Sei nei til sentralisering og ei svekking av utdanningstilbodet i Årdal og i Indre Sogn!

Kommentarer

#2

Eg vil at tilbuda skal vera som i dag.

Roy Andre Bergerud (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#16

Vi trenger skulane i utkantstrøk både for næringsliv og ungdom

Hildegunn Kilen Rinde (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#22

Årdal trengs den tilbud forsett !

Cristian Ene (Årdal, 2020-11-21)

#36

Skule og utdannning er heile GRUNNLAGET for samfunnet vårt

Stine Haugen (Årdal, 2020-11-21)

#58

Treng dei linjene her i årdal. Treng skular andre plassa enn i Sogndal og

Knut Helge Øren (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#81

Ungdomen treng eit tilbod i bygda + at det kan ha noko å seie for tilvekst til bygda, eller at folk ikkje flyttar herifrå.

Marit Grøndal (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#95

Har gått på skolen selv

Beate Vikholt (Narvik, 2020-11-21)

#98

Vidaregåande skulen er viktig for heil samfunnet og spesielt for lag og organisasjonar. Er svært viktig å ha vidaregåande skule om me skal klare å rekrutter arbeidskraft.

Ruth Laberg (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#100

Som innbygger frå Årdal med 3 barna synes me det er viktig å ha utdanningstilbud i området.

Veerle Bastiaensen (Årdal , 2020-11-21)

#116

Årdal vgs treng alle linjene dei har. Dei er tilrettelagt for den typen bedrifter vi har i nærområdet, og svært stor andel av elevane våre får læreplass. Vi har også eit godt samarbeid med næringslivet gjennom praksisplassar/utplassering av elevar, samarbeid med teknologibedrifta Sitep og elevar på Sal og service har gjort det godt fleire år på rad innan ungdomsbedrifter.

Marit Eldegard (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#117

Me skal ha denne linja ! Viktig for lokalsamfunnet!!!

Siv Hege Øy (Haugavegen 16, 2020-11-21)

#118

Vi må styrke det desentraliserte skuletilbodet, ikkje demontere det! Mvh, Raudt Vestland sin gruppeleiar

Jeanette Syversen (BERGEN , 2020-11-21)

#128

Årdal og regionen treng industriteknologi mtp rekruttering til lokal industri. Det vil bli krise i det lokale næringslivet viss linja blir nedlagt.

Pål Erik Sperle (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#146

Ikkje ta frå oss relevant utdanning for vårt distrikt!

Inger Bakken (6887 Lærdal, 2020-11-21)

#158

Jeg signerer fordi jeg ønsker att mine etterkommere barnebarn , oldebarn og alle ungdommer skal forsette å bo her .
Bygda her er i utvikling . Vi trenger dette .

Britt Helene Hestetun (Øvre Prdal , 2020-11-21)

#166

Det er viktig å beholde skolen i bygda

Linda Gjeilosjordet (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#172

Ungdom trenger ein trygg arbeidsplass.
Bedriftene trenger eit rekrutterings tilbud

Geir Sponås (Øvre Årdal , 2020-11-21)

#178

Industrien i Årdal trenger industriteknologiklassen for å få tilstrekkelig rekrutteringgrunnlag til læreplasser innen Industrimekanikerfaget, Produksjonsteknikkfaget samt plate/sveis mm. Industrien trenger flinke ungdommer fra regionen - som har lyst å leve og bo i Årdal. Historisk sett har hele Industriteknologiklassen gått ut med tilbud om læreplass lokalt. Det er uklokt og distriktsfiendtlig å legge ned en klasse som lykkes i fullføringsgrad, og videre I form av arbeid etter læretiden.

Bodil Madslien (Årdalstangen, 2020-11-21)

#180

Vi trenger de fagene vi har her i Årdal. Det er ikke bra at ungdommen må flytte for å gå på skole

Jeanette Noren (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#188

Eg signerer fordi det er viktig å oppretthalde utdanningstilbodet i bygder og i distrikta. Særleg der industrien er ein stor del av næringa og viktig for rekruttering av nye lærlinger/ arbeidstakarar. Det er viktig å halde på eit breitt utval av retningar på vidaregåande for ungdommen.

Mari Vee (Øvre Årdal, 2020-11-21)

#190

Årdal Vidaregåande Skule er viktig for bygdas framtid. Linja er viktig for industrien i bygda.

Arild Hatlelid (Årdalstangen, 2020-11-21)

#191

Vi kan ikke la storfylket tappe regionen vår!

Bente Øien Hauge (Lærdal, 2020-11-21)

#198

Årdal vidaregåande skule har eit flott tilbud som er meininslaust å legge ned. Det vert kostbart og travelt for elevane fra Årdal om tilbudet vert flytta.

Laila Bråthen (Øvre Årdal, 2020-11-21)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook