Ja til ett nærskoleområde i Bærum!

Kommentarer

#214

Jeg signerer fordi jeg mener eleven skal få velg skole selv og ikke ut fra hvor de bor. Karakterbasert opptak motiverer til skoleinnsats.

Anne-Lise Arneberg (Østerås Bærum, 2020-12-06)

#225

Jeg signerer fordi jeg mener Bærum bør vær ett felles nærskoleområde, slik at ungdommene kan søke den skolen de selv mener er den beste for de.

Gro Askeland (Hosle, 2020-12-06)

#227

Denne ordningen virker urimelig.

Kirsten Hovde (Jar, 2020-12-06)

#229

Jeg signerer fordi det vil gi Bærum elever et bedre skoletilbud og valgmuligheter. Bærum og Oslo skolene gir samlet et godt tilbud. Hver for seg kan ikke disse videregående skole i disse tettstedene gi et så bredt tilbud som eksempelvis Sandefjord videregående.

Marit Skogstad (Snarøya, 2020-12-06)

#232

Avstander i Bærum er så små at det er ingen grunn til å begrense valgfriheten

Grete Syrdal (Høvik, 2020-12-06)

#235

Med så pass mange skoler vi har i Bærum har ungdommene en unik mulighet til å velge seg en skole som passer dem, både faglig og ikke minst sosialt. Ikke ta fra dem den muligheten. Vi snakker ikke om et A- og B-lag slik ordningen er i dag heller, i og med at skolene er ulike og har sine særtrekk, og de aller fleste har flere skoler innenfor en radius på 5-15 km. Her må Viken skille mellom tettbygde og mer grisgrendte strøk dersom de vil presse dette gjennom. Strengt tatt bør Viken legge dette på is og avvente regjeringens forslag om fritt skolevalg for kullet som kommer etter.

Mona Solnes (Stabekk, 2020-12-06)

#236

Jeg er for fritt skolevalg i Bærum.

Nina Jacobsen (JAR, 2020-12-06)

#237

Mitt barn ønsker en annen skole enn den som er satt opp som hans nærskole

Vibeke Linderoth Grenness (Jar, 2020-12-06)

#239

Ønsker fritt skolevalg i Bærum! Retningsnummer burde ikke ha noe å si. Det kommer til å føre til at boligpriser i områder med populæreskoler stiger og det er ikke greit. Heller ikke greit at elevene ikke får muligheten til å velge skole selv. Det kan føre til umotiverte elever!!!!

Christine Anker (Blommenholm , 2020-12-06)

#253

Jeg ønsker fritt skolevalg for barna. Man kan unngå «eliteskoler» på andre måter enn karaktersetting for inntak, ved f. Eks studiespesialisering. Dette vil også ødeøegge for nærskole da det splitter opp elever pga postadresse og flere må reise lang vei til skolen.

Alexandra Bodd (Stabekk, 2020-12-06)

#256

Barna bør ha valgfrihet!

Kristin Orskaug (Jar, 2020-12-06)

#257

Mine sønner gikk på studiespesialisering og fikk velge den skolen som passet best deres preferanser. De gikk på forskjellig skole, stor suksess for begge. Ville ikke vært tilfelle uten et større definert nærskoleområde.

Geir Carlsen (Asker, 2020-12-06)

#260

I tettbefolket område som Asker og Bærum gir det liten mening å koble postadresse til bestemt skole. Med 8 vgs innenfor en radius på 3 km blir et slikt nærskoleprinsippikke relevant

Bjørn Kildahl (Høvik , 2020-12-06)

#262

Har flere tenåringer, hvor alle ønsker valgfrihet da nærskolen ikke nødvendigvis er best egnet for dem.

Katharina Blikstad (JAR, 2020-12-06)

#263

Jeg ønsker valgfrihet

Kristin Haugen-Flermoe (Eiksmarka, 2020-12-06)

#269

Jeg vil ha lokale skoler der ungdom er en del av miljøet!

Wenche Libowitz (Stabekk , 2020-12-06)

#271

Jeg vil gjerne at mine barn skal velge skole selv innen område her.

Kjersti Lia (Jar, 2020-12-06)

#275

Ungdommene bør få velge selv!

Henriette Lien (Hosle, 2020-12-06)

#277

Støtter fullt ut!

Marianne Wersland (Høvik, 2020-12-06)

#281

Jeg anser alle skoler i Bærum som nærskoler og synes det er problematisk å differensiere på postnummer. Mange elever ønsker et miljøskifte etter ungdomsskolen. Et nærskoleprinsipp etter postnummer tar fra de denne muligheten.

Rune Berntzen (Østerås, 2020-12-06)

#283

Inndeling er urimelig i forhold til hvor man bor og hvilken skole man ønsker å gå på. Man risikerer å få lenger skolevei enn nødvendig og at venner blir splittet.

Siv Aina Dahl Rudolfsen (Jar, 2020-12-06)

#284

Ungdom bør få mulighet til å skape nye venner og utvikle faglige nettverk. De bør også få mulighet til å velge en skole som har en profil og valgmuligheter som passer deres fremtidsvalg

Guri Nortvedt (Jar, 2020-12-06)

#287

Karakterbasert ("fritt") skolevalg fører til gutte- og jenteskoler. Elevene bruker altfor mye av arbeidsdagen på pendling. Dette har ingen godt av

Kei Grieg Toyomasu (Eiksmarka , 2020-12-06)

#288

Selvfølgelig må elevene få velge hvilken vgs de vil gå på. Dette har jo også med valg av fag å gjøre.

