil ikkje ha monstermaster i Etnefjellet!

Johne A Lilledal (Etne, 2020-12-05)

#188

NEI til monstermaster i Etnefjellet!
I 2020 er dette uhørt!! Må legges i sjø!!

Siren Mæland Dagestad (Etne, 2020-12-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...