Elisabeth Wiik Enger (Jar, 2020-12-06)

#290

Argumentene for den såkalte nærskoleordningen holder ikke vann

Even Simonsen (Bærum, 2020-12-06)

#291

Jeg signerer for at jeg ser allerede at min 06-datter nå ikke er så opptatt av skole, for er jo ingen vits i å arbeidde med skolen enda når du uansett kommer på samme vgs uavhengig av resultat.

Elin Spjelkavik (Hosle, 2020-12-06)

#292

Jeg ønsker at min datter skal få større valg på programfag. Hun har jobbet hardt for å velge skole.

Christine Lucas (Høvik, 2020-12-06)

#294

Jeg synes det er viktig at elevene i Bærum får flere valgmuligheter. At elevene på Haslum, Bekkestua, Høvik, Fornebu, Snarøya og Stabæk ikke får noen valgmuligheter når det gjelder videregående skole, synes jeg er et dårlig alternativ. Nærskolegrensene bør settes slik at alle elever får minimum to valg.

Heidi Fuglerud (Haslum, 2020-12-06)

#302

Jeg signerer fordi jeg mener dette er galt! Barn har gått på skole sammen i 10 år, da er det fint for de å skifte miljø.. Mange sliter på skolen med de samme «mobberne»..

Nina Aarseth (Høvik, 2020-12-06)

#309

God sak

Tarjei Holo (Trondheim, 2020-12-06)

#313

Elevene må få velge nytt miljø, om ønskelig

Vibeke Corwin (Hosle, 2020-12-06)

#323

Ungdommen må kunne velge skolen som har de fagene de ønsker å ta.

Mette Thorud Forberg (Hosle, 2020-12-06)

#326

Jeg har barn i ungdomskole og mener at man bør ha fritt valg til å fortsette i nærmiljøet! Eikeli er ikke et nærmiljø for postnummer 1358.

Katja Eriksen (Jar, 2020-12-06)

#327

Valgfrihet betyr mulighet for utvikling for alle på ulike nivåer. Å tvinge alle gjennom ett nåløye betyr at undervisningen tilpasses elevene «på midten» - de sterkeste stagnerer og de svakeste faller av. Det vinner ingen på. Man trives og motiveres best ved å ha medelever på samme nivå.

Camilla Gihle (Jar, 2020-12-06)

#330

Uenig i forslaget og mener fleksibilitet og valgfrihet er bra. Hvorfor endre noe som trolig må endres tilbake neste år (siste som er bestemt nasjonalt)?

Marius Schatvet (Jar, 2020-12-06)

#338

Dagens system fungerer bra og det er ingen grunn til å endre på dette. Mange har lyst på miljøskifte og nærskoleprinsippet vil hindrer Dette for mange.

Ane Mariero (Fornebu, 2020-12-06)

#339

At helle Bærum skal være et nærskoleområde er bedre. Fordi kollektiv tilbudet er bra i Bærum og elever kan selv velge va slags milijøer de vil være i.

Ada Mariero (Fornebu, 2020-12-06)

#345

Jeg signerer fordi oppropet på en veldig bra måte sammenfatter saken og vektlegger hele Bærum som et samlet inntaksområde basert på et rasjonale jeg støtter fult!

Kjetil Steen (Jar, 2020-12-06)

#346

Skoler bør kunne opprettholde sine fagrettede miljøer innenfor studiespes. slik at ikke alle blir helt like og uten særpreg. Elever bør kunne søke seg vekk fra eksisterende oppvekstmiljø. Postnummeret bestemmer ikke hvilken skole som er nærmest og mest praktisk å komme seg til.

Hilde Heggland (1349 Rykkinn, 2020-12-06)

#350

Jeg er sterkt i mot at elevene selv ikke skal bestemme hvilken skole de kan døke på.

Ingunn unhjem Johansen (Asker, 2020-12-06)

#354

De som presser gjennom dette kan umulig kjenne forholdene her lokalt!

Morten Juel (Jar, 2020-12-06)

#361

Elevene må få velge selv

Hedvig Vold (1358, 2020-12-06)

#362

Jeg ønsker at Bærumsungdommen skal kunne velge fritt innen kommunen. Det er små avstander, men stor forskjell på tilbudene til de ulike VGS.

Charlotte Tangen (Hosle, 2020-12-06)

#369

Jeg har erfaring med viktigheten av å kunne velge vgs fritt innad i Bærum kommune

Anne Berit Rørlien (Hosle, 2020-12-06)

#372

Jeg signerer fordi nærskoleordningen hindrer elever i å velge ut fra blant annet interesser og miljø. Noen elever har behov for miljøskifte, og en «frisk start».

Kari Graver (Stabekk, 2020-12-06)

#380

Fordi Eikeli ikke kan sees som nærskole på Jar da det krever mye buss og bytter for å komme til skolen.

Pål Elstad (Jar, 2020-12-06)

#384

Bærum bør være et inntaksområde, 16 år gamle barn bør selv kunne velge hvilken skole de ønsker gå på. Det er for mine barn en av motivasjonsfaktorene for lekselesing.

Arild Engebretsen (1364 Fornebu, 2020-12-06)

#385

Jeg støtter valgfrihet for elevene

Hildegunn Piro (Jar, 2020-12-06)

#397

Jeg signerer for at min datter fritt skal få velge hvor hun ønsker å gå på videregående skole.

Thomas Solhaug (Hosle, 2020-12-06)